Page 1

3ยบ E.S.O.

DPTO. ORIENTACION IES RAMร“N CABANILLAS ABRIL 2013


O PRÓXIMO ANO CADA UN/HA DE VÓS TERÁ QUE TOMAR DECISIÓNS SOBRE:

As materias e itinerarios a cursar en 4º Materias e itinerarios no noso IES Criterios para escoller: O que me gusta e se me da ben O que quero estudar despois da ESO: Bacharelato Ciclos Formativos

Outras opcións a cursar sen o Graduado en ESO Cursar un PCPI Cursar a educación de adultos (maiores de 18 anos) Acceso a ciclos de grao medio mediante proba (17 anos cumpridos no ano de realización da proba) Proba libre graduado en educación secundaria (18 anos)


MATERIAS E ITINERARIOS DE 4º ESO O primeiro que debes coñecer son as MATERIAS que cursarás obrigatoriamente e os ITINERARIOS E MATERIAS que podes escoller. No seguinte cadro, reflíctese a organización das materias no noso IES. Debes escoller un ITINERARIO e dentro del o número de MATERIAS que se indican:

MATERIAS OBRIGATORIAS Lingua Galega e Literatura

Lingua Castelá e Literatura

Ciencias Sociais, xeografía e historia

Ética

Educación física

1ª Lingua estranxeira: Inglés

Relixión católica / Atención educativa ITINERARIOS e OPTATIVAS Itinerario A Cursas 3 materias:

Itinerario B Cursas 3 materias :

Matemáticas B

Matemáticas B

Física e Química

Física e Química

Educ. Plástica e Visual

Bioloxía e Xeoloxía

OPTATIVAS Itinerario A

OPTATIVAS Itinerario B

Escolles 2 das seguintes materias:

Escolles 2 das seguintes materias:

Tecnoloxías

Tecnoloxías

Informatica

Informática

Bioloxía e Xeoloxía

Francés (2ª lingua

Obradoiro Iniciativas Emprendedoras

Francés (2ª lingua

estranxeira) •

Obradoiro Iniciativas Emprendedoras

estranxeira)

Itinerario C Escolles materias entre os dous seguintes grupos de materias (1+4)

1. Escolles unha: •

Matemáticas A ou Matemáticas B

2.Das seguintes materias debes escoller catro: •

Latín

Música

Educación Plástica e Visual

Informática

Francés

Cultura Clásica ou Obradoiro Iniciativas Emprendedoras

MOI IMPORTANTE Se en 3º cursaches Cultura Clásica ou Obradoiro de Iniciativas Emprendedoras, NON as podes volver a cursar en 4º.


CRITERIOS PARA ESCOLLER ITINERARIOS E MATERIAS Podedes empregar os seguintes criterios para escoller os itinerarios e optativas: 1. O que se me da ben e me gusta 2. O que quero facer despois da ESO 1. O QUE SE ME DA BEN, O QUE ME GUSTA Se tes unha materia na que eres moi bo/boa e che gusta, se a escolles terás as seguintes avantaxes: -poderás ter unha boa nota no teu expediente e ter unha boa media na ESO (moi importante se queres facer un ciclo de grao medio) -terás bos resultados con menor esforzo Para saber de que tratan algunhas das materias que podes escoller aquí tes algunha pequenas reseñas: ◦ Cultura Clásica: como eran as sociedades e a culturas de Grecia e Roma?, que aspectos perduran ata os nosos días?. Coñecerededes as súas conquistas, como se organizaban socialmente, o seu sistema de goberno , os seus costumes, o arte, a língua, etc e reflexionaredes sobre como estas culturas influíron na configuración e progreso de Europa. ◦ Obradoiro de Iniciativas Emprendedoras: esta materia potencia o emprendemento e o relaciona coa realidade do contorno socioeconómico e produtivo.

2. O QUE QUERO FACER DESPOIS DA ESO 2.1.

SE QUERES FACER UN BACHARELATO.

Se despois da ESO vas a realizar un Bacharelato debes ter en conta que terás materias que son continuidade das materias da ESO. É importante ter en conta que si non as cursas en 4º irás en desvantaxe no Bacharelato xa que, haberá contidos que non estudaches e que precisas para levar un bo ritmo na nova etapa. Escoller materias en función do Bacharelato implica coñecer : •

as Modalidades de Bacharelato

a relación das modalidades do Bacharelato coas titulacións universitarias e

a relación das modalidades e materias do Bacharelato coas materias de 4º


2.1.1.Modalidades de Bacharelato -Hai 3 modalidades de Bacharelato: -Cada unha ten materias obrigatorias, propias de modalidade e optativas BACHARELATO

CIENCIAS E TECNOLOXÍA

HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

NO IES RAMÓN CABANILLAS Materias

-Ciencias do mundo contemporáneo

-Educación Física

Comunes

-Filosofía e Cidadanía

-L.Castelá e lit. I

-L.Galega e lit. I

-L.Estranxeira I

-Relixión 1º

Materias de Modalidade

C U R S O

(cursas 3) As progresivas aparecen en cursiva. Tes que escoller unha opción. Optativas (cursas 1)

Materias

2 C U R S O

OPCIÓN 1 -Matemáticas I -Física e Química -Bioloxía e Xeoloxía

OPCIÓN 2

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

-Matemáticas I -Física e Química -Debuxo Técnico I

-Hª do mundo contemporáneo -Latín I -Grego I

-Hª do mundo contemporáneo -Economía -Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais I

-Debuxo Técnico I -Tecnoloxías da Información e a da Comunicación -Música -Francés I

-Tecnoloxías da Información e a da Comunicación -Música -Francés I -Antropoloxía -Lliteraturas Hispánicas

CIENCIAS E TECNOLOXÍA

HUMANIDADES E IENCIAS SOCIAIS

Comunes

Lingua Galega e Lit. II Hª da Filosofía

Propias de

OPCIÓN 1

Modalidade e

-Matemáticas II -Física -Química -Bioloxía

optativa (en total 4 materias) As materias en cursiva son progresivas ou precisan ter cursada unha determinada materia en 1º

OPCIÓN 2 -Matemáticas II -Física -Química -Debuxo Técnico II OPCIÓN 3 -Matemáticas II -Ciencias da terra e do medioambiente -Química -Bioloxía OPCIÓN 4 -Matemáticas II (obrigatoria) Escoller 3 materias das seguintes: -Bioloxía -Quimica -Métodos Estatísticos e Numéricos -Francés II

Lingua Castelá e Lit. II Hª de España

Lingua Estranxeira II

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2 OPCIÓN 3 -Xeograf -Xeografía -Xeografía -Latín II -Economía -Latín II -Hª da da empresa -Grego II Arte -Matemátics aplicadas ás Ciencias Sociais II

OPCIÓN 4 -Xeografía -Latín II -Literatura Universal

Escolle unha optativa das seguintes: -Literatura Universal -Historia da Arte -Francés II -Literatura Galega do S.XX -Ética e Filosofía do Dereito -Xeografía e Historia de Galicia


ARTÍSTICO A. plásticas, deseño e imaxe

A. escénicas, música e danza

Materias

-Ciencias do mundo contemporáneo

-Educación Física

Comunes

-Filosofía e Cidadanía

-L.Castelá e lit. I

-L.Galega e lit. I

-L.Estranxeira I

-Relixión 1º

Materias de

-Cultura audiovisual (obrigat)

-Cultura Audiovisual (obrigatoria)

CURSO

Modalidade

-Debuxo Técnico I

-Análise Musical I

(1 obrigatoria + 2 -Debuxo Artístico I

-Anatomía aplicada

a escoller)

-Volume

-Linguaxe e práctica musical

Optativas

-Antropoloxía

-2ª lingua estranxeira

(escoller 1)

-Literaturas hispánicas

-Música

-Tecnoloxías da información e da comunicación ARTÍSTICO A. plásticas, deseño e imaxe Materias

-Hª de España

- Hª de la Filosofía

Comunes

-L.Castelá e lit. II

- L.Galega e lit. II

-L.Estranxeira II

- Relixión

Materias de

2º CURSO

A. escénicas, música e danza

-Hª da música e a danza (obrigat)

Modalidade

-Técnicas de expresión gráfico-

-Artes escénicas

(1 obrigatoria +2

plástica (obrigat)

-Literatura universal

a escoller)

- Hª da Arte

-Análise Musical II

-Deseño -Debuxo artístico II -Debuxo Técnico II Optativas

-Ética e filosofía do dereito

-Filosofía da ciencia e da tecnoloxía

-Métodos estatísticos e numéricos

-2ª lingua estranxeira

-Xeografía e historia de Galicia

-Literat galega do s.xx e da actualidade

-Xeoloxía

2.1.2. Relación Bacharelato coas titulacións universitarias Se vas a facer un Bacharelato debes saber que cos novos cambios na Universidade: – as Titulación Universitarias de Grao están vinculadas a unha Rama de Coñecemento (cadro1) – as Ramas de Coñecemento están vinculadas coas materias de 2º de Bacharelato (cadro 2)


CADRO 1: RAMA

ARTES E HUMANIDADES

GRAO Belas Artes

Información e Documentación

Ciencias da Cultura e Difusión Cultural

Inglés: Estudos Lingüísticos e Lit

Español: Estudos Lingüísticos e Literarios

Lingua e Literatura Españolas

Estudos de Galego e español

Lingua e Literatura Galegas

Filoloxía Clásica

Lingua e Literatura Inglesas

Filosofía

Lingua e Literatura modernas

Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e lit

Linguas estranxeiras

Historia

Tradución e interpretación

Historia da Arte

Xeografía e Historia

Humanidades

RAMA

CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS

GRAO Administración e dirección de empresas

Educacón Social

Economía

Pedagoxía

Ciencias empresariais

Periodismo

Ciencia política e da administración

Publicidade e relacións públicas

Ciencias da actividade física e do deporte (proba de acceso)

Relacións laborais e recursos humanos

Comunicación audiovisual

Socioloxía

Dereito

Traballo Social

Dirección e xestión pública

Turismo

Educación Infantil

Xeografía e ordenación do territorio

Educación primaria

RAMA CIENCIAS

GRAO Bioloxía

Física

Ciencias Ambientais

Matemáticas

Ciencias do Mar

Química

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos

RAMA CIENCIAS

DA SAÚDE

RAMA

GRAO Enfarmaría

Odontoloxía

Farmacia

Óptica e Optometría

Fisioterapia

Podoloxía

Logopedia

Psicoloxía

Medicina

Terapia Ocupacional

Nutricion Humana e Dietética

Veterinaria GRAO


ENXEÑARÍA

Arquitectura

E. Eléctrica

E ARQUITECTURA Arquitectura Naval

E.Electrónica Industrial e Automát.

E.en d. Industrial e desenvolvemto do produto

E. en Organización Industrial

E. Procesos Químicos Industriais

E. en Propulsión e Servizos do Buq

E. Agraria

E.en Química Industrial

E. Agrícola e do Medio Rural

E. Forestal

E.Civil

E.Forestal e do Medio Natural

E. das Industrias Agroalimentarias

E. Informática

E. en Tecnoloxías Industriais

E. Mariña

E.de Edificación

E. Mecánica

E.de Enerxía

E.Náutica en Transporte Marítimo

E.de Obras Públicas

E. Química

E. de Tecnoloxías de Telecomunicación

E. en Xeomática e Topografía

E.dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

Tecnoloxía da Enxeñaría Civil

CADRO 2: VÍNCULO MATERIAS 2º BACHARELATO-RAMAS COÑECEMENTO

Ciencias Sociais e

Artes e

Ciencias da Saúde Ciencias

Enxeñaría e

Xurídicas -Análise Musical II

Humanidades -Análise Musical II

-Anatomía aplicada -Bioloxía

Arquitectura -Bioloxía

-Anatomía aplicada

-Anatomía aplicada

-Bioloxía

-C.da terra e

-C. da Terra e

-Artes Escénicas

-Artes Escénicas

-C. da terra e

medioambientais medioambientais

-Bioloxía

-Cultura audiovisual medioambientais

-Electrotecnia

-D.Técnico II

-C. da Terra e

-D.Artístico II

-Física

-Física

-Deseño

Medioambientais

-D. Técnico II

-Matemáticas II

-Matemáticas II

-Economía

-Cultura Audiovisual

-Deseño

-Química

-Química

-Economía de

-D.Artístico II

-Economía

-Tecnoloxía

empresa

-D.Técnico II

-Economía de

Industrial II

-Electrotrecnia

-Deseño

empresa

-Física

-Economía

-Xeografía

-Matemáticas II

-Economía de empresa

-Grego II

-Química

-Física

-Hª da música e a

-Tecn.industrial II

-Xeografía

danza

-Grego II

-Hª da arte

-Hª da música e a danza

-Hª do mundo

-Hª da Arte

contemporáneo

-Hª do mundo

-Latín II

contemporáneo

-Linguaxe e práctica

-Latín II

musical

-Linguaxe e práctica musical -Literatura universal -Literatura Universal

-Matem aplicadas ás

-Matemáticas II

CCSS

-Mat aplicadas ás CCSS

-Técnicas expresión

-Química

gráfico /plástica

-Técnicas expresión

-Volume

gráfico-plástica -Volume

2.1.3.Relación itinerarios 4º ESO – Bacharelatos


ITINERARIOS e OPTATIVAS Itinerario A

Itinerario B

Cursas 3 materias:

Cursas 3 materias:

Itinerario C Escolles materias entre os dous

Matemáticas B

Matemáticas B

seguintes grupos de materias (1+4):

Física e Química

Física e Química

1. Escolles 1 materia das seguintes:

Educac. Plástica e Visual

Bioloxía e Xeoloxía

OPTATIVAS Itinerario A

OPTATIVAS Itinerario B

Escolles 2 materias das seguintes:

Escolles 2 materias das seguintes:

Matemáticas A ou B

2. Escolles 4 materias das seguintes:

Tecnoloxías

Tecnoloxías

Latín

Informática

Informática

Música

Bioloxía e Xeoloxía

Francés (2ª lingua

Educación Plástica e Visual

Obradoiro Iniciativas

estranxeira)

Francés

Obradoiro Iniciativas

Informática

Emprendedoras

Cultura Clásica ou

Emprendedoras •

Francés (2ª lingua

Obradoiro Iniciativas

estranxeira)

Emprendedoras RECOMENDACIÓNS BACHARELAATOS •

BACH. Ciencias e Tecnoloxía: é recomendable escoller os itinerarios A e B. Debes escoller como materias EPV ou B-X dependendo do itinerario de 1º Bach que queiras facer no noso IES.

BACH. Humanidades e Ciencias Sociais: o mais adecuado é o itinerario C . Se escolles a opción de 1º Bach que ten Latín, recoméndase cursar Latín en 4º. Podes escoller outros itinerarios e materias de 4º se cursar a opción de 1º Bach no noso IES que non ten latín.

BACH. Artes: recoméndase escoller as materias de EPV ou Música (segundo o itinerario de artes que se escolla).

Ciclos FP: podes realizar a elección dependendo do ciclo e dos teus intereses, consulta de manera individualizada en Orientación.

Exemplo: A) Elección de itinerario de 4º para cursar o Grao Universitario de Psicoloxía . Pasos: • 1º: ir ao cadro de Ramas de coñecemento-Titulacións. Comprobamos que Psicoloxía pertence á rama de Ciencias da Saúde • 2º: ir ao cadro de materias de 2º Bacharelato vinculadas ás ramas de coñecemento. Vemos que a rama de Ciencias da saúde ten vinculadas as seguintes materias: Anatomía aplicada, Bioloxía, C. da terra e medioambientais, Física, Matemáticas II, Química e comprobamos no cadro das modalidades de Bacharelato que todas estas materias pertencen á modalidade de Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía. • 3º: ver que materias e itinerarios de 4º están vinculadas coa modalidade e materias de Bacharelato escollidas (Ciencias e Tecnoloxía). Comprobamos que as materias de este Bacharelato (Bioloxía, Física, Química, C.da terra e medioambientais..) nos aconsellan cursar en 4º o Itinerario B ou o A escollendo como optativa Bioloxía. B) Se non sabes que vas a estudar despois do Bacharelato Comeza no paso 3º do exemplo anterior


2.2

SE QUERES FACER UN CICLO FORMATIVO •

Debes saber que nos ciclos existe un número limitado de prazas e que o primeiro criterio que se emprega para escoller ao alumnado que ten opción a entrar no ciclo é o de NOTA MEDIA DA ESO.

Existen 22 +4 novas FAMILIAS PROFESIONAIS. Cada unha inclúe varios ciclos relacionados cun campo profesional, os ciclos poden ser medios ou superiores.

Para acceder a un ciclo de Grao Medio debes ter o Graduado en ESO (acceso directo, o 80% das prazas se reservan para este acceso) ou realizar unha proba de acceso (hai que ter 17 anos ou cumprilos no ano de realización da proba; resérvase o 20% restante das prazas). Todos os ciclos teñen módulos (equivalen ás materias), consulta o programa de cada ciclo medio (www.edu.xunta.es/fp) para ver que materias da ESO teñen relación cos módulos dos ciclos. É unha boa idea escoller materias de 4º relacionadas co ciclos que se desexa cursar.

Para acceder a un ciclo de Grao Superior debes ter o Bachiller ou realizar a proba de acceso a ciclos superiores (hai que ter 19 anos no ano de realización da proba). Se queres facer un Ciclo de Grao Superior ten en conta o seguinte cadro que te indica quen ten prioridade para entrar nun ciclo superior segundo teña cursado a modalidade de Bacharelato vinculada á familia profesional

FAMILIA PROFESIONAL

CICLOS DE GRAO SUPERIOR

MODALIDADES DE

Técnico Superior en...

BACHARELATO

Administración e xestión

Administración e finanzas

Humanidades e CCSS

Agraria

Xestión forestal e do medio natural

Ciencias e Tecnoloxía

Proxectos de edificación

Ciencias e Tecnoloxía

Actividades físicas e deportivas

Artes Gráficas Artes e Artesanía Comercio e Marketing Edificación e Obra Civil

Artes Proxectos de obra civil

Ciencias e Tecnoloxía Artes

Electricidade e Electrónica

Sistemas electrónicos e automatizados

Ciencias e Tecnoloxía

Sistemas de telecomunicación e

Ciencias e Tecnoloxía

informáticos

Enerxía e auga

Automatización e robótica industrial

Ciencias e Tecnoloxía

Mantemento electrónico

Ciencias e Tecnoloxía

Eficiencia enerxética e enerxía solar

Ciencias e Tecnoloxía

térmica Enerxías renovables

Ciencias e Tecnoloxía


Fabricación mecánica

Construcións metálicas

Ciencias e Tecnoloxía

Deseño e fabricación mecánica

Ciencias e Tecnoloxía

Programación da produción de

Ciencias e Tecnoloxía

fabricación mecánica Programación da produción en

Ciencias e Tecnoloxía

moldeamento de metais e polímeros Hostalería e turismo

Axencias de viaxes e xestión de

Humanidades e CCSS

eventos Guía, información e asistencias

Humanidades e CCSS

turísticas

Imaxe persoal

Dirección de cociña

Ciencias e Tecnoloxía

Dirección de servizos de restauración

Ciencias e Tecnoloxía

Xestión de aloxamento turísticos

Humanidades e CCSS

Estética integral e benestar

Ciencias e Tecnoloxía

Estilismo e dirección de peiteado

Humanidades e CCSS Ciencias e Tecnoloxía

Imaxe e son

Animación 3D, xogos e contornos

Ciencias e Tecnoloxía

interativos Iluminación, capatación e tratamento de Ciencias e Tecnoloxía imaxe Produción de audiovisuais e

Ciencias e Tecnoloxía

espectáculos Realización de proxectos audiovisuais e Ciencias e Tecnoloxía espectáculos Industrias alimentarias

Son para audiovisuais e espectáculos

Ciencias e Tecnoloxía

Procesos e calidade na industria

Ciencias e Tecnoloxía

alimentaria Vitivinicultura

Ciencias e Tecnoloxía

Administración de sistemas

Ciencias e Tecnoloxía

Industrias extractivas Informática e comunicacións

informáticos en rede Desenvolvemento de aplicacións

Ciencias e Tecnoloxía

multiplataforma Instalacións e mantemento

Deenvolvemento de aplicacións web

Ciencias e Tecnoloxía

Desenvolvemento de proxectos de

Ciencias e tecnoloxía

instalacións térmicas e fluídos Mantemento de instalacións térmicas e

Ciencias e tecnoloxía

fluídos Madeira, moble e cortiza

Mecatrónica industrial

Ciencias e tecnoloxía

Deseño e amoblamento

Ciencias e tecnoloxía Artes

Marítimo-pesqueira

Transporte marítimo e pesca de altura

Ciencias e tecnoloxía

Química

Laboratorio de análise e control de

Ciencias e Tecnoloxía

calidade

(materia de Química)

Química industrial

Ciencias e Tecnoloxía


(materia de Química) Sanidade

Audioloxía protésica

Ciencias e Tecnoloxía

Próteses dentais

Ciencias e Tecnoloxía

Seguridade e ambiente

Educación e control ambiental

Ciencias e Tecnoloxía

Servizos socioculturais e á

Educación Infantil

Humanidades e Ciencias

comunidade

Sociais

Téxtil, confección e pel

Transporte e mantemento de

Deseño e produción de calzado e

Ciencias e Tecnoloxía

complementos

Artes

Patronaxe e moda

Ciencias e Tecnoloxía

Automoción

Ciencias e Tecnoloxía

Desenvolvemento e fabricación de

Ciencias e Tecnoloxía

vehículos Vidro e cerámica

produtos cerámicos

• Oferta de ciclos formativos medios Actividades Físicas e Deportivas: CM Condución de actividades físico-deportivas no medio natural.

Administración e xestión: CM Xestión administrativa.

• Agraria: •

CM Traballos forestais e conservación do medio natural.

CM Xardinaría e floraría.

CM Produción agropecuaria

CM Produción agroecolóxica

Artes e artesanías Artes Gráficas: •

CM Impresión en artes gráficas.

CM Preimpresión en artes gráficas.

Comercio e Marketing: •

CM Comercio.

Edificación e Obra Civil: •

CM Construción.

CM Obras de interior, decoración e rehabilitación

Electricidade e Electrónica: •

CM Equipos electrónicos de consumo.

CM Instalacións eléctricas e automáticas.

CM Instalacións de telecomunicacións

Enerxía e auga Fabricación Mecánica: •

CM Mecanizado.

CM Soldadura e caldeiraría.

Hostalería e Turismo: •

CM Cociña e gastronomía.


CM Servizos en restauración.

• Imaxe e Son: •

CM Laboratorio de imaxe.

Imaxe Persoal: • •

CM Estética persoal decorativa. CM Peiteado e cosmética capilar.

Industrias Alimentarias: •

CM Panadaría, repostaría e confeitaría.

CM Aceites de oliva e viños.

CM Elaboración de produtos alimentarios

Industrias extractivas Informática e comunicacións: •

CM Sistemas microinformáticos e redes.

Instalación e mantemento: •

CM Instalacións frigoríficas e de climatización

CM Instalacións de produción de calor

CM Mantemento electromecánico

Madeira, moble e cortiza: •

CM Instalación e amoblamento

CM Carpintaría e moble.

Marítimo pesqueiras: •

CM Mergullo a media profundidade.

CM Operacións de cultivo acuícola.

CM Operación, control e mantemento de máquinas e instalacións do buque.

CM Pesca e transporte marítimo.

Química: •

CM Laboratorio

Sanidade: •

CM Coidados auxiliares de enfermería.

CM Emerxencias sanitarias.

CM Farmacia e parafarmacia.

Seguridade e medioambiente Servizos socioculturais e á comunidade: •

CM Atención a persoas en situación de dependencia.

Téxtil, confección e pel: •

CM Confección e moda.

Transporte e mantemento de vehículos: •

CM Electromecánica de vehículos.

• CM Carrozaría. Vidro e cerámica

Podes consultar NO MES DE XUÑO a oferta actualizada en:

www.edu.xunta.es/fp


OPCIÓNS SEN O TÍTULO DE GRADUADO EN ESO 1. Cursar un PCPI • Quen pode cursalo? O alumnado maior de 15 anos que os cumpra antes do 31 de decembro do ano de inicio do programa e que non teña o título de Graduado en educación secundaria. •

Que podes conseguir co PCPI?

O PCPI permite: 1. Iniciarse profesionalmente e conseguir competencias profesionais dunha cualificación profesional de nivel 1 do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais. 2. Posibilitar unha inserción sociolaboral satisfactoria. 3. Continuar estudos mediante a superación da Proba de acceso a ciclos formativos de grao medio. 4. O acceso directo a ciclos de grao medio cando se supere os módulos obrigatorios do programa. 5. A obtención do título de graduado en educación secundaria cando se superen todos os módulos do programa. •

Cantas prazas hai por grupo ?

Máximo: 15 alumnos/as. •

Que Reximes e Modalidades existen?

Reximes: -Ordinario. -Integrado. A formación profesionalizadora impártese nos 2 cursos e inclúe varios perfís profesionais. Modalidades: Existen 3 modalidades, hai que consultar a oferta de cada centro para coñecer que modalide/s ofrece.

Modalidade A, tódolos módulos do 1º curso se imparten nun mesmo centro educativo, agás o de formación en centros de traballo.

• Modalidade B, os módulos profesionais impártense nun centro educativo, agás o de formación en centros de traballo e os módulos formativos de carácter xeral impártense noutro. • Modalidade C mixta, os módulos formativos de carácter xeral impártense en centros educativos e os módulos profesionais,baixo a coordinación e logo de autorización da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, en empresas, corporacións locais, asociacións profesionais, asociacións non gobernamentais ou noutras entidades.

Canto dura un PCPI?

Dous anos •

Que certificados se obteñen?

-Certificación académica dos módulos profesionais superados -Certificación de profesionalidade e acreditacion de unidades de competencia (a solicitude do alumn@): cando se superan os módulos profesionais.


-Certificación académica que permite o acceso directo aos ciclos de Grao medio: cando se superan os módulos obrigatorios. -Título de Graduado en Educación Secundaria: cando se superan os módulos obrigatorios e os voluntarios. •

Existe obriga de asistir a case? Poden darme de baixa?

A asistencia é obrigatoria tanto ao centro de traballo como ao centro educativo. Causará baixa de oficio, o alumnado de 1º curso en idade de escolarización non obrigatoria que incorra en 10 novas faltas de asistencia, desde que se lle realice apercibimento por : 1. acumular as seguintes faltas de asistencia inxustificadas: - 10% da duración global dos períodos lectivos do conxunto dos módulos, sempre que sexan un mínimo de 20 sesións - 15% da duración global dun módulo, sempre que se impartisen 5 perídos lectivos de dito módulo 2. na realización dos módulos profesionais (empresa): - faltar de maneira inxustificada. O número de faltas concretarase na programación xeral anual, en todo caso non poderá ser superior ao 10% da duración de cada módulo. - ter actitude incorrecta ou falta de aproveitamento O alumnado que cause baixa de oficio non poderá volver a matricularse nun PCPI. O alumnado en idade de escolarización non obrigatoria, no caso de non cumprir co punto 2, será proposto para a reincorporación ao nivel da ESO de referencia. •

Como se organiza o PCPI?

Cada curso estrutúrase en módulos (equivalente ás materias). Existen módulos obrigatorios e módulos voluntarios e módulos profesionais e de carácter xeral. A continuación reflíctese a organización dun PCPI en modalidade C Mixta. MÓDULOS Específicos

OBXECTIVOS

CURSO

Adquirir competencias profesionais.

LUGAR

Profesionais (mínimo

Empresa 580

horas) OBRIGATORIOS (2

tipos

I

de Formativos

módulos)

competencias básicas e favorecer a

de carácter xeral

Contribuír ao desenvolvemento das transición ao mundo laboral.

II

Completar o desenvolvemento das

2º:

no

competencias básicas que posibilitan

cuadrimestre

IES

2º:

IES

cursar con éxito un C.M. VOLUNTARIOS

Completar

a

formación

obtención do título.

para

a

no

cuadrimestre

Exemplo: PCPI SERVIZOS DE RESTAURACIÓN (MODALIDADE C MIXTA)


MÓDULOS 1º CURSO Específicos Profesionais (na empresa)

Módulos Formativos de carácter xeral I

Titoría e

1. Competencia comunicativa e dixital I (4h)

1.

Servizo básico de restaurante.

2. Sociedade e cidadanía I (3 h)

2.

Servizo básico de bar-cafetaría.

3. Científico-Matemático I (4 h)

3.

Aprovisionamento, seguridade e

4. Iniciativa persoal e relacións laborais I (2 h)

orientación

hixiene

MÓDULOS 2º CURSO M. Formativos carácter xeral II

Módulos Voluntarios

Titoría e

-Cursanse no 1º cuadrimestre (1º

-Cúrsanse no 2º cuadrimestre (3º avaliación)

e 2º avaliación)

-Permiten a obtención do Graduado en Educación

-Currículo do módulo 3 do nivel

Secundaria.

II

-Currículo módulo 4 do nivel II da educación de

da educación básica para as

persoas adultas

adultos.

-Son:

-Inclúen aspectos básicos de varias materias:

1. Competencia comunicativa e

1. Ámbito Comunicación

dixital II ( 6 h)

-Lingua Galega e Literatura

2. Sociedade e cidadanía II ( 4 h)

-Lingua Castelá e literatura

3. Científico-Matemático II ( 8 h)

-1ª lingua estranxeira

4. Formación complementaria

2. Ámbito Social

acceso a ciclos (3 H). Permite

-C. Sociais, xeografía e historia

acceder a ciclos sen proba de

-Educación para a cidadanía, e

acceso.

orientación

-os aspectos perceptivos das materias: EPV e Música 3. Ámbito Científico -Tecnolóxico -Matemáticas -Ciencias da Natureza -Tecnoloxías -os aspectos relacionados coa saúde e co medio natural da materia de Educación Física.

Cal e procedemento para a incorporación a un PCPI?

ALUMNADO PASOS

APROBACIÓN

Alumnado 1.Elaboracion dos seguintes informes: Servizo menor de 16 -Informe individualizado do titor/a (competencia curricular, dificultades de Territorial anos aprendizaxe, m.a.d, proposta do equipo docente) Inspección -Informe D.Orientación Educativa

de

2. Conformidade do: -pai e nai ou titor/a legal -alumn@ 2.Proposta de incorporación ao PCPI por parte da dirección do centro tendo en conta os informes anteriores e envío da proposta e os informes do titor e Orientación ao Servizo Territorial de Inspección Educativa 3. Resolución sobre a autorización do Servizo Territorial de Inspección Educativa e comunicación ao centro educativo antes do remate do período de admisión 4. Comunicación da dirección do centro aos pais ou representantes legais, segundo modelo anexo VI do dog, da concesión ou denegación da autorización. Alumnado 1.Elaboracion dos seguintes informes: Dirección maior de 16 -Informe individualizado do titor/a (competencia curricular, dificultades de centro

do


anos ou que aprendizaxe, mad, proposta do equipo docente) os cumpra -Informe D.Orientación no 2011 2. Conformidade do: -pai e nai ou titor/a legal -alumn@ 3. A dirección do centro, tendo en conta a documentación anterior, resolve a autorización da proposta de incorporación ao PCPI. 4. Comunicación da dirección do centro aos pais ou representantes legais, segundo modelo anexo VI do dog, da concesión ou denegación. Resto do Conformidade do pai e nai ou titor/a legal e alumn@ alumnado

Dirección centro

do

Quen ten prioridade na adxudicacion de praza?

1. Alumnado matriculado no centro no curso anterior 2. Alumnado incorporado en idade de escolarización obrigatoria 3. Alumnado escolarizado na ESO no curso anterior 4. Resto do alumnado 5. No caso de empate: sexo menos representado no perfil profesional e orde alfabético a partir do apelido que comeza pola designada en sorteo anual. •

Cal é a oferta?

Consulta cada ano a oferta actualizada e os lugares donde se imparten os PCPI no enlace: www.edu.xunta.es/fp • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

PCPI de servizos administrativos. PCPI de pedra natural. PCPI de asistencia en actividades e en instalacións deportivas. PCPI de informática. PCPI de xardinaría e viveirismo. PCPI de fontanaría, calefacción e climatización doméstica. PCPI de producións agrícolas. PCPI de estética. PCPI de arranxos orais. PCPI de peiteado. PCPI de reprografía. PCPI de carpintaría. PCPI de operacións en industrias gráficas. PCPI de pesca e transporte marítimo. PCPI de moldes e pezas cerámicas artesanais. PCPI de emprego doméstico. PCPI de comercio. PCPI de limpeza de edicios, locais e moblaxe. PCPI de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións. PCPI de costura. PCPI de montaxe de redes eléctricas. PCPI de reparación de calzado e marroquinaría. PCPI de albanelaría. PCPI de tapizaría. PCPI de revestimentos de obra. PCPI de cortinaxe e complementos de decoración. PCPI de fabricación mecánica. PCPI de lavandaría. PCPI de cociña. PCPI de mantemento de vehículos. PCPI de servizos de restauración. PCPI de mantemento estrutural e supercial de embarcacións. PCPI de aloxamento. PCPI de cerámica.


PCPI de pastelaría.

2. Educación de Adultos •

Poderánse matricular na educación de adultos para as ensinanzas conducentes á obtención do título de graduado en educación secundaria o alumnado: -maior de 18 anos -maiores de 16 con contrato laboral

Datas de inscripción e matrícula:

-Matrícula para os módulos 1 e 3: primeira quincena do mes de setembro -Matrícula módulos 2 e 4: segunda quincena do mes de xaneiro. Aconsellámoste confirmar no centro que imparta estas ensinanzas as datas de matrícula debido aos cambios nas ensinanzas. •

Organización da educación de adultos ➔

2 Niveis (ou cursos): I e II.

3 Ámbitos (cada ámbito inclúe aspectos de varias materias): ÁMBITOS

MATERIAS COAS QUE SE RELACIONAN

Comunicación

-Lingua Galega e Literatura -Lingua Castelá e literatura -1ª lingua estranxeira

Social

-C. Sociais, xeografía e historia -Educación para a cidadanía, e -os aspectos perceptivos das materias de: Educacion Plástica e visual e, Música

Científico

-Matemáticas

-Tecnolóxico

-Ciencias da Natureza -Tecnoloxías -os aspectos relacionados coa saúde e co medio natural de Educación Física.

Módulos: cada ámbito ten 4 módulos. Distribúense da seguinte maneira: 2

módulos en cada nivel (ou curso) e, dentro do nivel un se imparte no 1º trimestre e outro no 2º trimestre. •

Validacións O cursado na ESO non cae en saco roto e pode servirche para ter validacións na educación de adultos

Materias superadas de 3º ESO para obter a equivalencia no ámbito correspondente

Ámbito no Módulo 3 de educación secundaria obrigatoria para persoas adultas equivalente


Matemáticas Bioloxía-Xeoloxía Física-Química e, Tecnoloxías

Científico-Tecnolóxico

Lingua Galega e literatura Lingua Castelá e literatura e, 1ª ou 2ª lingua estranxeira

Comunicación

Ciencias Sociais, xeografía e historia

Sociedade

Materias superadas de 4º ESO para obter a equivalencia no ámbito correspondente Matemáticas Bioloxía-Xeoloxía Física-Química e, Tecnoloxías Lingua Galega e literatura Lingua Castelá e literatura e, 1ª ou 2ª lingua estranxeira

Ámbito no Módulo 4 de educación secundaria obrigatoria para persoas adultas equivalente Científico-Tecnolóxico

Comunicación

3. Acceder a un Ciclo Medio mediante Proba •

Partes da Proba: - Sociolingüística: Lingua castelá, Lingua galega, Ciencias sociais. - Matemática: matemáticas. - Científico-técnica: Ciencias da natureza, Tecnoloxía.

Se este ano fas a proba de acceso recorda que, unha vez superada, a certificación ten validez en anos posteriores. Se superas só unha parte, se che mantén o aprobado desta parte durante 2 anos en Galicia.

Os aprobados mediante proba, teñen reservado un 20% das prazas do ciclo.

4. Proba libre de Graduado en Educación Secundaria Quen pode presentarse?

As persoas que teñan cumpridos 18 anos o día anterior á data na que se celebren as probas. Os/as matriculados/as na educación secundaria obrigatoria (ESO) ou na educación secundaria para persoas adultas, deberán renunciar ao dereito de seren avaliadas por esa matrícula oficial se desexan presentarse ás probas. •

Partes da proba As probas están estruturadas en 3 ámbitos, cada unha inclúe contidos de varias materias: ➔ Ámbito da comunicación: L.castelá e literatura, L.galega e literatura e L. estranxeira. ➔ Ámbito científico-tecnolóxico: Matemáticas, Tecnoloxía e Ciencias da natureza (contidos de Xeoloxía, Bioloxía, e Física e química). ➔ Ámbito social: Xeografía e historia, Música e Educación plástica e visual.


Datas da convocatoria

-Hai 2 convocatorias: xuño e setembro •

Exencións:

4º ESO Lingua Galega e literatura

Módulos voluntarios PCPI

Grupos de materias das probas para obter o graduado en ESO

Comunicación

Lingüístico

Científico-Tecnolóxico

Científico-Tecnolóxico

Social

Ciencias Sociais

Lingua Castelá e literatura 1ª ou 2ª lingua estranxeira Matemáticas Bioloxía-Xeoloxía Física-Química Tecnoloxías C. Sociais, xeografía e hª

ANOTACIÓNS


QUERO FACER....

TEテ前 QUE ESCOLLER....

RESOLVENDO SUPOSTOS

窶「

Se queres facer o C.S de Fテコtbol que terテュas que facer?


Se fas o Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais, en que orde de preferencia estarías se queres facer o C.S de Hixiene Bucodental?

Podes facer a proba de acceso a Ciencias do Deporte e Actividade Física/INEF en 1º Bacharelato?

Como se accede ao Ciclo de Mergullo a media profundidades?

Para facer Podoloxía que Bacharelato sería adecuado cursar, e que materias deberías cursar para que nas PAU che ponderen 0.2 na parte específica?

Como se accede ao C.S de Fotografía Artística?

Queres ser director de cine/teatro/tv, que podes estudar e como se accede?

Se fas o C.M de Farmacia e Parafarmacia e logo quixeras facer o Grao Universitario de Farmacia que terías que estudar?

Se non obtés o Graduado, que podes facer?


El futuro pertenece a aquellos... que creen en la belleza de sus sue単os


RECORDA QUE TES NO BLOG DE ORIENTACIÓN : • •

ESTE FOLLETO

OS ENLACES ACTUALIZADOS E, •

MAIS INFORMACIÓN

PIENSOSIENTOSOY.BLOGSPOT.COM.ES

ORIENTACIÓN 3º ESO  

Folleto de orientac ión académico-profesional para alumnado de 3º ESO IES Ramón Cabanillas