Page 1

III. Orientazio Topaketa: 

ZUBIAK ERAIKITZEN Psikologiako Gradua: Osasun Zientzietako  j jakintza‐arloan atxikitzearen ondorioak


1 Psikologia 1. Psikologia Osasun Jarduera:  Osasun Jarduera: Bide bihurgunetsu bat. 2. Batxilergo modalitatearen  aukera‐garaiaren inguruko  g g kezkak.


o Psikologiak, Psikologiak, besteak besteak beste, lau beste, lau lan lan‐arlo arlo nagusi nagusi dauzka: • Hezkuntzaren Psikologia g • Lan eta Erakundeen Psikologia • Zerbitzu Sozialetan Esku‐Hartze Psikologikoa • Osasun Psikologia o Munduko Osasun Erakunderen “Osasun”aren definizioa hartuta, Psikologoena osasun arloko jarduera da gehienetan,  nahiz eta arlo hontako eta arlo hontako beste jardueratan aritzen badira ere. ere o Psikologia Osasun Jarduera bezala onartzeak Espainian bere ggora‐beherak izan ditu.

1 1. Psikologi ia Osasun JJarduera

Psikologia Osasun Jarduera


• 1998 1998. Gobernuak, 2490/1998 Errege G b k 2490/1998 E D k t Dekretuaren bid Psikologia bidez P ik l i Klinikoan Espezialista, osasun espezialitatea eta  titulua sortzen ditu. • Espezialista l tiutlua l PIRaren bidez b d lortzen l d da, urtero egiten diren d deialdietara aurkeztu eta eskeintzen diren postuetako bat lortuaz. • Espezialitatearen sorrerak kualifikazio maila gehigarri bat onartzea suposatzen zuen, eta Psikologo Kliniko terminua espezialista titulua zuenarentzako gordetzea ere. • Honek ez zuen, espezialitatea ez zuenak osasun jardueretan aritzen ez zenik suposatzen. Hau suposatzen Hau da, Psikologian da Psikologian Lizentziatuei ez zien osasun jardueretan lan egitea ukatzen eta euren lan‐bulegoei ez zien osasun arloko lan eremu izaera kentzen. •

1.Psikologgia Osasun JJarduera

LOPSa baino lehen


• 2003. Gobernuak, 44/2003 Legearen bidez, LOPS b k / bd d l k delakoaren bidez,  bd Osasun‐Lanbideak arautzen ditu. Osasun lanbideen artean onartzen  dituenak titulazioak: • Medikuntza, Farmazia, Odontologia, Albaitaritza, Jakien Zientzia eta  Teknologia, Erizaintza, Fisioterapia, Okupazio Terapia, Podologia,  Optika eta Optometria Logopedia eta Giza Nutrizio eta Dietetika Optika eta Optometria, Logopedia eta Giza Nutrizio eta Dietetika. • Psikologia ez du onartzen osasun‐lanbide bezala. Psikologo Klinikoa  espezialista tituludunak bakarrik onartzen ditu. • Lege ziurtasunik gabeko garai bat hasten da. • Legez, osasun arlotzat hartutako askotan psikologoek lana utzi behar  izango dute eta bulegoak itxi behar izango dituzte: haseran osasun izango dute eta bulegoak itxi  behar izango dituzte: haseran osasun  poblikoaren eremuetan, gero bulego soziosanitarioetan,  drogomenpekotasunen tratamendurako zentruetan,  errekonozimenduetarako zentruetan gaixo elkarteetan errekonozimenduetarako zentruetan, gaixo elkarteetan…

1.Psikologgia Osasun JJarduera

LOPSarekin


• Diputatuen Kongresuaren osoko bilkurak, Osasun Publikoaren  Legearen onespen prozesuan, legeari aldaketa bat onartu  egiten du, xedapen gehigarri berri bat erantsiaz, Osasun egiten du, xedapen gehigarri berri bat erantsiaz, Osasun  Psikologo Orokorra, osasun lanbidea sortuaz (2011‐09‐ 22//EAO, 2011‐10‐05). • Legeak lanbide horren jardunera heltzeko bideak arautu  egiten ditu ere: egiten ditu ere: • Osasun Psikologia Orokorreko Master Ofizialaren sorrera  ezarriaz (arauak 6 hilabetetan) • Psikologiako Graduetan,  Gobernuak ezarriko dituen aldaketa  orokorrak ezarriaz (arauak urte betean).

1.Psikologgia Osasun JJarduera

LSParekin gaur LSParekin, gaur


• Aurrerantzean,  osasun lanetan aritzeko bi psikologo lanbide  arautu: • Psikologia Klinikoan Espezialista (PIR delakoa eginez). • Osasun Psikologo Orokorra ( Psikologiako Gradua edo  Lizentziatura  eta Osasun Psikologia Orokorreko Master Ofiziala  eginez).

• Hortaz aparte,  osasunarekin lotu gabeko jarduera  p profesionala, beste hainbat jaduera profesionalek bezala,  , j p , arautu gabe  gelditzaen da.


Batxilergoaren inguruan • • • •

Jokaera Neurozientziaren Oinarriak Jokaera‐Neurozientziaren Oinarriak Eboluzioa eta Jokabidea Psikologia Fisiologikoa Neuropsikologia eta Psikofarmakologiaren Oinarriak

• Psikologiako Graduan Matematikako edukiekin lotutako  i k irakasgaiak: i k • • • •

Psikologiaren Metdologia Datu Analisia eta Diseinuak: Metodo Ez Esperimentala Datu Analisia eta Diseinuak: Metodo Ez Esperimentala Diseinuak eta Datu Analisia: Metodo Esperimentala Psikometria

2. Batxilergoko o aukeren ingguruan

• Psikologiako Graduan Biologiako edukiekin lotutako  irakasgaiak:


Horrek ez du esan nahi Gizarte Zientzietako Batxilergoa eginda,  Psikologiako Gradura sar ez daitekenik. g Edozeinetik etorrita ere eska daiteke sarrera. Aurtengo sarrera kalifikazioa: 6,03.

2. Batxilergoko o aukeren ingguruan

UPV‐EHUko sarrera probatan Biologia eta Matematikak dira,  fase espezifikoan hautatu daitezken ikasgaiak.

psikologia  

aurkezpena, gradua