Församlingsblad februari-maj 2022

Page 1


Kära församlingsbor! Kära församlingsbor! Vi befinner oss i mitten av januari. Ett nytt år ligger framför oss men mycket av det gamla året häftar fortfarande fast vid oss. Pandemin som mattades av under sommar och höst gjorde sig åter påmind under adventstid och jul. Nu är rubrikerna svarta igen, smittspridningen är hög och vi lever under förnyade restriktioner. Det känns tungt att pandemin aldrig tar slut och en del av oss har nått slutsatsen att ”detta får vi leva med”. Om det stämmer vet vi inte men gemensamt kan vi konstatera - det har varit två tuffa år och alla är drabbade och påverkade av det som varit. När livet är tufft är det extra viktigt att påminna sig om det som ändå bär. Det som skänker glädje, hopp och ljus. I församlingen kunde vi t ex under hösten glädja oss åt en modifierad julmarknad, att körerna fick samlas till en hejdundrande julkonsert och att många av våra verksamheter kunde starta upp igen. Några nytillskott på verksamhetsfronten är också stora glädjeämnen. Håll t ex utkik i annonseringen efter Klapp och Klang i Kyrkans Hus som träffas onsdagar, ”Tisdagsträffen”, tisdagar och ”Handarbetes-gruppen”, måndagar på samma plats. I skrivande stund så gäller vaccinationsbevis för flertalet av våra verksamheter men läget kan ändras snabbt. Information om vad som gäller läggs fortlöpande ut på församlingens Facebooksida samt via annan annonsering - kika gärna där. Ett nytt år ligger framför oss och även en ny kyrkopolitisk mandatperiod. I det här numret av församlingsbladet intervjuas två kyrkopolitiska veteraner, Bertil Andersson (C) samt Nils Johansson (S) och vi får ta del av deras syn på församlingen då och nu. Inför den kommande mandatperioden får församlingen även möjlighet att välkomna flera nya kyrkopolitiska ansikten. Min övertygelse är att vi kommer ha ett fruktbart arbete och samarbete de kommande fyra åren. Så finns det en gemensam stark vilja i Mellösa församling bland både politiker och anställda att finnas där för sina församlingsbor och särskilt i dessa tider av prövning. I Kristi efterföljd vill vi vara förmedlare av tröst, hopp och ljus. När fastetiden åter närmar kan vi kanske också jämföra - vi befinner oss just nu på vår tids ”Via Dolorosa” – vår tids ”Smärtornas väg”. Och då är ”påsk-nyckeln”, mönstret som påskens skeende ger oss, ett tydligt hopp om att det på andra sidan smärta och vanmakt finns ett nytt liv. Ett liv som visserligen ser annorlunda ut men som vi längtar till och som är värt att vänta på. Det kommer, men det dröjer lite till. Vi får ge oss till tåls och be för varandra. Blott en dag ett ögonblick i sänder. Med önskan om Guds rika välsignelse och så småningom en riktigt Glad Påsk! Anne-Christine Yström, Kyrkoherde

2


LJUSMÄSSA Mellösa kyrka

Söndag 6 februari, klockan 18.00 Barnkören, Mariakören samt Kyrkokören Camilla Martinsson - blockflöjt

Gudstjänst i Ljusets och Kärlekens tecken Söndag 13 februari 18.00, Kyrkans Hus Pyttekören och Barnkören deltar

Mariagudstjänst Söndag 27 mars 18.00, Mellösa kyrka Mariakören. Camilla Martinsson – blockflöjt Konfirmanderna serverar våfflor!

Palmsöndagsgudstjänst Söndag 10 april 18.00, Mellösa kyrka Sånggrupp

Miljögudstjänst Söndag 15 maj 18.00, Mellösa kyrka Barnkörer och Pyttekörer deltar 3


Skärtorsdagsmässa

Påskdagen, Mässa

Mellösa kyrka, 14/4, 19.00

Mellösa kyrka, 17/4 11.00

Präst: Anne-Christine Yström Musiker: Lena Karlsson

Präst: Anne-Christine Yström Musiker: Lena Karlsson

Sånggrupp

Alla församlingens körer Camilla Martinsson - blockflöjt

Långfredagsmusik Hälleforsnäs kyrka, 15/4, 15.00

Annandagen, Mässa

Mariakören framför kantaten: Jesu sju ord på korset, av Jerker Leijon Kyrkans hus, 18/4 11.00 Präst: Anne-Christine Yström Musiker: Kenneth Willgren

Präst: Jukka Laari Musiker: Lena Karlsson Camilla Martinsson-blockflöjt

VALBORGSMÄSSOAFTON Lördag 30 april 19.30, Kyrkskolan

Kyrkokören sjunger in våren.

FRILUFTSGUDSTJÄNSTER Torsdag 26 maj 11.00, Kyrkparken Mellösa Lördag 25 juni 11.00, Kyrkparken Mellösa Söndag 26 juni 11.00, Kyrkparken Hälleforsnäs

Medtag kaffekorg!

4


Gudstjänster & musik i vår församling Spara denna kalender! Söndag Tisdag Söndag Söndag Söndag Söndag Söndag Söndag Tisdag Söndag Söndag Söndag Torsdag Fredag Söndag Måndag Söndag Söndag Söndag Tisdag Söndag Lördag Söndag Söndag Torsdag Söndag Söndag

6 feb 8 feb 13 feb 20 feb 27 feb 6 mars 13 mars 20 mars 22 mars 27 mars 3 april 10 april 14 april 15 april 17 april 18 april 24 april 24 april 1 maj 3 maj 8 maj 14 maj 15 maj 22 maj 26 maj 29 maj 5 juni

18.00 13.30 18.00 18.00 11.00 18.00 11.00 11.00 13.30 18.00 11.00 18.00 19.00 15.00 11.00 11.00 11.00 16.00 11.00 13.30 11.00 16.00 18.00 11.00 11.00 11.00 11.00

Ljusmässa Tisdagsträff med andakt Gudstjänst i Kärlekens och Ljusets tecken Taizégudstjänst Gudstjänst Taizégudstjänst Gudstjänst Gudstjänst Tisdagsträff - andakt och våfflor Mariagudstjänst Gudstjänst Palmsöndsagsgudstjänst Mässa Långfredagsmusik Mässa Mässa Gudstjänst Musikal Gudstjänst Tisdagsträff med andakt Gudstjänst Jubileumskonsert Miljögudstjänst Gudstjänst Friluftsgudstjänst Gudstjänst Konfirmationsmässa

Mellösa kyrka Kyrkans hus Kyrkans hus Mellösa kyrka Kyrkans hus Kyrkans hus Mellösa kyrka Kyrkans hus Kyrkans hus Mellösa kyrka Kyrkans hus Mellösa kyrka Mellösa kyrka Hälleforsnäs kyrka Mellösa kyrka Kyrkans hus Kyrkans hus Mellösa kyrka Mellösa kyrka Kyrkans hus Kyrkans hus Mellösa kyrka Mellösa kyrka Kyrkans hus Mellösa kyrkapark Kyrkans hus Mellösa kyrka

Observera att alla tider, platser, gudstjänstform m m kan komma att ändras, beroende på pandemiläget. Vår hemsida och Facebook uppdateras löpande. 5


Avlidna under 2021

Födda under 2021 (Vi har inte uppgifter på de som är födda för mer än 4 månader sedan och inte blivit döpta!)

4/1 6/1 13/1 13/3 22/3 27/3 12/4 12/4 0/5 1/5 11/6 23/6 29/6 11/7 21/7 17/8 29/8 9/9 10/9 0/10 11/10 19/10 24/10 29/10 16/11 16/11 24/11 5/12 11/12 14/12 27/12

20/1 18/3 13/6 22/9 27/10

Börje Lundin, Hälleforsnäs Ritva Reetta Helena Toimi, H-näs Karl Evert Nyberg, Mellösa Eilert Edvardsson. Mellösa Gunnar Videgren, Hälleforsnäs Ingrid Söderström, Hälleforsnäs Bertil Björklund, Hälleforsnäs Villy Jonsson, Mellösa Pekka Krabler, Hälleforsnäs Karl Ivan Andersson, Hälleforsnäs Britt Fägerstad, Hälleforsnäs Lars Gran, Mellösa Vilnis Zazis, Hälleforsnäs Peter Camitz, Hälleforsnäs Gunvor Östberg, Hälleforsnäs Kerstin Elisabet Månsson, Mellösa Bengt Djärf, Mellösa Bruno Levin, Flen Karl Erik Staffan, Hälleforsnäs Matti Puustinen, Hälleforsnäs Ingemar Persson, Hälleforsnäs Rolf Lillieh, Hällefornäs Eva Trübenbach, Flen Kerstin Johansson, Hälleforsnäs Linnéa Hessel, Hälleforsnäs Per Lidin, Hälleforsnäs Lilian Säfwe, Flen Martti Liljeblom, Hälleforsnäs Janne Pettersson, Mellösa Auvo Ilvonen, Hälleforsnäs Birgitta Carlsson, Hälleforsnäs

Lova Melchersson Lukas Roos Elliot Sirén Harry Berglund Josef Sjöström

Mellösa Mellösa Hälleforsnäs Mellösa Mellösa

Du som vill döpa ditt barn är välkommen att kontakta oss för frågor och boka tid. Expeditionen: 0157-600 08

Då och nu! I höstas var det kyrkoval och många människor slöt upp i Mellösa församlings vallokaler för att rösta på dem som ska styra kyrkan på nationell, stift men också församlingsnivå de närmaste fyra åren. Valresultatet är färdigt sedan länge, ett nytt Kyrkofullmäktige möttes före jul och i dagarna är det dags för ett nytt Kyrkoråd att mötas den första gången. Här träffas nu några som varit med förr, några nya ansikten dyker också upp medan några ledamöter som varit aktiva och engagerade under många år även träder tillbaka från denna del av kyrkopolitiken. Församlingsbladet passar därför på att träffa Nils Johansson, (S) och Bertil Andersson, (C) som just träder tillbaka från Kyrkorådet för att fortsätta att verka som ordförande respektive vice ordförande i Kyrkofullmäktige. Det blir ett samtal om församlingen då och nu men också ett vittnesmål om allt det arbete och engagemang som dessa två män lagt ned i Mellösa församling genom alla år och som församlingen på detta sätt vill tacka varmt för.

6


Men hur var det då allting började för de här herrarna? Ja, båda berättar om uppväxter på landsbygden i Södermanland i lantbrukarmiljöer. Bertil växte upp på gården Eknäs i Mellösa medan Nils hade sitt barndomshem i Råby-Rönö utanför Nyköping. Båda kom också tidigt i kontakt med kyrkan. Nils berättar hur hans far var dödgrävare och att han fick följa med sin pappa när han utförde sina sysslor på kyrkogården i Råby-Rönö. Bertil å sin sida berättar om en skolgång i Kyrkskolan i Mellösa där församlingens kantor stod för undervisningen men också hur han gick i söndagsskola hos prosten Petri i Mälby prästgård. Bertil och Nisse berättar sedan om vägarna in i församlingen och det kyrkopolitiska arbetet lite senare i livet. För Bertils del handlade det om en väg via kommunpolitiken i Centerpartiet under den tid som Mellösa fortfarande var en självständig kommun. Först efter sammanslagningen av Mellösa kommun med Flen 1972 började Bertil sin bana inom kyrkopolitiken. För Nils började engagemanget något senare, runt 1981. Då hade han redan hunnit utbilda sig till ingenjör, etablerat sig inom byggnadsbranschen och han och familjen hade flyttat till Mellösa. Ett samtal med en av de anställda på kyrkogården berättar han, satte stenen i rullning och han blev kyrkopolitiker i den socialdemokratiska nomineringsgruppen. Bertil och Nils har sin ideologiska förankring i var sitt parti (det som i kyrkan går under benämningen nomineringsgrupper) men de är ändå rörande eniga om att det varit ett gott samarbete över gruppgränserna i det kyrkliga politiska arbetet genom alla år. Den med inblick i församlingens historia vet att Bertil och Nisse har varit ordföranden i både Kyrkoråd och Kyrkofullmäktige under olika mandatperioder, de har suttit med i nämnder och utskott och haft nyckelroller när det kommer till att forma församlingen till det den är idag. Deras stora engagemang och arbete för församlingen kan inte överskattas. Själva nämner de byggnationen av Kyrkans Hus i Hälleforsnäs i slutet av 80-talet som något som de minns särskilt väl. När det begav sig stöttes och blöttes frågan hur man på bästa sätt skulle kunna ta emot alla de barn och unga som sökte sig till kyrkans verksamheter i Hälleforsnäs då man saknade ett församlingshem. Till sist kunde man enas om att bygga Kyrkans Hus som än idag härbärgerar både barn och ungdomsverksamhet men även soppluncher, handarbetsträffar och tisdagsträffar förutom kyrkliga handlingar och huvudgudstjänster. Men Nisse och Bertil berättar också engagerat om de sk Anträden som hänger i koret i Mellösa kyrka. Dessa Anträd var på avvägar i nästan 50 år och återinstallerades i kyrkan på Påskdagen år 2000 efter omfattande renoveringar vilket de menar var väldigt roligt. Bertil och Nisse är fulla av historier och namnen på kyrkoherdar, anställda och förtroendevalda såväl som händelser som präglat församlingen i det förflutna flyger snabbt genom luften när de berättar. De har varit engagerade på många olika nivåer i församlingen, de har fattat beslut men också medverkat i projekteringar, upphandlingar och renoveringar av församlingens alla fastigheter, kyrkorum samt kyrkogårdar. Efter många års arbete är de sprängfulla av erfarenheter och kunskaper och jag frågar dem vilka råd de skulle vilja ge dem som nu är nya i sina politiska uppdrag men även vad de önskar för församlingen i framtiden. Både Nisse och Bertil menar att utbildning och

7


kunskaper är viktiga för det politiska arbetet. De menar också att de vill se en församling som är fortsatt självständig, som satsar på att få sina medlemmar döpta, på barn och unga såväl som äldre men även på den omfattande gudstjänst samt körverksamheten. För till gudstjänst och körverksamheten knyts också många av Mellösa församlings fina traditioner med stora högtider och konserter vilka alla utgör en slags ryggrad i hela bygden. Så berättar Bertil avslutningsvis om den unga pojke som blev värvad till Mellösa församlings kyrkokör direkt efter avslutad skolgång och att han nu firar hela 70 år som körsångare i Kyrkokören. Det är många cirklar som därmed sluts. Kyrkokören som skulle ha firat 100 år i höstas (ett firande som skjuts upp till våren på grund av den pågående pandemin) och Bertil som firar 50 år och Nisse ca 40 år som förtroendevalda i Mellösa församling. Trots att både Bertil och Nils fortsätter att verka på viktiga poster i Kyrkofullmäktige så vill därför Mellösa församling i samband med dessa jubileum, tacka dem å det varmaste för allt gott arbete och stora insatser för församlingen så långt! / Anne-Christine Yström, kyrkoherde

Musikal Söndag 24 april klockan 16.00 i Mellösa kyrka. Alla körer medverkar. Instrumentalister. Camilla Martinsson-blockflöjt. Sofia Björklind-piano. Ola Säfström – bas. Philip alebo – trummor.

Jubileumskonsert Mellösa Hembygds- och Kyrkokör firar 100-årsjubileum. Detta firar vi med en konsert lördag den 14 maj klockan 16.00 i Mellösa kyrka. Förutom kyrkokören deltar: Mariakören. Cecilia Bingmark-tvärflöjt Jonny Björk-kontrabas. Katarina Johansson-violin. Nina Kjellertz-Edin-violin. Pilip Alebo-trummor. Lena Karlsson-dirigent.

8


Våra verksamheter När detta blad delas ut är verksamheterna för vårterminen i full gång igen. Beroende på pandemiläget, så kan vi bli tvungna att ändra på planerade verksamheter med kort varsel, se vår hemsida/Facebook. ALL ÖPPEN VERKSAMHET KOMMER TILLS VIDARE KRÄVA VACCINATIONSBEVIS!

Klapp & Klang Lek och sång för de minsta. Öppen verksamhet (vaccinationsbevis) Kyrkans hus, onsdag, 09.30-11.30, startar 19 januari. Mellösa församlingshem, fredag, 09.30-12.00, startar 21 januari.

Pyssel och Kör Här pysslar vi, målar, sjunger och leker. Anmälan till grupperna krävs. Kyrkans hus, onsdag, 15.00-16.45, startar 19 januari. Mellösa församlinghem, torsdag, 15.00-16.45, startar 20 januari.

Ungdomgården För ungdomar åk 2-4. Terminskort 50 kr. Mellösa församlingshem, onsdag 17.3019.30, startar 19 januari. Ungdomskväll För ungdomar åk 5-9 . Terminskort 50 kr eller 10 kr per gång. Mellösa församlingshem, fredag varannan vecka, 17.00-20.00, startar 21 januari

9


Tisdagsträff Alla daglediga är välkomna.. Öppen verksamhet (vaccinationsbevis) Kyrkans hus, tisdag varannan vecka 13.30-15.30, startar 25 januari.

Sopplunch Alla daglediga är välkomna! Öppen verksamhet (vaccinationsbevis) Soppa, kaffe och kaka, 40 kr Mellösa församlingshem, onsdag varannan vecka 12.00, startar 9 februari . Kyrkans hus, torsdag, en gång i månaden, 12.00, startar 17 februari.

Handarbets-samvaro Drop in i kyrkans hus. Alla är välkomna, med eller utan handarbete. Öppen verksamhet (vaccinationsbevis) Kyrkans hus, varannan måndag, 16.30-19-00, startar 31 januari.

Körer Mariakören. Hembygds- och kyrkokören. Kontaktperson: Lena Karlsson

10


Kontaktinformation Pastorsexpeditionen Telefontid: Tisdag, onsdag och fredag 10.00–12.00 (Ring för att boka tid för fysiska möten!) Mellösa församling, Harpsundsvägen 15, 642 63 Mellösa Tel. 0157-60008. mellosa.forsamling@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/mellosa Namn

Telefon

Kyrkoherde Anne-Christine Yström anne-christine.ystrom@svenskakyrkan.se Pastorsexpeditionen Örjan Edman orjan.edman@svenskakyrkan.se Kyrkogård/Vaktmästare Camilla Pettersson camilla.pettersson@svenskakyrkan.se Musikverksamhet Lena Karlsson lena.h.karlsson@svenskakyrkan.se Barn- och ungdomsverksamheten Ann-Marie Kvarnström ann-marie.kvarnstrom@svenskakyrkan.se Emma Karlsson emma.karlsson3@svenskakyrkan.se

0157-15781 0157-15782 0157-15786 0157-15784 0157-15785 0157-15783

Mellösa församling tar gärna emot penninggåvor för musik-, barn-, ungdoms- och diakoniverksamheten samt kyrkornas utsmyckning. Bankgiro 753-4837. Märk inbetalningen med önskat ändamål.

Nr: 1231 556 737 Ansvarig utgivare: Anne-Christine Yström Mellösa församling

11


Vad har hänt sedan sist?

Tacksägelsemässa

Tisdagsträffen i Kyrkans hus

Tisdagsträff

Årets Lucia – Elvira Holmstedt

”Stäng inte vår skola”!

Pepparkaksbak på ungdomsgården

Repetition inför julkonsert

12