Page 1

Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? | Jurnalul National | Jurnalul National

Cont nou

"TIRI

Log-in

Miercuri, 26 octombrie 2011

SPORT

Jurnalul Na!ional Edi!ia tip"rit"

FUN

25/10/2011 16:02

MULTIMEDIA

Format PDF

Anun!uri AUTO

TURISM Bucuresti 10°C

Abonare Edi!ia tip"rit"

Alt ora#

Special. Cauta!

Special

Bani&Afaceri

Via!" s"n"toas"

$tiin!"&Tehnic"

Timp liber

Cultura

Agentul Bujduveanu, sendvi# între FBI #i CIA? Autor: ANDREI BADIN

Vremea

Twitter Îmi place

Caleidoscop

Facebook

Email

Imprim"

Înregistrează-te to see what your friends like.

0

9 octombrie 2008

EXCLUSIV: Român prins în scandalul "arme pentru Iran" Cet"!eanul american de origine român" Traian Bujduveanu a fost arestat recent în Florida, pentru c" ar fi furnizat "materiale militare" Iranului. Bujduveanu este un personaj cu o biografie extrem de interesant". În anii ’80 era v"zut cu %eful serviciilor secrete din Panama, cu dou" s"pt"mâni înainte de 21 decembrie 1989 se întâlnea cu Nicolae Ceau%escu la Palatul acestuia din Cartierul Prim"verii din Bucure%ti. Mai apoi era v"zut în Ambasada Coreii de Nord de la Bucure%ti. Dosarul s"u din Statele Unite con!ine date explozive. Jurnalul Na!ional a ini!iat o investiga!ie pe acest subiect %i a dialogat cu Bujduveanu prin intermediul logodnicei sale, Nicoleta Mircea. Un adev"rat roman de spionaj. Unul exploziv.

EXCLUSIV: Român prins în scandalul "arme pentru Iran" Cet"!eanul american de origine român" Traian Bujduveanu a fost arestat recent în Florida, pentru c" ar fi furnizat "materiale militare" Iranului. Bujduveanu este un personaj cu o biografie extrem de interesant". În anii ’80 era v"zut cu %eful serviciilor secrete din Panama, cu dou" s"pt"mâni înainte de 21 decembrie 1989 se întâlnea cu Nicolae Ceau%escu la Palatul acestuia din Cartierul Prim"verii din Bucure%ti. Mai apoi era v"zut în Ambasada Coreii de Nord de la Bucure%ti. Dosarul s"u din Statele Unite con!ine date explozive. Jurnalul Na!ional a ini!iat o investiga!ie pe acest subiect %i a dialogat cu Bujduveanu prin intermediul logodnicei sale, Nicoleta Mircea. Un adev"rat roman de spionaj. Unul exploziv. Jurnalul Na!ional a intrat în culisele unui dosar exploziv. Cet"!eanul american de origine român" Traian Bujduveanu, în vârst" de 53 de ani, a fost recent arestat în Florida, pentru c" ar fi furnizat "materiale militare" Iranului. Bujduveanu este un personaj cu o biografie extrem de interesant". În anii ’80 era v"zut cu %eful serviciilor secrete din Panama, cu dou" s"pt"mâni înainte de 21 decembrie 1989 se întâlnea cu Nicolae Ceau%escu la palatul acestuia din Cartierul Prim"verii din Bucure%ti. Mai apoi, era v"zut în Ambasada Coreei de Nord de la Bucure%ti. Dosarul s"u din Statele Unite con!ine date explozive. Jurnalul Na!ional a ini!iat o investiga!ie pe acest subiect %i a dialogat cu Bujduveanu prin intermediul logodnicei sale, Nicoleta Mircea. Un adev"rat roman de spionaj. Unul exploziv.

http://www.jurnalul.ro/special/special/agentul-bujduveanu-sendvis-intre-fbi-si-cia-135830.html

Page 1 of 8


Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? | Jurnalul National | Jurnalul National

25/10/2011 16:02

Decembrie 1989. Cu dou" s"pt"mâni înainte de Revolu!ia român", Traian Bujduveanu se întâlne%te la Bucure%ti cu dictatorul Nicolae Ceau%escu la resedin!a acestuia din cartierul Prim"verii. Era împreun" cu mai mul!i oameni de afaceri americani. Se punea la cale o afacere în domeniul lui Bujduveanu: industria aviatic". 19 ani mai târziu, la 21 iunie anul curent, Bujduveanu este arestat într-o opera!iune special" a FBI. Este acuzat c" ar fi comercializat materiale militare pentru regimul islamic de la Teheran. În for!$ Logodnica sa, Nicoleta Mircea, spune c" a fost opera!iune ie%it" din comun. Casa lui Traian Bujduveanu din Florida a fost luat" cu asalt la 6 diminea!a de foarte mul!i agen!i. "Au spart u%a de la camera mamei lui. Am poze. $i pe acolo au intrat. Eu am crezut c" este o bomb". Asta m-a trezit din somn. Eram împreun" în dormitor. Dup" care au intrat %i am v"zut masca!i. Eram sigur" c" sunt terori%ti... Ne-au întrebat despre arme, droguri %i ne-au spus s" st"m cu mâinile sus. Vedeam doar armele lor. Am crezut c" ne vor banii %i apoi ne omoar"", poveste%te Nicoleta. "Ne-au zis s" ne d"m jos din pat. Fiecare pe partea sa de pat %i s" ne întindem pe jos cu fa!a în jos %i, din nou, ne-au întrebat de arme %i de droguri... Apoi ne-au legat cu ni%te c"tu%e din plastic. Eu o mai am pe a mea, pentru c" m-au strâns foarte tare cu ea %i când mi-au dat-o jos m-au t"iat la mân". Iar dup" aceea pe mine m-au ajutat s" m" ridic %i m-au întors cu fa!a c"tre ei. Abia atunci am v"zut: pe masca!i scria FBI. $i am fost fericit" c" nu m" omoar". Iar din camera mamei – o auzeam cum îl strig" pe Traian. Mama lui nu %tie engleze%te, e oarb". Nu ne-au dat voie la început s" mergem la ea. Neau spus c" au mandat de arestare pe numele lui. $i c" au %i mandat de perchezi!ie. $i Traian le-a zis s" ia tot, c" nu are nimic de ascuns. Dar de ce nebunia asta? Puteau s" vin" %i s" bat" la u%". Era acela%i lucru. Ni s-a spus c" a%a vor s" ne protejeze", mai poveste%te Nicoleta. Ea spune c" nu a aflat nici pân" în ziua de azi de cine a vrut s" îi protejeze FBI-ul. Câteva zile, Nicoleta nu a %tiut nimic despre logodnicul ei. A aflat c" Traian fusese dus la închisoarea federal" din Miami. Dar nu i s-a permis accesul. I s-a spus doar c" poate veni la tribunal, unde s" afle acuza!iile. Acuza!iile Pe scurt, Traian Bujduveanu este acuzat c" ar fi vândut unui cet"!ean american de origine iranian", Saied Keshari, mai multe piese de avion care ar fi considerate militare. Logodnica sa sus!ine c" procurorii nu au demonstrat c" produsele pe care autorit"!ile americane cred c" le-a vândut Bujduveanu au fost %i vândute. Ea spune c" în acest moment probele prezentate sunt doar e-mail-uri, concret, coresponden!a dintre cei doi. Bujduveanu ne-a transmis, îns" prin logodnica sa, c" acuza!iile ar fi false %i c" nu i-a vândut lui Saied piesele reclamate. "Sunt piese f"r" valoare. Cost" 10 de dolari bucata", spune Nicoleta Mircea. Mai mult, piesele enumerate de acuzare, 7 la num"r, sunt produse în anii 1950-1960 %i nu se mai fabric" în prezent. Mai mult, Traian Bujduveanu spune c" produsele respective se folosesc în prezent ca material didactic, deci nu se mai pot monta pe nici un avion, în nici un caz pe unul militar, a%a cum spun autorit"!ile americane. Bujduveanu mai spune c", oricum, piesele nu sunt arme. De exemplu, o pies" este un %urub (bolt), alta este o garnitur" (diaphragm) care, de fapt, este o bucat" de cauciuc, alta este un întrerup"tor (switch assembly) care are aproximativ 2 cm, alta este format" din ni%te fire care fac leg"tur" între ni%te piese (harness assembly) etc. De asemenea, Bujduveanu sus!ine c" nu îl cunoa%te pe americanul de origine iranian", prima dat" cunoscândul la proces, %i c" a discutat cu acesta doar prin e-mail. Mai mult, Bujduveanu sus!ine c" i-ar fi dat iranianului ni%te pre!uri foarte mari. Keshari locuie%te în California, în Novado. Venise în Miami împreun" cu so!ia %i cei doi copii deoarece so!ia sa trebuia s" fac" ni%te investiga!ii medicale. A fost arestat pe aeroportul din Miami în prezen!a familiei. Keshari a cerut ca s" fie judecat în California, dar nu s-a acceptat. De asemenea, instan!a nu a acceptat nici fixarea unei cau!iuni pentru Bujduveanu.

http://www.jurnalul.ro/special/special/agentul-bujduveanu-sendvis-intre-fbi-si-cia-135830.html

Page 2 of 8


Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? | Jurnalul National | Jurnalul National

25/10/2011 16:02

În m"rturia f"cut" în fa!a procurorilor, Bujduveanu spune c" "în fiecare an, Guvernul american vinde prin licita!ii publice tone de p"r!i de piese de schimb pentru avioane, vânz"ri efectuate atât în SUA, cât %i în str"in"tate. Aceste piese au tehnologie învechit" %i nu mai sunt folosite de Guvern. Clien!ii care particip" la aceste licita!ii sunt în general revânz"tori de avioane, dealeri de componente de avioane, revânz"tori de componente electronice. Dac" aceste piese ar fi avut un impact atât de sever pentru securitatea na!ional", atunci de ce Guvernul este angajat în astfel de vânz"ri?". El explic" %i despre e vorba. "Expandabil – este o pies" de avion care poate fi folosit" O SINGUR& DAT&, dup" care trebuie înlocuit" %i distrus". Dup" folosire, piesa este denumit" SCRAP (pies" veche, uzat"). O pies" expandabil" uzat" NU POATE fi folosit" sub nici o form" ca pies" pentru avioane militare. Aceasta poate cauza perfor"ri, ceea ce poate duce la pr"bu%irea unui avion", spune Bujduveanu.. Scenariu la Serviciilor Secrete În m"rturia sa, Traian Bujduveanu a spus c" totul ar fi o înscenare f"cut" de unele servicii secrete americane. "Procurorul a dorit s" v" fac" s" crede!i c" ei nu %tiu cine sunt %i m-au descris drept «cet"!ean n"scut în România %i naturalizat cet"!ean american, locuind cu mama sa în vârst" %i fiul s"u, pe Broward»... (...) L"sa!i-m" s" reamintesc Cur!ii c" va fi destul de dificil s" uite un bun valoros al SUA atunci când nu avea nici un agent important în Coreea de Nord %i când singurele informa!ii pe care se bazau erau declara!ii %i rapoarte ale celor care fugeau din Coreea de Nord %i a observa!iilor sateli!ilor de urm"rire. Partea important" aici este c" procurorul l-a min!it f"r" menajamente pe judec"torul federal O’Sullivan. Nu conteaz" dac" este o minciun" mare sau o minciun" mic", este totu%i o minciun". Ar trebui s"-mi fie team" de sistem? Ar trebui s" ne fie team" de sistem?", a spus Bujduveanu în fa!a Cur!ii din Miami. El l-a acuzat pe procuror c" l-a min!it cu bun" %tiin!" pe judec"torul O’Sullivan. Printre altele, în privin!a cau!iunii. El spune c" procurorul a spus c" dac" va fi eliberat pe cau!iune "ar fi fugit imediat în alt" !ar"". "Oricum, ceea ce procurorul nu a men!ionat Cur!ii este c" multe dintre aceste !"ri %i-ar dori s" m" vad" mort, în timp ce altele %i-ar dori s" m" întorc sub un acord bilateral", a spus Bujduveanu. FBI versus CIA&NSA Logodnica sa, Nicoleta Mircea, a precizat pentru Jurnalul Na!ional c" întreaga afacere ar fi un nou episod al luptelor dintre serviciile secrete americane. "Mi-a zis c" sunt mul!i ca el închi%i. Dar nu numai CIA, pentru c" %tiu c" peste CIA mai este o agen!ie, NSA. Iar el de aia îmi vorbe%te", spune Nicoleta. Mai mult, ea spune c" afacerile logodnicului s"u, inclusiv firma acuzat" de vânzarea de piese militare Iranului, sunt, de fapt, o acoperire a CIA. Firm$ CIA sub acoperire în România În m"rturia f"cut" în fa!a Cur!ii din Miami, Bujdeveanu a spus: "Orion Aviation Corp (n.red. – firma sa) a fost o companie de acoperire a opera!iilor clandestine din Europa %i din întreaga lume, iar Guvernul SUA a %tiut pe deplin de existen!a sa. Compania a fost folosit" intens în perioada regimului comunist din România, iar dup" c"derea comunismului a fost folosit" ca s" racoleze agen!i din Coreea de Nord, cât %i oficiali nord-coreeni din România, Ungaria %i Austria. Orion Aviation a fost, de asemenea, antrenat" în alte opera!iuni din România, cât %i din alte !"ri. Tot timpul «Guvernul SUA a %tiut de acest lucru»". Otravit în Ambasada Coreii de Nord la Bucure#ti "Motivul pentru care sunt atât de bolnav este faptul c" am fost otr"vit în Ambasada Coreii de Nord din Bucure%ti în timp ce participam la o cin" de protocol. Persoana care a fost cu mine a murit în mai pu!in de un an", este m"rturia f"cut" în fa!a Cur!ii din Miami de Traian Bujduveanu. Logodnica sa, Nicoleta Mircea, sus!ine c" otr"virea lui Traian Bujduveanu ar fi avut loc în 1992. "Mereu a lucrat pentru SUA. Vânzând coreenilor, ajungea s" se infiltreze. Dorea s" se infiltreze. Astfel afla exact ce dot"ri au, ce avioane au. De la ambasada Coreei de Nord primea liste «shopping list», iar din aceste liste î%i putea da seama de dot"rile pe care le avea Guvernul de la Phenian, iar astfel putea s" %tie de ceea ce au nevoie %i putea s" îi controleze prin produsele pe http://www.jurnalul.ro/special/special/agentul-bujduveanu-sendvis-intre-fbi-si-cia-135830.html

Page 3 of 8


Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? | Jurnalul National | Jurnalul National

25/10/2011 16:02

care le furniza", poveste%te ea. De asemenea, ea spune c" serviciile secrete române%ti l-ar fi urm"rit pe Bujduveanu înainte de 1989, cât %i dup". Serviciile secrete de la Bucure%ti i-au informat pe omologii s"i americani c" ar fi asociat serviciilor secrete nord-coreene %i a livrat Washingtonului inform"ri despre vizitele acestuia în ambasada lui Kim Ir Sen de la Bucure%ti. Americanii nu au reac!ionat. Serviciile secrete de la Bucure%ti au revenit. Împreun" cu agen!i sud-coreeni, l-au fotografiat pe Bujduveanu la Budapesta %i Viena, unde s-a întâlnit cu agen!i nord-coreeni. Americanii nu l-au arestat. Pe urmele agen!ilor româniDespre activit"!ile sale în România, Traian Bujduveanu ne-a comunicat prin intermediul logodnicei sale: "În leg"tur" cu ceea ce f"cea în România pe timpul lui Ceau%escu, misiunea lui era s" monitorizeze eventualii spioni care încercau s" se infiltreze în SUA, în general persoane care lucrau pentru companii de import-export. Încerca s" identifice aceste persoane, pentru ca mai apoi s" se încerce transformarea lor din spioni pentru România în spioni pentru Statele Unite". Bujduveanu a înt"rit cu acest prilej declara!iile anteriroare, conform c"rora a lucrat pentru CIA, dar %i pentru NSA.

Biografie zbuciumat$ Anii ’80 îl prind pe Traian Bujduveanu în Panama, în a%a-numita "Base Aerea Tocumeni" – care se afl" pe Aeroportul Interna!ional Tocumen din Panama City, în prezen!a maiorului Espinosa, %eful serviciilor secrete ale Republicii Panama. Anii ’90 îl g"sesc pe Traian Bujduveanu în Ambasada Republicii Democrate Congo, în Washington DC, în prezen!a ambasadorului Republicii Congo %i a altor personalit"!i politice congoleze. Este fotografiat în hotel când era în prezen!a delega!iei Republicii Congo. Delega!ie compus" printre al!ii din ministrul Justi!iei Congoleze – Teo Mwamba, doctorul privat al pre%edintelui Laurent Kabila %i de Celestin – agent la securitatea na!ional" a Republicii Congo.

În depozi!ia sa olograf", Traian Bujduveanu sus!ine c", în ciuda accentului s"u care tr"deaz" faptul c" nu s-a n"scut în America, el se consider" "un produs american" %i a%teapt" s" se fac" dreptate în ceea ce-l prive%te Twitter Îmi place

Facebook

Email

Imprim"

Înregistrează-te to see what your friends like.

0

Taguri asociate:

bujduveanu | traian | nicoleta | bucure%ti | secrete | romania | nord | piese | ambasada | ne-au | Nicoleta Mircea | special

Comentarii http://www.jurnalul.ro/special/special/agentul-bujduveanu-sendvis-intre-fbi-si-cia-135830.html

Page 4 of 8


Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? | Jurnalul National | Jurnalul National

25/10/2011 16:02

Agentul Bujduveanu, sendvi# între FBI #i CIA?

10 comentarii

Mr. Joan Mare e prostia romanaeasca. Doaaaamneeeee. Dar cate aberatii. Domnisoara Inteligenta desavarsita, i-a mai posteaza matale inca un material de genu, dar de data asta ca sa-i aperi pe deplin reputatia valorosului tau cetatean al US; i-a baga si tu niste poze din perioada cand a tot fost vazut el in prezenta maiorului Espinosa, %eful serviciilor secrete ale Republicii Panama si in prezenta lui ... Cite%te întreg comentariul 16/10/2008 00:40:52 | Îmi place (0) | Raporteaz" limbaj indecent

R"spunde

Realistul Tanti Nicoleta Mircea Tinara esti, frumosa ca o rominca esti, ai demonstrat cit de desteapta esti. Da nu pricep de unde sti dumneatale asa de bine numele pieselor de avion ne inportante ? Zau ca te banuiesc -desanta- bagata in problema de baieti SRI. Ca la praduit acum la batrinete nu ma mira.Dupa ce l-ea facut mina buna pe la pretini si dujmani.Meseria de Agent bratara de otel.Oricind ... Cite%te întreg comentariul 09/10/2008 21:03:08 | Îmi place (0) | Raporteaz" limbaj indecent

R"spunde

miki pentru elena popescu DOOM citire: sendvi% sau sandvici 09/10/2008 11:47:27 | Îmi place (0) | Raporteaz" limbaj indecent

R"spunde

gigi De ce promovati toti tradatorii si toate **** care si-ar vinde-o si pe masa??? Acesti oameni vor vesnic niste nimicuri cu niste caractere infecte. daca il luati la scuturat pun pariu ca a vandut secrete SUA KGB-ului si in ca o face...pe principiul nu am onoare cae da mai mult. O **** 09/10/2008 11:45:19 | Îmi place (0) | Raporteaz" limbaj indecent

R"spunde

cesare borgia FRATILOR , SINTETI DE ACORD CA DIN BUZUNARELE VOASTRE ,DIN MuNCA VOASTRA SA FIE PLATITE DESPAGUBIRILE ADEVARATILOR PROPRIETARI DE IMOBILE NATIONALIZATE, DOAR PENTRU CA POLITICIENI CA dan voiculescu si altii ca el ,nu vor sa'si scoata cu....le imputite din casele CARE NU LE'AU APARTINUT NICIODATA ? DACA NU,ATUNCI LA ALEGERILE DIN NOIEMBRIE PARTICIPATI IN NUMAR CIT MAI MARE LA VOT SI DEMONSTRATI CA ... Cite%te întreg comentariul 09/10/2008 11:32:37 | Îmi place (0) | Raporteaz" limbaj indecent

R"spunde

Vezi toate comentariile

Comentariul t"u

49 lei pentru 4 zile la Napoli, mic dejun, avion !i taxe la 129 euro! 49 lei Esen!ial

$TIRI

SPORT

FUN

Liviu Ciulei – gânduri cu imagini, spre amintire Sper"m întotdeauna ca Dumnezeu s"-i lase cât mai mult pe p"mânt pe f"uritorii de frumos, pe cei care ne pot st"pâni creierul %i sufletul cu crea!iile lor. Am sperat s" sim!im cât mai mult în aceast" lume prezen!a lui Liviu Ciulei – simbol al culturii române, reformator al teatrului, cel denumit de...

BBC: B$sescu a boicotat discursul Regelui în Parlament Traian B$sescu: Maestrul Liviu Ciulei va r$mâne în amintirea noastr$

Galerie Foto 25 octombrie 2011. Imaginile zilei

Galerie Foto 24 octombrie 2011. Imaginile zilei

Galerie Foto 23 octombrie 2011. Imaginile zilei

Spectacolul lumii

http://www.jurnalul.ro/special/special/agentul-bujduveanu-sendvis-intre-fbi-si-cia-135830.html

Page 5 of 8


Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? | Jurnalul National | Jurnalul National

Galerie Foto 25 octombrie 2011. Imaginile zilei

Galerie Foto 24 octombrie 2011. Imaginile zilei

Ultima or$

25/10/2011 16:02

Galerie Foto 23 octombrie 2011. Imaginile zilei

Toate titlurile

26 oct

'i-am dat un stadion

26 oct

Chi%tocul maestrului

26 oct

Liviu Ciulei – gânduri cu imagini, spre amintire

26 oct

Ast"zi e ziua ta: Florin Dumitru Mih"l!an

26 oct

Omul zilei: Tudor Gheorghe

26 oct

Probleme rezolvate la O!elul

26 oct

„Câinii” nu vor emo!ii

Jurnalul National on Facebook Like

19,194 people like Jurnalul National.

26 oct Gabi

26 oct

Rapid f"r" frâne Sorin

Iuliana

Valentin

Cami

Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir

26 oct for!ate s" primeasc" români Maria Statele AncuțaUE, FlorinaRamona Zarna Sarah la munc" 26 oct

Cartea cu prieteni: „S"n"tatea are gust”

Ana Alice Costel Facebook social plugin

Ghinea

Myno

26 oct

Ursule! de miere, CNP-ul nu se cere

26 oct

Testamente, minciuni %i feng shui la HongKong

26 oct

D"-o mai departe... Popesti-Leordeni 3 camere Suprafata utila: 80 mp

26 oct

Nokia Windows Phone

26 oct

26 oct

Apartament in Bucuresti Scrisoare deschis" adresat" domnului Jeffrey Franks Tei 3 camere Suprafata constr: 131.3 mp Fado %i %ansonet" cu iz de EU „Crizantem"” 201.672

26 oct

„Întâlniri creative” la Intact Media Group

Apartament in Bucuresti

66.000 EU

PUBLICITATE

26 oct

Nuevo Tango Quintet: Piazzolla la Bucure%ti!

26 oct

Snails sunt FurioSnails %i au pa%apoarte albastre

26 oct

Night Passage & friends în Clubul '"ranului

http://www.jurnalul.ro/special/special/agentul-bujduveanu-sendvis-intre-fbi-si-cia-135830.html

Page 6 of 8


Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? | Jurnalul National | Jurnalul National

25/10/2011 16:02

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Numar de Telefon Romanesc Ia-ti Numar de Romania cu 5$/luna oriunde in lume. Viziteaza-ne! www.roconnect.com

VIA New Nano X2 Dual Core Power-Efficient CPU. 7 yr Longevity H/W Security Engine. 1.2+GHz@13W www.via.com.tw

Photovoltaic Modules Good Price Fast Delivery from Italy Range from 10 to 230Watt www.ShopEnergia.com

Learn Languages Online Individual live online lessons - your choice of time and teacher www.myngle.com

Categorii: Special

Bani&Afaceri Via!" s"n"toas" $tiin!"&Tehnic" Timp liber Cultura Vremea Webcam Stiri Sport Fun Multimedia Editia tiparita

Cauta!

Termeni si conditii Site map

jurnalul.ro pe facebook jurnalul.ro pe twitter

Abonare flux RSS Abonare Editie tiparita

Contact Shop Tehnologie

Concept

TELEVIZIUNE

ZIARE

REVISTE

RADIO

CSR

BUSINESS

EDUCATIE

Antena 1

Saptamana financiara

TopGear

RadioZU

Fundatia Mereu

Tipografia INTACT

Intact Media Academy Oportunitati in cadrul

Antena 2 Antena 3

Jurnalul National Gazeta Sporturilor

GoodFood ScienceFocus

Romantic FM

Aproape FUDV

INTACT Production Open Media Network

Antena International

Felicia

INTACT Interactive

EuforiaTV GSP TV

The Industry Fin.ro Magazin

Euroexpo Trade Fairs LogiCons

CARIERE INTACT

Seed Consultants Intact Images

INTERNET

http://www.jurnalul.ro/special/special/agentul-bujduveanu-sendvis-intre-fbi-si-cia-135830.html

Page 7 of 8


Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA? | Jurnalul National | Jurnalul National

25/10/2011 16:02

NEWS

ENTERTAINMENT FINANCE

WOMEN

SPORT

MOBILE

AUTO

SERVICII

a1.ro

antena2.ro

sfin.ro

euforia.tv

gsp.ro

m.antena3.ro

topgear.ro

totulredus.ro

antena3.ro

vdtonline.ro

fin.ro

revistafelicia.ro

gsptv.ro

m.gsp.ro

vulping.ro

goodfood.ro

mysport.ro pariori.ro

m.antena1.ro m.fin.ro

meteoplus.ro

jurnalul.ro videonews.ro intactnews.ro

ygsp.ro

ghimpele.ro sciencefocus.ro

echipafantastica.gsp.ro

© Acest site este parte a INTACT MEDIA GROUP

http://www.jurnalul.ro/special/special/agentul-bujduveanu-sendvis-intre-fbi-si-cia-135830.html

Page 8 of 8

Agentul Bujduveanu, sendviş între FBI şi CIA  

Special Bani&Afaceri Via!" s"n"toas" $tiin!"&Tehnic" Timp liber Cultura Vremea Caleidoscop 25/10/2011 16:02AgentulBujduveanu,sendviş...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you