Page 1

HAUR HEZKUNTZA LEHEN HEZKUNTZA Irakasleen Unibertsitate Eskolak Bilbo 2011-10-26 Gasteiz 2011-11-02 Donostia 2011-11-08 Euskal Herriko Unibertsitatea / III Orientazio Topaketak

Gasteizko Irakasleen U. Eskola Escuela U. de Magisterio de Vitoria


1.a. GRADUAK MINORRA


MINORRA


2.a. HIZKUNTZA PROFILA Donostia Ikasle guztientzat hizkuntzaDonostia: eredua bakarra izango da. %90 euskaraz eskainiko da eta %10 gaztelaniaz eskainiko da.


2.b. HIZKUNTZEN KONPETENTZIA MAILA • Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetarako Europar Barrutiaren Erreferentziako C1 konpetentzia maila egiaztatu behar du ikasleak. • Europar hizkuntzaren batean (Ingeleran) duen adierazpena B1 mailara. Derrigorrezko irakasgai bat ingeleraren gaitasun komunikatiboaren garapenera zuzenduko da.

Gasteizko Irakasleen U. Eskola Escuela U. de Magisterio de Vitoria


HIZKUNTZA EREDUA/ MODELO LINGÜÍSTICO E

C

1.

2. %75 C

3.

%25 E

4.

E

Gasteizko Irakasleen U. Eskola Escuela U. de Magisterio de Vitoria

%75 E

E+C

E+ C

E+C


3.a. MINORRAK 2

3

MINORRAK

4

Soziologia, Psikologia Pedagogia

HAUR

Haur Hezkuntza Tailerrak Euskara, hezkuntza tresna Atzerriko Hizkuntza

Didaktikak

Heziketa Berezia

Hizkuntzak Practicum I Practicum II

LEHEN

Jakintza arloak

30 HAUTAZKOAK

1

Berrikuntzako Proiektuak

18

Practicum III

Gradu Amaierako Lana

12

7


3.a. MINORRAK Soziologia, Psikologia Pedagogia

3

4

LEHEN

Hizkuntzak

Adierazpena eta komunikazioa dramatizazioaren bidez

Kulturartekotasuna Hizkuntzen trataera bateratua

Jakintza arloak Didaktikak

MINORRAK

Irakurzaletasuna eta liburutegia

Gorputz Hezkuntza

18

Practicum I Practicum II

30 HAUTAZKOAK

2

HAUR

1

Practicum III

Gradu Amaierako Lana

12

Gasteizko Irakasleen U. Eskola Escuela U. de Magisterio de Vitoria

8


3.a. MINORRAK Soziologia, Psikologia Pedagogia

3

MINORRAK

4

Berrikuntza Haur Hezkuntzako Eskolan

Musika Hezkuntza Atzerriko Hizkuntza

Jakintza arloak

Hizkuntzak

LEHEN

Didaktikak

Hizkuntza Aniztasuna Eskolan

30 HAUTAZKOAK

2

HAUR

1

Curriculuma eta Baliabideak Berrikuntza Lehen Hezkuntzako Eskolan

Practicum I Practicum II

18

Practicum III

Gradu Amaierako Lana

12

9


Hezkuntza Berrikuntzako Proiektuak: Proiektuak: Lehen Hezkuntzako Irakaskuntza / ikaskuntza ikaskuntza jarduerak sakontzeko gaitasunetaz hornitu. 30 ECTS KREDITU. HAUTAZKOAK. Haur Hezkuntzako tailerrak: tailerrak: Haur Hezkuntzako irakaskuntza/ikaskuntza garatzeko eremuak sakontzeko gaitasunetaz hornitu. Atzerriko Hizkuntz Hizkuntzaa: Ingelera irakasteko gaitasunez hornitu. Heziketa Berezia Berezia:: Hezkuntza premia bereziei erantzuteko gaitasunetaz gaitasunet az hornitu. hornitu. Euskara Irakaskuntzarako tresna: tresna: Eusk Euskara ara irakasteko/ikasteko irakasteko/ikasteko gaitasunetaz hornitu. hornitu.


Adierazpena eta komunikazioa dramatizazioaren bidez: bidez: HAUR HEZKUNTZAKO HEZ KUNTZAKO adierazpen eremuetan sakontzeko minorra, minorra, antzerkilaritza bide gis gisaa erabiliz. 30 ECTS KREDITU. HAUTAZKOAK. Kulturartekotasuna Kulturartekotasuna:: Haur eta Lehen Hezkuntzako irakaskuntza/ ikaskuntzan kulturaren arteko baloreak, baloreak, tradizioak, eta jokabideak kudeatzeko gaitasunetaz hornituz. Hizkuntzen trataera bateratua bateratua:: Eskolan elkarr elkarrekin ekin biz bizii diren hizkuntzak kuadetzeko gaitasunez hornitu. Irakurzaletasuna eta liburutegia: liburutegia: Irakurtzeko gustua bultzatzeko eta liliburutegiak burutegiak dinamizatzeko gaitasunetaz hornitu. Gorputz Hezkuntza Hezkuntza:: LEHEN HEZKUNTZAN HEZKUNTZAN Gorputz Gorputz Hezkuntza irakasteko gaitasunez gaitasunez hornitu. Gasteizko Irakasleen U. Eskola Escuela U. de Magisterio de Vitoria


Berrikuntza Lehen Hezkuntzako Eskolan: Eskolan: Lehen Hezkuntzako Irakaskuntza / ikaskuntza jarduerak sakontzeko gaitasunetaz hornitu. Berrikuntza Haur Hezkuntzako Eskolan: Eskolan: Haur Hezkuntzako irakaskuntza/ikaskuntza garatzeko eremuak sakontzeko gaitasunetaz hornitu. 30 ECTS KREDITU. HAUTAZKOAK. Atzerriko Hizkuntza: Hizkuntza: Ingelera irakasteko gaitasunez hornitu. Musika Hezkuntza: Hezkuntza: musika irakasteko gaitasunetaz hornitu. Hizkuntza Aniztasuna Eskolan: Eskolan: hizkuntza proiektuak lantzeko gaitasunetaz hornitu Curriculuma eta baliabideak: baliabideak: baliabide berriak erabiltzeko gaitasunetaz hornitu


4. LEKUALDAKETA ARAUTEGIA Indarrean dagoen arautegiaren arabera. Baldintzak bete behar dira, eskatu behar da eta onartua izan behar da: Lehenengo maila oso-osorik gaindituta izatea edo 60 kreditu. Iraute arauak betetzea. Ikastegiko zuzendaritzak onartu ahal izango ditu titulazio horretako lehenengo mailan sartzeko ezarrita dagoen kopuruarekin bateragarriak diren leku aldaketak. Horretarako, ikastegiko Akademia Antolakuntzako Batzordeak egindako irizpide objektiboak izango dira kontuan. Irizpideok iragarki oholean egongo dira izena emateko, epea hasi baino lehen. Gasteizko Irakasleen U. Eskola Escuela U. de Magisterio de Vitoria


5. LANERATZEA • Derrigorrezko eskolatzearen edozein sareko ikastetxeetan Haur Heziketako / Lehen Heziketako maisu/maestra. • Egun Gorputz Hezkuntza, Atzerriko Hizkuntza, Musika Hezkuntza eta Heziketa Berezia diplomatuek profil profesional berezia dute. • Ez daude gure esku graduatuen laneratze baldintzak.

Gasteizko Irakasleen U. Eskola Escuela U. de Magisterio de Vitoria


6. Graduondokoak Graduondokoaren eskaintzaren eta arautegiaren arabera.

Gasteizko Irakasleen U. Eskola Escuela U. de Magisterio de Vitoria


7. SÍNTESIS. Propuesta formativas de la Escuelas Universitarias de Magisterio de la UPV/EHU en resumen

Dos grados (Haur/Lehen): 4 cursos Único modelo lingüístico en Donostia. En Bilbao y Vitoria línea en euskara y castellano hasta 3º, a partir de 3º obligatoriedad de cursar 25% de asignaturas en euskera.

C1 en lenguas oficiales. B1 en inglés. Formación socio-psicopedagógica, curricular y didáctica Grados generalistas con posibilidad de especialización. Plazas limitadas en los minors.

laburbilduz

Practicum y Trabajo de fin de grado que completa la especialización.

Gasteizko Irakasleen U. Eskola Escuela U. de Magisterio de Vitoria

16


17

haur Hezkuntza- Lehen Hezkuntza  

Graduaren aurkezpena

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you