Page 1

Februari – Maj 2018

Foto: Örjan Edman

Även på vår hemsida eller Facebooksida, hittar du information om vad som händer i församlingen www.svenskakyrkan.se/mellosa


Gott fortsättning på året 2018! Vi har haft valår i församlingen 2017 och det har varit glädjande att så många har kommit och röstat. Men det som kanske inte så många känner till är att vi har fått en ny grupp förtroendevalda i församlingen som också aktivt vill vara med och forma församlingens framtid. Gruppen heter Kyrkans väl och de sitter tillsammans med Centern och Socialdemokraterna i kyrkorådet, som är församlingens styrelse. Detta visar också att många vill engagera sig för att vi kan hålla kvar vår fina församling och all dess verksamhet. Vi hälsar alla nya och gamla förtroendevalda varmt välkomna. Det är väl bekant för många att antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskar och så är det också här i Mellösa. I skrivandets stund har vi 1709 medlemmar. Det vill säga att underlaget för våra intäkter minskar och vi kommer att behöva mer och mer frivilliga som ställer upp i olika verksamheter. Det har vi redan idag, många duktiga som hjälper till, men det finns alltid plats för flera. I Bibeln sägs att i en församling ”var och en har något att bidra med, men det ska syfta till att bygga upp församlingen”. (1 Kor. 14:26). Om du vill ställa upp och arbeta frivilligt på något sätt kontakta gärna undertecknade för mer information. Det blir till glädje för alla församlingsbor. Kyrkorådet 2018-2021 Ordinarie ledamöter Jukka Laari ANGELIKA LÖVGREN (S), ORDF Kyrkoherde

2

BERTIL ANDERSSON (C), VICE ORDF KRISTINA LUNDGREN (KYV) 2:E VICE ORDF JUKKA LAARI (KYRKOHERDE) BIRGITTA ANDERSSON (C) JÖRGEN ISAKSSON (S) NILS JOHANSSON (S) MARGARETHA MANNFELDT (C) CARINA OLSSON (KYV)


Vad har hänt sedan sist? Årets Lucia – Elvira Holmstedt

Musikgudstjänst – Hälleforsnäs kyrka 27/8 Margaretha Mannfeldt, Ulrika Djerw, Sofia Björklind, Lena Karlsson och Örjan Edman

Årets Lucia – Elvira Holmstedt

Orvar Karlsson håller föredrag – Luther 500 år

3


LJUSMÄSSA Mellösa kyrka

Söndag 4 februari, klockan 18.00 Pyttekören, Barnkören, Ungdomskören samt Kyrkokören Camilla Martinsson - blockflöjt.

Fika efter gudstjänsten!

FAMILJEMÄSSA Söndag 18 februari 18.00, Kyrkans Hus Pyttekören och Barnkören - Kyrkkaffe

Söndag 1 april 11.00, Mellösa kyrka Alla körer

MARIAMÄSSA Söndag 18 mars 18.00 Mellösa kyrka Camilla Martinsson - Blockflöjt

Ungdomskören deltar Ungdomsgården ordnar med kaffe och våfflor i församlingshemmet efter gudstjänsten! 4


PALMSÖNDAGSMÄSSA Söndag 25 mars 18.00, Kyrkans Hus Mindre sånggrupp. Fika efter gudstjänsten.

Skärtorsdagsmässa

Påskdagen, Familjemässa

Mellösa kyrka, 29/3, 19.00 Lena Karlsson Matilda Egrér Louise Egrér Marie Egrér

Mellösa kyrka, 1/4 11.00 Pyttekören, Barnkören, Ungdomskören o Kyrkokören Camilla Marttinsson - Blockflöjt

Finsk mässa Långfredagsgudstjänst

Kyrkans Hus, 2/4, 11.00

Kyrkans Hus, 30/3, 11.00

VALBORGSMÄSSOAFTON Måndag 30 april 19.30, Kyrksskolan Kyrkokören sjunger in våren

Alla som under 2018 fyller/fyllt 65, 70, 75, 80, 85 samt 90 år och däröver, kommer att bli inbjudna till ett gemensamt födelsedagsfirande i Kyrkans Hus 30 maj klockan 12.00. 5


Irländsk körkonsert med gruppen Quilty! Mellösa kyrka lördag 5 maj, klockan 16.00 Biljetter: 100 för vuxna. Samtliga fem kyrkokörer i Villåttinge kontrakt deltar.

FRILUFTSMÄSSOR Torsdag 10 maj 11.00, Kyrkparken Mellösa Söndag 17 juni 11.00, Mellösa Hembygdsgård (Församlingen ordnar med kyrkkaffe)

Lördag 23 juni 11.00, Kyrkparken Mellösa Söndag 24 juni 11.00, Kyrkparken Hälleforsnäs Medtag kaffekorg!

6


Gudstjänster & musik i vår församling Spara denna kalender! Söndag Söndag Söndag Söndag Söndag Söndag Söndag Söndag Söndag Torsdag Fredag Söndag Måndag Söndag Söndag Söndag Söndag Söndag Lördag Söndag Torsdag Söndag Söndag Söndag Söndag Söndag Söndag Söndag Lördag Söndag

28 jan 4 feb 11 feb 18 feb 25 feb 4 mars 11 mars 18 mars 25 mars 29 mars 30 mars 1 april 2 april 8 april 15 april 22 april 29 april 29 april 5 maj 6 maj 10 maj 13 maj 20 maj 27 maj 27 maj 3 juni 10 juni 17 juni 23 juni 24 juni

11.00 18.00 11.00 18.00 11.00 11.00 11.00 18.00 18.00 19.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 18.00 16.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 18.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

Söndagsmässa Ljusmässa Söndagsmässa Familjemässa Söndagsmässa Söndagsmässa Söndagsmässa Mariamässa Palmsöndagsmässa Skärtorsdagsmässa Långfredagsgudstjänst Familjemässa Finsk söndagsmässa Söndagsmässa Söndagsmässa Söndagsmässa Söndagsmässa Köravslutning barnkörerna Qulity – Irländsk körkonsert! Söndagsmässa Friluftsmässa – ta med fikakorg Söndagsmässa Söndagsmässa Söndagsmässa Sommarkonsert Söndagsmässa (el vallfartsmässa) Söndagsmässa Friluftsmässa Friluftsmässa – ta med fikakorg Friluftsmässa – ta med fikakorg

Bokning av kyrktaxi, tel 0157-12200

7

Kyrkans Hus Mellösa kyrka Mellösa kyrka Kyrkans Hus Kyrkans Hus Mellösa kyrka Kyrkans Hus Mellösa kyrka Kyrkans Hus Mellösa kyrka Kyrkans Hus Mellösa kyrka Kyrkans Hus Kyrkans Hus Mellösa kyrka Kyrkans Hus Mellösa kyrka Hälleforsnäs kyrka Mellösa kyrka Kyrkans Hus Kyrkparken Mellösa Kyrkans Hus Mellösa kyrka Kyrkans Hus Mellösa kyrka Mellösa kyrka Kyrkans Hus Mellösa hembygdsg. Kyrkparken Mellösa Kyrkparken H-näs

Reservation för ev. ändringar


Födda under 2017 (Vi har inte längre uppgifter på de som är födda för mer än 4 månader sedan och inte blivit döpta!)

16/1 2/2 3/2 8/3 9/3 9/7 21/10 28/10 6/11 10/11 3/12

Alfons Sundström Janna Helenius Walter Sjöman Laine Selma Melchersson Wilma Turian Lilly Hellman Flatås Liam Lamberg James Segerström Theodore Alexandersson Gottfrid Borg /Karlsson/

Hälleforsnäs Hälleforsnäs Hälleforsnäs Mellösa Hälleforsnäs Hälleforsnäs Hälleforsnäs Flen Mellösa Mellösa Mellösa

Du som vill döpa ditt barn är välkommen att kontakta oss för frågor och boka tid. Expeditionen: 0157-60008

Skötsel av gravar Varje grav ska ha en gravrättsinnehavare. Det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla gravsten och planteringar i gott skick. Församlingen kan erbjuda olika ettårsavtal gällande planteringar på graven. När gravrätten går ut kan man förlänga gravrätten i 15 år till en kostnad av 700 kronor. Församlingen tar i dagsläget inte betalt för den gräsklippning som sker på gravarna, men i en framtid kan det komma beslut som förändrar detta. Kontakta expeditionen om du har frågor eller vill teckna avtal. 8


Avlidna församlingstillhöriga under 2017

24/1 12/2 3/3 12/3 27/3 20/4 27/4 8/5 7/6 18/6 25/6 16/7 23/7 24/7 27/7 2/8 8/8 8/8 19/8 31/8 22/9 7/11 13/11 11/12

Kauko Sipola, Mellösa Christina Winter, Flen Britta Larsson, Hälleforsnäs Raili Laulainen, Hälleforsnäs Bojan Åström, Hälleforsnäs Sylvia Forselius, Hälleforsnäs Kurt Karlsson, Hälleforsnäs Egon Vretman, Hälleforsnäs Ragna Binder, Hälleforsnäs Kjell Hellström, Hälleforsnäs Ella Marjamäki, Flen Alvar Wärefors, Hälleforsnäs Pertti Furtenheim, Hälleforsnäs Bo Buskas, Mellösa Bo Bach, Mellösa Aina Landerdahl, Hälleforsnäs Gunnar Engvall, Hälleforsnäs Karl Gösta Johansson, Hälleforsnäs Majlis Jonsson, Hälleforsnäs Rickard Teng, Flen Viola Rydberg, Hälleforsnäs Göran Stark, Hälleforsnäs Inger Djärf, Mellösa Tage Claesson, Mellösa

9


Alla är välkomna till våra luncher i Mellösa och Hälleforsnäs! Hemlagad soppa, kaffe och kaka, 40 kronor

Mellösa församlingshem, onsdagar klockan 12.00. 24 januari, 7 februari, 21 februari, 7 mars, 21 mars, 4 april, 18 april, 2 maj Anmälan görs senast måndag i samma vecka till Birgitta Andersson 070-3206423

Kyrkans Hus, Hälleforsnäs, torsdagar klockan 12.00. 25 januari, 22 februari, 22 mars och 26 april. Anmälan till Kyrkans Hus 0157-41385

Händer på Gjutaren! Lunch: Tisdagar klockan 12.00.

Alltid kaffe med dopp 20 kronor!

Anmäl senast onsdag veckan innan till Kristina Karlsson tel. 41198. Kaffestund/underhållning Tisdagar klockan 13.00. (Program kommer senare)

Andakt: Fredagar klockan 15.00. 2/2, 2/3, 6/4, 4/5 och 1/6

Barn- och ungdomsverksamheten

Ungdomsgården Årskurs 3-6

Onsdagar 17.30-19.30. Församlingshemmet, Mellösa Vi behöver frivilliga föräldrar som ställer upp som gårdsvakt. Kontakta Ann-Marie Kvarnström 070-2088683 . 10


Klapp & Klang För alla barn, 0-5 år, och dess föräldrar. GRATIS!

Onsdagar 09.00-11.00 Kyrkans Hus, Hälleforsnäs Fredagar 09.00-11.00 Församlingshemmet, Mellösa Första halvtimmen sjunger vi och spelar tillsammans med barnen. Sedan är det fri lek. Medtag fika! Alla är hjärtligt välkomna!

Vår Klapp & Klang-docka ”Anna”

Köravslutning för barnkörerna Hälleforsnäs kyrka Söndag 29 april, klockan 18.00 Pytte- och Barnkören i Hälleforsnäs har en avslutning i Hälleforsnäs kyrka, en massa härlig musik och sång. Saft och kaffe efter konserten. Välkomna!

Vill du sjunga i kör? Vi har körer för alla åldrar! Kontakta Lena Karlsson 070-2776906 11


Kontaktinformation Pastorsexpeditionen Mellösa församling, Harpsundsvägen 15, 640 31 Mellösa Tel. 0157-60008. E-post: mellosa.forsamling@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/mellosa Expeditionstid: tisdag, onsdag och fredag 10.00-12.00 Namn Kyrkoherde Jukka Laari Pastorsexpeditionen Maj-Britt Egrér Örjan Edman Kyrkogårdsexpeditionen Håkan Lundgren Musikverksamhet Lena Karlsson Ungdomsgård, församlingsvärdinna i Mellösa Ann-Marie Kvarnström Kyrkans Hus, Hälleforsnäs Församlingsvärdinna Arja Albosta Torvi

Telefon 0157-60540 0157-60008

070-4027152 0157-60420

070-2776906

0157-60420

070-2088683

0157-41385

076-0633937

Mellösa församling tar gärna emot penninggåvor för musik, barn, ungdom, diakoni samt kyrkornas utsmyckning. Bankgiro 753-4837, eller till Swish 1231 556 737. Märk gåvan med önskat ändamål. Ansvarig utgivare: Jukka Laari Mellösa församling

Mobil 070-2280030

Profile for Mellösa församling

Församlingsblad februari 2018 maj 2018  

Församlingsblad, Mellösa församling, februari - maj 2018

Församlingsblad februari 2018 maj 2018  

Församlingsblad, Mellösa församling, februari - maj 2018

Advertisement