Page 38

kapak li ticaret anlaşmalarının sayısı ise 23 olarak açıklanıyor. Üstelik bu rakamlardaki hareketlilik, son yıllarda yukarı yönlü hızlı artışlar şeklinde dikkat çekici bir grafik izliyor. DTÖ anlaşmalarının temelini oluşturan 1947 tarihli Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması’nın (GATT) imzalanmasından 1994 yılında DTÖ’nün kurulmasına kadar geçen 46 yılda, çoğunun geçerlilik süresi halihazırda sona ermiş olan 124 STA imzalandığı bilgisini paylaşırsak, bu sürenin yarısında neredeyse üç katı STA imzalanmış olması gerçeği daha iyi anlaşılabilir.

sayısı da 453 olarak ifade ediliyor. Bunların 250’si STA konumundayken, gümrük birliği anlaşmalarının sayısı 30, ekonomik entegrasyon anlaşmalarının sayısı 150 ve tercih-

21

Türkiye’nin imzaladığı yürürlükteki STA sayısı.

STA’LAR NEDEN ÖNEMLİ? • İhracatçıların başta çevre ve komşu ülkeler olmak üzere, hedef pazarlara giriş imkânlarının artırılmasını,

• İç pazarda durgunluk yaşandığında, söz konusu durgunluğun ekonomi üzerindeki etkilerinin azaltılmasını,

• İhracatçıların üçüncü ülke pazarlarında, başta AB ülkelerinin girişimcileri olmak üzere, rakipleriyle eşit şartlara sahip olmasını,

• Mal ticaretinin yanı sıra hizmet ticaretinde de pazara giriş imkânlarının sağlanmasını; sanayiye ucuz girdi teminini,

• İhracatın, tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılması suretiyle, ürün bazında çeşitlendirilmesini ve miktar bazında artırılmasını, • Tanınan tercihler sayesinde, STA ülkelerinin ara malı ve nihai mamullerini Türkiye’den tedarik etmelerini, • Dışa açık rekabetçi bir altyapının tesisiyle ülke ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün artmasını,

36

KÜRESEL TİCARETİN YÜZDE 43’Ü STA’LARDAN KAYNAKLANIYOR Kaynaklarını daha etkin kullanmak isteyen ülkeler, üye ülke üreticilerine daha geniş pazar olanakları sunmak için ticari işbirliği yoluna giderken, STA’lar, iç pazarda korumacılığı azaltarak diğer üye ülke pazarlarındaki fırsatlardan yararlanma olanağı da sağlıyor. Böylece, kendi aralarında işbirliği kuran ülkeler, daha büyük pazar ve endüstriler için ölçek ekonomileri oluşturacak üstünlük elde edebiliyor. Ticaret engellerinin azaltılmasıyla rekabet artarken, ekonomiye dinamizm kazandırılıyor ve ülke içerisindeki tüketim fazlası, üretim olanağı blok ülkelerince desteklenerek endüstri teşvik ediliyor. Bir grup ülke, kendi aralarında böyle bir bütünleşmeye gitme kararındaysa, diğer GATT ülkelerine yaygınlaştırmaksızın aralarındaki ticareti serbestleştirebilirken, bu ayırımcı politikanın uygulanması, yani STA’larla ilgili kurallar, DTÖ anlaşmalarının temelini oluş-

• Türkiye’nin tercihli ticaret imkânlarından yararlanmak isteyen doğrudan yabancı sermayeli yatırımların artmasını sağlar.

Moment Expo Dergisi 113. Sayı  

Türkiye Makine İhracatçıları Birliği Aylık Dergisi

Moment Expo Dergisi 113. Sayı  

Türkiye Makine İhracatçıları Birliği Aylık Dergisi

Advertisement