Page 7

Irländsk musik i Mellösa Kyrka Gruppen Qulity gästade Mellösa kyrka lördag 5 maj och framförde en konsert för fullsatt kyrka tillsammans med Villåttingekören. Kören består av 6 körer från kommunens församlingar och däribland Mellösa Kyrkokör. Gruppen Quilty bildades 1993 och är närmast att betrakta som levande legender på den irländska folkmusikscenen i Norden. Gruppen består av Dag Westling, Gideon Andersson och Esbjörn Hazelius. Gideon har träffat körerna vid ett tillfälle efter nyår och därefter så träffade vi delar av gruppen kvällen innan konserten för träning. Gideon är en härlig körledare som gör att man vågar sjunga ut och vågar släppa noter och text. Den irländska musiken går väldigt fort och är ju på engelska så det blev en hel del stön och stånk hos många av körmedlemmarna innan låtarna satt. Några hoppade av på vägen men vi som blev kvar ångrar inte det för en sekund. Det var en upplevelse som även publiken fick känna av. Gideon utsatte även dem för sångträning då de fick träna på några refränger i de sista låtarna som framfördes tillsammans med publiken. Text: Margaretha Mannfeldt

Foto: Sara Henriksson 7

Profile for Mellösa församling

Församlingsblad juni september 2018  

Församlngsblad, Mellösa församling. Juni - september 2018.

Församlingsblad juni september 2018  

Församlngsblad, Mellösa församling. Juni - september 2018.

Advertisement