Page 67

“TEKNIK LISELERLE ÜNIVERSITELERIN MÜHENDISLIK BÖLÜMLERININ SADECE ERKEKLERE ÖZEL OLMADIĞIYLA ILGILI AILELERIN VE KIZ ÖĞRENCILERIN BILGILENDIRILMESI GEREKIYOR.” bir konu hakkında onlara danışabilmek benim için daima büyük bir şans. Firmanızda sizin gibi iyi bir konuma gelmiş başka kadın çalışanlar/yöneticiler var mı? Firmamızda dokuzu kadın olmak üzere toplam 50 kişi çalışıyor. Kadın personel sayısının nispeten az olması biraz da imalat birimlerinde kas gücüne duyulan ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Organizasyon yapısı çerçevesinde çok resmi bir yapıya sahip değiliz ve şirket içerisinde bürokrasi minimum düzeyde. Ar-Ge departmanı hariç resmi departmanlarımız bulunmuyor. Firmamızın finans ve muhasebe bölümlerindeki işler, tamamen kadınların elinde. Yurt dışı gezilerinizde makine sektöründe yönetici pozisyonda görev yapan bir kadın yönetici olarak nasıl tepkiler alıyorsunuz, gözlemleriniz nelerdir? Firma olarak Avrupa’da düzenlenen birçok sektörel fuara katılıyoruz. Ayrıca zaman zaman yurt dışı firma ziyaretleri de gerçekleştiriyoruz. Bu seyahatlerde genellikle ben yer alıyorum. Doğruyu söylemek gerekirse yurt dışı gezilerimde aynı sektörde görev yapan başka bir kadın yöneticiyle karşılaşmadım. Fakat makine sektöründe üst düzey sorumluk sahibi bir yönetici olmam, hiç yadırganmadı. Hatta çok nazik ve iyi davranışlarla karşılaştım. Gözlemlediğim kadarıyla yurt dışında insanlar cinsiyetiniz ya da yaşınızdan çok, yaptıklarınız ve onlara sağladığınız hizmetlerle ilgileniyor. Makine imalat sektöründe daha fazla kadın çalışan ve yönetici görmek için neler yapılabilir? Öncelikle işverenlerin ön yargılı davranmayarak kadınlara şans vermesi önemli bir konu. Toplumumuzda kadınların makine sektöründe çalışmaya ayak uyduramayacağı gibi bir algı

var. Ancak ben tam aksine kadınların titizliği, detaycılığı ve zekâları sayesinde her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğine inanıyorum. Burada asıl önemli nokta, kadınların küçük yaşlardan itibaren eşit şartlarda iyi eğitim görüp, kendilerine inanması. Teknik liselerle üniversitelerin mühendislik bölümlerinin sadece erkeklere özel olmadığıyla ilgili ailelerin ve kız öğrencilerin bilgilendirilmesi, bu aşamada oldukça güzel bir başlangıç olabilir. Sektörünüzle alakalı olarak dünyada durum nasıl? Türkiye’de makine sektöründe daha mı az kadın çalışan/yönetici bulunuyor? Kadın çalışan ve yönetici sayısı her sektörde hızla artıyor olsa da, makine imalat sektörü de çoğu sektör gibi hala erkek egemen bir niteliğe sahip. Dünyanın her yerinde makine sektöründe kadın çalışan ve yöneticilerin sayısının yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerimde de benimle aynı konum ve sorumlulukta kadın yöneticilerle karşılaşmadım. Diğer kadın çalışanlara ve yöneticilere ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Eşit imkânlar söz konusu olduğunda, hayatın herhangi bir alanında başarılı olma olasılığının kadın için de erkek için de eşit olduğunu düşünüyorum. Öncelikle kadınların cinsiyete dayalı içselleşmiş ön yargılarını bir kenara bırakıp, birey olarak öz güvenli davranarak sorunları aşabileceklerine inanması gerekiyor. Kadınların, iş hayatında daha fazla yer alması ekonomik fayda sağlamasının yanı sıra ülkemizde sosyal eşitliğin yaygınlaşmasını ve refah artışını da beraberinde getirecektir. Unutmamalıyız ki anneler çocuklarının ilk rol modelidir. Eğitimli ve kendi ayakları üzerinde durabilen kadınlar çok daha başarılı nesiller yetiştirebilir.

65

Moment Expo Dergisi 113. Sayı  

Türkiye Makine İhracatçıları Birliği Aylık Dergisi

Moment Expo Dergisi 113. Sayı  

Türkiye Makine İhracatçıları Birliği Aylık Dergisi

Advertisement