Oriel Davies Open 2012

Page 49

Melanie Manchot Melanie Manchot’s practice investigates performative qualities of portraiture in the context of events, situations and encounters with people who become active participants. Cameras, both still and moving, are both the means to create these encounters and to record them. Her practice often explores the meanings of public space and forms engaging explorations into our individual and collective identities. Mae arfer Melanie Manchot yn archwilio ansoddau perfformiadol portreadau yng nghyd-destun digwyddiadau, sefyllfaoedd a chyfarfyddiadau â phobl sy'n dod yn gyfranogwyr gweithgar. Defnyddir camerâu llonydd a symudol i greu a chofnodi’r cyfarfyddiadau hyn. Mae ei harfer yn aml yn archwilio ystyron mannau cyhoeddus, ac yn ffurfio archwiliadau ysgogol i’n hunaniaethau unigol a chyfunol.

Spray (LEAP after The Great Ecstasy) 2011 HD video, 17’45”