Page 1

“ESCOLA DE PAIS DO I.E.S. POETA AÑÓN” XUÑO 2012

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

ACTIVIDADES PARA O VERÁN

Xa estamos practicamente co curso rematado, así que neste último número do curso 2011/2012 imos a recoller algunha recomendacións para facer durante os meses de verán.

Contido: Actividades para o verán

1

Actividades de verán organizadas polo Con- 2 cello de Outes

A través deste boletín mensual intentaremos ofrecer información ás familias do noso alumnado acerca da adolescencia e as súas características, dar pautas e orientacións para a educación en valores, prevención de conductas de risco, motivación para o estudio e outros aspectos relacionados coa adolescencia.


Página 2

“ESCOLA DE PAIS DO I.E.S. POETA AÑÓN”

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLO CONCELLO DE OUTES


Página 3

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POLO CONCELLO DE OUTES

Para inscribirse en alguna destas actividades podedes facelo na oficina da educadora de familia do Concello (Juana), no teléfono 981 850003 ou no correo electrónico juana.pedrosa@outes.dicoruna.es


ESCOLA DE PAIS DO IES POETA AÑÓN

IES POETA AÑÓN

Rúa/ Poeta Añón, s/n 15230 Outes Telf: 981 850 637

¡Estamos na web! Páxina do IES: www.edu.xunta.es/centros/ iespoetaanon Blogue do Departamento de Orientación: http://orientacioniespoeta.wordpress.com/

CONCLUSIÓNS

escola de pais xuño  
escola de pais xuño  

boletin informativo