Page 1

“”Marineda city”: Novo complexo comercial da Coruña. Nestes tres vídeos encontrarás unha excesiva chamada ó consumo, en nun deles incluso machismo! anuncios tv “… con lo que se me da bien: los bares, la bolera…

1 (You Tube). 2 (You Tube). presentación extensa do complexo 3 (You Tube).

…y las suecas del Ikea!”

MARINEDA CITY  

Centro comercial