Page 1

2014

CIB VLAANDEREN Vertegenwoordiger van de Vlaamse vastgoedmakelaars


CIB Vlaanderen – voluit Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen – vertegenwoordigt de Vlaamse vastgoedmakelaardij. Onze beroepsorganisatie telt meer dan 1.400 leden, vertegenwoordigt meer dan 50 % van de vastgoedkantoren in Vlaanderen of 75 % van de omzet van de sector. Naast vastgoedmakelaars vinden ook vastgoedbeheerders, -promotoren en -experten onderdak bij CIB Vlaanderen. Net zoals iedereen die in bedrijfsvastgoed en toeristisch vastgoed actief is. Onze leden kunnen rekenen op een ruime dienstverlening, een groot netwerk en belangenbehartiging op alle niveaus.


Voorwoord: “Delen van kennis en kunde�

1

1 Wie zijn wij?

2

2 Onze meerwaarde

10

3 Onze realisaties

18

4 Onze gesprekspartners

26

5 Onze events

30

6 Onze partnerships

36


“It always seems impossible until it’s done. Het lijkt altijd onmogelijk, totdat het verwezenlijkt is.” Het zijn de legendarische woorden van wijlen Nelson Mandela, die aantonen hoe belangrijk doorzettingsvermogen is als je wil vooruitgaan. Als organisatie voor en door ondernemers weten we maar al te goed wat doorzetten is. Het voorbije jaar heeft CIB Vlaanderen, als vertegenwoordiger van de Vlaamse vastgoedmakelaardij, niets anders gedaan. Samen met onze talrijke leden, mandatarissen en medewerkers hebben we niet stilgezeten. Integendeel, we hebben voluit de kaart van vooruitgang getrokken. Als sectororganisatie hebben we onze blik de jongste jaren alleen maar verruimd: de vastgoedmakelaar is en blijft onze core business, maar het belang van de klant, de consument, is nooit ver weg. Voor huurders en verhuurders, kopers en verkopers zijn vastgoedtransacties een complex gegeven geworden. Bijgevolg kunnen we maar trachten hen zo professioneel mogelijk bij te staan. Net zoals we trouwens bij de overheden doen. Of het nu lokaal, gewestelijk of op federaal vlak is, ook de overheid moet voor elke regel die ze invoert kijken naar de praktijk. Regels kunnen hun nut hebben, maar ze moeten uitvoerbaar zijn, gedragen worden en een lust zijn - veeleer dan een last. CIB Vlaanderen groeide de voorbije jaren dan


ook uit tot een volwaardige gesprekspartner voor diverse overheden. Een organisatie die spreekt bij monde van de professional, maar tegelijkertijd oog heeft voor de realiteit, haar omgeving en de cijfers. REALISTISCH EN ONDERBOUWD CIB Vlaanderen bouwt in elk geval voort op een almaar groter wordend netwerk. Een netwerk van leden, maar eveneens van aanverwante sectoren zoals architecten, notarissen, promotoren, ... Waar mogelijk trachten we elkaar te sterken. Vergeet ook niet dat de verkiezingen, zowel in de Dorp- als in de Wetstraat, elkaar de voorbije jaren in ijltempo hebben opgevolgd. En dan is sectorkennis en -kunde een must. CIB Vlaanderen is vandaag op tal van vlakken actief: qua opleidingen en studiewerk, maar ook op het vlak van communicatie, informatica, ... Alleen al het onderbouwd studiewerk dat onze studiedienst kon afleveren, verdient de nodige aandacht. We bewijzen de sector hiermee een dienst. Maar door voortdurend te streven naar realistische en gedragen voorstellen, dragen we ook maatschappelijk ons steentje bij.

kaartten we het voorbije jaar een aantal pertinente actiepunten aan. De hervorming van de woonbonus moet intussen het meest geciteerde item binnen de sector zijn. Maar denk evenzeer aan de problemen op de huurmarkt, de toenemende fiscale druk op het moment van aankoop, de problematiek van de hoge successierechten, ... Als middenveldorganisatie is die rol ons op het lijf geschreven. Uiteraard streven we bij dit alles steeds naar professionalisering. Al mag de vastgoedsector, alle minder positieve verhalen ten spijt, vandaag bijzonder professioneel genoemd worden. Elke mand heeft zijn rotte appel, maar kijk vooral ook even naar de rest. Onze vastgoedmakelaars en -beheerders hebben vandaag meer dan ooit een meerwaarde te bieden. Het draait om kunde, maar nog meer om kennis. Beiden delen we als beroepsorganisatie in veelvoud met onze leden. Een woning (ver)kopen is tenslotte niet niks. Samen met haar leden tracht CIB Vlaanderen dan ook constant het verschil te maken. Een kwalitatief verschil. Kristien Berkein Voorzitter CIB Vlaanderen

KWALITATIEF VERSCHIL Als sectorvertegenwoordiger willen we een bruggenbouwer zijn. Meer dan ooit is er nood aan experten die constructief durven nadenken. Zo

VOORWOORD: “DELEN VAN KENNIS EN KUNDE�

1


1

WIE ZIJN WIJ?


CIB Vlaanderen is de beroepsorganisatie van de vastgoedmakelaars en -beheerders. In de loop van de jaren zijn we uitgegroeid tot de meest complete dienstenorganisatie voor iedereen die professioneel actief is binnen de vastgoedmakelaardij. Maar CIB Vlaanderen richt zich ook tot de overheid en de vastgoedconsument. Dankzij de inzet en het enthousiasme van onze bestuursleden, mandatarissen en medewerkers slagen wij dagelijks in onze opdracht.

3


VERTEGENWOORDIGER VAN DE SECTOR Wie in Vlaanderen “vastgoed” zegt, zegt CIB. Dat geldt zeker voor de professionals, maar ook steeds meer voor overheden, middenveldorganisaties, consumenten, politici, ... Vlaanderen telt ongeveer 5.400 vastgoedmakelaars, goed voor zo’n 3.000 vastgoedkantoren. Daartegenover staat CIB Vlaanderen met ruim 1.400 aangesloten actieve vastgoedmakelaars. De praktijk leert dat de meeste kantoren meestal een van hun trouwe vastgoedmakelaars lid maken, waardoor we terecht mogen stellen dat CIB Vlaanderen goed de helft van alle kantoren in Vlaanderen representeert. Als we naar de activiteitsgraad kijken, dan zien we trouwens dat onze leden effectief tot die groep behoren die voor 75 procent van de omzet instaat. Uiteraard trachten we onze leden op alle vlakken zo goed mogelijk te ondersteunen. Met een studiedienst, een opleidingsinstituut (VIVO), een informatica-bedrijf (Oris), een ledendienst en een communicatiedienst - om er maar enkele te noemen - heeft onze beroepsorganisatie een aantal stevige fundamenten uitgebouwd. Als geen ander beseffen we alleen maar belang te hebben bij een sterke, professionele sector. In haar visieteksten, adviezen, studies, en dergelijke meer probeert CIB Vlaanderen dan ook steeds de grondslag van de sector te verwoorden.

4

Wat leeft er onder vastgoedprofessionals? Welke problemen ervaart men bij de klant? Waar ligt men van wakker? Wat zijn de pijnpunten? Op deze vragen trachten we steeds een zo goed mogelijk antwoord te krijgen. Om daarin te slagen, organiseren we verschillende fora waarop CIB’ers en niet-CIB’ers - vastgoedondernemers tout court - hun mening kwijt kunnen. We omkaderen dit soort momenten steeds door externe specialisten, politici, mensen uit aanverwante sectoren, ... aan het woord te laten. CIB Vlaanderen is dan wel een belangenvereniging, we beseffen maar al te goed dat de sector een ruime maatschappelijke rol te vervullen heeft. De baksteen is niets anders dan de hoeksteen van het Vlaamse gezin. Bovendien: geen vastgoedtransactie zonder kopers en verkopers of zonder huurders en verhuurders. CIB Vlaanderen kijkt naar de wereld met een open blik, maar als we aan één ding belang hechten, dan wel aan het creëren van een ruim draagvlak. De stem van de sector, dat is CIB Vlaanderen.

WIE ZIJN WIJ?


BESTUUR CIB Vlaanderen wordt bestuurd door een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur. Het Directiecomité staat dan weer in voor de dagelijkse leiding. Niet onbelangrijk is dat alle provinciale afdelingen vertegenwoordigd zijn in deze bestuursorganen. Raad van Bestuur

Directiecomité

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •

Kristien Berkein, voorzitter Jan Jassogne, afgevaardigd bestuurder Stephan Coenen, ondervoorzitter Luc Rosseel, ondervoorzitter Elie Bex Patrick Boterbergh Daniel Buschman Dirk Coelus Anjes Daems Mark Dejaegher Alain Deketelaere Walter Devlies Gwenny De Vroe Willy Haegens Bart Lauwers Luc Machon Sophie Pouille Johan Tackoen Filip Van der Veken

WIE ZIJN WIJ?

Kristien Berkein, voorzitter Jan Jassogne, afgevaardigd bestuurder Stephan Coenen, ondervoorzitter Luc Rosseel, ondervoorzitter Elie Bex Gwenny De Vroe

5


PROVINCIALE AFDELINGEN

STUURGROEPEN

CIB Vlaanderen telt zes provinciale afdelingen, één voor elke Vlaams provincie en - gezien het specifieke karakter van het (toeristisch) vastgoed aan de Kust één voor de kustregio.

Om bepaalde sectorproblemen concreet aan te pakken, riep CIB Vlaanderen begin 2014 verschillende stuurgroepen in het leven. Deze stuurgroepen zijn samengesteld uit vastgoedmakelaars, medewerkers van CIB Vlaanderen en externe specialisten. Momenteel zijn de volgende stuurgroepen actief:

CIB Antwerpen Voorzitter: Daniel Buschman CIB Kust Voorzitter: Dirk Coelus

• Vastgoedbeheer • Vastgoedbemiddeling en -expertise • Vastgoedpromotie • Modeldocumenten

CIB Limburg Voorzitter: Anjes Daems CIB Oost-Vlaanderen Voorzitter: Willy Haegens CIB Vlaams-Brabant Brussel Voorzitter: Patrick Boterbergh

Wil je als professional ook je stem laten horen? Stuur dan een mail naar studiedienst@cib.be met vermelding van je naam, de naam van je kantoor, je BIV-nummer en de gewenste stuurgroep(en).

CIB West-Vlaanderen Voorzitter: Filip Van der Veken

6

WIE ZIJN WIJ?


DIENSTEN Ledendienst Het rechtstreeks contact met onze leden is van groot belang. Daarom toeren onze ledenconsulenten dagelijks door Vlaanderen om vastgoedondernemers te bezoeken. Zij gaan uiteraard na hoe de dienstverlening nog beter kan, maar maken meteen ook de meerwaarde van CIB duidelijk. CIB Vlaanderen heeft vier professionele ledenconsulenten in huis. Ben je een vastgoedmakelaar, aarzel dan niet en contacteer hen vrijblijvend voor meer info. Hun contactgegevens vind je op CIBweb.be.

digitale nieuwsbrief. Net zoals we onder meer eigen, gratis magazines op de markt brengen. Een van de paradepaardjes is alvast CIBweb.be, het vastgoedplatform dat zowel informatie verschaft voor professionals als voor consumenten en mensen die voor de overheid actief zijn. En dan zijn er nog onze vastgoedevents: van Vastgoedacademie over Vastgoedcongres tot Real Estate Awards. Dit zijn stuk voor stuk ijkpunten voor de sector, die telkens opnieuw op heel wat belangstelling kunnen rekenen.

Pers & Communicatie Sponsoring & Evenementen

Project Toerisme

CIB Vlaanderen schakelde in 2014 een versnelling hoger als het om perscommunicatie gaat. Onze organisatie wordt geregeld door de pers om haar visie gevraagd, maar kaart eveneens actuele problemen of tendenzen aan. CIB wil op dat vlak zo goed mogelijk de visie van de sector vertolken. We doen dat nooit met de natte vinger, maar wel met studies, onderbouwd cijfermateriaal, en dergelijke meer.

Vastgoedmakelaardij en toerisme? De combinatie is logischer dan sommigen op het eerste zicht zouden durven denken. Heel wat vastgoedkantoren – zeker aan de Kust – zijn ook actief als toeristisch verhuurkantoor. CIB Vlaanderen zette daarom – samen met de Vlaamse overheid en Westtoer – Logeren aan Zee (www.logerenaanzee.be) op poten, de boekingswebsite met het meest volledige aanbod van vakantiewoningen.

Maar we zijn met zoveel meer bezig dan enkel perscommunicatie. Wekelijks informeren en sensibiliseren we de sector zeer gericht met een

WIE ZIJN WIJ?

7


Studiedienst Het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen mag gerust de CIB studiedienst genoemd worden. Een gespecialiseerd team van juristen en academici volgt alle voor de vastgoedsector relevante wet- en regelgeving op. Daarnaast verdiept de studiedienst zich in de beleidsmateries vastgoed en wonen, geeft ze juridisch advies en verleent ze haar medewerking aan studiedagen en werkgroepen. Het Kennisplatform Vastgoed ontsluit alle kennis over vastgoed in de vorm van didactisch materiaal, zoals syllabi, e-learning en modelcontracten.

van CIB Vlaanderen. Oris is kind aan huis bij CIB, denkt mee met de sector, en tracht de almaar toenemende noden op een gebruiksvriendelijke manier digitaal om te zetten. En minstens even belangrijk: Oris heeft zich gespecialiseerd in de ontsluiting van overheidsinformatie voor de vastgoedsector. Overige diensten • Boekhouding • Onthaal & Secretariaat

Opleidingen (VIVO) VIVO, het Vlaams Instituut Vastgoedopleiding, staat in voor de permanente vorming van de vastgoedprofessional. Het hele jaar door organiseert VIVO allerlei opleidingen en actualiteitsgebonden studiedagen. De opleidingen worden gegeven door deskundigen die zelf in de vastgoedpraktijk staan of er vaak mee te maken krijgen. Informatica (Oris) ICT-specialist Oris houdt zich bezig met het informaticaluik van CIB Vlaanderen. Niet alleen ontwikkelde Oris de voorbije jaren heel wat praktische tools voor de sector, ze stonden ook mee aan de wieg van CIBweb.be, het vastgoedplatform

WIE ZIJN WIJ?

9


2

ONZE MEERWAARDE


De CIB-vastgoedmakelaar staat voor kwaliteit. CIB Vlaanderen biedt haar leden dan ook een waaier van ondersteunende diensten aan. Zo organiseren we tal van opleidingen en events, zorgen we voor de meest actuele info, en bieden we heel wat nuttige tools en commerciÍle voordelen aan. Daarnaast kan een CIB-lid op een ruim netwerk rekenen en behartigen we de belangen van onze leden. Op de volgende pagina’s geven we je een zicht op de CIB-meerwaarde.

11


CIB VLAANDEREN ZORGT VOOR INHOUDELIJKE ONDERSTEUNING CIBweb.be is het online overkoepelend webplatform van CIB Vlaanderen waar je als lid ons volledige dienstenaanbod terugvindt, net zoals de links naar onze tools en andere belangrijke sectorinfo. Opleidingen en events Een CIB-vastgoedmakelaar is een goed opgeleide vastgoedmakelaar en is verplicht om 20 uur opleiding per twee jaar te volgen. CIB Vlaanderen biedt deze opleidingen aan mooie kortingstarieven aan via diverse kanalen. VIVO, het Vlaams Instituut Vastgoedopleiding van CIB Vlaanderen, staat het hele jaar door garant voor een zeer ruim aanbod van opleidingen voor vastgoedprofessionals. Zowel juridische, technische als commerciële vastgoedthema’s komen aan bod. In 2013 werd de Vastgoedacademie opgericht, die exclusieve studie- en netwerkmomenten organiseert. Een aantal toonaangevende politici, academici en andere deskundigen leiden het geheel telkens in goede banen. Daarnaast zijn het jaarlijkse CIB Vastgoedcongres en de maandelijkse provinciale ledenvergaderingen belangrijke vormings- en ontmoetingsmomenten.

Informeren en sensibiliseren CIB Vlaanderen is er anno 2014 voor iedereen, en dat mag gerust vrij letterlijk genomen worden. Prioriteit nummer één is het informeren van de vastgoedprofessional. De laatste wetgeving, nieuwe informatieverplichtingen, en relevante rechtspraak: via digitale nieuwsbrieven, geschreven publicaties en uiteraard via CIBweb.be verneemt de vastgoedmakelaar het uit eerste hand. Bovendien vinden leden op CIBweb.be heel wat syllabi en dossiers terug. En voor een eerste oriënterend juridisch advies kunnen ze gratis terecht bij de advocaten van de provinciale afdelingen. Maar CIB is eveneens een volwaardige gesprekspartner voor de overheid. Via een maandelijkse nieuwsbrief informeren we iedereen die voor de overheid werkt, en dat zo gericht mogelijk. Net zoals er op CIBweb.be trouwens een apart luik voor de overheid voorzien is. Van de Vlaamse minister van Wonen in Brussel tot de schepen van Ruimtelijke Ordening in Oostrozebeke: allen kunnen ze bij CIB Vlaanderen terecht voor een constructieve visie op wonen en vastgoed. Omdat de vastgoedmakelaar en zijn klanten één en ondeelbaar zijn, willen we sinds 2014 ook de consument informeren. Zowel via onze website

ONZE MEERWAARDE

13


als via de media trachten we hem of haar een antwoord te geven op de meest uiteenlopende vastgoedvragen. Last but not least liet onze organisatie tijdens de laatste maanden van 2014 ook geregeld krantenadvertenties verschijnen om de meerwaarde van de CIB-vastgoedmakelaar nog eens extra te benadrukken. Praktische tools

Dit jaar werd ook Logeren aan Zee gelanceerd, een extra kanaal om als vastgoedmakelaar je vakantiewoningen aan de Kust in de kijker te zetten. Andere tools zijn: het digitaal toeristisch verhuurloket en de BTV-tool voor de online aanvraag van keuringen. Ook nuttige externe tools zoals Premiezoeker, Huurcalculator en Sneltest Verzekering Gewaarborgd Wonen zijn via CIBweb.be te raadplegen.

CIB Vlaanderen heeft – al dan niet in samenwerking met andere instanties – in de afgelopen jaren heel wat tools ontwikkeld die het werk van de vastgoedprofessional een stuk gemakkelijker en vlotter moeten maken. Heel belangrijk hierbij zijn de meer dan 300 modeldocumenten die steeds up-to-date worden gehouden en die je als lid gratis en onbeperkt kan downloaden op CIBweb.be voor eigen gebruik. Ook de gekende verkoopovereenkomst die minutieus tot stand kwam door een samenwerking met het Vlaams Notariaat vind je hier terug. Via Kadasterfinder bieden wij onze leden online toegang tot het Kadaster. Covast, het online biedingssysteem voor de verkoop van vastgoed van overheden en bijzondere opdrachtgevers, laat de vastgoedmakelaar toe op een eenvoudige manier zijn vastgoedportefeuille uit te breiden.

14

ONZE MEERWAARDE


CIB VLAANDEREN BIEDT COMMERCIËLE VOORDELEN Tal van interessante kortingen zorgen ervoor dat leden hun lidgeld snel terugverdienen.

• Merkversterking van de CIB-vastgoedmakelaar in de Vlaamse media

Voordelen voor de CIB-vastgoedprofessional

Voordelen voor de klant van elke CIB-vastgoedprofessional

• Korting op de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering • Korting op andere verzekeringen: bestuurdersaansprakelijkheid, hospitalisatieverzekering, gewaarborgd inkomen na ziekte en ongeval • Korting op Realty als beursbezoeker • Korting op de BIS-beurs als standhouder

• Korting op verzekering huurschade, overlijdensverzekering voor de koper, verzekering voor de vereniging van mede-eigenaars • Vlotte overdracht van de meterstanden van gas en elektriciteit bij verhuis

Voordelen voor het kantoor van de CIB-vastgoedprofessional • Reprobel-bijdrage betaald door CIB Vlaanderen • 10-beurtenkaart ter waarde van € 60 voor Kadasterfinder • Gratis vermelding in de ‘Zoek een vastgoedprofessional’-module op CIBweb.be • Gratis plaatsen van vacatures op CIBweb.be • Korting op verplichte elektriciteitskeuring, opmaak EPC, en tal van andere keuringen • Uitgebreide verzekering rechtsbijstand • Verzekeringspakket voor bouwpromotie • Gratis gebruik van CIB-logo op visitekaartjes, in advertenties, op website, … • Gratis plexi-uithangbord met CIB-logo

ONZE MEERWAARDE

15


CIB VLAANDEREN BRENGT MENSEN SAMEN

CIB VLAANDEREN BEHARTIGT DE BELANGEN VAN HAAR LEDEN

CIB Vlaanderen brengt haar leden in contact met andere CIB-vastgoedprofessionals, onze commerciële partners en provinciale huisadvocaten, maar ook met mensen van andere beroepsorganisaties, beleids- en opiniemakers, vertegenwoordigers van adviesorganen, ... Tijdens onze evenementen krijg je als lid uitgebreid de kans om te netwerken. De maandelijkse ledenvergaderingen, de Vastgoedacademie, de Real Estate Awards en het Vastgoedcongres zijn onze belangrijkste netwerkmomenten.

CIB Vlaanderen behartigt actief de belangen van de vastgoedsector. Als beroepsorganisatie zetelen wij in tal van commissies, raden en werkgroepen, en hebben we ook inhoudelijke contacten met beleidsmakers op alle niveaus. Op die manier brengen wij bepaalde sectorale problemen of bekommernissen onder de aandacht en zoeken we naar oplossingen. Ook zorgen wij voor lokale verankering door je wegwijs te maken in diverse interessante raden en commissies op gemeentelijk of provinciaal niveau. Daarnaast werken wij samen met andere beroepsgroepen zoals architecten, notarissen en vastgoedpromotoren. Samen staan we nu eenmaal sterker. De informatie-uitwisseling komt de sector ten goede en samen denken we actief na over relevante vastgoedthema’s. Belangrijk is dat we daarbij steeds oog trachten te hebben voor het belang van de klant van de vastgoedprofessional, met name de consument.

Een overzicht van onze gesprekspartners vind je op pagina’s 28-29.

16

ONZE MEERWAARDE


CIB VLAANDEREN VERSUS BIV Onze beroepsorganisatie is al jarenlang de stuwende kracht achter het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Voor alle duidelijkheid: het controleorganisme van de vastgoedmakelaars staat weliswaar onder voogdij van de minister van Middenstand en tuchtonderzoeken worden geleid door advocaten en/of magistraten. Maar voor een beroepsorganisatie als CIB Vlaanderen is een deontologisch correcte toepassing van het beroep echter van groot belang. Daarnaast timmeren onze democratisch verkozen vastgoedmakelaars er eveneens samen aan de weg van professionalisering.

ONZE MEERWAARDE

CIB VLAANDEREN VERSUS SOCIAAL FONDS 323 Een andere belangrijke rol vervult CIB Vlaanderen in het Sociaal Fonds 323, dat zich voornamelijk bezighoudt met het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen voor werknemers uit de sector. Denk maar aan de eindejaarpremies, syndicale premies, aanvullende pensioenen, outplacement en gratis vorming. CIB Vlaanderen heeft een lange traditie bij het SF 323 en koestert het sociaal overleg tussen werkgevers en werknemers.

17


3

ONZE REALISATIES


De machines zijn geen dag gestopt met draaien. Dat is de beste samenvatting voor wie de activiteitsgraad van CIB Vlaanderen in 2014 wil kennen. Politiek was het een bijzonder druk jaar, met verkiezingen en vervolgens nieuwe regeringen op alle niveaus. Maar er zijn ook tal van nieuwe samenwerkingsprojecten opgezet, nieuwe tools ontwikkeld, ... En ook communicatief werd er een versnelling hoger geschakeld. Professionals krijgen meer praktijkgericht nieuws, overheden worden op maat geïnformeerd, en ook de vastgoedconsument kan op de nodige knowhow rekenen van CIB en haar vastgoedmakelaars. Een selectie van onze voornaamste verwezenlijkingen in 2014‌

19


POLITIEK OVERLEG OP ALLE NIVEAUS Naar aanleiding van de moeder aller verkiezingen stelde CIB Vlaanderen een memorandum ‘Betaalbaar wonen’ op. Daarin werden zowel een aantal analyses als visies gegeven omtrent de huuren koopmarkt in Vlaanderen. Voor menig politici, heel wat studiediensten, en onderzoeksorganisaties was het alvast een interessant werkstuk, zo bleek uit de positieve feedback. Voor de regeringsvorming op Vlaams en vervolgens op federaal niveau stelde de CIB studiedienst zeer concrete prioriteitennota’s op, per beleidsdomein en toegespitst op de praktijk van de vastgoedsector. CIB kreeg in elk geval de kans om haar visie toe te lichten op diverse kabinetten en wordt geregeld geraadpleegd als het over vastgoed gaat.

MAATSCHAPPELIJKE ROL GESPEELD De sterkte van CIB Vlaanderen is dat ze bepaalde maatschappelijke situaties steeds realistisch bekijkt. Het zijn niet onze woorden, maar die van een aantal politieke spelers die los van elkaar tot dezelfde conclusie kwamen. Bij deze drie concrete voorbeelden van wat CIB Vlaanderen vanuit maatschappelijk oogpunt concreet realiseerde in 2014: • Om het fenomeen van opzettelijke huurschade te bestrijden, pleitte CIB Vlaanderen afgelopen jaar uitdrukkelijk voor het invoeren van een

20

oorzakelijkheidsonderzoek. Concreet zou de Vlaamse Wooninspectie moeten worden opgedragen om de oorzakelijkheid van de gebreken te laten onderzoeken, bijvoorbeeld aan de hand van de staat van bevinding. De nieuwe Vlaamse regering maakte bij aanvang bekend de regelgeving aan te passen en het gevraagde oorzakelijkheidsonderzoek te implementeren. • CIB Vlaanderen maakte meer dan eens haar visie duidelijk over de woonbonus. Vooral het beschermen van de rechtszekerheid was een prioriteit wanneer het tot een hervorming zou komen. Net zoals we pleitten voor een doordachte, gestage hervorming die geen shockeffecten veroorzaakt en waarbij zowel de bestaande woningmarkt als nieuwbouw een plaats zouden krijgen. Het regeerakkoord van de Vlaamse regering gaat alvast mee in deze visie, en blijft eveneens focussen op eigendomsverwerving. • Het Vlaams Parlement keurde in 2014 het ontwerpdecreet rond complexe projecten goed. Dat decreet moet toelaten om grote projecten, waarbij er ook een ruimtelijke herbestemming noodzakelijk is, in één globale procedure te gieten. Zo wil men tijdswinsten creëren om belangrijke investeringsprojecten sneller te realiseren. CIB Vlaanderen vroeg om vereenvoudiging en kreeg dit ook.

ONZE REALISATIES


INFORMEREN MET REDEN CIB Vlaanderen probeert bepaalde problematieken en tendensen zo snel mogelijk te detecteren en tracht er vervolgens gedragen antwoorden op te formuleren. Dat deden we in 2014 meer dan eens. Niet alleen richting professional, maar ook richting overheden, pers en consument. Enkele concrete voorbeelden: • Vastgoedmakelaars aan de Kust stelden vast dat tweede verblijvers almaar meer worden afgeschrikt door de aanhoudende stijging van taksen en lasten. Heel wat kustgemeenten zochten (en zoeken) zo extra inkomsten bij de tweede verblijvers, ten voordele van de eigen inwoners. Die vaststelling werd ondersteund door een analyse van de CIB studiedienst. Om investeringen in eigen land aantrekkelijk te houden, riep CIB Vlaanderen de lokale besturen, de Vlaamse en federale overheid op om op fiscaal vlak de nodige terughoudendheid aan de dag te leggen.

“complexiteit” ervan bij de overheid aan en bracht ze de consument op de hoogte van de verschillende nieuwigheden. • In 2014 zette CIB Vlaanderen, op uitdrukkelijke vraag van heel wat vastgoedmakelaars, mee in op consumentencommunicatie. We informeren de vastgoedconsument. En dat zonder een commerciële boodschap te willen overbrengen. In dat opzicht besloot CIB Vlaanderen onder meer om op CIBweb.be een consumentenluik te voorzien, net zoals we in de media geregeld onze onderbouwde visie op wonen duidelijk maken en concrete vastgoedtips geven.

• Met het Wetboek Economisch Recht wijzigden op 31 mei 2014 de regels voor wie zijn woning via een vastgoedmakelaar verkoopt of verhuurt. Zo heeft de koper in bepaalde gevallen meer bedenktijd gekregen om de samenwerking alsnog te kunnen herroepen. CIB informeerde de sector gedetailleerd over deze soms complexe, juridische wijzigingen. Maar tegelijkertijd klaagde de organisatie ook de

ONZE REALISATIES

21


SAMENWERKEN VOOR SECTOR ÉN CONSUMENT CIB Vlaanderen werkt samen met verschillende aanverwante sectoren, met diverse organisaties, en met overheden op alle niveaus. Zo zijn er de samenwerkingsprotocollen met de notarissen (KFBN), de architecten (NAV), en sinds 2014 ook met de vastgoedpromotoren (BVS). Het doel dat we daarbij voor ogen hebben is steeds hetzelfde: de sector professionaliseren ten voordele van de klant, de vastgoedconsument. In 2014 werden op dat vlak grote stappen voorwaarts gezet. Enkele voorbeelden: • Een onderhandse verkoopovereenkomst die niet voldoet aan de actuele wetgeving kan koper, verkoper en professional in een moeilijk parket brengen. De studiedienst van CIB Vlaanderen en de notarissen aan Vlaamse zijde werkten daarom een jaar lang aan wat vandaag de ‘perfecte’ verkoopovereenkomst kan worden genoemd. Wie als professional met deze eenvormige overeenkomst werkt, kan zijn klant niet alleen maximale rechtszekerheid bieden, maar ook een vlotter en efficiënter verloop van het verkoopproces.

de kaart die bepaalt of een woning al dan niet in overstromingsgevoelig gebied ligt. In relatie tot de informatieplicht werden de aanpassingen aan de kaart door het voormalige kabinet van minister Schauvliege voorgelegd aan CIB Vlaanderen en het notariaat. CIB Vlaanderen stelde tevreden vast dat de sector tijdig betrokken werd en dat de overgangsbepalingen in overleg met de sector gebeurden. • Eind 2014 werd MyRent Pro ontwikkeld, een samenwerking tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, het BIV en CIB Vlaanderen. Deze tool is ontworpen om vastgoedmakelaars op een gestructureerde manier huurcontracten online te laten registreren, iets dat voor verhuurders verplicht is bij woningverhuur.

• Sinds oktober 2013 zijn vastgoedmakelaars verplicht elke potentiële koper en huurder specifiek in te lichten over de overstromingsgevoeligheid van een woning. Op 1 september 2014 wijzigde

ONZE REALISATIES

23


GRONDLEGGER VAN SPECIFIEKE PROJECTEN Zeg nooit “de” vastgoedmarkt, want onze sector omvat heel wat markten. Uiteraard is de residentiële markt de meest bekende, maar bij CIB Vlaanderen hebben we oog voor het hele spectrum: van overheidsvastgoed over vakantiewoningen tot bedrijfsvastgoed. Om maar enkele projecten als voorbeeld te geven:

van een onroerend goed is professionele hulp dan ook vaak welkom en net op dat vlak biedt Covast samen met de vastgoedmakelaars een pasklaar antwoord. Meer info vind je op www.covast.be.

• Vakantiegangers die een kwaliteitsvolle vakantiewoning aan onze Vlaamse kust willen boeken, kunnen sinds begin 2014 terecht op de toeristische website www.logerenaanzee.be, een uniek project van CIB Vlaanderen met de steun van de Vlaamse overheid. Ze vinden er het meest volledige aanbod van aangemelde en vergunde vakantiewoningen aan de Kust in beheer van toeristische verhuurkantoren. Met dit initiatief wil CIB Vlaanderen nieuwe toeristen uit binnen- en buitenland een vakantiewoning aan de Vlaamse Kust laten boeken. • CIB Vlaanderen richtte eveneens Covast op, een uniek biedingssysteem voor de verkoop van overheids- en non-profitvastgoed. Niet alle overheidsbesturen en -administraties of het management van non-profitorganisaties zijn even goed uitgerust om dit patrimonium actief en productief te beheren. Bij het op de markt brengen

24

ONZE REALISATIES


ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN CIB Vlaanderen toont zich steeds als een constructieve gesprekspartner. In dat opzicht proberen we ook oplossingen te zoeken wanneer eventuele problemen geponeerd worden. Begin 2014 barstte zo een debat los over de wildgroei aan immoborden. Volgens enkele politici zouden ze voor ‘visuele vervuiling’ in het straatbeeld zorgen. Hoewel ze verre van overal als problematisch worden beschouwd, liet CIB Vlaanderen weten de denkoefening te maken en een antwoord te bieden op de ‘problematiek’. Via de stuurgroep ‘Immoborden’ streefden vastgoedmakelaars (zowel CIB-leden als niet-CIB-leden) en externe specialisten naar aanbevelingen met een groot draagvlak. Resultaat: een reeks realistische voorstellen die voor de sector haalbaar kunnen zijn, maar die de bevoegde overheden ook effectief moeten aanzetten tot meer uniformiteit en duidelijkheid.

MEEWERKEN AAN PROFESSIONALISERING Met haar modeldocumenten, syllabi, dossiers, actuele informatie, ... wil CIB Vlaanderen meewerken aan de verdere professionalisering van de vastgoedsector. Een correct functionerende sector, dat is waarvoor we het doen. Opnieuw enkele voorbeelden:

ONZE REALISATIES

• Heel wat CIB-mandatarissen werden door de sector verkozen om binnen de Nationale Raad van het BIV te zetelen en zo werk te maken van een verdere professionalisering. Sinds begin 2014 werd zo o.m. beslist om af te stappen van de verouderde lijst met diploma’s die toegang geven tot het beroep. Iedereen met een bachelorsdiploma (Europees kwalificatieniveau 6) of diploma vastgoedmakelaar (ondernemersopleiding) kan zich voortaan inschrijven om het beroep van vastgoedmakelaar, syndicus of rentmeester uit te oefenen. Wel moet er een ‘competentietest’ worden afgelegd, die een betere begeleiding en vorming mogelijk moet maken, vooraleer de stage kan worden aangevangen. • De eerste drie pijlers van de vastgoedmakelaarswet (een efficiënter tuchtrecht, een hervorming van de toegang tot het beroep, een regeling in verband met de aanverwante beroepen) zijn sinds 2013 geïmplementeerd, tot tevredenheid van de sector. CIB Vlaanderen vraagt in deze ook de uitvoering van de vierde pijler, een communautaire reorganisatie van het BIV. Dit omdat beide taalgroepen niet alleen geregeld divergerende visies hebben, maar vooral ook omdat ze verschillende noden hebben.

25


4

ONZE GESPREKSPARTNERS


Met de nodige dossierkennis in handen verdedigt CIB Vlaanderen de belangen en de standpunten van de vastgoedsector op verschillende niveaus: Europees, Belgisch, Vlaams, provinciaal en lokaal. Zo kunnen we een constructieve rol spelen binnen het wettelijke besluitvormingskader. CIB Vlaanderen laat als klankbord van de vastgoedsector haar stem horen in de volgende organisaties, adviesorganen en commissies.

27


ORGANISATIES BINNEN DE VASTGOEDSECTOR

ADVIESORGANEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) www.biv.be

Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) www.sarovlaanderen.be

Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (SF 323) www.sf323.be

Vlaamse Woonraad www.vlaamsewoonraad.be

CIB België vzw GDI-raad (Geografische Data-infrastructuur) Conseil européen des Professions immobilières (CEPI) www.cepi.eu Toeristische comités en commissies Sectorcommissie Vastgoed van Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen www.syntravlaanderen.be ADVIESORGANEN VAN DE FEDERALE OVERHEID

MIDDENVELDORGANISATIES Federatie van de Toeristische Industrie (FTI) www.fit-fti.be WERKGEVERSORGANISATIES Vlaams netwerk van ondernemingen (VOKA) www.voka.be Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) www.unizo.be

Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) www.hrzkmo.fgov.be

28

ONZE GESPREKSPARTNERS


SAMENWERKINGSVERBANDEN MET ANDERE BEROEPEN NAV, Vlaamse Architectenorganisatie www.nav.be KFBN, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat www.kfbn.be BVS, Belgische beroepsvereniging van bouwpromotoren, verkavelaars en vastgoedbeleggers www.bvs.be

ONZE GESPREKSPARTNERS

WERKGROEPEN EN ONDERZOEKSPROJECTEN CIB Vlaanderen plaatst de rechten en noden van de vastgoedsector op de agenda, en dat binnen tal van werkvergaderingen, werkgroepen en overlegplatformen op diverse niveaus. Zo participeren we onder meer aan het vier jaar lopende onderzoek van het Steunpunt Wonen via de Begeleidingsgroep private verhuurders en diverse andere begeleidingsgroepen. Daarnaast verlenen we onze medewerking aan het onderzoeksproject ontsluiting overheidsinformatie.

29


5

ONZE EVENTS


CIB Vlaanderen hecht veel belang aan het persoonlijk contact met haar leden. Onze ledenconsulenten toeren dagelijks door Vlaanderen om onze leden te bezoeken en te informeren. Daarnaast organiseert CIB Vlaanderen allerlei evenementen met als doel vastgoedprofessionals te informeren over actuele topics. Deze evenementen zijn bovendien de momenten bij uitstek om elkaar te ontmoeten en om te netwerken met collega’s uit de sector, maar ook met politici, mensen uit het middenveld en andere beroepsgroepen.

31


VASTGOEDCONGRES Kennis opdoen, tijd nemen voor reflectie, en netwerking: dit zijn de hoofdingrediënten van het CIB Vastgoedcongres dat elk jaar in november plaatsvindt. Telkens weer mag CIB Vlaanderen er ruim 1.200 vastgoedprofessionals, opinie- en beleidsmakers, en vertegenwoordigers uit andere beroepsgroepen verwelkomen. In 2014 (15de editie) draaide het congresthema rond vastgoedfiscaliteit - ‘Vastgoedfiscaliteit. De puzzel wordt gelegd’ - en werd er ingezoomd op de overheveling van de vastgoedfiscaliteit naar de gewesten en de gevolgen ervan. Volgende thema’s kwamen de voorbije jaren reeds aan bod.

2014 Vastgoedfiscaliteit. De puzzel wordt gelegd (Oostende) 2013 Betaalbaar wonen: onze ambitie (Oostende) 2012 De nieuwe vastgoedmakelaarswet. Evolutie of revolutie? (Oostende) 2011 Vastgoedinformatie. Rechten – Plichten – Lusten – Lasten (Oostende) 2010 Wonen, kopen, huren. Wie wikt en wie beschikt? (Oostende) 2009 Morgen begint vandaag (Oostende) 2008 De toekomst van het vastgoed (driedaags internationaal congres, Gent) 2007 Wonen: nog haalbaar en betaalbaar (Oostende) 2006 De vastgoedsector aan boeien: roeien zonder riemen? (Oostende) 2005 De vastgoedmakelaar: geleid of bevrijd (Oostende) 2004 Informatieplicht van de vastgoedmakelaar (Brussel) 2003 Investeren in Vlaams vastgoed (Hasselt) 2002 E-government en vastgoed (Gent) 2001 Het medialandschap en de vastgoedbemiddeling (Antwerpen) 2000 De makelaardij in Vlaanderen, België en Europa (Brussel) www.cibweb.be/vastgoedcongres

ONZE EVENTS

33


REAL ESTATE AWARDS

De winnaars van 2014:

Met de Real Estate Awards bekroont CIB Vlaanderen elk jaar het harde werk en de inzet die binnen de vastgoedsector worden geleverd. In 2014 stond de award uitreiking in het teken van ondernemerschap. CIB Vlaanderen ging op zoek naar sterke ondernemersverhalen en wilde zo het ondernemerschap in de sector stimuleren én inspireren. Een professionele jury boog zich over de ingediende kandidaturen. Daarna was het aan het aanwezige publiek om op 24 april in Hôtel de la Poste (Tour & Taxis, Brussel) live te stemmen voor de Vastgoedondernemer en de Vastgoedbelofte van het Jaar. Na de uitreiking volgde een uitgebreid walking dinner en tijd om te netwerken.

Vastgoedondernemer van het Jaar Thomas Valkeniers, Pajota (Dilbeek) Vastgoedbelofte van het Jaar Kristof Welleman, ArchitectenWoning (Gent) Vastgoedstudent van het Jaar Steven Peeters, Artesis Hogeschool Mechelen Eindwerk ‘De waardering van Belgisch residentieel vastgoed’

CIB Vlaanderen reikt elk jaar ook twee bijzondere awards uit: de Pieter Pourbusprijs die gaat naar een politicus of organisatie die zich positief inzet voor de vastgoedsector, en de Georges De Wandeleerprijs die wordt uitgereikt aan een verdienstelijk CIB-lid. Pieter Pourbusprijs 2014 Carina Van Cauter, federaal volksvertegenwoordiger (Open Vld) Georges De Wandeleerprijs 2014 Ingrid Maes, ondervoorzitter CIB Limburg

De volgende editie van de Real Estate Awards vindt plaats op donderdag 23 april 2015 in Hôtel de la Poste in Brussel. www.cibweb.be/rea

34

ONZE EVENTS


VASTGOEDACADEMIE

DEELNAME AAN BEURZEN

In 2013 richtten CIB Vlaanderen en VIVO de Vastgoedacademie op, die exclusieve studieen netwerkmomenten organiseert en mensen met een hart voor vastgoed samenbrengt om actuele vastgoedtopics uit te diepen. Een aantal toonaangevende politici, academici en andere deskundigen leiden het geheel telkens in goede banen. Thema’s die reeds aan bod kwamen zijn: de woonbonus, de private huursector, hypothecair krediet en de informatieplichten van de vastgoedmakelaar.

Naast het organiseren van eigen activiteiten voor de sector is CIB Vlaanderen ook aanwezig op beurzen. Zo zijn wij jaarlijks vertegenwoordigd op de vakbeurs voor vastgoedinvesteringen Realty in Tour & Taxis in Brussel. CIB Vlaanderen plaatst tijdens deze beurzen de CIB-vastgoedmakelaar in de schijnwerpers.

www.cibweb.be/vastgoedacademie

ONZE EVENTS

35


6

ONZE PARTNERSHIPS


CIB Vlaanderen kan op een aantal structurele partners rekenen die van groot belang zijn voor de werking van de organisatie en haar leden. Dagelijks staan deze partners paraat om met hun service de CIB-leden dat ietsje meer te bieden. BTV, Concordia, HEBBES.be en EDF Luminus: elk op hun manier zijn zij van toegevoegde waarde voor de vastgoedprofessional. Alle partnervoordelen zijn uitgebreid te raadplegen op CIBweb.be.

37


BTV

CONCORDIA

BTV is de vaste partner van CIB Vlaanderen voor het uitvoeren van verschillende wettelijke controles voor vastgoedmakelaars. BTV biedt exclusief voor CIB-leden een combiproduct aan waarbij de elektriciteitscontrole en de opmaak van het energieprestatiecertificaat tijdens éénzelfde keuring gebeuren en dit tegen een voordeeltarief. Vlaamse & Brusselse vastgoedprofessionals kunnen keuringen online bestellen en opvolgen via CIBweb.be. Dankzij het prepaid systeem verlopen zowel de keuring als de administratieve afhandeling sneller én eenvoudiger. CIB-leden worden vergoed voor hun werk voor het aanvragen en opvolgen van de keuring. En de service van BTV reikt verder. Zo voert BTV voor syndici de gebouwenaudit uit, een specifiek rapport per gebouw inzake conformiteit aan de huidige wetgeving. Zo kan de syndicus goed gewapend de algemene vergadering informeren om het technisch beheer te optimaliseren. Voor projectontwikkelaars biedt BTV een uitgebreid gamma van keuringen: veiligheidscoördinatie op bouwwerven, ventilatiemetingen, EPBverslaggeving, …

Concordia is een van de meest toonaangevende verzekeringsmakelaars in de Benelux. Concordia is gespecialiseerd in zowel klassieke verzekeringsoplossingen als nicheproducten en op maat gemaakte pakketten voor bedrijven, federaties en non-profit organisaties. Al meer dan zeven jaar is Concordia de vaste verzekeringspartner van CIB Vlaanderen. CIB-leden kunnen bij Concordia onder meer terecht voor hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een verplichte verzekering voor iedere professionele vastgoedmakelaar. Daarnaast biedt Concordia nog heel wat andere producten aan die speciaal op maat van de vastgoedmakelaar worden gemaakt. Zo ontwikkelde Concordia in nauw overleg met CIB Vlaanderen de polis CIB Huurschade ter bescherming van de eigenaar. CIB-leden genieten niet alleen van een korting maar ook van uitgebreidere waarborgen. www.concordia.be

professional.btvcontrol.be/nl/ www.btvcontrol.be

38

ONZE PARTNERSHIPS


HEBBES.BE

EDF LUMINUS

HEBBES.be is een Vlaamse zoekertjeswebsite die eigendom is van Mediahuis. Sinds de lancering in 2002 groeide het immoluik uit tot de grootste rubriek van de website, en tot een vaste waarde in Vlaanderen. In maart 2014 werd de site daarom een voor 100 % immoplatform. Op HEBBES.be vind je een uitgebreid aanbod aan huizen, appartementen, gronden, commerciële panden,….te koop of te huur. HEBBES.be kiest er bewust voor om enkel panden van professionals aan te bieden. Dat garandeert de kwaliteit van het aanbod en van de manier waarop dat aanbod gepresenteerd wordt. Maar HEBBES.be is meer dan een internetsite. Maandelijks verschijnt het Hebbes Immomagazine (Kust-editie vier maal per jaar). Dit magazine wordt via opvallende displays verdeeld bij vastgoedmakelaars en drukbezochte winkelpunten. Daarnaast vind je dagelijks de Hebbes immorubriek in Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

EDF Luminus is de tweede grootste speler op de Belgische energiemarkt met 20% marktaandeel en is zowel producent van elektriciteit als energieleverancier voor elektriciteit en gas. Deze positie als ‘challenger’ wordt bevestigd met een aanwezigheid in de top 5 best gepositioneerde producten qua prijs en een 5 sterren service op de VREG website. CIB-leden kunnen bij een verhuis, leverancierswissel of een nieuwe aansluiting hun klanten op vlotte wijze bijstaan bij de overdracht van de meterstanden en de verwerking van contracten voor gas en elektriciteit. Daarnaast krijgen ze een persoonlijke service agent toegewezen die bereikbaar is op een rechtstreeks telefoonnummer en e-mailadres, die zorgt voor een snelle en continue opvolging van de dossiers. Door deze samenwerking en persoonlijke service konden reeds tienduizenden klanten van CIB-vastgoedmakelaars vlot en zorgeloos hun energieverhuis regelen. EDF Luminus zet ook in op groene energie. Dankzij de samenwerking tussen CIB Vlaanderen en EDF Luminus krijgen zowel de CIB-leden als hun klanten de kans om in te tekenen voor deze groene energie.

www.hebbes.be

www.luminus.be

ONZE PARTNERSHIPS

39


MEER WETEN OVER CIB VLAANDEREN? www.cibweb.be

VRAGEN AAN CIB VLAANDEREN? Woordvoerder Dajo Hermans 0478 84 42 45 dajo.hermans@cib.be @dajo_hermans Ledenconsulenten Kust en Antwerpen: Guillaume Dragonetti 0473 77 77 89 guillaume.dragonetti@cib.be Vlaams-Brabant Brussel en Antwerpen: Ernst-Jan Driezen 0479 39 80 52 ernst.driezen@cib.be Limburg: Michel Engelbosch 0473 83 97 61 michel.engelbosch@cib.be Oost- en West-Vlaanderen: Koen Rosselle 0473 18 19 67 koen.rosselle@cib.be

40


www.cibweb.be @CIBVlaanderen CIB Vlaanderen CIB Vlaanderen

v.u.: Kristien Berkein - CIB Vlaanderen - Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent

Kortrijksesteenweg 1005 | 9000 Gent Tel. 09 222 06 22 info@cib.be

Jaarverslag 2014  
Jaarverslag 2014  
Advertisement