Page 10

Lite information från våra kyrkogårdar Alla gravar måste ha en gravrättsinnehavare (GI). Det är GI som ansvarar för att graven hålls i gott skick. T ex att stenen är ren, och står säkert. Att det ser vårdat ut, kring graven och i planteringen. Vi har uppmärksammat att det fortfarande står en hel del vinterlyktor kvar, att gamla vinterkransar inte är borttagna. Det vore bra om det åtgärdades så snart som möjligt. Man får inte heller förvara lyktor och andra saker bakom stenen, då risken är stor att de är i vägen och går sönder när vår personal arbetar ned sina maskiner på kyrkogården. För den som själv inte vill sköta planteringen finns det skötselavtal att beställa hos församlingen. Gravstenar på gravar utan GI, kommer så småningom att plockas bort. Många gravar har också utgången gravrättstid. I de fall det finns GI, kommer de att kontaktas och erbjudas förlängning eller återlämnande av gravrätten Vi har också påbörjat arbetet med att markera alla gravar med kvarter och gravnummer, samt med en färgmarkering som visar på olika skötselavtal Planen är att sommarblommorna ska planteras innan midsommar.

10

Profile for Mellösa församling

Församlingsblad juni september 2018  

Församlngsblad, Mellösa församling. Juni - september 2018.

Församlingsblad juni september 2018  

Församlngsblad, Mellösa församling. Juni - september 2018.

Advertisement