Page 1

Invester og livet giver dig mere

InvesteringsProspekt

Via dette prospekt fĂĽr du mulighed for at blive en del af den eksplosive vĂŚkst i Asien

November 2011


Invester og livet giver dig mere Indholdsfortegnelse 2

Side 19

Ansvar og erklæringer

Minimumstegning er nominelt

3

a. Påtegninger fra udbyder

kr. 100.000, svarende til 100

Resume 6

aktier.

Præsentation af prospekt 8 Risikofaktorer

14

Formål med 16

Side 16

Tegning af aktier 19

Flemming Sørensen har

juridisk konstruktion

20

fra begyndelsen ønsket,

Vision for OBP

20

Oriental Villa Invest A/S under stiftelse

Oplysninger om

at etablere et eksklusivt Ferie Resort med et

Salg og anlæggelsen

Oriental Villa Invest A/S under stiftelse 21

Vedtægter for Oriental Villa Invest A/S under stiftelse

Side 09 i fuld gang

internationalt snit, der er attraktivt mange år ud i fremtid.

22

Forventet Investerings forløb, Oriental Villa Invest A/S under stiftelse

24

Rentabilitet og følsomhedsberegninger 24 Afslutning

26

Side 12 Argumenter for køb af investeringsbolig via aktieselskab.

Supplerende bilag Bilag 1, Lejeaftale 26 Bilag 2, Administrations aftale

29

Bilag 3, Artikel: Hvorfor investere nu? 32

Bilag 4, Artikel 33

Dagens tal bekræfter, at der er plads til yderligere vækst i forbruget.

Bilag 5, Regler om investering via pension 33

Bilag 6 Tegningsblanket

side 32

35


Invester og livet giver dig mere Prospektet er udarbejdet i henhold til reglerne i Værdipapir-handelslovens kapitel 12 og bekendtgørelse 222 af 10. marts 2010. Prospektet er offentliggjort af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i overensstemmelse med de nævnte regler. Prospektet er udformet på dansk, og alle nævnte beløb er angivet i DKK (kr.).

Ansvar og erklæringer Formålet med Prospektet er at give investorer et fyldestgørende indblik i selskabets aktiviteter, selskabs- og tegningsforhold og målsætning. Vi erklærer herved, som ansvarlige for prospektet, at oplysningerne i Prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet efter vores bedste overbevisning indeholder de oplysninger, der anses for fornødne for, at investorer, og deres investeringsrådgivere, kan danne sig et vedbegrundet skøn over Selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, resultater og fremtidsudsigter samt over de rettigheder, der er knyttet til de Udbudte Aktier.

November 2011 / side 03


Invester og livet giver dig mere Hinnerup den 22. november 2011

Oriental Villa Invest A/S under stiftelse Bestyrelse i Oriental Villa Invest A/S under stiftelse

Bestyrelsesformand: Bestyrelsesmedlem:

Ejner Knudsen Flemming Sørensen Nyager 8 1/8 Chomsin Road – Soi 55 8382 Hinnerup Hua Hin City Danmark Prachaupkirikhan 77110 Thailand

Bestyrelsesmedlem: Direktion:

Peer Runge Salling Oriental Beach Pearl Resort - Villa # 7 Sam Roi Yod Highway Prachaupkirikhan 77180 Thailand

November 2011 / side 04

Bestyrelsesformand , Ejner Knudsen

Bestyrelsesmedlem og Direktion, Flemming Sørensen

Flemming Sørensen 1/8 Chomsin Road – Soi 55 Hua Hin City Prachaupkirikhan 77110 Thailand Bestyrelsesmedlem, Peer Runge Salling


November 2011 / side 05


Invester og livet giver dig mere Resume Dette resumé er udarbejdet af Oriental Villa Invest A/S under stiftelse i forbindelse med selskabets forestående offentlige aktieemission og bør læses som en indledning til prospektet. Oriental Villa Invest A/S under stiftelse har besluttet at udbyde aktier. Formålet med aktie udbuddet er at sælge kapitalandele i Oriental Villa Invest A/S under stiftelse, kapitalen anvendes til køb af 1 - 3 investeringsejendomme i Oriental Beach Pearl. Oriental Villa Invest A/S under stiftelse er blevet tilbudt en 5-årig uopsigelig lejeaftale med ejeren af Oriental Holidays om udleje af investeringsejendomme erhvervet af Oriental Villa Invest A/S under stiftelse. Med tegning for minimum kr. 100.000 er det muligt at anvende pensionsmidler dog med hensyntagen til særlige regler på området (se bilag 5). Selskabet stiftes i forbindelse med udbuddet med en nominel aktiekapital på kr. 500.000 bestående af 500 aktier á nominelt kr. 1.000. Umiddelbart efter stiftelsen forhøjes aktiekapitalen med op til kr. 3.750.000 bestående af op til 3.250 aktier a nominelt 1.000 DKK. Udbuddet består af både aktierne på den oprindelige kapital på kr. 500.000 og kapitalforhøjelsen på op til kr. 3.250.000. Udbuddet består således af minimum 500 og maksimum 3.750 aktier. Den endelige udbudskurs er fastsat til kr. 1.025 per aktie à nominelt kr. 1.000. Selskabet stiftes alene, og udbuddet gennemføres alene, hvis der i forbindelse med udbuddet tegnes minimum kr. 500.000. Aktier kan overdrages. Der beregnes et overdragelsesgebyr på kr. 1.500, pr. overdragelse uanset antal aktier, gebyret betales af overdrageren.

Aktiesalget gennemføres i henhold til dansk lovgivning og prospektet er udarbejdet med henblik på at opfyldede standarder og betingelser, der gælder i Dansk Lovgivning. Enhver beslutning om investering bør træffes på baggrund af prospektet som helhed. Hvis en sag vedrørende oplysningerne i prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af prospektet, inden sagen indledes. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af prospektet. Investorer bør inden investering rådføre sig med personer, der har fornøden økonomisk, finansiel og juridisk ekspertise. Risikofaktorer, der knytter sig til udsteder, har udsteder identificeret som de risici, der knytter sig til etablering og drift af et førsteklasses Resort anlæg med tilknyttede faciliteter. Risikofaktorer, der knytter sig til aktierne, er de risici, der generelt knytter sig til investering i aktier samt muligheden for, at lejeaftalen med Oriental Holidays ikke bliver overholdt. På næste side er der angivet et uddrag af betingelserne for tegningen:

Der understreges, at investor ikke får brugsret eller andre særlige rettigheder til ejendommene købt igennem Oriental Villa Invest. Ejendommene købes med henblik på udlejning, og investering skal være drevet af forventning om afkast på udlejning og værdistigning.

November 2011 / side 06


Invester og livet giver dig mere Tegningsbeløb Der udbydes i alt 3.750 stk. aktier.

Tegningsperiode Tegningsperiode starter 1. decemcer 2011 og løber indtil 1. april 2012. Såfremt det maksimale tegningsbeløb på nominelt kr. 3.750.000 opnås inden slutter tegningsperioden ligeledes.

Optagelse på reguleret marked Aktier bliver ikke optaget til notering på et reguleret marked.

Enhver beslutning om investering bør træffes på baggrund af prospektet som helhed.

Der skal mod og styrke til, hvis man vil have det størst mulige udbytte ud af tilværelsen!

Livet smager helt anderledes i Thailand

November 2011 / side 07


Invester og livet giver dig mere

Velkommen til en fremtids investering Det er med stor glæde og stolthed at jeg, Flemming Sørensen, inviterer til tegning

Med erfaring og viden i behold

af aktier i Oriental Villa Invest A/S under stiftelse. For første gang i Danmark kan

Flemming Sørensen er kendt fra

du blive medejer af et dansk Aktieselskab, hvor du kan købe aktier i

Hammerslag på DR1. Peter Ingemann

udlejningsboliger i Thailand.

og Hammerslag var i 2009 på besøg og

Investeringsejendommene er beliggende i det helt unikke resort Oriental Beach

der blev filmet i to af Flemming Sørensens

Pearl i Dolphin Bay syd for Hua Hin. Projektet var allerede 4 måneder efter sin

tidligere Oriental-projekter (Oriental Beach

opstart nomineret til Thailand Property Adwards 2010 og efter projektet har

Village & Oriental Mountain View). Der

offentliggjort sine planer om at gøre sig selv CO2 neutralt via opsætning af

har allerede igen været besøg fra dansk TV

solenergi har det her i 2011 udløst endnu en nominering.

og denne gang er det TV3 der har filmet

Selve ideen med OBP kan dateres tilbage til år 2008, planlægning, projekt-

netop i Oriental Beach Pearl som dette

udarbejdelse er siden kommet til. Flemming Sørensen har fra begyndelse

investerings prospekt omhandler. Pro-

været idemand og den udfarende kraft, der er ikke meget som Flemming

grammet bliver vist i vinteren 2011 / 2012.

ikke har rørt ved i dette hans 4. succesfulde projekt i ORIENTAL-regi i Thailand.

Flemming Sørensen er kendt som en videns-person og hans viden om projektudvikling og bolighandel har da også givet ham pladser i expertudvalg hos både udvandrene.dk og boligiudlandet.com Ydermere sidder Flemming Sørensen i det danske handelskammer i Bangkok

November 2011 / side 08


Invester og livet giver dig mere Salg og anlæggelsen i fuld gang Salg og Anlæggelse af OBP blev påbegyndt i foråret 2010. I skrivende stund udvikler projektet sig dag for dag. Medio 2011 er både tennisbane, petangue, puttinggreens færdige og de første 36 villaer nærmer sig sin afslutning. Clubhouse og den sidste del af de første 1800m2 pool forventes færdig og klar til brug primo 2012. Salget har pr. 1. august 2011 nået et helt igennem imponerende resultat: 28 af de første 36 villaer er allerede solgt siden salget åbnede for 14 måneder siden.

Unikt projekt Når der etableres ejendomsprojekter i udlandet, er det som regel også indbefattet stor usikkerhed omkring projektets attraktivitet, - bliver det til noget!?! Oriental Beach Pearl er unikt på mange måder, og kigger vi på pris kontra kvalitet og ikke mindst de mange fællesaktiviteter som f.eks. tennisbane m/ lys, Chipping green, Putting green, Pétanque, fitness, bibliotek, businesscenter, mini-mart, restaurant, lounge område, vandrutchebaner plus den enorme saltvandspool, er der ingen tvivl om at projektet i den grad bliver til noget. Projektet kom fantastisk fra start, da salget åbnede i 2010 og vi har for længst passeret breakeven. Her i slutningen af 2011 er der solgt 28 af de første 36 villaer. Dette betyder, at der ikke skal tilføres kapital udefra.

Hvorfor sælges der aktier i Oriental Villa Invest A/S under stiftelse Flemming Sørensen og ledelsen har siden projektets start arbejdet på en sikker model hvorfra en platform kunne skabes for investeringslystne kunder. Dette er nu lykkedes og med investeringsprospektet Oriental Villa Invest A/S under stiftelse, kan du gøre en god forretning med begrænset risiko.

Hvornår er det realiseret? Her i løbet af 2011 flytter de første 20 familier ind i deres boliger, og allerede i starten af 2012 står fase 1 & 2 helt klar, og alle villaer kan indflyttes. De fleste fællesfaciliteter er allerede anlagt og i brug. Vores samarbejdspartner TopTours er allerede i starten klar til at tage fat på udlejningen af disse lækre 5-stjernede villaer på det danske marked. Oriental Invest igangsætter byggeriet af de sidste 25 villaer i fase 3 i starten af 2012, og allerede medio 2013 forventes projektet at være helt udbygget.

Botanisk overflod, palmer, tennisbane, fitness, bibliotek, restauranter, børnepool, 2800m2 saltvands pool, privat jacuzzi, kvalitets møbler, brugskunst, petanque, putting green er blot nogler af de supperlativer vi kan anvende om dette projekt

November 2011 / side 09


Invester og livet giver dig mere Beliggenhed er alt Oriental Beach Pearl er beliggende syd for Hua Hin som er en turistby på den vestlige og mest populære side af den thailandske golf. Området kaldes i daglig tale for den thailandske riviera. Dolphin Bay / Sam roi Yod er det mest attraktive vækstområde for fast ejendom på den thailandske riviera. Området er kendt for sit stabile klima og som ”golfers paradise”. Dette bekræftes af de 10 golfbaner i området. Flere af disse baner har PGA standard. En enkelt bane er kun 5 min fra ressortet og er gratis at spille på, dog er denne bane ikke i PGA standard. I Oriental Beach Pearl befinder du dig kun 650 meter fra stranden og kun en smule længere til flere hundrede bjergtoppe som giver den perfekte kulisse for dette helt igennem luksuriøse boligprojekt.

Tidshorisont I dette prospekt ligges der op til en 5-årig investering med et godt afkast. Selskabet vil løbende vurdere om førtidige salg af ejendommene eller forlængelse af lejeperioden vil være mere attraktivt for selskabets investorer. Dette drøftes og besluttes løbende på selskabets generalforsamling.

November 2011 / side 10

Dolphin Bay er et af Thailands mest attraktive områder. Og er man heldig dukker de smukke delfiner op i ny og næ.


Invester og livet giver dig mere Det du køber er aktier i et selskab, der køber 1-3 boliger beliggende i Oriental Beach Pearl Projektet, med henblik på udlejning. Du bliver dermed indirekte medejer af af disse drømmeboliger beliggende i en enklave af 61 førsteklasses villaer. De 36 første villaer er godt undervejs og de sidste 25 villaer bygges i 2012. Oriental Beach Pearl Resort har været nomineret til Thailand Property Adwards 2 år i træk og alt peger i retning af at, når solenergi og Thailands største saltvandspool står færdig i 2012 står vi med en meget god chance for at tage prisen. Her på siden ses et billede af en villa samt et kig mod poolbaren i det store pool område ved klubhuset.

Det du får et afkast af din aktieinvestering i Oriental Villa Invest A/S under stiftelse. Afkastets størrelse er afhængig af resultatet af udlejningen og prisudviklingen på de ejendomme selskabet køber. Oriental Beach Pearl bliveret tropisk paradis. Grundtanken har fra start været botanisk overflod. Og masser af saltvand. Ønsket om at vores gæster/ kunder skal være i centrum af et bekymringsfrit åndehul er hvad der arbejdes hen imod. Livet skal leves og gerne i områdets klart bedste resort, det er netop det en investering i Oriental Villa Invest A/S under stiftelse giver dig mulighed for at blive en del af som investor.

De luksuriøse villaer taler for sig selv, og små lækre detaljer i interiøret, skaber en afslappet og tiltrækkende atmosphære.

Det private jaccusi og sala område, indbyder til lune aftener med hygge på taget.

November 2011 / side 11


Argumenter for køb af investerings bolig via aktieselskab: aDu bliver part i den vækst der sker i Asien og Thailand. aDu kan anvende ikke beskattede midler aDu hæfter ikke for selskabet aAktierne kan videresælges helt eller delvist efter behov aDu investerer sammen med andre aSelskabet opnår stordriftsfordele ved at have flere huse

November 2011 / side 12


Invester og livet giver dig mere

Hvorfor Hua Hin & Thailand ? Et fantastisk klima. Hua Hin er et af de området i Thailand med flest solskinstimer. Thailand er en af tigerøkonomierne i Østen. De store økonomier i Hong Kong og Singapore anerkender, at Bangkok i Thailand meget vel kan blive det nye finanscentrum i Sydøst Asien. Thailand er stabilt, landet har aldrig været besat af fremmede regimer eller styrker. Befolkning er venlig og imødekommende og altid smilende. – Det smitter!

Med disse billeder fra TV3’s besøg af OPB byder jeg dig en spændende læsning, og håber du vil finde prospektet interessant.

A i r A l p h a Ma g a z i n e Pa g e 0 9

November 2011 / side 13


Invester og livet giver dig mere Risiko faktorer Investorer bør tage følgende forhold i betragtning i deres beslutning om at investere i de udbudte aktier. Forholdene er væsentlige i vurderingen af den med investeringen forbundne risiko.

Udstederrisiko Udsteder af aktierne er Oriental Villa Invest A/S under stiftelse, som investorer således tager risiko på. Den generelle interesse for bolig i udland, valutaudvikling mellem THB og DKK, men også udviklingen i andre valutaer som eks. USD, kan have en afledt effekt på investeringens udfald. Herudover vil den fremadrettede drift af Oriental Beach Pearl resort, også kunne påvirke den fremtidige værdiansættelse af de enkelte ejendomme der indgår i resortet. Fællesudgifter i resortet kan også ændres, hvis der opstår uforudsete udgifter til ekstraordinær vedligeholdelse eller skader. Der tegnes en lejekontrakt med Oriental Holidays, de budgetterede tal forudsætter at dette selskab kan overholde sine forpligtelser.

Værdipapirrisiko Det er altid forbundet med en vis risiko at investere. Ved investering i aktier bliver man medejer af det selskab, der købes aktier i. Det er derfor væsentligt, at investorerne gør sig klart, at der er risiko for at tabe penge ved en investering i aktier i forbindelse med kursfald. Tegning af aktier skal derfor være båret af et ønske om, at sikre en fornuftig forrentning af sin investering (gennem den åremålsfastsatte udleje), samt at have indflydelse på at øge afkast gennem en ret til at leje/udleje Investerings/Drømmeboliger yderligere. Såfremt lejeaftalen med Oriental Holidays ophører, bortfalder de fordele der implicit er en del af denne udlejnings aftale. (den tilbudte udlejningsaftale er gengivet i bilag 1) . Grundideen i Oriental Villa Invest A/S under stiftelse er at boligerne søges solgt til markedspris efter 5 år. (dette kan ændres ved beslutning i ejerkreds).

November 2011 / side 14


Invester og livet giver dig mere Før du investerer… Følgende punkter er nogen investor bør være særlig opmærksom på og diskutere og drøfte med sin finansielle rådgiver.

Invester aldrig penge, som du ikke har råd til at tabe Gør op med dig selv, hvad formålet med investeringen er Forstå investeringen Forstå aktieinvestering Undersøg udbyder Læs prospektet omhyggeligt Vær kritisk over for forudsætningerne Hvad er et prospekt? Udbydererklæring

November 2011 / side 15


Invester og livet giver dig mere Formål med Oriental Villa Invest A/S under stiftelse Formålet med udbuddet af aktier er, at tilbyde investorerne en attraktiv og nemt tilgængelig mulighed, for at investere i Thailandske ejendomme. Den, af investorerne, indskudte kapital bruges på at erhverve 1-3 boliger i det thailandske resort Oriental Beach Pearl. Boligerne udlejes jf. en forudbestemt lejekontrakt med Oriental Holidays Co., Ltd. Lejekontrakten tegnes som udgangspunkt for 5 år, hvorefter boligerne sættes til salg, hvis markedet vurderes attraktivt - alternativt indgås ny lejekontrakt. For yderligere forståelse og/eller information omkring Oriental Beach Pearl resort, vil det være formålstjenligt at kigge nærmere på nævnte hjemmeside. Udbyttet ved at kigge med her, er ikke afgørende for investeringsbeslutning. Men kan være med til at danne et billede af projektet OBP, og give et bedre billede de mennesker der står bag. Flemming Sørensen har fra begyndelsen ønsket, at etablere et eksklusivt Ferie Resort med et internationalt snit, der er attraktivt mange år ud i fremtid. Med valget af byggestil, indretning af område, faciliteter, materiale valg er ambitions-niveauet fra begyndelsen lagt på et højt niveau. Også økonomisk. Med et samlet anlægsbudget på godt kr. 45 mio. kr er stedet i absolut topklasse. Ambitionen er at tiltrække og fastholde seriøse rejsearrangører.

Indskrænkninger i værdipapirernes omsættelighed En aktie i Oriental Villa Invest A/S under stiftelse er frit omsættelig. Ved salg af aktien eller ændring af den noterede aktionær, skal der betales et noteringsgebyr på kr. 1.500 pr. ændring uanset antallet af aktier ændringen vedrører. Ved overdragelse skal der altid foretages anmeldelse til selskabets bestyrelse. Aktierne lyder på navn, og aktionærernes navne, adresser og e-mailadresser skal være noteret i selskabets aktiebog. Denne indeholder alle aktionærernes navne, adresser og e-mail samt aktiepostens størrelse. Aktiebogen føres af administrationsselskabet. Ingen aktionærer er forpligtiget til at lade sine aktier indløse.

November 2011 / side 16


Nærmere info om hele projektet/resortet forefindes på:

www.orientalinvest.com

Særlige forholdsregler for køb via pensionsopsparing Såfremt aktierne ønskes tegnet via en pensionsopsparing, skal følgende rammer for handel overholdes. Der tegnes aktier for min. kr. 100.000 Maksimalt ejerskab på 25 % i selskabet Se uddybning heraf i bilag 5

November 2011 / side 17


Invester og livet giver dig mere Aktiekapitalens størrelse, klasser samt stemmeret og ejerskab Selskabet stiftes i forbindelse med udbuddet med en nominel aktiekapital på DKK 500.000 bestående af 500 aktier á nominelt 1.000 DKK. Umiddelbart efter stiftelsen forhøjes aktiekapitalen med op til DKK 3.750.000 bestående af op til 3.250 aktier a nominelt 1.000 DKK. Udbuddet består af både aktierne på den oprindelige kapital på DKK 500.000 kr. og kapitalforhøjelsen på op til DKK 3.250.000 Udbuddet består således af minimum 500 og maksimum 3.750 aktier.

endt regnskabsperiode af en del af et eventuelt overskud. Såfremt Selskabet udbetaler udbytte, indeholder Selskabet kildeskat af udbytte i overensstemmelse med de herom til enhver tid gældende regler. Udbytte efter skat vil blive udbetalt senest 30 dage efter ordinær generalforsamling. Hvert år har alle Selskabets aktionærer per 31. marts dette år ret til det udbytte som fastsættes af den ordinære generalforsamling afholdt dette år.

Selskabet stiftes alene, og udbuddet gennemføres alene, hvis der i forbindelse med udbuddet tegnes minimum DKK 500.000 nominelt.

De udbudte aktier har ikke udbytterestriktioner eller særlige procedurer overfor aktiekøbere, der er bosat udenfor Danmark. Eventuelt udbytte, som Selskabet ikke har kunnet overføre til aktionærer indenfor fem år efter distributionsdatoen på grund af fejlagtige bankoplysninger e.l., overdrages af aktionæren, på grundlag af relevant lovgivning i Danmark, til Selskabet.

Aktiekapitalen er ikke opdelt i aktieklasser, og alle aktier giver en stemme på generalforsamlingen. Aktierne er omsætningspapirer. Der udstedes ikke aktiebreve, selskabet fører ejerbog over aktionærerne.

Udbudskurs Den endelige udbudskurs er fastsat til DKK 1.025 per aktie à nominelt DKK 1.000. Forskellen mellem udbudskurs og nominel værdi, svarer til de forventede omkostninger ved tegning og oprettelse af selskab.

Rettigheder Alle aktier giver en stemmeret. Der er ingen begrænsninger på hverken stemmeret eller ejerskab. Der er ingen særlige brugsrettigheder tilknyttet aktierne. Såfremt Selskabet går konkurs, har aktionæren ret til at deltage i fordelingen af overskydende aktiver. Fordelingen sker proportionelt ift. den nominelle værdi af aktierne, efter at Selskabets kreditorer er blevet betalt. De udbudte aktier giver ret (såfremt Selskabet beslutter at udbetale udbytte) men ikke pligt til udbytte efter

November 2011 / side 18

Eventuelt udbytte beskattes efter de til enhver tid gældende skatteregler og med de til enhver tid gældende satser (se nedenfor). Selskabet har for nærværende ingen planer om udbyttebetaling.

Kildeskat af udbytte Ved udbetaling af udbytte, er selskabet i henhold til skattelovgivningen forpligtiget til at tilbageholde udbytteskat. For år 2012 udgør udbytteskatten 27 % af det deklarerede udbytte. Den tilbageholdte skat fremsendes af selskabet til skattemyndigheder, og beløbet vil blive modregnet i den endelige skat, som aktionæren skal betale til det danske skattevæsen, når årsopgørelse for indkomståret foreligger. Ejes aktierne via en pensionsordning vil udbyttet blive beskattet som en del af pensiosafkastbeskatningen der pt. udgør 15 %. Aktier ejet via selskaber, er skattepligtige efter selskabsskatteloven og betaler den gældende selskabsskat pt. 25 %.


Invester og livet giver dig mere Tegning af aktier / Fremgangsmåde

Vederlag til direktion og bestyrelse

Investorer, som ønsker at tegne de udbudte aktier skal indlevere udfyldt tegningsblanket jf. Bilag 6, som skal sendes på e-mail til ejner@konsu-net.dk eller per post til Konsu-net ApS, Nyager 8, 8382 Hinnerup DK.

Der er ikke vederlag til bestyrelse eller direktion i forbindelse med udbud.

Bemærk, at der er en minimumstegning på nominelt kr. 100.000 (kr. 102.500 inkl. tegningsomkostninger). Svarende til 100 aktier. Afgivelse af tegningsordre er bindende. Fristen for indbetaling af tegningsbeløbet er senest 4 uger efter tegning, dog senest 1. april 2012. Beløbet skal være indbetalt på Selskabets konto i Sydbank og være til rådighed for Selskabet. I tilfælde af overtegning fordeles de udbudte aktier efter ”først til mølle” princippet. I tvivlstilfælde fordeles aktier af bestyrelsen. Efter udløbet af fristen for indbetaling af tegningsbeløbet vil stiftelsen af Selskabet og kapitalforhøjelsen blive anmeldt hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Den enkelte aktionær vil senest 15. april 2012 modtage en meddelelse om stiftelsen og kapitalforhøjelsen samt bekræftelse af, at den enkelte aktionærs ejerskab af aktier er noteret i Selskabets aktiebog. Aktionæren kan råde over værdipapirerne den 15. april 2012. Såfremt tegningen ikke kan gennemføres er selskabet forpligtiget til at tilbageføre indbetalte vederlag til de enkelte investorer.

Garanti for udbuddets gennemførelse Der er ikke indgået aftale om garanteret tegning, udbuddet gennemføres, hvis der tegnes for nom. kr. 500.000.

Fremgangsmåde ved Indbetaling af tegningsbeløb Tegningsbeløbet indbetales til selskabets konto i Sydbank A/S, reg. nr. 6840, konto nr. 1270506 senest 4 uger efter tegning dog senest 1.april 2012. Selskabet stiftes med en aktiekapital på nominel DKK 500.000. Umiddelbart efter stiftelsen gennemføres en kapitalforhøjelse på op til DKK 3.250.000, således at Selskabets kapital udgør i alt op til DKK 3.750.000 nominelt. Både stiftelsen og kapitaludvidelsen sker til kurs 102,50. Dette prospekt omfatter både tegning af aktier i forbindelse med stiftelse og kapitaludvidelse. Når Selskabet er stiftet og kapitalforhøjelsen er registreret ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest den 1. april 2012 vil den enkelte aktionær modtage en meddelelse om kapitalforhøjelsen samt bekræftelse af, at den enkelte aktionærs ejerskab af aktier er noteret i Selskabets aktiebog. Aktionæren kan råde over værdipapirerne den 15. april 2012. Aktierne vil i henhold til selskabets vedtægter blive noteret på navn i selskabets aktiebog. Tegning af aktier skal ske for et helt antal aktier og mindste tegning af aktier er for kursværdi DKK 102.500 inkl. tegningsgebyr svarende til 100 aktier. Undertegnede erklærer i denne forbindelse at have gennemgået prospektmaterialet (prospekt m. bilag, herunder vedtægter) i forbindelse med udbuddet, og således afgiver nærværende tegningstilbud på et oplyst grundlag.

November 2011 / side 19


Invester og livet giver dig mere Juridisk konstruktion Aktierne udstedes i Oriental Villa Invest A/S under stiftelse. Firmaet oprettes ved nytegning af aktier. Anlægsselskabet; Oriental Beach Pearl Co., Ltd står for opførelsen af villaerne i projektet. Anlægsselskabet ejes af Oriental Joint Venture 2010 Co., Ltd (OJV) som igen ejes af Flemming Sørensen privat samt 6 passive medinvestorer. Disse med-investorer udtræder af selskabet ved udgangen af 2011 hvorefter Oriental Joint Venture Co., Ltd alene ejes af Flemming Sørensen. Driftsselskabet Oriental Holidays Co., Ltd, står for den daglige drift & vedligeholdelse af anlægget, ansættelse af personale, restaurantdrift, arrangementer og aktiviteter. Dette selskab ejes kun af Flemming Sørensen. Al udlejning foretages i dag af Oriental Holidays S.M.B.A. via egen hjemmeside (www.orientalholidays.com) og eksterne samarbejdspartnere i Danmark. OJV ejer OBP, Oriental Beach Pearl, som igen ejer jorden hvorpå projektet er beliggende. Og som når etableringsfase er afsluttet afleverer:

Ad 1 Oriental Holidays Co., Ltd ejes kun af Flemming Sørensen. Firmaets formål er at udleje huse bla. I Oriental Beach Pearl resort til anerkendte turarrangører og generelt alle som ønsker feriebolig i Thailand. Se mere på hjemmeside: www.orientalholidays.com Ad 2 og 4 Oriental Villa Invest A/S under stiftelse, ejes af aktionærerne, der som udgangspunkt vil være danskere. Oriental Villa Invest A/S under stiftelse har købt Investeringsbolig i OBP. Boligen udlejes til Oriental Holidays Co., Ltd på en 3-5 års kontrakt. Boligerne har tidsmæssig uendelige brugerretigheder på alle faciliteter i Oriental Beach Pearl resort.

Vision for OBP: Det forventes at salg og opførelse af de ca. 65 boliger er fuldført medio 2013.

1. ejerskab af fællesfaciliteter og områder til Orientel Holidays Co., Ltd,

Det er hensigten at Oriental Beach Pearl skal markedsføres som Danmarks nye feriecenter i Hua Hin. Der skal foreligge en unik oplevelse for såvel ejere som gæster og lejere.

2. afleverer de færdigbyggede huse til fremtidige ejere. (eks. Oriental Villa Invest A/S under stiftelse )

Der forberedes flere mindre boliger til brug for det kommende ”Oriental Academy”

3. Det allerede etablerede selskab Oriental Holidays Co., Ltd vil forestå den daglige drift, service og vedligehold af huse og faciliteter, hvor pool & have vedligeholdelse outsources til eksterne firmaer.

Oriental Academy vil bestå af unge kvinder og mænd med både thai og dansk baggrund og disse inviteres via netværk i Danmark til at arbejde i projektet som servicemedarbejdere i perioder på 12 – 18 eller 24 måneder.

4. Herudover etableres en ejerforening af samtlige husejere, med deltagelse af rep. Fra Oriental Villa Invest A/S. Der er ligeledes deltagelse af repræsen tanter fra Oriental Holidays Co., Ltd.

Succeskriteriet er ventelister for alle segmenter.

November 2011 / side 20


Invester og livet giver dig mere Oplysninger om Oriental Villa Invest A/S under stiftelse Navn og hjemsted Selskabets navn er Oriental Villa Invest A/S under stiftelse med hjemsted Nyager 8, 8382 Hinnerup Tlf.: 36980816, E-mail: ejner@konsu-net.dk www.orientalinvest.com Fortegnelse over aktionærerne føres hos Selskabet.

Stiftelsesdato Selskabet stiftes når der er bindende tilsagn på kr. 500.000, dog senest 1. april – 2012. Hvis der ikke på dette tidspunkt er tilstrækkelig kapital til stede, stiftes selskabet ikke.

Retlige forhold samt gældende lovgivning Selskabet er et dansk aktieselskab omfattet af Aktieselskabsloven. Selskabet opfylder gældende lovgivning og agter at følge de anvisninger myndighederne udsender herom.

Selskabets formål Selskabets formål er at eje Drømmebolig(er) i Thailand til udlejning, helt konkret boliger beliggende syd for Hua Hin, i resort, Oriental Beach Pearl.

Ejendomme, anlæg og udstyr Boligerne er under opførsel i Oriental Beach Pearl projektet. Den første villa i Oriental Villa Invest A/S under stiftelse er færdigbygget primo 2012.

Koncernforhold Selskabet indgår som udgangspunkt ikke i nogen koncern, da der ikke etableres datterselskaber el.lign. Det kan dog ikke udelukkes at et andet selskab vil erhverve majoriteten i selskabet, da der ikke er ejerbegrænsninger. Der er ingen aktieklasser eller særlige rettigheder, så det vil kræve dette at der erhverves mere end 50 % af aktierne.

November 2011 / side 21


Invester og livet giver dig mere Vedtægter for Oriental Villa Invest A/S under stiftelse § 1, Navn og Hjemsted Selskabets navn er Oriental Villa Invest A/S under stiftelse med hjemsted Nyager 8, 8382 Hinnerup

§2, Formål Selskabets formål er at eje Drømmebolig(er) i Thailand til udlejning, helt konkret boliger beliggende syd for Hua Hin, i resort, Oriental Beach Pearl

§3, Kapital Selskabets aktiekapital udgør kr. 500.000 fordelt i aktier á kr. 1.000 og multipla heraf. På generalforsamlingen giver hver aktiebeløb på kr. 1.000 én stemme. Som Investor i Oriental Villa Invest A/S under stiftelse optages enkeltpersoner eller firmaer. Kun aktionærer har stemmeret på generalforsamlingen og kan vælges til bestyrelsen.

§4 Aktierne skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets aktiebog. Aktierne er ikke frit omsættelige. Der udstedes ikke fysiske aktiebrev. Aktiebog ligger hos administrationsselskab.

§5 Generalforsamling er Oriental Villa Invest A/S under stiftelse øverste myndighed Indkaldelse til generalforsamlingen sker med højest 4 ugers og mindst 2 ugers varsel ved elektronisk meddelelse (e-mail) til hver enkelt aktionær. Generalforsamlingen afholdes i Favrskov Kommune inden udgangen af maj måned. Ekstraordinær general forsamling afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt, eller på begæring af aktionærerne, der ejer mindst 1/2 af aktiekapitalen. Alle aktionærer har ret til at deltage i generalforsamlingerne. En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan dog ikke udøve stemmeret for de pågældende aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt, før at aktierne er blevet noteret i aktiebogen eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

§6 Der udloddes som udgangspunkt ikke udbytte, og beslutning herom kan kun træffes ved enstemmighed blandt selskabets aktionærer.

§7 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt.

November 2011 / side 22


Invester og livet giver dig mere Vedtægter for Oriental Villa Invest A/S under stiftelse (fortsat)

Forslag der ønskes behandlet må være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Hver aktie giver en stemme. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog 100 % af de fremmødte Investorers stemmer herfor samt at ændringsforslaget forinden generalforsamlingens afholdelse har været bekendtgjort i overfor medlemmerne pr. post.

§8 Selskabet ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Bestyrelsen vælger formand og ansætter administrationsselskab.

§9 Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. Der skal mindst holdes 1 bestyrelsesmøde pr. år. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutning om køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån, træffes dog af generalforsamlingen. Der kan meddeles prokura.

§10 Hus udlejes til Oriental Holidays, og kan endvidere udlejes af selskabet selv, i de perioder, der ikke er omfattet af lejekontrakten. Oriental Villa Invest A/S under stiftelse bestyrelse kan alene og fuldstændigt beslutte hvem huset kan udlejes til under hensyntagen til Oriental Villa Invest A/S under stiftelse interesse. Denne paragraf har alene til hensigt at sikre Oriental Villa Invest A/S under stiftelse materielle værdier.

§11 Selskabets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal indeholde driftsregnskab, status og værdiansættelse, revideres før den ordinære generalforsamling af de valgte revisorer. Favrskov Regnskab og Revision Aps. Første regnskabsår løber fra 1. december 2011 til 31. december 2012.

§12 Ved salg af al investeringsejendom opløses Oriental Villa Invest A/S under stiftelse ved førstkommende generalforsamling og regnskabsaflæggelse, med mindre andet vedtages. Hinnerup, d. 1. december 2011 Formand Ejner Knudsen

November 2011 / side 23


Invester og livet giver dig mere Forventet forløb af investeringen. Der opnås tilsagn for køb af aktier. Når udbudsperiode er ovre, og under forudsætning af, at der er tegnet for nominelt kr. 500.000, stiftes Oriental Villa Invest A/S under stiftelse.

Anvendelse af provenu Ejendomme i Oriental Beach Pearl (OBP) Resort, forventes at kunne købes til kr. 1.250.000, og såfremt udbuddet fuldtegnes vil provenuet kunne finansiere købet af tre ejendomme i OBP resort. Såfremt tegningen ikke fuldtegnes, vurderer selskabets ledelse og aktionærer, hvorvidt der skal forsøges at opnå finansiering til køb af et hus mere. Såfremt der ikke opnås tilstrækkelig kapital til at erhverve første eller efterfølgende hus, og det vurderes uhensigtsmæssigt eller umuligt at finansiere den manglende kapital, vil den overskydende kapital blive udbetalt ved en nedsættelse af aktiekapitalen eller tilbagekøb af aktier. Dette besluttes på generalforsamling. Husene udlejes til Oriental Holidays, for en periode på 5 år, med mulighed for forlængelse. Oriental Holidays betaler en årlig udlejningsydelse på 62.500 kr. til selskabet. Hovedpunkter i denne udlejningsaftale, er følgende: 1. Huse stilles til rådighed for Oriental Holidays i max. 46 uger. Dvs. at ejerkreds i udgangspkt. råder over boligen i 6 uger pr. kontraktår, hvor den kan udlejes til eget netværk. Dette skal foregå på markedsvilkår, til dels for at tilgodese alle aktionærer ligeligt og til dels for at aktionærer, der køber via pensions opsparing, ikke opnår en økonomisk fordel ved privat benyttelse. Ugerne er besluttet ved kontrak tens indgåelse, og deler sig med ½ i lavsæson og ½ i højsæson.

November 2011 / side 24

Efter 5 år sælges selskabets ejendomme. såfremt markedet er gunstigt og selskabet aktionærer beslutter sig herfor. Flemming Sørensen står for salg af hus. I tilfælde af at ”markedet har forandret sig” negativt, betydende at salgspris er under købspris forpligtiger Flemming Sørensen sig til vederlagsfrit at sælge hus. I tilfælde af uenighed med Flemming Sørensen, kan anden salgskanal vælges.

Rentabilitets- og følsomhedsberegninger Forventet udvikling og forudsætninger herfor: • Selskabet køber to huse til kr. 1.250.000 • Egen udlejning på kr. 10.000 pr. hus pa. • værdistigning på husene med 5 % pa.


Resultat for investor: afkast på 5 år på 34,9 %, (6,2 % annualiseret) Resultatbudget / år 0 1 2 3 4 5 Indtægter Udlejning fast aftale 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 Udlejning herudover 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Renteindtægter 1.735 3.246 4.780 6.336 Fortjeneste på salg af ejendom 690.704 Indtægter i alt 145.000 146.735 148.246 149.780 842.040 Udgifter Opstartsomkostninger, prospekt mv. 50.000 Administration 20.000 20.000 20.000 20.000 Driftsudg. Thailand 26.000 26.000 26.000 26.000 Provision af fortjeneste ved salg af ejendom Udgifter i alt Resultat før skat Skat heraf Resultat efter skat

50.000 -50.000 -12.500 -37.500

46.000 99.000 24.750 74.250

46.000 100.735 25.184 75.551

46.000 102.246 25.562 76.685

46.000 103.780 25.945 77.835

20.000 26.000 103.606 149.606 692.435 519.326

likviditetsbudget / år 0 1 2 3 4 5 Driftsresultat -50.000 99.000 100.735 102.246 103.780 105.336 Betalt skat - -12.250 -25.184 -25.562 -25.945 -173.109 Indbetalt, investorer 2.550.000 Køb/salg af ejendomme -2.500.000 3.190.704 Likviditetsændring - 86.750 75.551 76.685 77.835 3.122.932 Bankkonto, primo - - 86.750 162.301 238.986 316.821 Bankkonto, Ultimo - 86.750 162.301 238.986 316.821 3.439.752 balancebudget / år 0 1 2 3 4 5 Aktiver Ejendomme 2.500.000 2.625.000 2.756.250 2.894.063 3.038.766 Bankkonto - 86.750 162.301 238.986 316.821 3.439.752 Aktiver i alt 2.500.000 2.711.750 2.918.551 3.133.048 3.355.586 3.439.752 Passiver Egenkapital 2.500.000 2.680.500 2.854.489 3.034.533 3.220.895 3.439.752 Udskudt skat vedr. ejendomsavance 31.250 64.063 98.516 134.691 Passiver i alt 2.500.000 2.711.750 2.918.551 3.133.048 3.355.586 3.439.752 Investeringen for investor / år 0 1 2 3 4 5 Likviditet for investorer samlet -2.550.000 3.439.752 Samlet afkast for 5 år 34,9 % Annualiseret afkast 6,2 %

November 2011 / side 25


Følsomhedsberegninger Selskabets navn er Ocean Beach Pearl I den følgende følsomhedsberegning, vurderes investeringens udfald ved forskellige antal købte boliger, værdiudviklingen i disse (+/- X %) og et par øvrige scenarier.

Scenarier

Afkast Ann.

2 huse, værdi – 5 % pa.

-3,1 %

-0,6 %

2 huse, værdi – 2 % pa.

6,5 %

1,3 %

3 huse, værdi + 5 %, ingen egenudlejning

33,4 %

5,9 %

3 huse, værdi + 5%, driftsomkostninger +50%

34,5 %

6,1 %

2 huse, værdi + 7 % pa.

44,6 %

7,7 %

3 huse, værdi + 10 % pa.

62,2 %

10,2 %

Bilag 1 – Udlejningsaftale Pkt. 1: Parterne og det lejede. Denne udlejningsaftale er indgået mellem:

Oriental Villa Invest A/S under stiftelse idet følgende benævnt ejer og Oriental Holidays, herefter benævnt OH. Udlejningsaftalen omfatter følgende lejemål i ORIENTAL BEACH PEARL Bolig nr.: 36-37

Pkt.2: Beskrivelse af en feriebolig: Living area: 264 m2 Antal soveværelser: 3 Badeværelser: 2

Pkt. 3: Aftaleperiode Aftalen er gældende i 5 år og træder i kraft til den første i måneden, efter færdiggørelse af ovennævnte ejendom, med mindre andet er nævnt i denne aftale. Det er dog en betingelse for aftalens ikrafttræden at sidste betaling har fundet sted jvf. ”Construction Agreement & Leasehold Agreement”.

November 2011 / side 26


Pkt. 4: Genforhandling. Parterne ret til én årlig genforhandling af udlejningsaftalens betingelser. Kan der ikke opnås enighed mellem Parterne, fortsætter de i denne aftale nævnte betingelser uændret. Der henvises dog til Pkt. 5.

Invester og livet giver dig mere

Pkt. 5: Opsigelse Ejer gives ret til i aftaleperioden at opsige udlejningsaftalen med et varsel på 6 måneder, såfremt ejer samtidig foretager tilbagebetaling af de ydelser ejer har modtaget af OH i forbindelse med udlejningsaftalens første 1-årige periode. OH kan opsige udlejningsaftalen uden yderligere betaling til ejer. Opsiger OH den indgåede aftale til ophør inden udløb af den aftalte udlejningsperiode, skal ejer ikke foretage tilbagebetaling til OH for aftalens første 1-årige periode.

Pkt. 6: Forlængelse. Nærværende aftale forlænges efter udløb af den aftalte 1-årige periode, med uændrede vilkår, i yderligere 12 måneder indtil den opsiges af én af parterne. Opsigelse skal af ejer ske skriftligt med minimum 9 måned ers varsel til udløb af den igangværende aftaleperiode. Såfremt OH ikke ønsker at forlænge udlejningsaftalen, skal dette meddeles ejer skriftligt, minimum 3 måneder inden udløb af igangværende aftaleperiode.

Pkt. 7: Ejers egen udlejning Det er aftalt at ejer kan råde over boligen i 6 uger pr år således indtjening kan maksimeres via egen udlejning. De 6 uger er fordelt med 3 uger i lavsæson (1. april – 31. oktober) og 3 uger i højsæson (1. november – 31. marts)

November 2011 / side 27


Invester og livet giver dig mere Udlejningsaftale (fortsat) Pkt. 8: Betaling Som betaling for denne aftale, kan der i den aftalte pris i ”Construction Agreement” modregnes KR. 62.500,som udgør OH´s betaling for udlejningsaftalens 1-årige periode. Efter udlejnings-aftalen første 1-årige periode, erlægger OH betaling til ejer KR. 62.500,- pr. år, der afregnes årligt forud. Det påhviler ejer at oplyse OH om ejers Bank/konto hvortil udlejningsbeløbet skal overføres.

Pkt. 9: Udgifter Lejer betaler forbrug af strøm iht. separat elmåler. Ejer erlægger betaling for fællesudgifter som fastsættes af den valgte ejerforening. Her kan bl.a. næves: el vedr. pool samt belysning af fællesområder, pool rensning, vedligeholdelse af grønne områder, 24-timers vagt o.l.

Pkt. 10: Forsikringer: Ejer er forpligtet til at tegne sædvanlige boligforsikring inkl. glas/kumme-, brand- og løsøreforsikring i et anerkendt forsikringsselskab.

Pkt. 11: Lejemålets stand Ved indgåelse af denne aftale og overtagelse af boligen er alt nyt. OH hæfter for hærværk og defekter opstået ved OH´s skødesløshed eller forkert brug. I forbindelse med erstatning over for ejer ved lejerforvoldte skader, foretages opgørelse/udbedring i overensstemmelse med OH´s sædvanlige praksis. Hvis ejer, dennes familie eller lign. måtte forvolde skader, og disse skader ikke dækkes af den tegnede forsikring, er OH berettiget til at foretage udbedring for ejers regning, såfremt ejer ikke selv omgående foretager de nødvendige udbedringer. OH hæfter ikke for ridser, skrammer, pletter, almindelig slidtage og gradvis forringelse. Er boligen mangelfuld ved kontrol fra ejers side, skal denne påtale dette skriftligt senest 3 dage efter evt. fejl og mangler er konstateret.

Pkt. 12: Salg af ferieboligen Ejer er til enhver tid berettiget til at sælge sin feriebolig under kontraktperioden. Dog skal køber skriftligt over for OH erklære sig indforstået med at respektere nærværende kontrakt. Der må i forbindelse med salg ikke ske ændringer i udstyr og lign., hvis ikke andet er skriftligt aftalt med OH.

Pkt. 13: Vedligeholdelse. Den indvendige vedligeholdelse påhviler ejer. Ved denne aftales ophør er OH forpligtet til at overdrage ferieboligen i rengjort stand. Den udvendige vedligeholdelse, herunder murværk, maling, grønne arealer o.l. betales over fællesudgifterne. Aftalen bekræftes hermed, Hua Hin, Thailand Dato: / - 2010 Dato: / - 2010 ORIENTAL HOLIDAYS Danish (Ejer)

November 2011 / side 28


Invester og livet giver dig mere Bilag 2

1. Parterne

Administrationsaftale Mellem Oriental Villa Invest A/S under stiftelse og Konsu-net.aps INDHOLDSFORTEGNELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.1. Oriental Villa Invest A/S under stiftelse Nyager 8, 8382 Hinnerup, DK CVR-nr.: (herefter benævnt Investor, INV) og Konsu-net.aps Nyager 8, 8382 Hinnerup, DK CVR-nr.: (herefter benævnt administrator, ADM) har d.d. indgået denne administrationsaftale.

2. Baggrunden for nærværende aftale

PARTERNE 29 BAGGRUNDEN FOR NÆRVÆRENDE AFTALE

29

IKRAFTTRÆDEN AF AFTALEN

29

ADMINISTRATORS KOMPETENCER

29

ADMINISTRATIONSHONORAR 30 ÆNDRINGER TIL AFTALEN

31

MISLIGHOLDELSE

31

VÆRNETING

31

2.1. Selskabet Konsu-net aps administrerer udleje af Investeringsboliger, beliggende Hua Hin, Thailand, næremere i Oriental Beach Pearl Resort, købt af Oriental Villa Invest A/S under stiftelse. 2.2. Det er endvidere formålet, at ADM i henhold til nærværende aftale på vegne af INV skal stå for administration. 2.3. Administrationsaftalen ændrer ikke ved, at INV og ADM er selvstændige juridiske individer med hver deres økonomi.

3. Ikrafttræden af aftalen

UNDERSKRIFTER OG EKSEMPLARER 31

3.1. Aftalen træder i kraft den xx.

3.2. Hver part kan opsige administrationsaftalen med 12 måneders skriftlig varsel til udgangen af en måned.

4. Administrators kompetencer 4.1. Administrator skal til enhver tid udføre administrationen i over ensstemmelse med lovgivningen, god administrationsskik, INV´s vedtægter og instrukser samt under hensyn til INV´s investorer. I tilfælde af sammenstød mellem nærværende aftale og INV´s vedtægter viger nærværende aftale for vedtægterne. 4.2 Administrator varetager INV´s sekretariatsfunktion. Arbejdsom fanget er varierende, størst omkring regnskabsudfærdigelse og afholdelse af general forsamling. Sekretariatet står for den løbende kontakt til INV og Oriental Beach Pearl.

November 2011 / side 29


Invester og livet giver dig mere 4. Administrators kompetencer (fortsat) 4.3. Administrators sekretariatsfunktion og arbejdsopgaver omfatter i øvrigt: 4.3.1 Opkrævning hos INV Administrator opkræver bindende tilsagn 4.3.2 Betalinger for INV Alle faste forbrugsafgifter afregnes efter fornøden kontrol INV´s skatte- og momsafregninger efter fornøden kontrol. 4.3.3 Registrering af INV og INV oplysninger Administrator optræder som databehandler for klubben. I denne forbindelse overlades administrator oplysninger om INV til udførelse af følgende opgaver:

• modtagelse og bekræftelse af INV • modtagelse og bekræftelse af INV • generelle, nødvendige ændringer i INV oplysninger • udlevering af vedtægter til nye Investorer • årlig, eller ved ændring af INV kreds Administrator må ikke videregive eller overgive INV oplysninger til andre end personer, der står direkte under INV bestyrelse.

4.3.4 Bogføring Administrator varetager herunder: • månedlig bogføring af ind- og udbetalinger • opbevaring af bilag i 5 år i henhold til regnskabslovgivningen 4.3.5 Regnskabsaflæggelse m.v. Følgende pålægger administrator: at aflevere bogføring til revisor, som herefter udarbejder regnskab, samt materiale til SKAT, der sikrer INV at kunne aflevere rettidige oplysninger.

4.3.7 Udlejningsaftale, forsikringer, ad hoc opgaver mv. • varetagelse af relation til OJV og OH Administrator har herunder følgende opgaver: • varetagelse af forhold til revisorer, myndigheder mv. • udlevering af nødvendige oplysninger til advokat i forbindelse med inkassosager

November 2011 / side 30


Invester og livet giver dig mere 5. Administrationshonorar

5.1. INV betaler administrator kr. 12.000 årligt forud til dækning af administrationsudgifter. 5.2. Administrations- og driftshonoraret tillægges moms. 5.5. Særlige ydelser, der ikke er aftalt i nærværende administrationsaftale, udføres mod særskilt honorar

6. Ændringer til aftalen Ændringer eller tilføjelser til nærværende aftale skal være skriftlige og underskrevet af både INV og administrator som en betingelse for, at disse kan gøres gældende over for den anden part.

7. Misligholdelse

7.1. Administrationsaftalen kan i øvrigt bringes til ophør ved ophævelse i tilfælde af væsentlig misligholdelse.

Som ikke udtømmende eksempler på væsentlig misligholdelse anføres:

- at betaling fra en af parterne ikke finder sted senest 30 dage efter forfaldsdag - at parterne tilsidesætter deres forpligtelser i henhold til nærværende aftale - at administrator videregiver INV oplysninger i strid med persondataloven

7.2 I tilfælde af misligholdelse, der kan berigtiges, skal der forinden ophævelse gives påkrav til den mislighold ende part om, at denne skal bringe misligholdelsen til ophør in den 14 dage, idet den ikke-misligholdende part ellers kan ophæve aftalen uden yderligere varsel. 7.3 Den ikke misligholdende part kan i øvrigt gøre sædvanlige misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder rejse krav om erstatning efter dansk rets almindelige regler.

8. Værneting 8.1. Parterne skal søge alle konflikter løst ved direkte forhandling mellem sig. Såfremt der ikke er opnået enighed inden 30 dage fra parternes første forhandlingsmøde, skal enhver tvist, der udspringer af nærværende aftale, anlægges ved retten, hvor klubben har hjemsted.

9. Underskrifter og eksemplarer

Nærværende overenskomst er del af prospekt.

den

den

INV bestyrelsesformand Bestyrelses medlem den

Administrator

November 2011 / side 31


Invester og livet giver dig mere Bilag 3 Hvorfor investere nu? Vi bør investere, ikke gemme pengene , d. 8/3- 2011 af 360 Wealth. De danske familier satte i 2010 ekstra 8,6 mia. kr. ind på deres bankkonti fra august til november, og danskernes opsparingsiver sætter dermed ny rekord. Med stigningen fra august til november – korrigeret for sæsonudsving – er husholdningernes indlån i dag oppe på 777,9 mia. kr. Det svarer til over 180.000kr. pr. voksen dansker. De meget velpolstrede bankkonti afspejler ifølge privatøkonom Las Olsen fra Danske Bank, at danskerne har fået flere penge mellem hænderne med skattelettelser, SP-penge og lave boligrenter.

Privatforbruget foran optur Mens den disponible indkomst er steget, bruger danskerne færre penge end før krisen, hvilket har ført til husholdningernes voksende opsparing. “Over det seneste år har der faktisk været en

ganske kraftig stigning i privatforbruget. Dagens tal bekræfter, at der er plads til yderligere vækst i forbruget, også selv om indkomsten efter skat og renter vil være uændret eller direkte faldende de kommende år” skriver Las Olsen.

“Over det seneste år har der faktisk været en ganske kraftig stigning i privatforbruget. Dagens tal bekræfter, at der er plads til yderligere vækst i forbruget, også selv om indkomsten efter skat og renter vil være uændret eller direkte faldende de kommende år”

November 2011 / side 32

Siden udgangen af 2008 er husholdningernes indlån steget 87 mia. kr., svarende til 20.150 kr. pr. voksen, og det er hverken sundt for den danske økonomi eller for danskerne selv. Der er nemlig mange uudnyttede muligheder derude.

Investering er det sunde alternativ Gennem fornuftige og velovervejede investeringer, så kan du frem for at gemme pengene væk i stedet få pengene til at vokse. Mulighederne er mangfoldige, og blandt investeringsmulighederne er aktieinvesteringer, hvor du dog skal søge spredning for at sikre sig mod konjunkturerne.


Invester og livet giver dig mere Bilag 4 Artikel : Køb sommerhus med fradrag i topskatten Af Povl Dengsøe, pode@berlingske.dk Tirsdag den 21. november 2006, 16:00 Skattefidus: Træk prisen for dit nye sommerhus eller ferielejlighed fra i topskatten og få 60 pct. af det betalt. (2011 satser = ca. 52%)

Det lyder næsten for godt til at være sandt. Men lovgivningen har lukket op for, at du for pensionsopsparingen kan købe f. eks. en udenlandsk feriebolig eller et sommerhus ved den jyske vestkyst med et fradrag i topskatten og dermed få 60 pct. af huset betalt. Knebet går ud på selv at etablere og investere i et unoteret firma, der køber sommerhuset eller et andet forbrugsgode. Selskabet skal stiftes med fire andre personer, da man højest har lov til at eje 24 pct. af selskabet, ligesom det er et krav, at man højest investerer 20 pct. af sin pensionsformue i unoterede aktier eller anparter.

Efterfølgende kan ejerne af sommerhuset selv leje huset, og her er det et krav, at det sker til markedspris. Men pengene går via overskuddet i selskabet tilbage til ejerne, som dermed blot flytter pengene fra den ene hånd til den anden. Desuden kan sommerhuset indbringe yderligere indtægter ved at leje det ud til andre, og hvis der er underskud på projektet, når pengene skal realiseres og bruges til pension, kan tabet trækkes fra i andre gevinster i pensionsopsparingen.

Bilag 5 Køb af unoterede aktier for pensionsmidler (Nedenstående er et uddrag af reglerne for investering i unoterede aktier for pensionsmidler. For nærmere beskrivelse heraf henvises til ”Bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer mv. kap. 5.

Betingelser for at investere Følgende betingelser skal være opfyldt for at muligheden for at investere i unoterede aktier eller anparter kan benyttes:

der kan kun investeres med pensionsmidler, som er opsparet i rate- eller kapitalpensioner i et pengeinstitut, aktierne eller anparterne skal være udstedt af danske aktie- eller anpartsselskaber eller lignende selskaber indenfor EU/EØS, investeringen i det enkelte selskab skal udgøre mindst 100.000 kr., investeringen må højest udgøre:

- 20 % af pensionsmidler under 2 mio. kr i samme pengeinstitut, - 50 % af pensionsmidler mellem 2 - 4 mio. kr. i samme pengeinstitut, - 75 % af pensionsmidler over 4 mio. kr. i samme pengeinstitut, - og investeringen skal udgøre mindre end 25% af aktie- eller kapitalen i det selskab, der investeres i.

November 2011 / side 33


Invester og livet giver dig mere Mindst 100.000 KR.

Mindre end 25% ejerandel

Betingelsen om at investeringen mindst skal udgøre 100.000 kr. betyder i sammenhæng med de anførte maksimumgrænser, at man som minimum skal have 500.000 kr. opsparet i sin pension for at kunne investere i unoterede aktier. Man skal have min. 500.000 kr. opsparet i det samme pengeinstitut – man kan altså ikke sammentælle værdien af pensionsordninger i flere forskellige pengeinstitutter sammen for at nå op på minimumsbeløbet.

Det er som nævnt en betingelse, at man ejer mindre end 25% af den virksomhed, der investeres i, og at man både ved investeringen og efterfølgende holder sig under de 25%. Ved opgørelsen af, om man har mindre end 25%-ejerandel, benytter man hovedaktionærreglerne i aktieavancebeskatningsloven. (Der bliver altså sammentalt i både pensions – som frie midler). Hvis man overskrider grænsen på 25%, får man en frist på 3 måneder, indenfor hvilken man enten skal: (i) sælge unoterede aktier, så man kommer ned under 25%, eller (ii) købe samtlige de unoterede aktier for frie midler.

Maksimum investering Den øvre grænse for, hvor stor en andel af sin pensionsopsparing man må have investeret i unoterede aktier, gælder for hver ny investering. Det betyder, at hvis en tidligere investering udvikler sig positivt, kan man komme over den øvre grænse, selv om man kun har investeret 100.000 kr., og man havde ”plads til” at investere for 200.000 kr. i unoterede aktier, da man investerede første gang. I så fald kan der ikke foretages nye investeringer i unoterede aktier, før der er indsat flere penge på pensionsopsparingen, nogle af de unoterede aktier er solgt, eller værdien af dem igen er faldet.

Værdien af pensionsopsparingen under 350.000 KR. (note: Bekendtgørelse af lov om beskatningen af pensionsordninger mv.(pensionsbeskatningsloven) §30 stk. 3) De nye regler indeholder desuden en bestemmelse om, at hvis værdien af pensionsopsparingen, bortset fra de midler som er placeret i unoterede

Eksempler på, hvor meget der må investeres i unoterede Aktier i forhold til opsparing:

VÆRDI AF OPSPARING

MAX. INVESTERING

500.000

100.000

1.000.000

200.000

2.000.000

400.000

3.000.000

900.000

4.000.000

1.400.000

5.000.000

2.150.000

10.000.000

5.900.000

November 2011 / side 34

aktier, falder til under 350.000 kr., skal man inden 3 måneder enten: 1

afstå samtlige unoterede aktier eller

2

købe dem for frie midler.

Er det skatteretlig en fordel at investere i unoterede aktier direkte eller via pension? Fortjeneste på aktier og anparter beskattes med mellem 27 og 42%. Pensionsafkast beskattes løbende med 15%, hvortil kommer beskatning af afkastet i forbindelse med udbetalingen (40% ved kapitalpensioner og op til 52,5% ved rate pensioner). Der bør altid foretages en konkret vurdering af, om det er hensigtsmæssig at investere i unoterede aktier for pensionsmidler eller for frie midler.


Invester og livet giver dig mere Bilag 6 TEGNINGSBLANKET FOR Oriental Villa Invest A/S under stiftelse I henhold til tegningsprospekt tegner undertegnede uigenkaldeligt nominelt for DKK ____________________ aktier i Oriental Villa Invest A/S under stiftelse (Selskabet) Aktionæroplysninger Navn/selskabsnavn: Adresse: Postnr./By CPR (personligt ejet) / CVR-nr: (ejet af selskab) Telefon: E-mail*: Pengeinstitut: Kontaktperson: Reg. nr. og konto nr.: * E-mail skal bruges ved al kommunikation med Oriental Villa Invest A/S under stiftelse medmindre andet aftales.

Indbetaling af tegningsbeløb Tegningsbeløbet indbetales til selskabets konto i Sydbank A/S, reg. nr. 6840, konto nr. 1270506 senest 4 uger efter tegning dog senest 1. april 2012. Selskabet stiftes med en aktiekapital på nominel DKK 500.000. Umiddelbart efter stiftelsen gennemføres en kapitalforhøjelse på op til DKK 3.250.000, således at Selskabets kapital udgør i alt op til DKK 3.750.000 nominelt. Både stiftelsen og kapitaludvidelsen sker til kurs 102,50. Denne tegningsblanket omfatter både tegning af aktier i forbindelse med stiftelse og kapitaludvidelse. Når Selskabet er stiftet og kapitalforhøjelsen er registreret ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest den 1. april 2012 vil den enkelte aktionær modtage en meddelelse om kapitalforhøjelsen samt bekræftelse af, at den enkelte aktionærs ejerskab af aktier er noteret i Selskabets aktiebog. Aktionæren kan råde over værdipapirerne den 15. april 2012. Aktierne vil i henhold til selskabets vedtægter blive noteret på navn i selskabets aktiebog. Tegning af aktier skal ske for et helt antal aktier og mindste tegning af aktier er for kursværdi DKK 102.500 inkl. tegningsgebyr svarende til 100 aktier. Undertegnede erklærer i denne forbindelse at have gennemgået prospektmaterialet (prospekt m. bilag, herunder vedtægter) i forbindelse med udbuddet, og således afgiver nærværende tegningstilbud på et oplyst grundlag. Undertegnede erklærer endvidere, at være bekendt med, at nærværende tegningsblanket alene udgør et tilbud fra undertegnede om tegning af aktier og at fordeling i tilfælde af overtegning besluttes af selskabets bestyrelse. Oriental Villa Invest A/S under stiftelse, Nyager 8, 8382 Hinnerup Tlf. +x21468065 - E-mail: ejner@konsu-net.dk

Sted: Dato: Underskrift:

November 2011 / side 35


Invester og livet giver dig mere

w w w.orientalinvest.com

November 2011

Køb for pensionsmidler Oriental Beach Pearl  

En helt ny måde at køre bolig på i Thailand. Du kan nu købe for dine pensionsmidler via det danske aktieselskab; Oriental Villa Invest A/S

Køb for pensionsmidler Oriental Beach Pearl  

En helt ny måde at køre bolig på i Thailand. Du kan nu købe for dine pensionsmidler via det danske aktieselskab; Oriental Villa Invest A/S

Advertisement