Page 1

September - Januari 2017 2018

Även på vår hemsida eller Facebooksida, hittar du information om vad som händer i församlingen www.svenskakyrkan.se/mellosa


Här kommer en upplaga där de första sidorna kommer att handla om kyrkovalet, 17 september! Du som är röstberättigad i Kyrkovalet har eller kommer snart att få ditt röstkort hem i din brevlåda. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och som är 16 år eller äldre på röstdagen, har möjlighet att rösta. Om du inte har fått något röstkort kan du kontakta församlingens pastorsexpedition så hjälper de till att ta fram en kopia av röstkortet. Det är tre nivåer som man röstar på: Församlingens kyrkofullmäktige, Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet. I Mellösa församlings kyrkofullmäktige är det 17 mandat (17 personer) som via valet ska tillsättas som ordinarie ledamöter samt 9 ersättare. Det finns tre nomineringsgrupper som ställer upp till församlingens kyrkofullmäktigeval. Det är två politiska partier, ”Socialdemokraterna” och ”Centerpartiet” och den tredje gruppen är politiskt obunden ”Kyrkans väl i Mellösa församling”. Information om respektive nomineringsgrupp, finns som bilagor till detta församlingsblad. Till Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet finns en mängd olika grupper att rösta på. Dessa valsedlar finns i vallokalerna. Det går också att personrösta. Du får kryssa i högst tre personer på valsedeln, de du i första hand vill ha som representanter. Det går att personrösta i alla tre valen. Kryssar man inte i någon specifik person, så blir det i den ordning som står på valsedeln. I Mellösa församling har vi, i skrivande stund, 1503 röstberättigande medlemmar. Valdeltagandet historiskt sett har tyvärr varit lågt. I Kyrkovalet 2013 röstade 17,4% av församlingens medlemmar och rikssnittet låg på 12,7%. Denna gång hoppas vi givetvis att ni är många fler som tar möjligheten att rösta och utnyttja er viktiga demokratiska rättighet. På kommande sidor får ni ytterligare information om kyrkovalet, t ex om möjligheten att förtidsrösta! 2


Förtidsröstning i följande lokaler Pastorsexpeditionen, Mellösa, Harpsundsvägen 15

4-9 september och 11-16 september, kl. 10.00-12.00 5 och 12 september kl.17.00-20.00 17 september kl. 12.00-14.00 Kyrkans Hus, Hälleforsnäs, Celsings allé 15 A

13 september kl. 17.00-20.00 17 september 09.00-11.00 och 14.00-18.00 Gjutaren, Hälleforsnäs, Storgatan

12 september, 10.00-12.00

Vallokal den 17 september Församlingshemmet, Mellösa Harspundsvägen 23 Öppettider: 9.00-11.00, 16.00-20.00 De nomineringsgrupper som deltar i kyrkovalet ska i möjligaste mån försöka hjälpa till att ordna med skjuts till vallokal och lokaler för förtidsröstning, för de som inte har egen bil och vill rösta personligen. Kontakta någon av nedanstående personerna så ska de försöka göra allt för att hjälpa till, där behov finns. Angelika Lövgren, Socialdemokraterna, 073-5327473 Kristina Lundgren, Kyrkans Väl i Mellösa församling, 070-6864780 Bertil Andersson, Centerpartiet, 0157-60167

3


4


Kyrkorådsordförande ser i ”Backspegeln” Jag heter Angelika Lövgren och jag har varit kyrkorådets ordförande under mandatperioden 2013-2017, som nu börjar lida mot sitt slut. Det har varit en rolig och lärorik period med många olika växlande frågor. Mandatperioden började med att dåvarande kyrkoherde blev sjuk en längre period men tack och lov kunde han så småningom komma tillbaka till arbetet igen. 2015 hade församlingen biskopsvisitation, då kom biskopen på besök och hela församlingens verksamhet genomlystes, vi hann även med ett studiebesök i ladugården på Harpsund. Under 2017 har en läktare i Kyrkans hus färdigställts. Nu har kören plats där uppe och även orgeln har placerats där. I Mellösa kyrka har vi gjort en stor renovering av de fyra korfönstren. Nya karmar till fönstren är gjorda och glasen har varit på renovering i Uppsala. Dynorna i kyrkbänkarna och altarringen har fått nytt tyg. Vi kommer att fortsätta renovera Mellösa kyrka. Närmast är det elen som ska ses över. Vår fina kyrkokör har firat ett jubileum. Hela fantastiska 75 år. En stor eloge till dem och vår kantor Lena Karlsson. Församlingen har också en stor barnverksamhet vilket jag är extra glad för. Vår vaktmästare har anlagt en askgravplats i Mellösa och skall nu under hösten påbörja arbetet med askgravplatsen i Hälleforsnäs. Ett stort tack till personalen som arbetar flitigt och till de förtroendevalda för sitt arbete under de gångna åren. Jag ser fram emot kyrkovalet och en ny mandatperiod. Kom ihåg att rösta den 17 september! 5


Bilder från verksamheten

Kororgeln behövde ”dammas” av efter de olika reparationerna som skett i kyrkan.

Ett antal lampetter och ljussköldar som legat i förvar har åter satts upp i Mellösa kyrka.

Hållare för blommor och ljus är införskaffade till bänkarna i Mellösa kyrka. 6


Barn- och körverksamhet All verksamhet startar vecka 36! (Klapp & Klang i Hälleforsnäs startar 13/9) (Ungdomsgården startar 4/10)

Klapp & Klang

Kyrkans Hus Hälleforsnäs Onsdag 09.00-11.00

Församlingshemmet Mellösa Fredag 09.00-11.00

Onsdag 15.00-16.00

Torsdag 15.00-16.00

Onsdag 15.45-16.45

Torsdag 15.45-16.45

Onsdag 16.00-16.45

Torsdag 16.00-16.45

Onsdag 15.00-15.45

Torsdag 15.00-15.45

Körupptakt lördag 2/9 klockan 09.00

Torsdag 19.00-20.30

0-5 år

Miniorer Förskoleklass – årskurs 2

Juniorer Årskurs 3-5

Pyttekören Förskoleklass – årskurs 2

Barnkören Årskurs 3-5

Kyrkokören

Onsdag 17.30-19.30 Startar 4/10

Ungdomsgården Årskurs 3-6

Ungdomsgården Startar onsdag 4 oktober 17.30 i Mellösa församlingshem Alla ungdomar i årskurs 3-6 är välkomna. Vi behöver också frivilliga gårdsvakter. Kontakta Ann-Marie Kvarnström om du kan hjälpa till! 7


Familjemässa - Kyrkans Hus, Hälleforsnäs, söndag 1 oktober, klockan 18.00 Barngrupperna, Pytte- och Barnkören. Utdelning av Barnens Bibel till inbjudna 6-åringar. Kyrkkaffe.

Skördemässa - Tacksägelsedagen Mellösa kyrka söndag 8 oktober, klockan 18.00 Barngrupper, PytteBarn- och Kyrkokören. Camilla Martinsson - blockflöjt Utdelning av Barnens Bibel till inbjudna 6-åringar. Efter gudstjänsten blir det försäljning av diverse skördealster, bakverk m m. Du får gärna bidra med gåvor till försäljningen. Intäkten går till ”Världens Barn”. Det kommer att serveras korv med bröd, kaffe och saft.

Kommande kvällsmässor, 18.00 3 sep, Mellösa kyrka, Söndagsmässa 8 okt, Mellösa kyrka, Skördemässa 5 nov, Kyrkans Hus, Taizémässa 3 dec, Kyrkans Hus, Adventsgtj. 21 jan, Mellösa kyrka, Taizémässa

1 okt, Kyrkans Hus, Familjemässa 4 nov, Mellösa kyrka, Minnesgtj. 19 nov, Mellösa kyrka, Taizémässa 1 jan, Kyrkans Hus, Taizémässa 8


Allhelgona helgen Öppen kyrka Mellösa kyrka: fredag o lördag 11-16 Kyrkans Hus: lördag 11-16 Kom och ta en fika, i samband med ditt besök på kyrkogården.

Lördag 4 november, klockan 18.00, Mellösa kyrka Minnesgudstjänst Kyrkokören och Ungdomskören kommer att delta. Ljuständning. Camilla Martinsson, blockflöjt

Söndag 5 november, klockan 18.00, Kyrkans Hus Taizémässa Emma Karlsson - flöjt

Det går bra att beställa ljuständning på din grav, om du själv inte har möjlighet att ordna med det. Kontakta expeditionen. Kostnad: 75 kr 9


Föredrag om Luther Efter söndagsmässan den 12/11 i Kyrkans Hus, håller Orvar Karlsson ett föredrag om Luther, vars reform firar 500 år. Vi sjunger några psalmer som Luther har skrivit! Kaffeservering.

10


Gudstjänster & musik i vår församling Spara denna kalender! Söndag Söndag Söndag Söndag Söndag Söndag Söndag Söndag Söndag Lördag Söndag Söndag Söndag Söndag Söndag Söndag Onsdag Söndag Söndag Lördag Söndag Söndag Söndag Söndag Måndag Tisdag Söndag Söndag Måndag Lördag Söndag Söndag Söndag Söndag

3 sep 10 sep 17 sep 24 sep 1 okt 8 okt 15 okt 22 okt 29 okt 4 nov 5 nov 12 nov 19 nov 26 nov 3 dec 3 dec 6 dec 10 dec 10 dec 16 dec 17 dec 17 dec 24 dec 24 dec 25 dec 26 dec 31 dec 31 dec 1 jan 6 jan 7 jan 14 jan 21 jan 28 jan

18.00 11.00 11.00 11.00 18.00 18.00 11.00 11.00 11.00 18.00 18.00 11.00 18.00 11.00 11.00 18.00 18.30 11.00 18.00 15.00 11.00 18.00 11.00 23.00 07.00 11.00 10.00 12.30 18.00 11.00 11.00 11.00 18.00 11.00

Söndagsmässa J.L Söndagsmässa M.B Söndagsmässa J.L Söndagsmässa K-G.P Familjemässa J.L Skördemässa J.L Söndagsmässa K-G.P Söndagsmässa J.L Söndagsmässa J.L Minnesgudstjänst J.L Taizémässa J.L Söndagsmässa J.L Taizémässa Söndagsmässa Familjemässa J.L Adventsgudstjänst J.L De vackraste julsångerna J.L Söndagsmässa Luciakonsert De vackraste julsångerna/finska J.L Söndagsmässa Julkonsert Samling vid krubban J.L Julnattsmässa Julotta Söndagsmässa J.L Söndagsmässa (Obs tiden!) J.L Nyårskonsert Taizémässa Söndagsmässa Söndagsmässa Söndagsmässa Taizémässa Söndagsmässa

Mellösa kyrka Kyrkans Hus Mellösa kyrka Mellösa kyrka Kyrkans Hus Mellösa kyrka Kyrkans Hus Mellösa kyrka Kyrkans Hus Mellösa kyrka Kyrkans Hus Kyrkans Hus Mellösa kyrka Mellösa kyrka Mellösa kyrka Kyrkans Hus Mellösa kyrka Kyrkans Hus Mellösa kyrka Kyrkans Hus Kyrkans Hus Mellösa kyrka Mellösa kyrka Hälleforsnäs kyrka Mellösa kyrka Kyrkans Hus Kyrkans Hus Mellösa kyrka Kyrkans Hus Mellösa kyrka Kyrkans Hus Kyrkans Hus Mellösa kyrka Kyrkans Hus

J.L = Jukka Laari, A.L = Anders Lagbo, M.B = Mats Blomqvist, P.W = Petter Wingren, K-G.P=Karl-Georg Parling,

Bokning av kyrktaxi, tel 0157-12200

11

Reservation för ev. ändringar


Jul i vår församling!

LÖRDAG 2 DECEMBER 13.00-16.00: Julmarknad i Mellösa by. Fiskdamm. Hantverk. Kaffe- glögg. 14.00: Pytte- och Barnkören, Mellösa kyrka. 15.00: Ungdomskören, Lugnets balkong. Du som vill hyra bord till julmarknaden, kontakta expeditionen 0157-60008 Bordshyra 100 kr.

SÖNDAG 3 december 11.00: Familjemässa, Mellösa kyrka. 18.00: Adventsgudstjänst, Kyrkans Hus. Alla körer deltar i båda gudstjänsterna. Kaffe i Kyrkans Hus ONSDAG 6 DECEMBER 18.30: Vi sjunger in julen, Mellösa kyrka. Ungdomsgården står för fikat. SÖNDAG 10 DECEMBER 18.00: Lucia, Mellösa kyrka. Pytte- Barn- och Ungdomskören. Barngrupper. 12


LÖRDAG 16 DECEMBER 15.00: De vackraste julsångerna. Kyrkans Hus, finskspråkig. Kaffeservering.

SÖNDAG 17 DECEMBER 18.00: Julkonsert, Mellösa kyrka. Kyrkokören och Ungdomskören. Cecilia Bingmark, Erik Leonardz, Gustav Andersson, Andreas Dahm, Nina Kjellertz-Edin, Philip Alebo. SÖNDAG 24 DECEMBER 11.00: Samling vid krubban, Mellösa kyrka. Pytte- Barn- och Ungdomskören. 23.00: Julnattsmässa, Hälleforsnäs kyrka. Sånggrupp

MÅNDAG 25 DECEMBER 07.00: Julotta, Mellösa kyrka. Kyrkokören deltar. TISDAG 26 DECEMBER 11.00: Söndagsmässa, Kyrkans Hus. Grötlunch. 13


Luncher i Mellösa och Hälleforsnäs! Mellösa församlingshem, onsdagar klockan 12.00. Soppa, kaffe och kaka, 40 kronor 20 sep, 4 okt, 18 okt, 1 nov, 15 nov, 29 nov. Grötlunch 13 dec Anmälan görs senast måndag i samma vecka till Birgitta Andersson 070-3206423, Kerstin Andersson 070-6405034.

Kyrkans Hus, Hälleforsnäs, torsdagar klockan 12.00. Soppa, kaffe och kaka, 40 kronor 21 sep okt, 19 okt, 16 nov. Grötlunch: 7 december Anmälan till Kyrkans Hus 0157-41385

Händer på Gjutaren! Lunch: Tisdagar klockan 12.00. (Matsedel finns på Gjutaren, Konsum och Kyrkans Hus)

Anmäl senast tisdag veckan innan till Kristina Karlsson tel. 41198. Kaffestund/högläsning/underhållning Tisdagar klockan 13.00. 5/9, 7/11, 5/12 – Kaffestund och Bingo 12/9 – Seniorshopen mannekängar 19/9 – Småkakans historia med kakbuffé 26/9 – Sparreholmarna sjunger och spelar 10/10 – Vi läser ur ”Lilla fruntimmersboken” 17/10 – Stefan Gråfors visar samlingen från den gamla lanthandeln på Nostalgimuseet 24/10 – Gunnel Källstedt pratar om träning för äldre, sittgympa 31/10 – Musik och sång med Violcittrorna 14/11 – Räddningstjänsten informerar om brandsäkerhet med mera 21/11 – Filmer från gamla Hälleforsnäs 28/11 - Sång och musik med Solan och Tord 12/12 - Luciafirande 19/12 - Jul-allsång och litet julbord Andakt: Fredagar klockan 15.00. 1 sep, 6 okt, 3 nov, 1 dec, 2 feb 14


Askgravplatser Nu har kyrkofullmäktige tagit beslut om vilka avgifter som ska gälla för våra nya askgravplatser. 5600 kronor är den totala kostnaden, som innefattar sten, den första namnplattan samt 25 års skötsel. Askgravplatsen har begränsad gravrätt, vilket innebär att gravrättsinnehavare inte har samma befogenheter som en vanlig grav. Det gäller t ex regler kring ljuslyktor och snittblommor. Inga egna planteringar eller utsmyckningar av graven får ske, men möjlighet för snittblommor i därför avsedd vas finns samt möjlighet att placera ljus/lykta.

NYÅRSKONSERT 31/12, 12.30 MELLÖSA KYRKA Inträde: 100 kronor

JULFESTER Lördag 6 januari, 15.00: Julfest, Mellösagården (Julfest i Folkets Hus Hälleforsnäs under planering) 15


Kontaktinformation Pastorsexpeditionen Tisdag, onsdag och fredag 10.00-12.00 Mellösa församling, Harpsundsvägen 15, 640 31 Mellösa Tel. 0157-60008. E-post: mellosa.forsamling@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/mellosa Namn Kyrkoherde Jukka Laari,

Telefon 0157-60540

Mobil 070-2280030

jukka.laari@svenskakyrkan.se

Pastorsexpeditionen Maj-Britt Egrér

0157-60008

maj-britt.egrer@svenskakyrkan.se

Örjan Edman orjan.edman@svenskakyrkan.se Kyrkogård/Vaktmästare Håkan Lundgren

070-4027152

hakan.lundgren@svenskakyrkan.se

Musikverksamhet Lena Karlsson

0157-60420

070-2776906

0157-60420

070-2088683

lena.h.karlsson@svenskakyrkan.se

Ungdomsgård och församlingsvärdinna i Mellösa Ann-Marie Kvarnström Kyrkans Hus, Hälleforsnäs Församlingsvärdinna Arja Albosta Torvi

0157-41385 076-0633937

kyrkanshus@gmail.com

Mellösa församling tar gärna emot penninggåvor för musik, barn, ungdom, och diakoni samt kyrkornas utsmyckning. Bankgiro 753-4837. Märk talongen med önskat ändamål.

Ansvarig utgivare: Jukka Laari, Mellösa församling

16

Församlingsblad september 2017  
Församlingsblad september 2017  

Församlingsblad med info om Kyrkovalet

Advertisement