Page 12

Kontaktinformation Pastorsexpeditionen Tisdag, onsdag och fredag 10.00-12.00 Mellösa församling, Harpsundsvägen 15, 640 31 Mellösa Tel. 0157-60008. E-post: mellosa.forsamling@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/mellosa

Namn Kyrkoherde Jukka Laari, jukka.laari@svenskakyr-

Telefon 0157-60540

Pastorsexpeditionen Maj-Britt Egrér

0157-60008

Mobil 070-2280030

kan.se

maj-britt.egrer@svenskakyrkan.se

Örjan Edman orjan.edman@svenskakyrkan.se Kyrkogård/Vaktmästare Håkan Lundgren

070-4027152

hakan.lundgren@svenskakyrkan.se

Musikverksamhet Lena Karlsson

0157-60420

070-2776906

Ungdomsgård och församlingsvärdinna i Mellösa Ann-Marie Kvarnström Kyrkans Hus, Hälleforsnäs Församlingsvärdinna Arja Albosta Torvi

0157-60420

070-2088683

lena.h.karlsson@svenskakyrkan.se

0157-41385 076-0633937

kyrkanshus@gmail.com

Mellösa församling tar gärna emot penninggåvor för musik, barn, ungdom, och diakoni samt kyrkornas utsmyckning. Bankgiro 753-4837. Märk talongen med önskat ändamål.

Ansvarig utgivare: Jukka Laari, Mellösa församling

12

Profile for Mellösa församling

Församlingsblad juni september 2018  

Församlngsblad, Mellösa församling. Juni - september 2018.

Församlingsblad juni september 2018  

Församlngsblad, Mellösa församling. Juni - september 2018.

Advertisement