Page 1

Februari – Maj 2017

Foto: Örjan Edman

Även på vår hemsida eller Facebooksida, hittar du information om vad som händer i församlingen www.svenskakyrkan.se/mellosa


Gott nytt år 2017! Det hände något viktigt för 500 år sedan. Det som hände var ett startskott för vår kyrka, för den kyrkan som vi har idag. Det var år 1517 då Martin Luther anslog teserna på porten till slottskyrkan i Wittenberg. Det var 95 teser som var avsedda för diskussion om avlatshandeln som katolska kyrkan hade då. Det betydde att den som skänkte pengar till kyrkan fick minskade straff för sina synder. Detta synsätt ville Martin Luther ändra men han fick inte något gehör. Han ville också att Bibeln skulle vara översatt till tyska så att alla kunde läsa den. Bibeln var skriven på latin och det var framför allt präster som kunde läsa den. Luther fick många anhängare och så började reformationen. Re-formation, dvs. han ville inte avskaffa kyrkan utan forma om den. Det har hänt mycket sedan dess. Vår kyrka, Svenska kyrkan är en evangelisk lutherskt kyrka och i år firar 500 års jubileum med olika evenemang runt om i landet. Vi får tacka Martin Luther för att han gjorde kyrkan till en folkkyrka. Därför är vår kyrka och församling öppen och en plats där alla ska kunna känna sig välkomna. Idag är vår kyrka också demokratiskt styrd, vilket innebär att den styrs av sina medlemmar som väljs vid ett demokratiskt val. År 2017 är ett valår. Den 17 september får alla som är medlemmar i Svenska kyrkan välja representanter som sedan får bestämma de riktlinjer som församlingen ska driva under den nästkommande fyraårsperioden. Är du intresserad att vara med och påverka som förtroendevald ta gärna kontakt med församlingen eller någon av församlingens förtroendevalda. Svenska Kyrkan i Mellösa är Din församling. 2


Vad har hänt sedan sist? Delar av Ungdomskören repeterar inför Nyårskonserten

Årets Lucia – Louis Strömberg

Nyårskonsert – Elefanterna i ”In the Jungle”

Läktaren i Kyrkans Hus är färdig

Statsministerbesök på julmarknaden

3


LJUSMÄSSA Mellösa kyrka

Söndag 5 februari, klockan 18.00 Pyttekören, Barnkören, Ungdomskören samt Kyrkokören Camilla Martinsson - blockflöjt.

TAIZÉMÄSSA Söndag 12 februari 18.00, Kyrkans Hus Söndag 5 mars 18.00, Mellösa kyrka Kyrkokören, Emma Karlsson - flöjt

FAMILJEMÄSSA Söndag 26 februari 18.00, Kyrkans Hus Pyttekören och Barnkören

Söndag 16 april 11.00, Mellösa kyrka Alla körer

MARIAMÄSSA Söndag 26 mars 18.00, Mellösa k:a Ungdomskören deltar Blockflöjt – Camilla Martinsson Kaffe och våfflor efter gudstjänsten! 4


PALMSÖNDAGSMÄSSA Söndag 9 april 18.00, Kyrkans Hus Mindre sånggrupp. Fika efter gudstjänsten.

Skärtorsdagsmässa

Påskdagen, Familjemässa

Mellösa kyrka, 13/4, 19.00 Sofia Björklind, Lena Karlsson Matilda Egrér Louise Egrér Marie Egrér

Mellösa kyrka, 16/4, 11.00 Pyttekören, Barnkören, Ungdomskören o Kyrkokören

Finsk mässa Kyrkans Hus, 17/4, 11.00

Långfredagsgudstjänst Kyrkans Hus, 14/4, 11.00

VALBORGSMÄSSOAFTON Söndag 30 april 19.30, Kyrksskolan Kyrkokören sjunger in våren

Alla som under 2017 fyller/fyllt 65, 70, 75, 80, 85 samt 90 år och däröver, kommer att bli inbjudna till ett gemensamt födelsedagsfirande i Kyrkans Hus 10 maj klockan12.00. 5


FRILUFTSMÄSSOR Torsdag 25 maj 11.00, Kyrkparken Mellösa Söndag 18 juni 11.00, Mellösa Hembygdsgård (Fika finns att köpa i Hembygdsgården)

Lördag 24 juni 11.00, Kyrkparken Mellösa Söndag 25 juni 11.00, Kyrkparken Hälleforsnäs

Medtag kaffekorg!

I samarbete Teater Klämman kommer det att arrangeras en konsert i Mellösa kyrka 4 juni, klockan 15.00

6


Gudstjänster & musik i vår församling Spara denna kalender! Söndag Söndag Söndag Söndag Söndag Söndag Söndag Söndag Söndag Söndag Torsdag Fredag Söndag Måndag Söndag Söndag Söndag Söndag Söndag Söndag Torsdag Söndag Söndag Söndag Söndag Lördag Söndag

5 feb 12 feb 19 feb 26 feb 5 mars 12 mars 19 mars 26 mars 2 april 9 april 13 april 14 april 16 april 17 april 23 april 30 april 7 maj 14 maj 21 maj 21 maj 25 maj 28 maj 4 juni 11 juni 18 juni 24 juni 25 juni

18.00 18.00 11.00 18.00 18.00 11.00 11.00 19.00 11.00 18.00 18.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 18.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

Ljusmässa Taizémässa Söndagsmässa Familjemässa Taizémässa Söndagsmässa Söndagsmässa Mariamässa Söndagsmässa Palmsöndagsmässa Skärtorsdagsmässa Långfredagsgudstjänst Familjemässa Finsk söndagsmässa Söndagsmässa Söndagsmässa Söndagsmässa Söndagsmässa Söndagsmässa Sommarkonsert Friluftsmässa – ta med fikakorg Söndagsmässa Vallfartsmässa Söndagsmässa Friluftsmässa Friluftsmässa – ta med fikakorg Friluftsmässa – ta med fikakorg

J.L J.L M.B A.L J.L P.W J.L P.W J.L A.L J.L M.B J.L J.L J.L P.W J.L J.L J.L A.L P.W

Mellösa kyrka Kyrkans Hus Kyrkans Hus Kyrkans Hus Mellösa kyrka Kyrkans Hus Mellösa kyrka Mellösa kyrka Kyrkans Hus Kyrkans Hus Mellösa kyrka Kyrkans Hus Mellösa kyrka Kyrkans Hus Kyrkans Hus Mellösa kyrka Kyrkans Hus Mellösa kyrka Kyrkans Hus Mellösa kyrka Kyrkparken Mellösa Kyrkans Hus Kyrkans Hus Mellösa hembygdsg. Kyrkparken Mellösa Kyrkparken H-näs

Reservation för ev. ändringar

Bokning av kyrktaxi, tel 0157-12200 7


Födda under 2016 (Vi har inte längre uppgifter på de som är födda för mer än 4 månader sedan och inte blivit döpta!)

5/1 5/3 17/6 29/6 5/7 20/7 7/8 11/8 20/8 1/9 26/9 9/10 28/11 18/12 22/12 29/12

Eliaz Eriksson Noel Welinder Arthur Borg Jamie Seger Edvin Hansson Wilma Gustavsson Liam Strömberg Elsa Olsson Edla Klasson Tyra Bergman Elmida Jansson Elias Halvarsson Axel Eriksson Olofsson Gabriel Engström Iris Toratti

Hälleforsnäs Mellösa Mellösa Mellösa Flen Flen Hälleforsnäs Mellösa Hälleforsnäs Mellösa Hälleforsnäs Hälleforsnäs Mellösa Hälleforsnäs Hälleforsnäs Flen

Du som vill döpa ditt barn är välkommen att kontakta oss för frågor och boka tid. Expeditionen: 0157-60008

Skötsel av gravar Varje grav ska ha en gravrättsinnehavare. Det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla gravsten och planteringar i gott skick. Församlingen kan erbjuda olika ettårsavtal gällande planteringar på graven. När gravrätten går ut kan man förlänga gravrätten i 15 år till en kostnad av 700 kronor. Församlingen tar i dagsläget inte betalt för den gräsklippning som sker på gravarna, men i en framtid kan det komma beslut som förändrar detta. Kontakta expeditionen om du har frågor eller vill teckna avtal. 8


Avlidna församlingstillhöriga under 2016 14/1 21/1 11/2 12/3 28/3 29/3 6/4 16/4 20/4 29/4 16/5 28/5 12/6 1/7 9/7 2/8 5/8 8/8 30/8 1/9 8/10 29/10 29/11 2/12 8/12

Leif Briby, Hälleforsnäs Alva Spångberg, Mellösa Gun Inger Bergström, Hälleforsnäs Assar Aho, Hälleforsnäs Gun Borg, Hälleforsnäs Evert Ringdahl, Hälleforsnäs Ann-Mari Rombing, Hälleforsnäs Yrjö Torvinen, Hälleforsnäs Leif Larsson, Hälleforsnäs Dennis Dalstrand, Hälleforsnäs Monika Gustafsson, Mellösa Kenneth Karlsson, Hälleforsnäs Åke Andersson, Hälleforsnäs Runo Grenestam, Hälleforsnäs Aarne Johannes Ukura, Hälleforsnäs Sonja Hansson, Hälleforsnäs Anders Renström, Hälleforsnäs Margareta Karlsson, Hälleforsnäs Marianne Berg, Hälleforsnäs Lena Källung, Hälleforsnäs Bertil Eriksson, Hälleforsnäs Anny Elfström, Flen Anders Andersson, Mellösa Britt Marie Gustafsson, Hälleforsnäs Markus Freytag, Hälleforsnäs

9


Alla är välkomna till våra luncher i Mellösa och Hälleforsnäs! Hemlagad soppa, kaffe och kaka, 40 kronor

Mellösa församlingshem, onsdagar klockan 12.00. 1 februari, 15 februari, 1 mars, 15 mars, 29 mars, 12 april Anmälan görs senast måndag i samma vecka till Birgitta Andersson 070-3206423

Kyrkans Hus, Hälleforsnäs, torsdagar klockan 12.00. 26 januari, 23 februari, 23 mars och 20 april. Anmälan till Kyrkans Hus 0157-41385

Händer på Gjutaren! Lunch: Tisdagar klockan 12.00.

Alltid kaffe med dopp 20 kronor!

Anmäl senast onsdag veckan innan till Kristina Karlsson tel. 41198. Kaffestund/underhållning Tisdagar klockan 13.00. 31/1 - Visor till gitarr med 11/4 - Litet påskbord på matsedeln Jan-Gunnar Wallenberg 18/4 - Kaffestund: Frågesport 7/2 - Bingo 25/4 - Musik med Lena o Bengt Hägg 14/2 - Bullgubbarna spelar 2/5 - Bingo 14/3 - Info från civilförsvarsfö9/5 - Spelorrarna reningen, Seija Karlsson 23/5 - Sittgympa, Gunnel Källsted 21/3 - Bingo 30/5 - Bingo 28/3 - Seniorshop 20/6 - Sommarorkester 4/4 - Alla tiders stråkkvartett Scenkonst Sörmland

Andakt: Fredagar klockan 15.00. 3/2, 3/3, 7/4, 5/5 och 2/6 10


Barn- och ungdomsverksamheten

Klapp & Klang För alla barn, 0-5 år, och dess föräldrar. GRATIS!

Onsdagar 09.00-11.00 Kyrkans Hus, Hälleforsnäs Fredagar 09.00-11.00 Församlingshemmet, Mellösa Första halvtimmen sjunger vi och spelar tillsammans med barnen. Sedan är det fri lek. Medtag fika! Vår Klapp & Klang-docka ”Anna”

Alla är hjärtligt välkomna!

Ungdomsgården Årskurs 3-6

Onsdagar 17.30-19.30. Församlingshemmet, Mellösa Vi behöver frivilliga föräldrar som ställer upp som gårdsvakt. Kontakta Ann-Marie Kvarnström 070-2088683 .

Vill du sjunga i kör? Vi har körer för alla åldrar! Kontakta Lena Karlsson 070-2776906 11


Kontaktinformation Pastorsexpeditionen Mellösa församling, Harpsundsvägen 15, 640 31 Mellösa Tel. 0157-60008. E-post: mellosa.forsamling@svenskakyrkan.se Hemsida: www.svenskakyrkan.se/mellosa Expeditionstid: tisdag, onsdag och fredag 10.00-12.00 Namn Kyrkoherde Jukka Laari Pastorsexpeditionen Maj-Britt Egrér Örjan Edman Kyrkogårdsexpeditionen Håkan Lundgren Musikverksamhet Lena Karlsson Ungdomsgård och församlingsvärdinna i Mellösa Ann-Marie Kvarnström Kyrkans Hus, Hälleforsnäs Församlingsvärdinna Arja Albosta Torvi

Telefon 0157-60540

Mobil 070-2280030

0157-60008

070-4027152 0157-60420

070-2776906

0157-60420

070-2088683

0157-41385 076-0633937

Mellösa församling tar gärna emot penninggåvor för musik, barn, ungdom, och diakoni samt kyrkornas utsmyckning. Bankgiro 753-4837. Märk talongen med önskat ändamål. Vi samarbetar med Sensus Ansvarig utgivare: Jukka Laari Mellösa församling

Församlingsblad februari 2017 maj 2017  

Församlingsblad, Mellösa församling. Februari - maj 2017.

Församlingsblad februari 2017 maj 2017  

Församlingsblad, Mellösa församling. Februari - maj 2017.

Advertisement