Page 1

driemaandelijks - jrg. 2 - nr.8 - JUNI 2011

MAGAZINE

voor wie werkt in de vastgoedsector

SUCCESOPLEIDING

Hoe omgaan met stress? Droom-bied-woon: over online vastgoedveilingen Een extra pensioen


Paritair Comité 323

voor het beheer van gebouwen, de vastgoed­makelaars en de dienstboden

Het overlegorgaan met werkgeversorganisaties en vakbonden

Voor • vastgoedmakelaars en hun personeel • vastgoedbeheerders en hun personeel • huisbewaarders en onderhoudspersoneel in flatgebouwen • dienstboden Een meer gedetailleerde omschrijving is te vinden op www.werk.belgie.be

Sociaal Fonds 323 opgericht door het paritair comité 323

Voordelen • eindejaarspremie arbeiders • syndicale premie • brugpensioen • outplacement • 2de pensioenpijler

Gratis opleiding • eigen aanbod aan opleidingen • vergoeding bij extern aanbod • opleidingsprogramma’s-op-maat • incompanytrainingen


inhoud

02 De toekomst appeltje voor de dorst

04

De expert

competenties meten

edito

Werkvreugde Kies werk dat je graag doet en je houdt op met werken. Dat spreekwoord is actueler dan ooit. Om jobvoldoening te behouden, moet je jezelf wel permanent bijscholen. Onze sector is immers continu in beweging. Wie zijn competenties niet bijspijkert, raakt achterop. En dat is nefast voor de werkvreugde. Hoe ontwikkel je competenties? Het kan via ons klassiek opleidingsaanbod. Daarnaast werkt het Sociaal Fonds aan alternatieve leervormen, zoals een internetplatform. Vanaf volgend “Achterop geraken jaar kan je via je pc cursussen volgen, is nefast voor de op je eigen tempo en werkvreugde.� wanneer je wil. Een tweede alternatief is begeleiding op de werkvloer. Wanneer een werknemer niet levert wat er verwacht wordt, of de werknemer zich zelf niet goed voelt op zijn werkplek, hoeft de werkgever niet meteen aan sanctie of - de ultieme noodgreep - ontslag te denken. Het Sociaal Fonds kan een tijdelijke coach sturen. Die gaat na wat het probleem is en zoekt naar een opleidingspakket op maat. Voor onderhoudspersoneel is er coaching op de werkvloer. En we denken daarbij ook aan taalcoaching voor anderstaligen. In afwachting wensen we u een welverdiende zomervakantie toe! Frans Dirix, ondervoorzitter

07 Stress weg opleiding

09 Brokken bij einde huur

16 Droom-bied-woon via het internet

is het magazine van het Sociaal Fonds 323, Kortrijksesteenweg 1005 - 9000 Gent - tel 09 371 41 37 - www.sf323.be V.U.: Jan Jassogne - Redactie & Realisatie: f-twee, www.f-twee.be SOCIAAL FONDS

1


Alle werknemers uit de vastgoedsector verdienen sedert 1 april vorig jaar 20 euro extra per maand. Niet op hun loonbriefje welteverstaan, maar op een speciale pensioenrekening. Zo hebben ze nog een appeltje voor de dorst wanneer ze met pensioen gaan.

Gepensioneerden hebben het steeds moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Logisch ook: de kloof tussen hun laatste loon en het pensioen dat ze van Vadertje Staat krijgen, blijft maar groeien, waardoor ze het met veel minder moeten stellen. Zelfs wanneer je aan individueel pen­ sioensparen hebt gedaan, is het niet altijd eenvoudig om rond te komen. De wetgever heeft daarop ingespeeld met de Wet op de Aanvullende Pensioenen. We spreken nu over drie pensioen­ pijlers: de eerste (het wettelijk pensioen), de tweede (collectieve aanvullende pensioenen) en de derde pensioenpijler (individueel pensioensparen). Rik De Stoop: “Op 1 april vorig jaar zijn we ge­ start met dit aanvullend pensioen. Alle werknemers die onder het paritair comité 323 vallen krij­ gen automatisch dit aanvullend pensioen bovenop hun wettelijk pensioen. Het bedrag groeit voor een voltijdse werknemer aan met

2

SOCIAAL FONDS


De toekomst

De tweede pensioenpijler

Een appeltje voor de dorst zo’n 20 euro extra per gewerkte maand.” Dat bedrag wordt (via de RSZbijdrage) betaald door de werk­ gever. Het Sociaal Fonds zorgt er dan voor dat het geld belegd wordt tegen een gegarandeerd rendement van 3,25 % en aan de individuele pensioenrekeningen wordt toegewezen. Belangrijk om weten is dat de werknemer hier zelf niets voor hoeft te doen: alles verloopt automatisch. Op het einde van de rit krijgt hij/zij de opge­ spaarde som, samen met de intrest, integraal uitbetaald. Dit gebeurt wanneer de werknemer de pensioensgerechtigde leeftijd heeft bereikt. “Normaal gezien wordt het aanvullend pensioen uitbetaald op de leeftijd van 65 jaar, of ten vroegste op 60 jaar in het geval van vervroegd pensioen of van brugpensioen”, zegt Rik De Stoop. “Werknemers die de sec­ tor vroegtijdig verlaten, behouden gewoon hun opgebouwd kapitaal, en krijgen dat uitgekeerd als ze met pensioen gaan.” Het spaarpotje is goed beveiligd. Zelfs als de werkgever op de rand van het faillissement balanceert

en de RSZ-bijdragen niet langer kan betalen, blijft het bedrag met hetzelfde ritme aangroeien.

Teller loopt Ook voor ernstige gevallen van arbeidsongeschiktheid blijft de teller lopen: “De werknemers die meer dan 200 dagen arbeidson­ geschikt zijn, ontvangen eenmalig 240 euro extra op hun individuele pensioenrekening.” Indien de werknemer vóór de pensioenleeftijd sterft, dan gaan de spaarcenten naar de wettige erfgenamen, met daarbovenop een premie van 1.250 euro. Daar zorgt het solidariteitsprincipe voor dat in het pensioenplan is ingebouwd.

De pensioenfiche Wie zich afvraagt hoe groot zijn pensioentoelage ondertussen ge­ worden is, kan dit nagaan op de individuele pensioenfiche. Rik De Stoop: “Die zal jaarlijks verstuurd worden naar alle werknemers. Je vindt er het bedrag dat je intussen hebt opgespaard. In één van de volgende nummers van dit maga­ zine geven we ook nog een extra folder mee met cijfermateriaal en

simulaties. Zo kan je zelf al een idee vormen hoeveel je aanvul­ lend pensioen – bij benadering – zal bedragen” De volledige CAO (Collectieve ­Arbeidsovereenkomst) over het aanvullend pensioenplan en de reglementen kan je vinden op www.sf323.be onder de rubriek CAO’s.

Wie is wie “Met het pensioensparen van SF323 hebben we gekozen voor een duurzaam project,” zegt Eric Pirson. “Niet het snelle voordeel met ecocheques, maar wel het veel grotere voordeel op langere termijn: een som geld wanneer het pensioen voor de deur staat.” Eric Pirson (UIB) vertegenwoordigt de werkgevers in het Paritair Comité 323.

kennis maken

3


kort

249 lesvolgers

de expert over: competentiemanagement

“Bijscholing nodig?” Welke competenties moeten de medewerkers hebben om van het bedrijf een succes te maken? Welke werknemer of sollicitant beschikt over de juiste capaciteiten om dit te realiseren? En welke bijscholing is nodig om het doel te bereiken? Dat zijn de kernvragen van het competentiemanagement. Els Roelandt is directeur van Vion, dat reeds tien jaar bedrijven begeleidt bij het invoeren van competentiemanagement: “We moeten af van het diploma-denken. ­Competenties, dat is “We moeten af van veel belangrijker.” het diploma-denken. Is competentiemaCompetenties, dat is nagement niet iets veel belangrijker.” voor de mega-ondernemingen? Els ­Roelandt: “Toch niet. Veel kleine bedrijven passen de principes onbewust reeds toe. Alleen moeten we het veel explicieter doorvoeren. Voor elke functie wordt een competentieprofiel uitgeschreven: welke kennis heeft de medewerker nodig, welke vaardigheden en attitudes.” De kunst zit hem dan in het meetbaar maken van de competenties, want elk bedrijf is anders en heeft andere verwachtingen. “In praktijk zullen we voor elke werknemer de competenties meten. Daarna detecteren we de opleidingsnoden. Deze vormen dan de basis voor een persoonlijk ontwikkelingsplan en al die individuele plannen komen samen in een strategisch opleidingsplan voor een bedrijf.” Het opleidingsaanbod van SF323 kan hierin een rol spelen. Bedrijven die dat wensen kunnen hierin gratis begeleid worden.

4

SOCIAAL FONDS

kwamen niet opdagen. Dat is bijna 20% van de ingeschrevenen voor najaar 2010. Gelukkig kwam de resterende 80% wel opdagen. Overmacht kan een reden zijn. Een inschrijving is echter een stuk engagement. Daarom vragen we op tijd in te schrijven, en enkel voor die lessen die u effectief wenst te volgen en steeds te melden als u door onvoorziene omstandigheden toch moet annuleren. Zo draagt u ook uw steentje bij tot een goed verloop van de geplande opleidingen.

Combi werken en studeren Op 1 september start in Oostende een proefproject in het kader van het Indus­ trieel Leerlingenwezen. Jongeren vanaf 15 jaar krijgen de kans het beroep van onderhouds­medewerker aan te leren in een onderneming. Hun werk in de onderneming combineren ze met deeltijds onderwijs. Meer informatie vindt u in de volgende editie van dit magazine.


Gezichten van het Fonds Ann Bruneel is opleidingscoördinator bij het Sociaal Fonds 323. Haar taak? De opleidingen en studiedagen in goede banen leiden. “Ik verzorg de inschrijvingen, hou de aanwezigheidslijsten bij, zorg voor de zalen, geef de catering door en hou de website up-to-date.” Ann werkt al drie jaar voor het Sociaal Fonds en voelt zich goed thuis in de sector. “De opleidingen evolueren voortdurend en dus heb ik veel afwisseling in mijn job. Dat maakt het boeiend.”

Alles e in goed

banen

houden

Cursus voor de baas Ook de zaakvoerders kunnen deelnemen aan de opleidingen van het Sociaal Fonds. De voorwaarde om deel te nemen is dat u als zaakvoerder per­ soneelsleden in dienst heeft die ook opleiding volgen. U moet ook als zaakvoerder geregis­ treerd zijn bij het Sociaal Fonds. Bent u dat nog niet? Geen probleem, neem dan even contact op. Eens gere­ gistreerd, kunt u mak­ kelijk on-line inschrijven voor alle opleidingen.

Info 09 371 41 37, kim.cnudde@sf323.be

Even dicht Het Sociaal Fonds is ge­ sloten van vrijdag 15 tot en met maandag 25 juli. U kunt het Sociaal Fonds dus tijdens de week van de Nationale Feest­ dag niet bereiken via telefoon of mail, maar de week nadien worden al uw vragen in spoed­ tempo behandeld.

KORT

5


0

1

Nieuwe klanten via internet “Er is zoveel meer dan zomaar een website.”

We lopen achter Marketingadviseur Peter Desmyttere schreef het boek ‘101 marketingtips voor on­ dernemers’. Hij kent dus als geen ander de voordelen van de nieuwe media. “Vlaanderen loopt achter. Onze bedrijven blijven nog te veel steken bij een statische website. Er is nochtans zoveel meer: e-mail­ marketing, sociale netwerken, mobiele communicatie met de i-pad en de i-phone...” De opleiding ‘klanten maken via internet’ moet daar veran­ dering in brengen. “Dankzij internet kan men nieuwe klan­ ten binnenhalen als men vooraf een strategie ontwikkelt. Daar kruipt wat tijd in, maar het is zeer rendabel: elke euro die je erin steekt, haal je er ook weer uit. Dat probeer ik cursisten via een theoretische cursus bij te brengen. Om de theorie in de praktijk om te zetten, krijgt iedereen oefeningen mee naar huis.” Peter Desmyttere is al zestien jaar marketingadviseur bij Desmyttere Marketingadvies en auteur van het boek ‘101 marketingtips voor ondernemers’. De opleiding ‘klanten maken via internet’ zie pagina 15.

6

SOCIAAL FONDS


0

2

Opleiding stressbeheersing “anti-stress-technieken komen dikwijls van pas.”

Weg met de stress Weg met de clichés

Leun even achterover in je bureau­ stoel, zet beide voeten op de grond en hou de armen langs je lichaam… Het is maar één van de trucjes die Bart Van Vreckem leerde tijdens de opleiding positief omgaan met stress. “In onze sector krijg je vaak te maken met stress en ik was be­ nieuwd hoe je dat kon aanpakken. Want als je aan de klant toont dat je stress hebt, komt dat niet echt professioneel over. De opleiding was heel praktisch gericht: via rol­ lenspelen werd eerst getest hoe we op stresssituaties reageerden. Vervolgens leerde de docent ons technieken om stress tegen te gaan. En die komen nu nog dikwijls van pas!” De opleiding duurde twee dagen. “Ik was wel de enige man tussen allemaal vrouwen… Maar ie­ mand moet de clichés doorbreken, niet?”(lacht) Bart Van Vreckem werkt bij de Group Dierderik & Co in Halle. De opleiding ‘Positief omgaan met stress’ zie pagina 11.

Leren telefoneren De kneepjes ontdekken

Na vijftien jaar werken in de sociale sector overschakelen naar de vast­ goedsector… Eenvoudig kan het niet zijn. Karen Van Belle kan erover meepraten: in oktober begon ze een nieuwe carrière bij Co-immo. “Het klinkt misschien raar, maar telefoneren was mij compleet vreemd: in mijn vorige job verlie­ pen de contacten allemaal faceto-face. De opleiding ‘telefoneren met slagkracht’ heeft me dan ook veel bijgebracht. In de voormid­ dag kregen we vooral theorie en

de namiddag was volledig gericht op de praktijk. Via rollenspelen leerden we allerlei telefoonkneep­ jes. Hoewel ik doorgaans niet zo’n fan ben van rollenspelen, heb ik er enorm veel uit geleerd. Als ik nu bijvoorbeeld een klant aan de lijn hebt, weet ik perfect hoe ik daar mee moet omgaan.” Karen Van Belle werkt op het vastgoedkantoor Co-Immo in Grimbergen. De opleiding ‘Telefoneren met slagkracht’ zie pagina 10. UIT EERSTE HAND

7


0

3

Rechtszaken bij mede-eigendom “ik heb de nieuwe opleiding zelf voorgesteld.”

De immo-taal Frans op maat

Kluwen van procedures ontward procederen bij mede-eigendom

Als syndicus/makelaar wordt Karen Van De Woestijne geregeld geconfronteerd met de roep om gerechtelijke procedures wanneer betwisting optreedt bij medeeigendom. Daarom stelde ze voor een opleiding over het thema op poten te zetten. “We merken in ons kantoor dat steeds meer eigenaars van medeeigendom willen procederen tegen de bouwheer, bijvoorbeeld wan­ neer er van alles mis blijkt te zijn in een nieuwbouwappartement. We vonden dat we zelf niet voldoende

8

SOCIAAL FONDS

achtergrondkennis hadden om hierop in te spelen en de eigenaars degelijk te adviseren. De nieuwe opleiding ‘procedures in medeeigendom’ moet ons daarin helpen. Aan de hand van voorbeeldcases – toegelicht door een advocaat – leren we nu het kluwen van moge­ lijke procedures in mede-eigendom te ontwarren.” Karen Van De Woestijne is syndicus/ makelaar bij Immo Van De Woestijne in Eeklo. De opleiding ‘Procedures in medeeigendom’ zie pagina 13.

De tweede taal machtig zijn is in een tweetalig land zeker en vast een voordeel. Maar wie in de vastgoedsector werkt, heeft nood aan een specifieke woordenschat die niet tot de algemene kennis behoort. Mieke Van Laere: “We verhuren en verkopen steeds vaker vastgoed aan Franstaligen, daarom was een cursus technisch Frans met vastgoedterminologie zeker een must.” Omdat bij aanvang bleek dat niet iedereen hetzelfde niveau had, werden de deelnemers opgesplitst in twee groepen. “De opleiding van SF323 was daarom volledig op maat van onze onderneming, en kosteloos”, klinkt het enthousiast. “Iedereen was uitermate positief over de opleiding. De nieuw aan­ geleerde woordenschat komt in de praktijk goed van pas. Daarnaast sterkte de cursus ook het groeps­ gevoel onder onze medewerkers aan.” Mieke Van Laere is HR-verantwoordelijke bij de BFO groep. De opleiding ‘Technisch Frans’ zie pagina 10.


0

4

Opleiding huurschade einde huur “Wat als de huurder met de noorderzon verdwijnt?”

Eindigen met brokken Huurschade bij einde huur

Hoe stel je huurschade het best vast? Hoewel de verplichting van een plaatsbeschrijving bij de aan­ vang van de huur heel minutieus is vastgelegd door de wet, zijn er maar weinig wettelijke bepalingen en praktische instrumenten om huurschade op het einde van de huur te beoordelen. “Nochtans komen vastgoedmakelaars, vast­ goedexperten en syndici vaak in aanraking met huurschade”, vertelt vastgoedexpert Hendrik De Vos. “En heel vaak worden essenti­ ële zaken over het hoofd gezien. Het tijdstip waarop de plaatsbe­ schrijving wordt opgemaakt, de tegensprekelijkheid en het juiste taalgebruik spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol. Maar ook het noteren van tellerstanden is noodzakelijk! Soms kan het nuttig zijn om een foto te nemen waarop de huurder staat. En vooral: de inventaris en de beschrijving ervan moeten volledig zijn! Maar het begrip ‘volledig’ wordt wel eens verkeerd geïnterpreteerd…” Hendrik De Vos is al zesendertig jaar actief als vastgoedexpert in het Gentse. De opleiding ‘Huurschade einde huur’ wordt gegeven door Jan Uyttersprot (KAHO Sint-Lieven), zie pagina 14.

Alles op één namiddag het verkoopdossier

Tijdwinst. Dat zocht en vond vast­ goedmakelaar Richard Schepers toen hij zich inschreef voor de opleiding ‘Samenstellen van het verkoopdossier’. “In onze sector krijg je dagelijks massa’s lees­ voer binnen over de verkoop van vastgoed. Als je dat allemaal wil verwerken, ben je al gauw enkele uren per dag zoet. De opleiding was dan ook heel handig, want op één namiddag passeerde alles de

revue van wat je moet weten over het verkoopdossier: wat moet er in zo’n dossier zitten, waar kun je alle documenten aanvragen, … Een ideale opfriscursus, met veel prak­ tijkvoorbeelden en nuttige tips die ik nog steeds wekelijks gebruik.” Vastgoedmakelaar en -expert Richard Schepers richtte in 2004 in Lanaken het kantoor Axy Vastgoedmanagement op. De opleiding ‘Samenstellen verkoopdossier’ zie pagina 12. UIT EERSTE HAND

9


Talen

Commerciële training

Technisch Frans

Telefoneren met slagkracht

U kent een mondje Frans, maar vindt het soms moeilijk om u uit de slag te trekken. Vooral het typische jargon uit de bouw- en vastgoedsector speelt u parten. Dan is dit de ideale stoomcursus: onderdelen van gebou­ wen, materialen, bouwgebreken… U krijgt ook een opfrissing van wat u lang geleden op de schoolbanken leerde: de voorwaardelijke en gebie­ dende wijs, verleden tijd… U wordt vooraf getest om het lesprogramma op uw niveau te brengen.

Veel gesprekken verlopen telefonisch. Uw telefoontechniek bepaalt dan ook voor een groot deel uw resultaten. Ontevreden klanten assertief te woord staan, een telefoonverbinding doorgeven of een ‘breedsprakerige’ beller klantvriendelijk tot rede brengen, zijn vaardigheden die tijdens deze oplei­ ding op het voorplan staan.

Voor vastgoedbedienden en werkgevers Niveau: op verschillende niveaus, afhankelijk van de voorafgaandelijke test Docent: Lerian Nti Duur: vijf keer vier uur, telkens van 13u tot 17u Waar: Leuven op maandagen 12, 19, 26 september, 3 en 10 oktober Oostende op maandagen 7, 14, 21 november, 12 en 19 december

Onthaal en communicatie in het Frans Een gesprek met Franstalige huur­ ders of eigenaars maakt u onzeker. Tijd om daar iets aan te doen! In een reeks van vijf namiddagen leert u aan de hand van rollenspelen uzelf voorstellen, de weg wijzen, bezoe­ kers begeleiden, reservaties ma­ ken, antwoorden op vaak gestelde vragen… U wordt vooraf getest om het lesprogramma op uw niveau te brengen. Voor conciërges en onderhoudspersoneel Niveau: voor beginners Docent: Lerian Nti Duur: vijf keer vier uur, telkens van 13u tot 17u Waar: Antwerpen op maandagen 12, 19, 26 september, 3 en 10 oktober Gent op maandagen 12, 19, 26 september, 3 en 10 oktober Oostende op maandagen 7, 14, 21 november, 12 en 19 december

10

SOCIAAL FONDS

Voor bedienden en werkgevers Niveau: voor beginners, opfrissing voor wie ervaring heeft Docent: Norbert De Gussem, consultant (Gent en Leuven) Paul Vanhauwenhuyse, consultant (Antwerpen en Brugge) Duur: één lesdag, van 10u tot 17u Waar: Gent op donderdag 22 september Leuven op donderdag 29 september Antwerpen op woensdag 5 oktober Brugge op maandag 10 oktober Meer over de telefoonkneepjes op pagina 7.

Telefonische prospectie Ziet u op tegen telefonische prospectie? Dan kan deze opleiding u zeker helpen. U vergroot uw slaagkansen door de ‘redenen tot afwijzing’ op ge­ paste wijze te weerleggen. Hoe pakt u zo’n gesprek aan? Wat kan u wel en beter niet zeggen? Naast een korte theoretische onderbouw krijgt u vooral veel tips en praktijkoefeningen. Voor bedienden en werkgevers Niveau: voor beginners, opfrissing voor ervaren verkopers Docent: Paul Vanhauwenhuyse, consultant (Gent en Oostende) Norbert De Gussem, consultant (Hasselt, Brugge en Leuven) Stephan Moons, Argus Training & Consulting (Turnhout, Mechelen en Antwerpen) Duur: één lesdag, van 10u tot 17u Waar: Gent op vrijdag 14 oktober Turnhout op maandag 17 oktober Oostende op donderdag 20 oktober Mechelen op dinsdag 25 oktober Hasselt op dinsdag 8 november Antwerpen op donderdag 17 november Brugge op dinsdag 29 november Leuven op woensdag 21 december


agenda Commerciële basistraining Deze tweedaagse basistraining verbetert uw persoonlijke commer­ ciële vaardigheden, om te scoren op plaatsen waar anderen dat niet kun­ nen. We helpen u met een gespreks­ stramien. Zowel inkoop als verkoop komen aan bod. Aansluitend kan u een vervolgopleiding ‘Inkopen’ of ‘Verkopen’ volgen. Voor vastgoedbedienden en werkgevers Niveau: voor beginners, opfrissing voor ervaren verkopers Docent: Norbert De Gussem, consultant (Gent, Turnhout en Hasselt), Paul Vanhauwenhuyse, consultant (Antwerpen en Oostende) Duur: twee lesdagen, telkens van 9u30 tot 17u Waar: Gent op woensdagen 28 september en 5 oktober Antwerpen op vrijdagen 30 september en 7 oktober Oostende op dinsdagen 8 en 15 november Turnhout op woensdagen 9 en 16 november Hasselt op donderdagen 17 en 24 november

Assertieve communicatie Wat zijn de basisprincipes van com­ municatie? Welke lichaamstaal kan u veel vertellen? Hoe brengt u een moeilijke boodschap over? En hoe reageren op een agressieve klant? U krijgt praktische antwoorden, aan de hand van praktijkoefeningen. Docent: Julie Thevelin, consultant Duur: twee lesdagen, telkens van 9u30 tot 16u30 • Voor vastgoedbedienden en werkgevers Sint-Niklaas op woensdagen 28 september en 12 oktober Leuven op vrijdagen 30 september en 14 oktober Oostende op donderdagen 27 oktober en 24 november Antwerpen op maandagen 21 november en 5 december • Voor conciërges en onderhoudspersoneel Hasselt op vrijdagen 30 september en 14 oktober Oostende op donderdagen 27 oktober en 24 november Antwerpen op maandagen 21 november en 5 december

Succesvol inkopen Hoe haalt u een verkoopmandaat binnen? De opleiding ‘succesvol inkopen’ geeft hierin een intensieve training. U oefent uw gesprek na een grondige voorbereiding en leert vaardigheden die u helpen in te spelen op vragen van uw klanten. Uw oefengesprek wordt gedetailleerd besproken zodat u leert de sterke punten te accentueren en de zwakke te vermijden. Voor vastgoedbedienden en werkgevers Niveau: u hebt de commerciële basistraining gevolgd Docent: Norbert De Gussem, consultant (Leuven, Knokke, Gent, Turnhout en Hasselt) Paul Vanhauwenhuyse, consultant (Antwerpen en Oostende) Duur: één lesdag, van 9u30 tot 17u Waar: Leuven op donderdag 16 juni Antwerpen op vrijdag 17 juni Knokke op dinsdag 21 juni Gent op woensdag 22 juni Gent op woensdag 26 oktober Antwerpen op vrijdag 28 oktober Oostende op dinsdag 6 december Turnhout op woensdag 14 december Hasselt op donderdag 15 december

Succesvol verkopen In deze opleiding staat het verkoop­ gesprek centraal. U oefent uw gesprek na een grondige voor­ bereiding en leert vaardigheden die u helpen in te spelen op vragen van uw klanten. Bovendien krijgt u waardevolle feed­ back op uw gesprekken: wat kan u beter niet en beter wel zeggen? Voor vastgoedbedienden en werkgevers Niveau: u hebt de commerciële basistraining gevolgd Docent: Norbert De Gussem, consultant (Knokke, Gent, Hasselt en Turnhout) Paul Vanhauwenhuyse, consultant (Antwerpen en Oostende) Duur: één lesdag, van 9u30 tot 17u Waar: Antwerpen op vrijdag 10 juni Knokke op dinsdag 14 juni Gent op woensdag 15 juni Gent op woensdag 19 oktober Antwerpen op vrijdag 21 oktober Oostende op dinsdag 29 november Hasselt op donderdag 1 december Turnhout op woensdag 7 december

Positief omgaan met stress Waar komt stress vandaan? Hoe kan u deze stille spelbreker te lijf gaan? En vooral: hoe stress voorkomen? Stress is complex en persoonlijk en vraagt een oplossing op maat. Daarom brengen we uw eigen stress-beeld in kaart en krijgt u inzicht in de graad en oorzaken van uw stress. Aansluitend demon­ streert een kinesist-stresscoach handige relaxatie-oefeningen. Docent: Julie Thevelin, consultant (1,5 lesdag) en Maggy Vincke, kinesist-stresscoach (0,5 lesdag) Duur: twee lesdagen, telkens van 9u30 tot 16u30 • Voor vastgoedbedienden en werkgevers Gent op maandagen 19 september en 3 oktober Antwerpen op donderdagen 29 september en 13 oktober Hasselt op dinsdagen 4 en 18 oktober Oostende op dinsdagen 25 oktober en 15 november • Voor conciërges en onderhoudspersoneel Gent op maandagen 19 september en 3 oktober Antwerpen op donderdagen 29 september en 13 oktober Hasselt op dinsdagen 4 en 18 oktober Oostende op dinsdagen 25 oktober en 15 november

“Stress oogt onprofessioneel.” (pagina 7) AGENDA

11


Informatica

Fiscaal en juridisch

Upgrade Windows 7 en Office 2010

Financieren van vastgoed

Het eerste deel van deze opleiding focust op de verschillen tussen Windows XP en Windows 7: nieuwe functies, nieuwe zoekmogelijkheden, nieuwe interface… Het tweede deel toont de belangrijkste wijzigingen in Word, Excel, Access, Powerpoint en Outlook. Per pakket is het mogelijk om aanvullend een halve dag oplei­ ding te volgen die dieper ingaat op de nieuwigheden. Om deze oplei­ ding te volgen is een goede kennis van een vorige Officeversie vereist.

Lenen kan niet alleen via Voortdurend komt het klassieke hypothe­ nieuwe wetgeving op caire krediet. Er be­ de vastgoedmakelaar staan daarnaast weinig af. Wie niet bijbeent, bekende alternatieven. begaat flaters! Laat Hoe kan men 200.000 de gelegenheid niet euro afbetalen met een voorbijgaan om in maandelijkse last van slechts enkele uren een 500 euro? Gelden die overzicht te krijgen van technieken ook voor alle -oude en nieuwe“Een gebalde samen­ een eigen woonhuis of regels en wetten over vatting.” (pagina 9) beleggingseigendom? Is kadaster, hypotheken, zo’n financiering fiscaal interessant? registratie, EPC, PID, voorkooprech­ Wat met de meerwaarden bij herver­ ten, leegstand, erfdienstbaarheden, koop? U hoort het hier allemaal… bodemattest, zonevreemdheid, mede-eigendom, vastgoedbelas­ Voor vastgoedbedienden en werkgevers tingen en nog zoveel meer. U krijgt Niveau: voor beginners en gevorderden ook een checklist mee, die u achteraf Docent: Werner Niemegeers, fiscaal advocaat in uw kantoor dagelijks diensten zal Duur: drie uur, van 14u tot 17u bewijzen. Waar:

Niveau: voor gevorderden Docent: Bit by Bit Duur: drie en half uur, van 13u30 tot 17u • Voor vastgoedbedienden en werkgevers Gent op dinsdag 27 september Turnhout op vrijdag 14 oktober Brugge op maandag 17 oktober • Voor conciërges en onderhoudspersoneel Gent op dinsdag 27 september Turnhout op vrijdag 14 oktober Brugge op maandag 17 oktober

Kostenberekening in Excel Excel kan voor u een grote hulp betekenen om de kosten te bereke­ nen, onder andere voor de aankoop van een onroerend goed of voor een lening. U leert aflossingstabellen maken die zich vlot laten aanpassen, en dat verschijnt dan allemaal op het scherm in mooie, kleurrijke grafieken. De complexe wetteksten worden vertaald naar formules. Een grondige voorkennis van de basishandelingen in Excel is een vereiste. Voor bedienden en werkgevers Niveau: voor gevorderden, een grondige kennis Excel is vereist Docent: Serge Halsberghe, boekhouder, docent Excel Duur: één lesdag, van 9u30 tot 16u30 Waar: Antwerpen op vrijdag 18 november

12

SOCIAAL FONDS

Samenstellen verkoopdossier

Antwerpen op dinsdag 21 juni

De verkoop­ overeenkomst De verkoopovereenkomst is één van de belangrijkste instrumenten van een vastgoedmakelaar en toch hangt er nog veel onduidelijkheid rond: kan een koop mondeling worden afgesloten? Per e-mail, brief of fax? Moet de makelaar de koper inlichten over bodemverontreiniging, EPC, elektrische keuringen en huurover­ eenkomsten? Deze en andere vragen worden behandeld aan de hand van concrete casussen. Voor vastgoedbedienden en werkgevers Niveau: voor beginners en gevorderden Docent: Rob De Koninck, Ardent advocaten Duur: drie uur, van 14 tot 17 uur Waar: Oostende op dinsdag 7 juni Leuven op woensdag 8 juni Turnhout op vrijdag 10 juni Gent op donderdag 16 juni Sint-Niklaas op donderdag 23 juni

Voor vastgoedbedienden en werkgevers Niveau: voor beginners en gevorderden Docent: Mark Van De Woestijne, vastgoedmakelaar (Knokke, Gent, Antwerpen, Kortrijk, Asse, Brugge en Sint-Niklaas) Ben Machon, vastgoedmakelaar (Leuven, Mechelen, Genk en Turnhout) Duur: drie uur, van 14u tot 17u tenzij anders aangegeven Waar: Knokke op dinsdag18 oktober, 9u-12u Gent op donderdag 20 oktober Antwerpen op maandag 24 oktober Kortrijk op woensdag 26 oktober, 9u-12u Leuven op vrijdag 28 oktober Mechelen op maandag 7 november Asse op donderdag 10 november Brugge op maandag 14 november Genk op maandag 14 november Turnhout op donderdag 24 november Sint-Niklaas op woensdag 30 november

wegens

succealsd herha


agenda Vastgoedfiscaliteit update 2011 De opleiding ‘Vastgoedfiscaliteit’ licht de belangrijkste fiscale aspecten toe bij het kopen en verkopen van onroerend goed met onder andere belangrijke weetjes rond registra­ tierechten, aankoop privé versus vennootschap, uitbreng uit vennoot­ schap, erfpacht, opstal en vrucht­ gebruik, optimalisatie vererving, gesplitste aankoop… Vastgoedbeheerders, vastgoedpromotoren, vastgoedmakelaars en medewerkers Docent: Tim Melis, fiscaal advocaat Cazimir Duur: drie uur, van 14u tot 17u Waar: Antwerpen op woensdag 9 november Gent op dinsdag 22 november Genk op maandag 28 november Brugge op donderdag 8 december Turnhout op dinsdag 13 december Leuven op dinsdag 20 december

Procedures in mede-eigendom Steeds meer eigenaars stappen naar de rechter wanneer huurders niet betalen of vastgoedpromotoren technische gebreken achterla­ ten. De syndicus is vaak geen jurist en dus onvoldoende voorbereid om de klanten te adviseren over het verdere verloop. Deze opleiding bespreekt beknopt de procedures en ten­ densen in de rechtspraak aan de hand van concrete cases.

Handelshuur De handelshuur is uiterst strikt geregeld. Wie niet vertrouwd is met de strenge wetgeving, staat al snel met de rug tegen de muur. Daarom besteedt deze opleiding aandacht aan typische elementen zoals de duur van de overeenkomst, opzeg en huurhernieuwing, de overdracht van huurrechten en het recht om te verbouwen. U krijgt een handels­ huurovereenkomst en een model van opzeg en van huurhernieuwing mee. Voor vastgoedbedienden en werkgevers Niveau: voor beginners en gevorderden Docent: Kristof Vanhove (Genk, Antwerpen, Brussel en Leuven) of Stefaan Desrumaux (Gent en Oostende), Monard D’Hulst advocaten Duur: drie uur, van 14u tot 17u Waar: Genk op dinsdag 4 oktober Gent op dinsdag 11 oktober Antwerpen op donderdag 13 oktober Brussel op dinsdag 8 november Oostende op donderdag 17 november Leuven op donderdag 1 december

Het waarom van deze opleiding op pagina 8.

Vastgoedbeheerders, vastgoedpromotoren, vastgoedmakelaars en medewerkers Docent: Dominique Matthys, Daedalius advocaten, Gent Duur: drie uur, van 14u tot 17u Waar: Genk op dinsdag 25 oktober Oostende op maandag 7 november Antwerpen op dinsdag 6 december Gent op maandag 19 december

Basisopleiding Mede-eigendom

Gewijzigde wet mede-eigendom

Deze basisopleiding richt zich tot beginnende syndici maar ook en vooral tot (nieuwe) medewerkers in syndic-kantoren. Ook al werken die slechts in één departement (adminis­ tratief, financieel of technisch), ook dan hebben ze er baat bij een ruimer inzicht in het geheel te krijgen.

De toepassing van de gewijzigde wet op de mede-eigendom is niet eenvoudig. Er zijn immers grote con­ sequenties voor de boekhouding, de notulering in de algemene vergade­ ring, de te verstrekken inlichtingen bij de verkoop, de coördinatie van de statuten,… Hoe vertalen we dit naar de praktijk?

Voor vastgoedbedienden en -beheerders Niveau: voor beginners Docent: Jacques Wollaert, vastgoedbeheerder Duur: vijf keer zes uur, telkens van 10u tot 17u Waar: Brugge op vrijdagen 30 september, 7, 14, 21 en 28 oktober Genk op vrijdagen 18 november, 2, 9, 16 en 23 december

Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars, -beheerders en promotoren Docent: Jacques Wollaert, vastgoedbeheerder Duur: drie uur, van 14u tot 17u Waar: Antwerpen op maandag 26 september Gent op donderdag 6 oktober Leuven op dinsdag 11 oktober Oostende op maandag 24 oktober AGENDA 13


Vastgoed Praktijkschatting 80% van de opleiding ‘Praktijkschat­ ting’ wordt besteed aan praktijk­ oefeningen, met het bezoek aan diverse panden en het opmaken van schattingsverslagen die vervolgens in groep besproken worden. Zo kan u ook eens meekijken hoe uw collegamakelaars het aanpakken.

Plaatsbeschrijving Alle nieuwe huurovereenkomsten moeten een plaatsbeschrijving bevatten en deze moet geregistreerd worden. Maar ook bij de aan­ vang van werken kan een gedetailleerde plaatsbeschrijving een hoop ellende vermijden. Hoe maakt u een goede plaatsbeschrijving? In deze opleiding komen zowel de theorie als praktijkoefeningen aan bod. Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars, -beheerders en -experten Docent: Walt De Pauw (Sint-Niklaas en Antwerpen) Nicole Clerens (Gent) Eddy Gaethofs (Leuven) Duur: vijftien uren Waar: Sint-Niklaas op dinsdagen 7 juni (10u-13u), 14 en 21 juni (10u-17u) Antwerpen op dinsdagen 8 november (10u-13u), 15 en 22 november (10u-17u) Gent op woensdagen 16, 23, 30 november, 7 en 14 december (telkens van 10u-13u) Leuven op dinsdagen 29 november (10u-13u), 6 en 13 december (10u-17u)

Huurschade einde huur Een plaatsbeschrijving bij aanvang van een huur­ ceel is wettelijk verplicht, maar wat bij het einde van de huur? Hoe maakt u een verslag op? Hoe gaat u om met sleet? Hoe kleeft u een bedrag op de schade? Welke argumenten brengt u aan? Deze en nog andere vragen worden hier beantwoord. Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars, -beheerders en promotoren Niveau: voor beginners en gevorderden Docent: Jan Uyttersprot, KAHO Sint-Lieven, Aalst Duur: drie uur Waar: Oostende op donderdag 29 september, 14u-17u Gent op maandag 17 oktober, 14u-17u Antwerpen op dinsdag 25 oktober, 14u-17u Genk op woensdag 16 november, 19u-22u

14

SOCIAAL FONDS

Meer over huurschade op pagina 9.

Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars en -experten Docent: Walt De Pauw (Knokke en Kortrijk) Nicole Clerens (Gent) Eddy Gaethofs (Antwerpen, Veurne, Leuven) Duur: twintig uren Waar: Knokke op donderdagen 9 juni (9u-13u), 16 en 23 juni (9u-17u) Antwerpen op dinsdagen 20 september (9u-13u), 27 september en 4 oktober (9u-17u) Gent op donderdagen 29 september, 6, 13, 20 en 27 oktober (telkens van 9u-13u) Veurne op woensdagen 12 oktober (9u-13u), 19 en 26 oktober (9u-17u) Leuven op dinsdagen 8 november (9u-13u), 15 en 22 november (9u-17u) Kortrijk op donderdagen 10 november (9u-13u), 17 en 24 november (9u-17u)

Sneltaxatie praktijkdag U volgde reeds de theoretische opleiding ‘Sneltaxatie’, maar wil die theorie toetsen aan de praktijk? Dat kan. Tijdens deze praktijkdag leert u de theorie ook daadwerkelijk toepas­ sen. We bezoeken een pand, maken de taxatie-oefening en bekijken samen het resultaat. Voor vastgoedbedienden, -bemiddelaars en -experten Niveau: voor gevorderden, die de theoretische opleiding ‘Sneltaxatie’ gevolgd hebben Docent: Hendrik Leurs, vastgoedmakelaar Duur: zes uur, van 10u tot 17u Waar: Turnhout op maandag 3 oktober Genk op maandag 10 oktober Leuven op maandag 24 oktober Gent op maandag 7 november Antwerpen op maandag 14 november Brugge op maandag 19 december


agenda GIS en interessante sites In één dag krijgt u een overzicht van websites die u als vastgoedprofes­ sional kunnen helpen. U probeert onmiddellijk GIS en de GEO-loketten uit aan de computer: gewestplannen raadplegen, een huis en de zonering zoeken, de oppervlakte opmeten, het pand vanuit de lucht bekijken, voorkooprechten en erfgoed bekij­ ken, de prijs opzoeken... Voorkennis is niet vereist. Voor vastgoedbedienden en werkgevers Niveau: voor beginners Docent: Eddy Gaethofs, vastgoedmakelaar en -expert Duur: zes uur, van 10u tot 17u

Klanten maken via internet Het internet heeft onze manier van zakendoen radicaal veranderd. Blogs, zoekmachines, social media en websites zijn geen hype meer, maar pure realiteit. Uw klant gebruikt ze om woningen te zoeken en… om u te vinden. Peter Desmyttere schept orde in de digitale chaos. Na deze opleiding bent u in staat om uw kantoor helemaal op maat van de ‘nieuwe media’ in de markt te zetten.

Waar: Antwerpen op donderdag 10 november Gent op vrijdag 18 november Oostende op maandag 21 november Brussel op woensdag 30 november Genk op donderdag 8 december Brugge op vrijdag 9 december Leuven op maandag 12 december Sint-Niklaas op vrijdag 16 december

Home Staging Door een aantrekkelijke presentatie krijgen woningen meer aandacht van potentiële kopers. Dankzij Home Staging worden woningen sneller verkocht tegen hogere prijzen. We bekijken vele foto’s, bepalen samen positieve en negatieve punten en u krijgt tips over hoe u de huiseigenaar kunt stimuleren om aanpassingen te doen. Voor vastgoedbedienden en werkgevers Niveau: voor beginners Docent: Ingrid Van der Aa, Styling Concepts Group Duur: zes uur, van 10u tot 17u Waar: Hasselt op dinsdag 7 juni Brugge op dinsdag 14 juni Brussel op dinsdag 21 juni

Voor vastgoedbedienden en werkgevers Docent: Peter Desmyttere, Desmyttere Marketingadvies Duur: zes uur, van 10u tot 17u Waar: Mechelen op maandag 26 september Gent op woensdag 5 oktober Antwerpen op dinsdag 11 oktober Hasselt op vrijdag 21 oktober Brugge op donderdag 27 oktober Leuven op maandag 5 december “Internet: véél meer dan een website.” (pagina 6)

Concierge, het beroep

Digitale fotografie

Als conciërge weet u niet altijd of de wensen van mede-eigenaars redelijk zijn. Deze lessenreeks geeft u inzicht in de wettelijk voorschriften, de ta­ ken die tot het normale takenpakket behoren en de opdrachten die men zeker niet van u kan verlangen. Ook uw vragen over loon, werkuren en flexibiliteit komen aan bod.

Iedereen heeft een camera. Maar kan u fotograferen? Deze opleiding begint met theoretische begrippen als sluitertijd, witbalans, pixels... Daarna kan u aan de slag met de di­ gitale camera en zet u de foto’s over op PC, waar ze aangepast worden, bewaard en klaargemaakt voor mail of websites.

Voor conciërges Niveau: voor beginners Docent: Jacques Wollaert, vastgoedbeheerder Duur: drie keer drie uur, telkens van 14u tot 17u Waar: Brussel op woensdagen 7, 14 en 21 september Oostende op woensdagen 5, 12 en 19 oktober

Voor vastgoedbedienden en werkgevers Niveau: voor beginners Docent: Joost Dhuyvetters, fotograaf Duur: twee keer zes uur, telkens van 10u tot 17u Waar: Gent op dinsdagen 14 en 21 juni Leuven op vrijdagen 17 en 24 juni AGENDA

15


U ZEGT ?

Online vastgoedveilingen Mag een huis geveild worden via een website op het internet? Jawel, zegt de rechter. Sinds de rechtbank op 11 maart 2011 de klacht van het notariaat verwierp, staat niets deze nieuwe manier om panden te verhandelen in de weg.

“Droom-bied-woon” In landen als Zweden, Engeland, Nederland of Australië is het concept van ‘real estate auctions’ al volledig ingeburgerd, aldus de Antwerpse makelaar Paul Voer­ man. Samen met zijn vennoot Frank Vanleeuwe investeerde hij vorig jaar fors in een eerste gelijk­ aardig Belgisch internet-platform www.eenmaal-andermaal.be: “Onze allereerste digitale veiling liep in februari 2010 in samen­ werking met het Gentse Agence ­Rosseel. Vandaag staat de teller op een kleine 70 veilingen, en nu de rechtsonzekerheid van de baan is, verwachten we stevig te groeien”. ‘Hoe werkt het’, is de eerste vraag die Paul Voerman voortdurend

16

HET LAATSTE WOORD

voor de voeten geworpen krijgt: “Het bieden zelf gebeurt in korte rondes. Na elke biedingsronde volgt er een pauze. Het bieden gaat door tot er 2 rondes na elkaar niet hoger wordt gebo­ den. De hoogste bieder wordt dan – indien de vooraf bepaalde minimumverkoopprijs is gehaald – uitgenodigd om enige dagen later het compromis te onderte­ kenen. Vanaf dan spelen makelaar en notaris weer hun klassieke rol, zoals bij andere verkopen. Mocht de hoogste bieder toch op zijn stappen terugkeren – want zijn of haar bod heeft geen juridisch bin­ dend karakter - dan contacteren we de tweede hoogste bieder.” De online vastgoedveilingen zijn

een extra verkoopmethode, en het voorbereidend werk verschilt nauwelijks van het klassieke immo-werk: de makelaar zorgt ervoor dat het dossier volledig is en bezoekt het pand met de kandidaat-kopers die later online hun bod zullen uitbrengen.

Druk verhogen “Wanneer een geïnteresseerde koper weet dat zijn favoriet pand ‘geveild’ zal worden, is hij sneller geneigd om een koopgesprek aan te gaan, om die veiling te vermijden. Daarom zei ik daarnet dat veilen via het internet een extra verkoopmethode is, maar er valt nog wel wat drempelvrees te overwinnen.” aldus Paul Voerman.


pagina

totale duur

Veurne

Turnhout

Sint-Niklaas

Roeselare

Oostende

Neerpelt

Mechelen

Leuven

Kortrijk

Knokke

Hasselt

Halle

Gent

Genk

Brussel

Brugge

Asse

Antwerpen

Aalst

Overzicht opleidingen

Conciërges & onderhoudspersoneel Onthaal en communicatie in het Frans

Assertieve communicatie

Positief omgaan met stress

Upgrade Windows 7 en Office 2010

Conciërge, het beroep

20u.

10

12u.

11

12u.

11

3,5u.

12

9u.

15

20u.

10

6u.

10

Vastgoedbedienden, -bemiddelaars, -beheerders en werkgevers Technisch Frans

Telefoneren met slagkracht

• •

Telefonische prospectie

Commerciële basistraining

Succesvol inkopen

Succesvol verkopen

Assertieve communicatie

Positief omgaan met stress

• • •

Financieren van vastgoed

Vastgoedfiscaliteit update 2011

Handelshuur

Procedures in mede-eigendom

Basisopleiding mede-eigendom

• •

Praktijkschatting

Sneltaxatie praktijkdag

GIS en interessante sites

Home Staging

Digitale fotografie

6,5u.

11

6,5u.

11

• •

• •

3u.

12

3u.

13

3u.

13

3u.

13

30u.

13

3u.

13

12 12

6u.

12

• •

• •

12

3u.

3,5u.

3u.

11 11

12u. 12u.

10 11

Plaatsbeschrijving

6u. 13u.

Huurschade einde huur

Klanten maken via internet

• •

• •

Gewijzigde wet mede-eigendom

• •

De verkoopovereenkomst Samenstellen verkoopdossier

Upgrade Windows 7 en Office 2010 Kostenberekening in Excel

15u.

14

3u.

14

20u.

14

6u.

14

6u.

15

6u.

15

6u.

15

12u.

15

Gratis opleiding voor: • alle werknemers van PC 323 • alle werkgevers van PC 323 als minstens één van hun werknemers ook voor een opleiding ingeschreven is

Inschrijven: • via www.sf323.be • vorming@sf323.be • per post met bijgevoegd inschrijvingsformulier

Contactgegevens: Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector, Kortrijksesteenweg 1005, 9000 Gent, tel 09 371 41 37, fax 09 371 41 38 Voor werkgevers: mogelijkheid tot vergoeding van gederfde arbeidsuren en terugbetaling van verplaatsingsvergoedingen van de werknemers


Kom snel kijken naar uw voordelen Tal van voordelen voor wie werkt in de vastgoedsector: premies, aanvullend pensioen, gratis vorming en nog veel meer. Bekijk ze op www.sf323.be

JUNI 2011  

JUNI 2011

Advertisement