Page 1

FILOSOFIA ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAKULTATEA Gizarte Hezkuntzako Gradua


Gizarte Hezkuntzako Gradua

Ikasketen Deskribapena

• gizarte eta hezkuntzako gertaera bere osotasunean ikastea • gizarte eta hezkuntzako prozesuak eta sistemak aztertzea, antolatzea eta garatzea • lanbideari buruzko prestakuntza ematea jardueraesparru jakinetan – – – – – – – –

Eremu soziokulturalak eta dinamizazioa Gizarte eta lan arloa Pertsona helduen etengabeko prestakuntza Bazterkeria eta arrisku soziala Adineko pertsonak Ezindu psikikoak, fisikoak eta sentsorialak Komunitateko baliabideak eta zebitzuak … 2


Gizarte Hezkuntzako Gradua

Mota

1. maila

2. maila

Adarreko oinarrizko irakasgaiak

18

24

42

Beste adar batzuetako oinarrizko irakasgaiak

12

6

18

Nahitaezkoak

30

30

Kanpo-praktikak

3. maila

Ikasketen Antolamendua

30

42

12

12

12

18

30

60

60

240

Gradu Amaierako Lana

GUZTIRA

60

60

Guztira

96

36 12

Hautazkoak

4. maila

3


Gizarte Hezkuntzako Gradua •

Tituluaren Programa

Ikasketa-plana lauhilabeteka banatutako zazpi modulutan egituratzen da lehenengo hiru mailatan, eta modulu bakarrean laugarren mailan. Lehenengo hiru moduluak Pedagogiako tituluari komunak dira (90 kreditu). Irakasgaiek 6 ECTS kreditu balio dute, Pacticuma eta Gradu Amaierako Lana izan ezik. Irakasgaiak euskaraz zein gaztelaniaz eskaintzen dira.

Ikast.

Lauh.

Modulua

Irakasgaia

1

1

Hezkuntzaren testuingurak

1. 2. 3. 4. 5.

1

2

Hezkuntzalanbideak

1. Pedagogia: Hezkuntza Teoriak eta Erakundeak 2. Giza Eskubideak eta Gizarte Politikak 3. Henkuntzako Legedia eta Nazioarteko ikuspegia 4. Lanbide Identitatea eta Garapena 5. Hezjuntza Komunikazioa eta Erlazioa

Hezkuntzaren Soziologia Hezkuntzaren Historia Garapenaren Psikologia Estatistika Hezkuntzan Hezkuntza, Hizkuntza, Kultura eta Aniztasuna

4


Gizarte Hezkuntzako Gradua

Tituluen Programa

Ikast.

Lauh Modulua

Irakasgaia

2

1

Hezkuntzaprozesuen oinarriak

1. 2. 3. 4. 5.

2

2

Gizarte eta hezkuntzako programen plangintza, kudeaketa eta ebaluazioa

1. Gizarte eta Hezkuntza Ikerketa 2. Esku-hartzearen Plangintza 3. Gizarte eta Hezkuntzako Programen Ebaluazioa 4. Esku-hartzeko Proposamen Metodologiko Orokorrak Bazterketa Egoeretan 5. Informazioaren Teknologia eta Komunikazioa Gizarte Hezkuntzan

Didaktika Orokorra Hezkuntza eta Gizarte Orientazioa Hezkuntzaren Psikologia Prozesuen Antolakuntza eta Kudeaketa Bazterketa eta Inklusio Prozesuak

5


Gizarte Hezkuntzako Gradua

Tituluen Programa

Ikas

Lauh Modulua

Irakasgaia

3

1

Dinamizazio soziala eta komunitateko ikuspegia

1. 2. 3. 4. 5.

Komunitate Garapena Gizarte eta Kultura Dinamizazioa Giza Garapen Iraunkorrerako Hezkuntza Practicuma (12 ECTS kreditu) Hautazkoa: Euskararen Araua eta Erabilera (*)

3

2

Gizarte eta hezkuntzako eskuhartzeak

1.

Gizarte eta Hezkuntza Esku-hartzea Familian, Haurtzaroan, Nerabezaroan eta Gaztaroan Gizarte eta Hezkuntza Esku-hartzea Testuinguru Kalteatuetan Gizarte eta Hezkuntza Esku-hartzea Pertsona heludekin, adinekoekin eta menpeko pertsonekin Hautazko bi irakasgai: - Kulturarteko Hezkintza (*) - Hezkuntza eta Hizkuntza Aniztasuna - Familia Orientazioa - Bizitza Aktiborako Trantsizioa - Komunikazioa euskaraz: hezkuntza eta gizarte arloak(*)

2. 3. 4.

6


Gizarte Hezkuntzako Gradua

Tituluen Programa

Ikas

Lauh Modulua

Irakasgaia

4

1

Garapenaren profesionala eta gizarte eta hezkuntzako jarduera

1. Practicuma (12 ECTS kreditu) 2. Hautazko hiru irakasgai: - Taldeen Dinamika Gizarte eta Hezkunta Jardueran - Ikerkuntza Proiektua - Lanbidearen eta Enpleguaren Garapenerako Orientazioa - Ikuspegi Soziolinguistikoak Gizarte Eskuhartzean

4

2

Garapen profesionala eta gizarte eta hezkuntzako jarduera

1. Practicuma (18 ECTS kreditu) 2. Gradu Amaierako Lana (12 ECTS kreditu)

7


Gizarte Hezkuntzako Gradua

Praktikak

• Practicuma (nahitaezko praktikak): 42 ECTS kreditu • Helburuak: – lanean sartzeko prozesua erraztea (unibertsitatearen eta lanmunduaren arteko lotura) – gizarte-hezitzaileen laneko funtzioak garatzea: diagnostikoa, plangintza, esku-hartzea, ebaluazioa, berrikuntza, ikerkuntza eta prestakuntza. • Praktiken garapena: – Ikaslea kokatzea esku-hartzearen eremuan eta gizartehezitzaileen eginkizunetan diharduen erakunde batean (300 hitzarmen daude sinatuta) – Esku-hartze eremuak eta praktiketako zentroak • harrera-pisuak, babespeko etxebizitzak, epaitegiak, … • aisialdi-elkarteak, ludotekak, • jantoki sozialak, pasadizoko personen harrera, espetxeak, birgaintzezentroak, • eguneko zentroak, etxeak, elkarteak, egoitzak … • okupazio-tailerrak, hezkuntza bereziko zentroak, elkarteak, fundazioak… • hiritarren proiektuak, bizilagunen elkarteak, komunitateko garapenplanak, etorkinentzako informazioa eta aholkularitza, Menak… • garapenerako lankidetza (proiektuak hainbat herrialdetan)

8


Gizarte Hezkuntzako Gradua

Ezarpen-Kronologia

1. maila: 2010/11 2. maila: 2011/12 3. maila: 2012/13 4. maila: 2013/14

9


Gizarte eta lege hezkuntza  

Gizarte hezkuntza

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you