Page 70

ar-ge merkezi

RAKAMLARLA VOLKAN İTFAİYE ARAÇLARI

1974 yılında İzmir Gaziemir’de kurulan firma, 135 bin metrekare alana sahip tesislerinde 300’ü aşkın çalışanla üretim yapıyor.

Volkan İtfaiye Araçları Ar-Ge Merkezi, 2015 yılının Ekim ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye’nin 221. Ar-Ge merkezi olarak akredite edildi.

Firmanın Ar-Ge merkezi bünyesinde 27 araştırmacı, 12 teknisyen ve bir destek personeli olmak üzere toplam 40 kişilik bir ekip görev alıyor.

Firmanın hâlihazırda 12 patent, dört faydalı model ve üç endüstriyel tasarım tescili mevcut.

Firmanın, 2015 yılında Ar-Ge harcamalarının ciroya oranı yüzde 2 iken, 2016 yılında bu oran yüzde 4’e, 2017’nin ilk altı aylık döneminde ise yüzde 6’nın üzerine yükseldi.

68

değere sahip inovatif ürünler geliştirilmektir. Ar-Ge merkezimiz bünyesinde 27 araştırmacı, 12 teknisyen ve bir destek personeli olmak üzere toplam 40 kişilik bir ekip görev alıyor. Firmamız, “öğrenen örgüt” olma felsefesi kapsamında personeline şirket içi ve şirket dışı olmak üzere eğitim imkânları da sunuyor. Bu kapsamda 2016 yılında kurduğumuz Volkan Akademi bünyesinde hem şirket içi eğitimlerle personelin bilgi birikimini artırıyor hem de lisansüstü eğitimi destekliyoruz. 2017 yılı içerisinde dokuz farklı eğitim gerçekleştirdik. Bunlardan biri iki farklı akademisyen tarafından verilen 60 saatlik bir eğitimdi. Ayrıca lisansüstü eğitimleri destekleme politikamız çerçevesinde ikisi doktora ve yedisi de yüksek lisans

olmak üzere dokuz personelimiz eğitime devam ediyor. Öte yandan yüksek lisans eğitimini tamamlayan üç personelimiz de merkezimizde çalışmalarına devam ediyor. Lisansüstü eğitimleri desteklerken personelimizin tez konularının firmamızın çalışma alanlarıyla eşleşmesine dikkat ediyoruz. Merkezinizin ilgili devlet kurumlarıyla koordinasyonu hangi düzeyde? Ar-Ge merkezimizin özellikle üniversiteler ve teknoloji transfer ofisleriyle oldukça güçlü ilişkileri mevcut. TÜBİTAK-TEYDEB projeleri kapsamında birçok farklı üniversiteden akademisyenle işbirliği gerçekleştirdik. Hâlihazırda devam eden projeler kapsamında da üç farklı akademisyenle çalışmaya devam ediyoruz. Bunun dışında intern mühendis istihdamı konusuna da önem veriyoruz. Mezun olmadan önceki bir dönem sanayide tecrübe edinen iki ayrı üniversiteden dört intern mühendis firmamızda görev alıyor. Öte yandan yeni çalışma alanları ya da bilgi birikiminin artırılması gereken konularda Volkan Akademi çalışmaları kapsamında firmamız bünyesinde üniversitelerden çeşitli eğitimler alıyoruz. Bugüne kadar üç akademisyenin katılımıyla iki farklı konuda eğitim gerçekleştirdik. Ayrıca her iki yılda bir “Bilim Kurulu Etkinliği” düzenliyoruz. Bu kapsamda akademisyenler, teknopark yöneticileri ve iş dünyasından 15 kişilik bir misafir grubunu etkinliğimize davet ediyoruz. Ar-Ge merkezi personelimiz ve şirket yöneticilerinin da katıldığı iki günlük bu organizasyonla hem teknik hem de yönetimsel olarak gelecek planlarımızı oluşturuyoruz. 2017 yılında ikincisi yapılan bu etkinlik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Merkezleri İyi Uygulama Örnekleri Zirvesi’nde, “İyi Uygulama Örneği” olarak diğer Ar-Ge merkezlerine sunuldu.

Moment Expo Dergisi 113. Sayı  

Türkiye Makine İhracatçıları Birliği Aylık Dergisi

Moment Expo Dergisi 113. Sayı  

Türkiye Makine İhracatçıları Birliği Aylık Dergisi

Advertisement