Page 1

5/2014

31.03 – 20.04

Вярваме в качеството на нашите продукти и гaрантираме 100% удовлетвореност от тях.

Крем за ръце 100 мл  11288 Защитаващ крем за ръце и нокти

Орифлейм е член на Асоциацията за директни продажби, с което допринасяме за налагането на най-високите стандарти в бизнес етиката.

 11287 Подхранващ крем за ръце за суха кожа

6.90 лв.

За повече информация относно политиките на Орифлейм, свързани с тестове върху животни, посетете: www.oriflame.bg

Удобна опаковка от

100 мл

Подарете на сухите ръце допълнителна хидратация

Нашите благотворителни инициативи служат в подкрепа на млади жени и деца чрез многообразие от образователни програми.

www.facebook.com/oriflame.bg www.twitter.com/oriflame бул.”Д-р Г.М. Димитров” 1 гр. София 1797 Тел.: (02) 970 55 55 Телефон за клиенти: 0700 17 800 на цената на 1 градски разговор www.oriflame.bg

Всеки за

2.50 лв.

В следващия каталог… НОВИ аромати Eclat за Него и за Нея плюс неустоими отстъпки!

© 2014 Oriflame Cosmetics SA

ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ

BG 109502.1

Каталог 5, 2014 (31.03 - 20.04)

Чрез нашето сътрудничество с Rainforest Alliance се стремим хартията, използвана за производството на каталозите ни, да идва от добре ръководени горски масиви.

С UV филтри, които предпазват ноктите и ръцете

Всички оферти са в сила до изчерпване на количествата.

Грижа за ръцете и ноктите на СУПЕР ЦЕНА!

Представяме Ви


1Ǚǚǎnj НОВА КОЛЕКЦИЯ ǗǛǘǒǗǣǕǬ 3Ǚǚǎǔ НОВИ СЕРИИ ǞǒǝǕǕ

ПРЕДСТАВЯМЕ ǜǝǒǑǞǟǍǏǬǙǒ ВИ КОЛЕКЦИЯТА ǏǕǗǛǘǒǗǣǕǬǟǍ ГРИМ THE ONE ǐǝǕǙ7+(21(

Изберете цвета, ǕǴǮDzǽDzǿDzȃǯDzǿǭ който най-много ǷǻǶǿǻǺǭǶǹǺǻǰǻ Ви отива Ǐǵǻǿǵǯǭ

The ONЕ е нашата нова 7KH21ǑDzǺǭȅǭǿǭǹǺǮǬ колекция грим – отражение ǶǺǷDZǶȂǴȋǯǼǴǸ²ǻǿǽǭdzDzǺǵDzǺǭ на всяка частица от Вас. ǯǾȌǷǭȄǭǾǿǵȃǭǻǿǏǭǾ 

КРАСИВА ВСЕКИ ДЕН ǗǝǍǞǕǏǍǏǞǒǗǕǑǒǚ

ЦВЕТЕН АКЦЕНТ ǣǏǒǟǒǚǍǗǣǒǚǟ

очаквайте скоро ǻȄǭǷǯǭǶǿDzǾǷǻǽǻ

очаквайте скоро ǻȄǭǷǯǭǶǿDzǾǷǻǽǻ Козметични решения за всеки ден,  ǖǺdzǸDZǾǴȃǹǴǼDZȄDZǹǴȋdzǬǯǾDzǷǵDZDzǺ които ще превърнат ежедневните ǷǻǵǿǻȆDzǼǽDzǯȇǽǺǭǿDZDzDZǰǹDZǮǹǴǾDZ разкрасяващи ритуали от висш ǼǬdzǶǼǬǽȋǮǬȅǴǼǴǾǿǬǷǴǻǿǯǵǾȅ пилотаж в детска игра. ǼǵǸǻǿǭdzǯǰDZǾǽǶǬǴǯǼǬ

ДЪЛГОТРАЕН ЕФЕКТ ǑǧǘǐǛǟǝǍǒǚǒǡǒǗǟ

Впечатляващи, иновативни и ǎǴǽǺǶǺDZȀDZǶǾǴǮǹǴǻǼǺǰǿǶǾǴ модерни продукти, които даряват ǷǻǵǿǻǯǬǼǬǹǾǴǼǬǹǺǏǵǻǾǵǰȀǽȌǯǭǿ увереност, когато искате да сте в ǼDzǽȁDzǷǿǺǭǯǵǴǵȌǼǽDzǴȂDZǷǴȋǰDZǹ центъра на вниманието.

Високоефективни продукти, ǎǻDZȃǬǾǷȋǮǬȅǴǴǹǺǮǬǾǴǮǹǴǵ които гарантирано Ви осигуряват ǸǺǰDZǼǹǴǻǼǺǰǿǶǾǴǷǻǵǿǻDZǭǽȌǯǭǿ перфектна визия през целия ден. ǾȀǯDzǽDzǺǻǾǿ ǷǻǰǭǿǻǵǾǷǭǿDzDZǭǾǿDzǯ ȃDzǺǿȇǽǭǺǭǯǺǵǹǭǺǵDzǿǻ

Вдъхновени от Вашия стил на ǏDZȇȂǺǻǯDzǺǵǻǿǏǭȅǵȌǾǿǵǸǺǭ живот, създадохме нова dzǵǯǻǿǾȇǴDZǭDZǻȂǹDzǹǺǮǬ козметична серия, съобразена с ǶǺdzǸDZǾǴȃǹǬǽDZǼǴȋǾȇǻǮǽǭǴDzǺǭǾ най-актуалните тенденции в ǹǬǵǬǶǾǿǬǷǹǴǾDZǾDZǹǰDZǹȂǴǴǮ грима и тайните на топ гримьорите, ǯǼǴǸǬǴǿǭǶǺǵǿDzǺǭǾǺǻǯǼǴǸȈǺǼǴǾDZ сред чието разнообразие ще откриете ǾǽDzDZȄǵDzǿǻǼǬdzǹǺǺǭǼǬdzǴDZȆDzǻǿǷǽǵDzǿDz всичко, от което се нуждаете, за да се ǯǾǵȄǷǻǻǿǷǻDzǿǻǾDzǺȀdzDZǭDzǿDzǴǭDZǭǾDz грижите за красотата си.  ǰǽǵdzǵǿDzǴǭǷǽǭǾǻǿǭǿǭǾǵ Повече информация за новата серия ще намерите на ǜǻǯDzȄDzǵǺȁǻǽǹǭȃǵȌǴǭǺǻǯǭǿǭǾDzǽǵȌȆDzǺǭǹDzǽǵǿDzǺǭ www.orifl ame.bg ZZZRULÁDPHEJ

The model here will be local. Please add the following sentence next to the picture (probably vertically oriented): Диляна Попова за Орифлейм

ǐǔǗǫǙnjǛǚǛǚǎnj ǙǛǑǒǘǕǍǗǟǝǕǞǍ

22

ВАШИТЕ МЕЧТИ – НАШЕ ВДЪХНОВЕНИЕ™ ǏǍǥǕǟǒǙǒǤǟǕ²ǚǍǥǒǏǑǧǢǚǛǏǒǚǕǒŒ

33


Моделът е гримиран със Спирала за обемни мигли The ONE 30460 Black, Кремообразни сенки за очи The ONE 30751 Shimmering Steel, Озаряващ фон дьо тен The ONE 30599 Light Ivory.

Богатата кремообразна текстура и ФОРМУЛАТА ЗА ОБЕМ С ВОСЪК придават максимален обем на миглите през цялото време

ПЪРВАТА В СВЕТА ОТ ОРИФЛЕЙМ

СПИРАЛА ЗА

24ч

НЕВЕРОЯТЕН ОБЕМ1) 1)

ВСЯКА МИГЛИЧКА Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ

Специалната четчица улавя и разделя всяка мигличка за фантастичен обем

ЦВЕТЕН АКЦЕНТ – СПИРАЛА ЗА СУПЕРОБЕМ 4

Клинично тествана (в сравнение с негримирани мигли)

The ONE Volume Blast Mascara Спирала за обемни мигли The ONE 8 мл

16.90 лв.

30460 Black

30461 Black Blue

НОВО! Ексклузивна

ВЪВЕЖДАЩА ЦЕНА само за

9.90 лв.


МОИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ТАЙНИ ǙǛǕǟǒǜǝǛǡǒǞǕǛǚǍǘǚǕǟǍǖǚǕ

30744 Beige Pearl

Йонас Рамел ǕǺǹǬǽǜǬǸDZǷ Глобален директор ǐǸǻǮǭǸDzǺDZǵǽDzǷǿǻǽ Орифлейм грим ǛǽǵȁǸDzǶǹǰǽǵǹ

30745 Rose Gold

Нанасяйте кремообразните сенки за ǚǭǺǭǾȌǶǿDzǷǽDzǹǻǻǮǽǭǴǺǵǿDzǾDzǺǷǵǴǭ очи с пръсти. Така меката текстура, ǻȄǵǾǼǽȇǾǿǵǟǭǷǭǹDzǷǭǿǭǿDzǷǾǿȀǽǭ затоплена от температурата на ǴǭǿǻǼǸDzǺǭǻǿǿDzǹǼDzǽǭǿȀǽǭǿǭǺǭ тялото, се разнася гладко и ǿȌǸǻǿǻǾDzǽǭǴǺǭǾȌǰǸǭDZǷǻǵ равномерно. ǽǭǯǺǻǹDzǽǺǻ

30746 Golden Brown

ПОДЧЕРТАВАНЕ ǛǚǐǣǑǜǞnjǎnjǙǑ

С върха на пръста разнесете цвета ǞǯȇǽȂǭǺǭǼǽȇǾǿǭǽǭǴǺDzǾDzǿDzȃǯDzǿǭ по повърхността на клепача, като ǼǻǼǻǯȇǽȂǺǻǾǿǿǭǺǭǷǸDzǼǭȄǭǷǭǿǻ започнете от вътрешния ъгъл и ǴǭǼǻȄǺDzǿDzǻǿǯȇǿǽDzȅǺǵȌȇǰȇǸǵ продължите към външната част. ǼǽǻDZȇǸdzǵǿDzǷȇǹǯȇǺȅǺǭǿǭȄǭǾǿ Разнесете добре по краищата, за ǝǭǴǺDzǾDzǿDzDZǻǮǽDzǼǻǷǽǭǵȆǭǿǭǴǭ да няма резки граници. DZǭǺȌǹǭǽDzǴǷǵǰǽǭǺǵȃǵ

30747 Olive Green

ДЪРЗЪК ЦВЯТ ǐǦǜǓǦǖǢǎǫǞ

За по-наситен цвят добавете още ǔǭǼǻǺǭǾǵǿDzǺȃǯȌǿDZǻǮǭǯDzǿDzǻȆDz няколко слоя и потъмнете в ǺȌǷǻǸǷǻǾǸǻȌǵǼǻǿȇǹǺDzǿDzǯ зависимост от предпочитанията. ǴǭǯǵǾǵǹǻǾǿǻǿǼǽDzDZǼǻȄǵǿǭǺǵȌǿǭ

30748 Petroleum Shine

Диляна Попова е гримирана с Кремообразни сенки за очи The ONE ǑǵǸȌǺǭDzǰǽǵǹǵǽǭǺǭǾǗǽDzǹǻǻǮǽǭǴǺǵǾDzǺǷǵǴǭǻȄǵ7KH21( 30748 Petroleum Shine, Спирала за обемни мигли The ONE 30460 3HWUROHXP6KLQHǞǼǵǽǭǸǭǴǭǻǮDzǹǺǵǹǵǰǸǵ7KH21(%ODFN Black , Озаряващ фон дьо тен The ONE 30598 Nude Pink. ǛǴǭǽȌǯǭȆȁǻǺDZȉǻǿDzǺ7KH21(1XGH3LQN

ǙnjǝǔǞǑǙǔ НАСИТЕНИ ǢǎǑǞǚǎǑ ЦВЕТОВЕ ǖǜǑǘǚǚǍǜnjǓǙǔ ǝǑǙǖǔǓnjǚǣǔ КРЕМООБРАЗНИ СЕНКИ ЗА ОЧИ

ǝǘǑǗǔǢǎǑǞǚǎǑ ǖǚǔǞǚǎǛǑǣnjǞǗǫǎnjǞ СМЕЛИ ЦВЕТОВЕ, ǗǽDzǹǻǻǮǽǭǴǺǭǿDzǷǾǿȀǽǭǷǻȌǿǻǾDz КОИТО ВПЕЧАТЛЯВАТ ǿǽǭǺǾȁǻǽǹǵǽǭǯȇǯȁǵǺǼǽǭȅDzȃǴǭ Кремообразна текстура, която се ǻȆDzǼǻǺǭǾǵǿDzǺȃǯȌǿǽǭǯǺǻǹDzǽǺǻ трансформира във фин прашец, за ǺǭǺǭǾȌǺDzǵDZȇǸǰǻǿǽǭDzǺDzȁDzǷǿ още по-наситен цвят, равномерно нанасяне и дълготраен ефект.

30748 Petroleum Shine 30748 Petroleum Shine

30750 Intense Plum

ЦВЕТЕН АКЦЕНТ – КРЕМООБРАЗНИ СЕНКИ ЗА ОЧИ В ЕФЕКТНИ ЦВЕТОВЕ ǢǎǑǞǑǙnjǖǢǑǙǞ²ǗǝǒǙǛǛǎǝǍǔǚǕǞǒǚǗǕǔǍǛǤǕǏǒǡǒǗǟǚǕǣǏǒǟǛǏǒ

The ONE Colour Impact Cream Eye Shadow Кремообразни сенки ǖǼDZǸǺǺǭǼǬdzǹǴǽDZǹǶǴ за очи The ONE dzǬǺȃǴ7KH21( 4ǰг

14.90 лв. ǷǮ

НОВО НОВО!! Ексклузивна ǒǷǾǷǸȀǴǵǯǺǭ

ǐǔǗǫǙnjǛǚǛǚǎnj

6

30749 Deep Indigo 30749 Deep Indigo

ǍǑǓ ǙnjǛǗnjǝǞǫǎnjǙǑǽ БЕЗ DzȁDzǷǿǵǯǺǭȁǻǽǹȀǸǭǴǭ НАПЛАСТЯВАНЕ DZȇǸǰǻǿǽǭDzǺDzȁDzǷǿ1) с ефективна формула за дълготраен ефект1)

30749 Deep Indigo

ǙǛǑǒǘǕǍǗǟǝǕǞǍ

30747 Olive Green 30747 Olive Green

ВЪВЕЖДАЩА ЦЕНА ǎǦǎǑǒǐnjǥnjǢǑǙnj само за ǾǭǹǻǴǭ

30751 Shimmering Steel 1) Потребителски тестове с 63 жени  ǜǻǿǽDzǮǵǿDzǸǾǷǵǿDzǾǿǻǯDzǾdzDzǺǵ

8.90 лв. ǷǮ


30430 Lustrous Nude

30437 Violet Shine

30431 Pink Hypnotic

30438 Raspberry Sorbet

ЦВЕТЕН АКЦЕНТ – ЧЕРВИЛО POWER SHINE

30442 Trendy Berry

50%

ПОВЕЧЕ БЛЯСЪК ОТ ОБИКНОВЕНОТО ЧЕРВИЛО1)

30439 Brilliant Fuchsia

30435 Vibrant Blush

30442 Trendy Berry

30436 Clover Haze

30443 Sexy Plum

no tic yp

30441 Red Ovation

С отразяващи перли MetaShine за повече блясък и озаряващ ефект.

H

30434 Glistening Rose

тествано с уред за измерване на блясъка

КРАСИВИТЕ УСТНИ ОБИЧАТ ДА БЛЕСТЯТ Pi nk

30440 Glazed Currant

1)

31

30433 Pink Dazzle

30444 Cocoa Burst

8

ЧЕРВИЛОТО POWER SHINE ПРИДАВА НА УСТНИТЕ

30 4

30432 Rosewood Gloss

30431 Pink Hypnotic

нюанса

30436 Clover Haze

Моделът е гримиран с Червило The ONE Power Shine 30442 Trendy Berry, Озаряващ фон дьо тен The ONE 30598 Nude Pink.

15модерни

TIP OF LIPSTICK WILL BE MADE TO LOOK MORE “CUT ACROSS” IN RETOUCH

The ONE Power Shine Lipstick Червило The ONE Power Shine 1.7 г

14.90 лв.

Дълготрайно хидратиращ комплекс LIP KISS COMPLEX – SPF 12: колкото по-гладки са устните, толкова повече е блясъкът.

НОВО! Ексклузивна

ВЪВЕЖДАЩА ЦЕНА само за

8.90 лв.


Фон дьо тен ǡǻǺDZȉǻǿDzǺ

МОИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ТАЙНИ ǙǛǕǟǒǜǝǛǡǒǞǕǛǚǍǘǚǕǟǍǖǚǕ

ЛЕКАТА ТЕКСТУРА ǗǑǖnjǞnjǞǑǖǝǞǟǜnj на фон дьо тена ǺǭȁǻǺDZȉǻǿDzǺǭ разкрива естественото ǽǭǴǷǽǵǯǭDzǾǿDzǾǿǯDzǺǻǿǻ сияние на кожата ǾǵȌǺǵDzǺǭǷǻdzǭǿǭ

30596 Porcelain

Йонас Рамел ǕǺǹǬǽǜǬǸDZǷ Глобален директор ǐǸǻǮǭǸDzǺDZǵǽDzǷǿǻǽ Орифлейм грим ǛǽǵȁǸDzǶǹǰǽǵǹ

30597 Fair Nude

01

02

03

Накарайте кожата ǚǭǷǭǽǭǶǿDzǷǻdzǭǿǭ около очите и носа ǻǷǻǸǻǻȄǵǿDzǵǺǻǾǭ да засияе с DZǭǴǭǾǵȌDzǾ озаряващия ǺdzǬǼȋǮǬȅǴȋ коректор. ǶǺǼDZǶǾǺǼ

ЛЕКА ǗǑǖnj ФОРМУЛА ЗА ǠǚǜǘǟǗnjǓnj

КОРЕКТОРА И ǖǚǜǑǖǞǚǜnjǔ ФОН ДЬО ǠǚǙǐǨǚ ТЕНА ǞǑǙnj

30598 Nude Pink

Нанесете озаряващия ǚǭǺDzǾDzǿDzǺdzǬǼȋǮǬȅǴȋ фон дьо тен, като ȀǺǹǰȈǺǾDZǹǷǭǿǻ започнете от средата на ǴǭǼǻȄǺDzǿDzǻǿǾǽDzDZǭǿǭǺǭ лицето и разнесете към ǸǵȃDzǿǻǵǽǭǴǺDzǾDzǿDzǷȇǹ външната част. Нанасяйте ǯȇǺȅǺǭǿǭȄǭǾǿǚǭǺǭǾȌǶǿDz умерено количество за ȀǹDzǽDzǺǻǷǻǸǵȄDzǾǿǯǻǴǭ естествена визия. DzǾǿDzǾǿǯDzǺǭǯǵǴǵȌ

30599 Light Ivory

Озаряващ комплекс ǛǴǭǽȌǯǭȆǷǻǹǼǸDzǷǾ HaloLight™, който кара +DOR/LJKWŒǷǻǶǿǻǷǭǽǭ кожата да засияе и ǷǻdzǭǿǭDZǭǴǭǾǵȌDzǵ прикрива ǼǽǵǷǽǵǯǭ несъвършенствата ǺDzǾȇǯȇǽȅDzǺǾǿǯǭǿǭ

30600 Natural Beige

Направете покритието ǚǭǼǽǭǯDzǿDzǼǻǷǽǵǿǵDzǿǻ още по-плътно, като ǻȆDzǼǻǼǸȇǿǺǻǷǭǿǻ нанесете коректор, където ǺǭǺDzǾDzǿDzǷǻǽDzǷǿǻǽǷȇDZDzǿǻ еDzǺDzǻǮȂǻDZǵǹǻ необходимо.

Надграждащо се ǚǭDZǰǽǭdzDZǭȆǻǾDz покритие за свежа, ǼǻǷǽǵǿǵDzǴǭǾǯDzdzǭ естествена визия DzǾǿDzǾǿǯDzǺǭǯǵǴǵȌ

30601 Olive Beige

Моделът е гримиран с Озаряващ фон дьо тен ǑǵǸȌǺǭDzǰǽǵǹǵǽǭǺǭǾǛǴǭǽȌǯǭȆȁǻǺDZȉǻǿDzǺ The ONE 30600 Natural Beige, Озаряващ 7KH21(1DWXUDO%HLJHǛǴǭǽȌǯǭȆ коректор The ONE 30616 Nude Pink, ǷǻǽDzǷǿǻǽ7KH21(1XGH3LQN Кремообразни сенки за очи The ONE 30746 ǗǽDzǹǻǻǮǽǭǴǺǵǾDzǺǷǵǴǭǻȄǵ7KH21( Golden Brown. *ROGHQ%URZQ

Формула без мазнини за ǡǻǽǹȀǸǭǮDzǴǹǭǴǺǵǺǵǴǭ матиращ ефект ǹǭǿǵǽǭȆDzȁDzǷǿ

Коректор ǗǻǽDzǷǿǻǽ 30615 Fair Light

КРАСИВА ВСЕКИ ДЕН – ОЗАРЯВАЩИ КОРЕКТОР И ФОН ФЬО ТЕН ǖǜnjǝǔǎnjǎǝǑǖǔǐǑǙ²ǛǔǍǝǬǏǍǦǕǗǛǝǒǗǟǛǝǕǡǛǚǡǩǛǟǒǚ

 �

 �7KH21(,OOX6NLQ&RQFHDOHU The ONE IlluSkin Concealer Озаряващ коректор ǚdzǬǼȋǮǬȅǶǺǼDZǶǾǺǼ The ONE 10 мл ǹǸ

8.90 лв. ǷǮ

4.90 лв. ǷǮ  �7KH21(,OOX6NLQ)RXQGDWLRQ The ONE IlluSkin Foundation Озаряващ фон дьо тен ǚdzǬǼȋǮǬȅȀǺǹǰȈǺǾDZǹ The ONE 30 мл ǹǸ

17.90 лв. ǷǮ

9.90 лв. ǷǮ Ексклузивна ǒǷǾǷǸȀǴǵǯǺǭ

ǐǔǗǫǙnjǛǚǛǚǎnj

10

 �

НОВО НОВО!!

30616 Nude Pink

ǙǛǑǒǘǕǍǗǟǝǕǞǍ

Коректорът ǗǻǽDzǷǿǻǽȇǿ ОЗАРЯВА ǚǓnjǜǫǎnj зоната около ǴǻǺǭǿǭǻǷǻǸǻ очите и прикрива ǻȄǵǿDzǵǼǽǵǷǽǵǯǭ подпухналостта ǼǻDZǼȀȂǺǭǸǻǾǿǿǭ1)2)

ВЪВЕЖДАЩА ǎǦǎǑǒǐnjǥnj ЦЕНА ǢǑǙnj

30617 Nude Beige

1) 2)

Потребителски тестове с участието на 104 жени ǜǻǿǽDzǮǵǿDzǸǾǷǵǿDzǾǿǻǯDzǾȀȄǭǾǿǵDzǿǻǺǭdzDzǺǵ

11


КАТАЛОГ

5ǑǕǘǬǚǍǜǛǜǛǏǍ

ǏǵǺǭǰǵǿǻȄǺǭǵ Винаги точна и СТИЛНА ǞǟǕǘǚǍ НОВО

ЛИМИТИРАНА КОЛЕКЦИЯǺǻǯǵȌǿǼǻǾǸǭǺǵǷǺǭǛǽǵȁǸDzǶǹ 25 ГРИЖА ЗА ВСИЧКИ ВАШИ ФАВОРИТИ

КОЖАТА

ǞǷȇǼǵǷǻǺǾȀǸǿǭǺǿǵ

Модерен часовник ǙǻDZDzǽDzǺȄǭǾǻǯǺǵǷ със супердълга розова ǾȇǾǾȀǼDzǽDZȇǸǰǭǽǻǴǻǯǭ каишка от изкуствена ǷǭǵȅǷǭǻǿǵǴǷȀǾǿǯDzǺǭ кожа и стъклено ǷǻdzǭǵǾǿȇǷǸDzǺǻ покритие на ǼǻǷǽǵǿǵDzǺǭ циферблата ȃǵȁDzǽǮǸǭǿǭ

42 АРОМАТИ ǕǴǷǸȋȄǵǿDzǸǺǻǰǻǽDZǾȇǹDZǭǏǵǼǽDzDZǾǿǭǯȌǺǻǯǻǿǻǽDzǷǸǭǹǺǻǸǵȃDzǺǭ ǛǽǵȁǸDzǶǹ²ǴǭȅDzǹDzǿȌǯǭȆǻǷǽǭǾǵǯǭǿǭǑǵǸȌǺǭǜǻǼǻǯǭ ǑǵǸȌǺǭǻǸǵȃDzǿǯǻǽȌǯǭǯǾǵȄǷǻ ǯǷǻDzǿǻǛǽǵȁǸDzǶǹǯȌǽǯǭ²ǷǽǭǾǻǿǭȀǾǼDzȂ 52 ЗА НЕГО dzDzǸǭǺǵDzǴǭǼǻǮDzDZǭǵǼǻǴǵǿǵǯǺǻǾǿ ǏȌǽǯǭǹ64 ȄDzǴǭDzDZǺǻǾǺDzȌȆDzǺǭǼǽǭǯǵǹǺǭȅǵǿDz ГРИМ ǼǽǻDZȀǷǿǵǻȆDzǼǻǼǻǼȀǸȌǽǺǵǵǸȋǮǵǹǵǺǭǯǾǵȄǷǵ ǮȇǸǰǭǽǾǷǵdzDzǺǵ 82 VERY-ME ǕǾǷǽDzǺǻǯǭȅ ǙǵǸDzǺǎǻǺǷǭǸǻǯ 92 ПРИРОДА ȀǼǽǭǯǵǿDzǸǚǼǴȀǷDZǵǸ ǎȇǸǰǭǽǵȌ 104 ГРИЖА ЗА ТЯЛОТО & КОСАТА

Изискан бял ǕǴǵǾǷǭǺǮȌǸ циферблат със ȃǵȁDzǽǮǸǭǿǾȇǾ сребристи ǾǽDzǮǽǵǾǿǵ елементи DzǸDzǹDzǺǿǵ

Рамката също е ǝǭǹǷǭǿǭǾȇȆǻDz сребриста, както ǾǽDzǮǽǵǾǿǭǷǭǷǿǻ иǵǷǻǼȄDzǿǻǾ копчето, с което движите ǷǻDzǿǻDZǯǵdzǵǿDz стрелките ǾǿǽDzǸǷǵǿDz

128 WELLNESS ОТКРИЙТЕ НАЙ-ДОБРИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ стр. 30

УХАНИЕ НА ФОКУС стр. 58

ГРИМ ТАЙНИ стр. 70 12

Ние вярваме в мечтите. Ние вярваме в красотата. Ние вярваме в теб. Искате да спестите време и да сте в крак с най-новите тенденции? Нашето богато портфолио е идеалният начин да се потопите в света на красотата.

ВАШИТЕ МЕЧТИ – НАШЕ В ДЪ Х Н О В Е Н И Е™

Най-модерният часовник този сезон може да бъде Ваш за

22.90 лв. при покупка на продукти за 35 лв. от каталога

Фината каишка ǡǵǺǭǿǭǷǭǵȅǷǭ от изкуствена ǻǿǵǴǷȀǾǿǯDzǺǭ кожа е с ефектни ǷǻdzǭDzǾDzȁDzǷǿǺǵ шевове и сигурна ȅDzǯǻǯDzǵǾǵǰȀǽǺǭ сребриста ǾǽDzǮǽǵǾǿǭ закопчалка ǴǭǷǻǼȄǭǸǷǭ

Colorful Wrap Watch &RORUIXO:UDS:DWFK Цветен часовник ǢǮDZǾDZǹȃǬǽǺǮǹǴǶ Модерен часовник с дълга розова ǙǻDZDzǽDzǺȄǭǾǻǯǺǵǷǾDZȇǸǰǭǽǻǴǻǯǭ каишка от изкуствена кожа и със ǷǭǵȅǷǭǻǿǵǴǷȀǾǿǯDzǺǭǷǻdzǭǵǾȇǾ стъклено покритие на корпуса. ǾǿȇǷǸDzǺǻǼǻǷǽǵǿǵDzǺǭǷǻǽǼȀǾǭ Корпус от неръждаема стомана. ǗǻǽǼȀǾǻǿǺDzǽȇdzDZǭDzǹǭǾǿǻǹǭǺǭ Кварцов механизъм. С включена ǗǯǭǽȃǻǯǹDzȂǭǺǵǴȇǹǞǯǷǸȋȄDzǺǭ безживачна батерия. Съдържа ǮDzǴdzǵǯǭȄǺǭǮǭǿDzǽǵȌǞȇDZȇǽdzǭ безопасно количество никел. ǮDzǴǻǼǭǾǺǻǷǻǸǵȄDzǾǿǯǻǺǵǷDzǸ Каишка: 41 x 1.5 см, корпус: 3 x 2.7 см ǗǭǵȅǷǭ[ǾǹǷǻǽǼȀǾ[Ǿǹ

27623 

ГОРЕЩА ОФЕРТА ǍǘǚǏǣNJǘǞǏǚǜNJ от каталога! ǸǼǴǪǼǪǵǸǭǪ

64.90 лв. ǷǮ Часовникът ǣǬǽǺǮǹǴǶȆǾ не се включва ǹDZǽDZǮǶǷȊȃǮǬ вǮǺȀDZǼǾǬǾǬ офертата.

13


НОВО

Живот, изпълнен с радост Свежият, пленителен аромат на Тоалетната вода Tenderly извиква усещане за романтика и желание да споделите специалните моменти с тези, които обичате. 

 Tenderly Eau de Toilette Тоалетна вода Tenderly Красива и женствена, магнолията е ключовата нотка за аромата. Тя е символ на младостта, невинността и вярата в новото начало. 50 мл

39.90 лв.

30061

25.90 лв.

 Tenderly Body Spray Спрей за тяло Tenderly 75 мл

9.90 лв.

30063

УСЕТИ МЕ!

Разтъркайте бутилката с китка и вдъхнете аромата!

СПРЕЙ ЗА ТЯЛО ПОДАРЪК

при покупка на тоалетната вода

14

15


Всичко е...

Всичко е…

ИЗТЪНЧЕНОСТ

ЕЛЕГАНТНОСТ

УСЕТИ МЕ!

Разтъркайте бутилката с китка и вдъхнете аромата!

абсентов ликьор, черен пипер, ветивер от Хаити

 Giordani Man Eau de Toilette Тоалетна вода Giordani Man 75 мл

17328

ДЕЗОДОРАНТ

ПОДАРЪК при покупка на тоалетната вода

16

49.90 лв.

мандарина, пачули, лилия  Giordani Gold Eau de Parfum Парфюмна вода Giordani Gold 50 мл

24169

32.90 лв.

44.90 лв.

29.90 лв.

 Giordani Man Anti-perspirant 24H Deodorant Рол-он против изпотяване Giordani Man 50 мл

 Giordani Gold Deodorising Body Spray Спрей-дезодорант Giordani Gold 75 мл

17329

24170

6.90 лв.

6.50 лв.

9.90 лв.

ДЕЗОДОРАНТ

ПОДАРЪК при покупка на парфюмната вода

17


ВСИЧКО е…

Всичко е…

РАЗКОШ

СТИЛ

УСЕТИ МЕ!

Разтъркайте бутилката с китка и вдъхнете аромата!

босилек, женско биле, пралини

ДЕЗОДОРАНТ

ПОДАРЪК при покупка на тоалетната вода

18

розов пипер, жасмин, мускус

 S8 Night Eau de Toilette Тоалетна вода S8 Night 50 мл

 Paradise Eau de Parfum Парфюмна вода Paradise 50 мл

15183

23853

39.90 лв.

25.90 лв.

 S8 Night Antiperspirant Deodorant Spray Спрей дезодорант против изпотяване S8 Night 150 мл

15184

11.90 лв.

69.90 лв.

45.90 лв.

 Paradise Deodorising Body Spray Спрей за тяло Paradise 75 мл

24353

9.90 лв.

ДЕЗОДОРАНТ

ПОДАРЪК при покупка на парфюмната вода

19


МОДЕРНО

Финесът среща шика в комбинация от нежен цвят и модерен дизайн

НОВО

МОДА

ЛИМИТИРАНА КОЛЕКЦИЯ

Всичко е…

Разкошно 

сиво

ПОГЛЕД ОТБЛИЗО: закопчаване с цип, вътрешен джоб с цип, отделение за мобилен телефон

До изчерпване на количествата.

  Isabella Bag Чанта Isabella Изискана чанта от изкуствена кожа с ефектен десен от изрязани минилистенца. С модерна и елегантна форма. Размери: 29.5 x 16 x 19.5 см

27645 

20

22.00 лв.

14.90 лв.

42.90 лв.

 Isabella Purse Портмоне Isabella Елегантното портмоне от изкуствена кожа впечатлява с красивия си десен от изрязани минилистенца. Има отделения за карти и банкноти. Размери: 19 x 2 x 10 см

 Isabella Belt Колан Isabella Модерен тънък колан от изкуствена кожа с оригинален десен от изрязани минилистенца и с ефектна дължина. Размери: 195 x 1.5 см

27647

64.90 лв.

27646 До изчерпване на количествата.

29.90 лв.

19.90 лв.

21


Всичко е...

Всичко е…

КЛАСИКА

МОДА

НОВО ПОГЛЕД ОТБЛИЗО: закопчаване с цип, вътрешен джоб с цип, отделение за мобилен телефон

НОВО

22

 Natassia Necklace Колие Natassia Сребристо колие със стъклени камъчета и изкуствени перли и с панделка от полиестер. С включено калъфче от органза. Съдържа безопасно количество никел. Дължина: 53 см (регулируема)

 Natassia Bracelet Гривна Natassia Стилна гривна със сребристи стъклени камъчета и перли. С включено калъфче от органза. Съдържа безопасно количество никел. Еластичната лента я прави подходяща за всеки.

 Natassia Earrings Обици Natassia Дръзки обици със сребристи стъклени камъчета и изкуствени перли. С включено калъфче от органза. Съдържат безопасни количества никел. Кукички от неръждаема стомана. Диаметър: 3.5 см

27613

27615

27614

22.90 лв.

15.90 лв.

22.90 лв.

15.90 лв.

12.90 лв.

8.90 лв.

 Norah Chain Tote Чанта Norah Елегантна черна чанта за през рамо от изкуствена кожа с ефектна плетена дръжка със сребристи елементи. Подходяща за всеки повод. Размери: 48 x 33 x 10.5 см

27294

65.00 лв.

44.90 лв.

 Norah Chain Purse Портмоне Norah Суперстилно черно портмоне от изкуствена кожа, декорирано с ефектна сребриста верижка. Размери: 18.5 x 10 см

27295

29.90 лв.

20.90 лв. 23


ГРИЖА ЗА КОЖАТА

45

+

За зряла кожа

 

Всичко е

…ИНОВАЦИЯ

Защото знаем, че обичате да се чувствате и да изглеждате прекрасно, и сме наясно колко уверени Ви прави това, новата формула на “Спри времето” е обогатена с високоефективни антиейджинг нутриенти, които да Ви помогнат да сбъднете мечтите си за красива кожа.

 Time Reversing SkinGenist™ Day & Night Essence Серум с дневно & нощно действие “Спри времето” SkinGenist™ 30 мл

24217

47.90 лв.

26.90 лв.

 Time Reversing SkinGenist™ Day Cream SPF 15 Дневен крем “Спри времето” SkinGenist™ SPF15 50 мл

24181

42.90 лв.

23.90 лв. 25


Вашият проблем – НАШЕТО РЕШЕНИЕ Тъмни кръгове около очите?

ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ

ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ

Бръчици и подпухналост около очите? 

40 +

Зряла кожа с по-дълбоки бръчки?

Линда Хьолинг

Професионални обучения

55+

Не забравяйте, че когато избирате крем за околоочния контур, трябва да обърнете внимание на специфичните си проблеми! Например с какво искате да се преборите – с тъмните кръгове или с фините линии? Важно е също да се спрете на продукт, подходящ за възрастта Ви, тъй като с напредване на годините чувствителната кожа около очите се нуждае от поспециални грижи.

НУЖДАЕТЕ СЕ ОТ ►

НУЖДАЕТЕ СЕ ОТ ►

НУЖДАЕТЕ СЕ ОТ ►

НУЖДАЕТЕ СЕ ОТ

• Успокоява • Освежава • Охлажда

• Намалява тъмните кръгове около очите • Възстановява и успокоява уморената кожа • Възвръща свежестта на кожата

• Намалява подпухналостта и тъмните кръгове около очите • Намалява бръчките и фините линии

• Намалява белезите на стареене около очите • Изпълва дълбоките бръчки • Подчертава околоочния контур • Възстановява еластичността на кожата

грижа за кожата

Раздразнена кожа около очите?

ГОРЕЩИ СДЕЛКИ

 Essentials Eye Contour Gel Гел за околоочния контур Essentials 15 мл

23749

26

4.50 лв.

1.90 лв.

 Bioclinic Circulation Eye Power Accelerator Day/Night Дневен/нощен крем за околоочния контур Bioclinic 15 мл

23381

34.90 лв.

16.90 лв.

 Royal Velvet Firming Eye Contour Cream Стягащ крем за околоочния контур “Кралска кадифена колекция” 15 мл

22815

23.90 лв.

11.90 лв.

 Time Reversing Intense SkinGenistII™ Eye Cream Интензивен крем за околоочния контур “Спри времето” SkinGenistII™ 15 мл

24667

25.90 лв.

12.90 лв.

С КРЕМОВЕ ЗА ОКОЛООЧНИЯ КОНТУР! До

-55%

27


ЕФЕКТИВНА БОРБА СРЕЩУ БРЪЧКИТЕ

За всеки тип кожа

С ЕКСТРАКТ ОТ РАСТИТЕЛНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ Растителни стволови клетки Те са ценен източник на непрестанно обновяване за растенията. Екстрактът от растителни стволови клетки доказано повишава синтеза на колаген в дермалните клетки с над 200%1). Новообразуваният колаген помага за изпълването на бръчките отвътре и изглаждането на кожата.

   Ecollagen Wrinkle Correcting Day Cream SPF 15 Коригиращ дневен крем против бръчки Ecollagen SPF 15 50 мл

26685

39.90 лв.

 Ecollagen Wrinkle Correcting and Lifting Serum Серум против бръчки с лифтинг ефект Ecollagen 30 мл

 Ecollagen Wrinkle Correcting Night Cream Коригиращ нощен крем против бръчки Ecollagen 50 мл

30030

26686

39.90 лв.

с най-леката формула Повишава синтеза на колаген с над

200%

 Ecollagen Wrinkle Correcting Eye Cream Коригиращ крем за околоочния контур Ecollagen 15 мл

39.90 лв.

26687

26.90 лв.

18.90 лв.

Охлаждащ рол-он апликатор

НОВО

ЛИМИТИРАНА КОЛЕКЦИЯ

ВЗЕМЕТЕ ОХЛАЖДАЩИТЕ ДИСКОВЕ само за

3.90 лв.

28

при покупка на коригиращия крем за околоочния контур

Засилва ефективността при намаляване на тъмните кръгове и подпухналостта

 Сложете дисковете в хладилник за около 60 минути. Поставете под очите за 10–15 мин.  Eye Contour Pads Охлаждащи дискове за околоочния контур Материали: EVA, гел. Размери: 8 x 5.5 см

26937

1)

ултралек коригиращ дневен крем против бръчки Нов, ултрасвеж аромат Ултралека, интензивно хидратираща текстура Не омазнява кожата Подходящ за комбинирана към мазна кожа

НОВО 

грижа за кожата

35+

 Ecollagen Wrinkle Correcting Day Cream Light Лек коригиращ дневен крем против бръчки Ecollagen С изключително лека текстура и мощен екстракт от растителни стволови клетки, този деликатен крем има доказан ефект в борбата с бръчките. Бързоабсорбираща се, немазна текстура, идеална за комбинирана към мазна кожа. 50 мл

30028

39.90 лв.

27.90 лв.

7.50 лв. 1)

Екстракт от растителни стволови клетки, тестван ин витро

29


ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

Перфектното тяло

Ема Киърни е Главният научен ръководител на Центъра по клинични изследвания, проекти и разработки в Орифлейм. С помощта на най-модерните технологии тя открива и изследва въздействието на козметичните продукти за грижа за кожата върху отделните дермални слоеве.

Е ПОСТИЖИМО!

Ема Киърни

Тестове за ефективност на козметичните продукти

КАК ЩЕ МИ ПОМОГНЕ КРЕМЪТ ПРОТИВ СТРИИ?

Стриите наистина могат да Ви попречат да харесате тялото си. Овлажняващият крем против стрии Perfect Body ще Ви помогне да спечелите битката с тях и отново да се почувствате добре в кожата си!”

Резултатите от научните изследвания показват, че Овлажняващият крем от серията Perfect Body видимо редуцира стриите по тялото, намалява размера им и ги обезцветява.

 Perfect Body Firming Bust & Décolleté Gel Стягащ гел за бюст и деколте 50 мл

18434 Фитокин

Масло от сладък бадем

32.90 лв.

Намалява дебелината на стриите с до

Нанасяйте крема всеки ден в зоните със стрии (корем, гърди, бедра, задни части). Подходящ е за употреба и от бременни жени.

80%

1)

32.90 лв.

Масло от Шеа

Клинично тествано от 28 жени за 8 седмици

1)

30

22.90 лв.

 Perfect Body Anti-Stretch Mark Cream Овлажняващ крем против стрии 150 мл

• Масло от сладък бадем, което предпазва и подхранва кожата • Масло от шеа, коeто прави кожата мека и гладка

24337

18436

КАК УСПЯВА ДА НАМАЛИ СТРИИТЕ?

• Фитокин, който изглажда и възстановява кожата

 Perfect Body Ultra Firming Body Lotion Ултрастягащ лосион за тяло Perfect Body 200 мл

грижа за кожата

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

”Върнете самочувствието си!

Луксозната формула на крема е обогатена с комплекса Ori-Repair, който съдържа следните съставки:

СЕГА САМО ЗА

19.90 лв.

31


За всяка възраст

Ефективно намалява зачервяванията по лицето

83

ГОРДЕЙТЕ СЕ СЪС СВОЕТО СТЕГНАТО ТЯЛО!

НАПРАВЕТЕ КАПИЛЯРИТЕ НЕЗАБЕЛЕЖИМИ!

ПРОБЛЕМ НА КОЖАТА: ОТПУСНАТА КОЖА

% са съгласни

1)

Bioclinic Lifting Power Concentrate Day Дневен концентрат с лифтинг ефект Bioclinic 30 мл

21353

Видимо вталяващ ефект

42.90 лв.

Патентована формула Cellu-Light™ с ретинол и водорасли от Балтийско море

ПРОБЛЕМ НА КОЖАТА: ХИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ

НОЩ • ХИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ

 Bioclinic Red Away Dynamic Skin Recover Night Възстановяващ нощен крем за неутрализиране на зачервяванията Bioclinic 30 мл

Bioclinic Fade Away Active Essence Night Концентриран нощен крем за избелване на тъмни петна Bioclinic 30 мл

42.90 лв.

27.90 лв.

24191 

SPF

15

цветен крем против зачервявания Повишена ефективност с рол-он сфери със завъртане на 360°

42.90 лв.

27.90 лв.

Потребителска оценка след измерване обиколката на талията в клинични условия

Клинична оценка на ефекта от продукта при здравословен начин на живот и масаж 2)

32

Потребителска оценка след 8-седмична употреба на нощния крем.

2.2 см

2)

Значително намаляване на целулита с до 3)

1)

1)

Намаляване обиколката на бедрата с до

43%

44.90 лв.

 Bioclinic Soft Tint Red Reductor Day Дневен крем за неутрализиране на зачервяванията Bioclinic 30 мл

22454

КЛИНИЧНО ДОКАЗАНИ РЕЗУЛТАТИ

Значително намаляване на целулита

ДЕН • ОТПУСНАТА КОЖА

Нощна грижа срещу зачервена кожа

22449

НОВО

грижа за кожата

При зачервяване и спукани капиляри

Преборете се с целулита!

Премахнете зачервяването,

Bioclinic Cellulite Reductor Антицелулитен серум Bioclinic Мощна формула, която намалява целулита и вталява фигурата. Топяща мазнините патентована формула Cellu-Light™, обогатена с кофеин, водорасли от Балтийско море, глауцин, линолова киселина и ретинол. Рол-он флакон с масажиращи метални сфери за подобрено кръвообращение и максимално усвояване на съставките. Използвайте сутрин и вечер. 100 мл

30083

39.90 лв.

24.90 лв.

33


цялостно АНТИЕЙДЖИНГ решение

Безценна тайна за

ПО-СТЕГНАТА КОЖА

+

За всеки тип кожа

74

%

SPF

СА СЪГЛАСНИ1)

Видимо намалява появата на фини линии и бръчки само след 4 седмици

15

Оформя контурите на лицето

 Royal Velvet Firming Day Cream SPF 15 Стягащ дневен крем “Кралска кадифена колекция” със SPF15 50 мл

треба !

22424

24547

49.90 лв.

СА СЪГЛАСНИ2)

Нежно премахва излишния себум & замърсяванията

37.90 лв.

22.90 лв.

81%

СА СЪГЛАСНИ3)

Намалява тъмните кръгове & подпухналостта

ание: С

амо з ав

ъншн

Вним

 Royal Velvet Ultra Firming Capsules Ултрастягащи капсули “Кралска кадифена колекция” 28 бр.

78%

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

а упо

видимо намалява бръчките

+

За всеки тип кожа

грижа за кожата

40

40

34.90 лв.

Завъртете или отрежете връхчето на капсулата и масажирайте съдържанието върху почистени лице и шия, след което нанесете дневен или нощен крем “Кралска кадифена колекция”.

 Diamond Cellular Night Restorative Treatment Нощен клетъчно подмладяващ серум “Диамант” 30 мл

18437

2)

49.90 лв.

 Diamond Cellular Micellar Solution Cleanser Почистващ мицеларен разтвор “Диамант” 200 мл

21339

26.90 лв.

18.90 лв.

 Diamond Cellular Multi-Perfection Eye Treatment Многофункционален крем за околоочния контур “Диамант” 15 мл

22419

34.90 лв.

24.50 лв.

Потребителска оценка на 93 жени с всякакъв тип кожа

Потребителска оценка на 93 жени, използвали продукта в продължение на 4 седмици 3)

Потребителска оценка на ефективността от 91 жени над 40 год.

1)

34

35


40 +

С МАГНЕЗИЙ

МАГНЕЗИЙ

SPF

10

Минерал, укрепващ дермалната структура, който прави кожата по-стегната и гладка.

АНТИОКСИДАНТ LINGON 50:50™ Защитна антиоксидантна технология, която неутрализира вредното действие на външните агресори, като позволява на кожата да функционира нормално.

LINGON 50:50™

ПАТЕНТОВАНА АНТИОКСИДАНТНА ФОРМУЛА

 Optimals Smooth Out Day Cream SPF 10 Дневен крем Smooth Out SPF 10 50 мл

25205 По-малко бръчки и по-стегната кожа

82

%

СА СЪГЛАСНИ

1)

 Optimals Smooth Out Night Cream Нощен крем Smooth Out 50 мл

25204

26.90 лв.

 Optimals Smooth Out Eye Cream Крем за околоочния контур Smooth Out 15 мл

25266

36

26.90 лв. 19.90 лв.

17.90 лв.

1) Потребителска оценка на дневния и нощния крем от 136 жени, използвали продуктите в продължение на 4 седмици.

НАЙ-ДОБРАТА СДЕЛКА В КАТАЛОГА! 3 КРЕМА НА ЦЕНАТА НА 1! САМО ЗА

3 крема,

19.90 лв. Купете

грижа skinзаcare кожата

SMOOTH OUT

вземете 2 ПОДАРЪК!

формулирани да работят заедно 37


суха и чувствителна кожа

С O²

СЕРИЯ OXYGEN BOOST нормална/комбинирана кожа

 Optimals Oxygen Boost Day Cream Dry/Sensitive Skin Кислороден дневен крем за суха/чувствителна кожа 50 мл

25194

19.90 лв.

 Optimals Oxygen Boost Night Cream Dry/Sensitive Skin Кислороден нощен крем за суха/чувствителна кожа 50 мл

25195

19.90 лв.

 Optimals Oxygen Boost Day Cream Normal/Combination Skin Кислороден дневен крем за нормална/комбинирана кожа 50 мл

19.90 лв.

25196

 Optimals Oxygen Boost Night Cream Normal/Combination Skin Кислороден нощен крем за нормална/комбинирана кожа 50 мл

19.90 лв.

25197

 Optimals Oxygen Boost Day Cream Oily Skin Кислороден дневен крем за мазна кожа 50 мл

25198

25199

19.90 лв.

50+ ВИЖТЕ РЕЗУЛТАТА СЛЕД СЕДМИЦИ1)

6

По-изразени лицеви контури Видимо “повдигната” кожа Видимо по-стегната кожа По-малко бръчки

ЕКСТРАКТ ОТ МАГНОЛИЯ

Естествена активна съставка с доказан лифтинг и уплътняващ ефект.

24.90 лв.

 Optimals Skin Youth Night Cream Нощен крем Skin Youth 50 мл

25203

24.90 лв.

за всеки тип кожа

LINGON 50:50™ ПАТЕНТОВАНА АНТИОКСИДАНТНА ФОРМУЛА

С ЕКСТРАКТ ОТ ЛАПАД

 Optimals Even Out Day Cream SPF 20 Дневен крем Even Out SPF 20 50 мл

24.90 лв.

За по-красива кожа

 Optimals Even Out Night Cream Нощен крем Even Out 50 мл

25207

Грижи се за здравето на кожата на клетъчно ниво.

за всеки тип кожа

10

 Optimals Vital Definition Day Cream SPF 10 Дневен крем Optimals Vital Definition SPF 10 Дневен крем с лифтинг ефект за стягане контурите на лицето. С формула, съдържаща патентования антиоксидантен комплекс Lingon 50:50™, хидратиращи съставки и екстракт от магнолия, който се бори срещу отпускането на кожата. Със SPF 10. 50 мл

25208

26.90 лв.

15.90 лв.

 Optimals Vital Definition Night Cream Нощен крем Optimals Vital Definition Нощен крем с лифтинг ефект, който подхранва в дълбочина, хидратира, възстановява и стяга кожата на лицето. С патентован антиоксидантен комплекс Lingon 50:50™ и екстракт от магнолия, който се бори с отпускането на кожата. 50 мл

25209

26.90 лв.

15.90 лв.

24.90 лв. 1)

38

SPF

С МИКРОСФЕРИ

EVEN OUT

25206

VITAL DEFINITION

19.90 лв.

 Optimals Oxygen Boost Night Cream Oily Skin Кислороден нощен крем за мазна кожа 50 мл

НОВО

за повдигнати, по-добре оформени контури

SKIN YOUTH 30+

1-вата СЕРИЯ OPTIMALS

С O²

25200

мазна кожа

 Optimals Skin Youth Day Cream SPF 10 Дневен крем Skin Youth SPF 10 50 мл

С O²

СЕРИЯ OXYGEN BOOST

грижа за кожата

СЕРИЯ OXYGEN BOOST

Потребителска оценка от 71 жени

39


Кажи “НЕ” на пъпките и черните точки!

МУЛТИВИТАМИНЕН КОМПЛЕКС ДЕРМАТОЛОГИЧНО ТЕСТВАН

За всеки тип кожа

Ексфолиира и почиства в дълбочина

За всяка възраст

Използвай всеки ден! Интензивно хидратиращ концентрат 

За мазна кожа

15+

Стъпка 2. Тонизиране! После нанеси малко количество от тоника върху памучно тампонче и нежно отстрани излишното омазняване и остатъците от грим.

 Pure Skin Face Toner Почистващ тоник 150 мл

20620

9.90 лв.

6.90 лв.

Стъпка 1. Почистване!

 Essentials Daily Scrub Cleanser Почистващ ексфолиант за ежедневна употреба Essentials 100 мл

23744

6.50 лв.

 Essentials Moisture Concentrate Хидратиращ концентрат Essentials 75 мл

23748

3.90 лв.

6.90 лв.

4.50 лв.

Специална грижа

Почистване в дълбочина, 2 стъпки – ексфолиант & маска

1–2 пъти в седмицата 

Essentials Nourishing Night Cream Подхранващ нощен крем Essentials 75 мл

20164

23747

23745

6.50 лв.

6.50 лв.

 Pure Skin 1 Clarifying Scrub 2 Purifying Mask 1 Почистващ ексфолиант 2 Почистваща маска Pure Skin 12 мл

22418 40

1.90 лв.

 Pure Skin Blackhead Clearing Mask Deep Action Почистваща маска против черни точки 50 мл

24202

Стъпка 3. Хидратиране и матиране!

 Pure Skin Face Wash Измиващ почистващ гел 150 мл

С бяла глина против черни точки

Essentials Moisturising Day Cream Хидратиращ дневен крем Essentials 75 мл

Нанеси върху лицето от Измиващия гел, после старателно отмий. Не забравяй да почистиш също шията и зоната около ушите!

грижа за кожата

Нашият матиращ крем прави и двете! Радвай се на матирана и хидратирана кожа задълго!

9.90 лв.

6.90 лв.

 Pure Skin Shine Control Cream Матиращ крем 50 мл

20167

9.90 лв.

6.90 лв.

9.90 лв. 41


АРОМАТИ

Всичко е

…ЖЕЛАНИЕ

Романтика. Привличане. Страст. Вашият аромат за незабравимите моменти. С омагьосваща дива роза, ванилия и кехлибар. Начало на една щастлива любов…

тамян, ирис, ванилов бърбън  Amber Elixir Night Eau de Parfum Парфюмна вода Amber Elixir Night Парфюмната вода Amber Elixir Night хвърля чувствена сянка с богати ориенталски акорди, екзотичен тамян, изтънчен ирис и кремообразен ванилов бърбън за незабравим аромат. 50 мл

25040

44.90 лв.

25.90 лв.

43


”Успехът е във Ваши ръце!”

”Тайната на изкусителната женственост!”

НОВО аромати

джинджифил, какаов цвят, шоколад

джинджифил, роза, пачули 

Power Woman Eau de Toilette Тоалетна вода Power Woman 50 мл

26769

44

44.90 лв.

25.90 лв.

 Love Potion Body Cream Крем за тяло Love Potion 250 мл

 Love Potion Body Spray Спрей за тяло Love Potion 75 мл

 Love Potion Eau de Parfum Парфюмна вода Love Potion 50 мл

30594

30593

22442

15.90 лв.

9.90 лв.

9.90 лв.

6.90 лв.

44.90 лв.

27.90 лв. 45


”Екзотична, пленителна, вълнуваща Felicity!”

”Пробудете тайнствената си страна!”

аромати

канела, жасмин, ванилия

елеми, роза, ветивер 

 Felicity Eau de Toilette Тоалетна вода Felicity 50 мл

21673

46

39.90 лв.

25.90 лв.

 Felicity Deodorising Body Spray Спрей дезодорант за тяло Felicity 75 мл

21674

9.90 лв.

6.90 лв.

 Mirage Body Spray Спрей за тяло Mirage 75 мл

 Mirage Eau de Parfum Парфюмна вода Mirage 50 мл

25043

19798

9.90 лв.

6.90 лв.

44.90 лв.

27.90 лв. 47


”Вълнуващи, екзотични шедьоври”

”Перфектните аромати, с които да разпалите нощта!”

розов пипер, оризов прашец, кайсия

орхидея шери бейби, круша, иланг иланг касис – малина – ванилов бърбън

аромати

грейпфрут, хелиотроп, сандалово дърво

 

48

 Delicacy Eau de Toilette Тоалетна вода Delicacy 50 мл

 Pretty Swan Eau de Toilette Тоалетна вода Pretty Swan 50 мл

 Miss O Eau de Toilette Тоалетна вода “Мис О” 50 мл

 Dancing Lady Eau de Toilette Тоалетна вода Dancing Lady 50 мл

22446

25057

7714

15865

39.90 лв.

24.90 лв.

39.90 лв.

24.90 лв.

39.90 лв.

24.90 лв.

39.90 лв.

24.90 лв. 49


”Прохладните пролетни вечери заслужават малко блясък!”

ЛИМИТИРАНА КОЛЕКЦИЯ

 22436 Air Всяка за

16.90 лв.

Giordani White Gold Eau de Parfum Парфюмна вода Giordani White Gold 50 мл

 Midsummer Woman Anti-perspirant 24H Deodorant Рол-он дезодорант Midsummer за Нея 50 мл

24588

25397

44.90 лв.

21671

6.90 лв.

 Midsummer Woman Eau de Toilette Тоалетна вода Midsummer за Нея 50 мл

25395

 Muse Eau de Toilette Тоалетна вода “Муза” 50 мл

39.90 лв.

39.90 лв.

 Muse Anti-perspirant 24H Deodorant Рол-он дезодорант “Муза” 50 мл

23177

Кремообразен душ-гел с pH-балансирана формула за деликатно почистване

6.90 лв.

Рол-он дезодорант, осигуряващ 24-часова защита, с уханието на Fairy City Lights

Крем за ръце с бляскави частици за мигновено сияние

аромати

Тоалетни води 30 мл  22434 Ice  22435 Fire

 Lovely Garden Eau de Toilette Тоалетна вода Lovely Garden 50 мл

Divine Sensual Eau de Parfum Парфюмна вода Divine Sensual 50 мл

23838

11430

39.90 лв.

44.90 лв.

  

 Elvie Eau de Toilette Тоалетна вода “Елви” 50 мл

7109 Eclat Weekend Eau de Toilette Тоалетна вода Eclat Weekend 50 мл 50

21676

44.90 лв.

Volare Eau de Parfum Парфюмна вода Volare 50 мл

30025

39.90 лв.

39.90 лв.

карамел, захаросана ябълка, жасмин

 More by Demi Eau de Parfum Парфюмна вода More by Demi 50 мл

23624

59.90 лв.

 Elvie Anti-perspirant 24H Deodorant Рол-он против изпотяване “Елви” 50 мл

 More by Demi Deodorising Body Spray Спрей дезодорант More by Demi 75 мл

13063

24457

6.90 лв.

9.90 лв.

 Fairy City Lights Anti-perspirant 24h Deodorant Рол-он Fairy City Lights 50 мл

 Fairy City Lights Shower Cream Крем за душ Fairy City Lights 200 мл

 Fairy City Lights Hand Cream Крем за ръце Fairy City Lights 75 мл

 Fairy City Lights Eau de Toilette Тоалетна вода Fairy City Lights 30 мл

30016

30015

30017

26840

4.90 лв.

3.50 лв.

6.90 лв.

4.90 лв.

5.90 лв.

3.90 лв.

22.90 лв.

14.90 лв. 51


ЗА НЕГО

мандарина, зелен чай, смирна

Всичко е

В… ДЕТАЙЛИТЕ

Мъжественото Ви излъчване казва много за Вас. Начинът, по който изглеждате, парфюмът, който носите… С Voyager всичко говори за съвършенство.

 Voyager Anti-perspirant 24H Deodorant Рол-он дезодорант против изпотяване Voyager 50 мл

23173

6.90 лв.

3.90 лв.

 Voyager Eau de Toilette Тоалетна вода Voyager Изживейте истинско приключение с дървесните пикантни нотки на Тоалетната вода Voyager. 75 мл

21707

39.90 лв.

22.90 лв. 53


”Създаден, за да развълнува”

”Символът на изискаността”

за Него

НОВО 

грейпфрут, дафинов лист, кардамон

Част от колекция аромати, доминирани от запомнящи се благоуханни съставки, Dark Wood излъчва привлекателната тайнственост на нощта.

 Flamboyant Eau de Toilette Тоалетна вода Flamboyant 75 мл

19639

54

39.90 лв.

24.90 лв.

 Flamboyant Body Spray Спрей дезодорант Flamboyant 150 мл

30098

11.90 лв.

7.50 лв.

Men´s Collection Dark Wood Eau de Toilette Тоалетна вода Dark Wood Тоалетната вода Dark Wood разчита на топлината на нотки тъмна дървесина, за да омагьосва със своята земна, привлекателна аура. 75 мл

30059

32.90 лв.

17.90 лв. 55


”Мъжествена енергия и увереност”

за Него

”Живейте в разкоша на свободата!”

розов пипер, риган, мандарина Eclat Sport for Men Eau de Toilette Тоалетна вода “Екла за Него-спорт” Релаксираща елегантност, която дефинира ненаситния характер на спортния тип мъж. Балансирана хармония от дървесни, пикантни и водни нотки излъчва енергията на успелия мъж, който умее да се наслаждава на свободното си време. 75 мл

13261

56

44.90 лв.

29.90 лв.

пипер, топъл пясък, амбра Ultimate Eau de Toilette Тоалетна вода Ultimate Огнените, страстни нотки на сечуански пипер са ключовото ухание в този свеж аромат. Акорди дървесина, лимон и екзотични плодове допълват ободряващата експлозия. Перфектна за мъжа, уверен в себе си. 75 мл

30095

39.90 лв.

24.90 лв.

57


ИСТОРИЯТА НА ПАРФЮМЕРИСТА

УХАНИЕ НА ФОКУС

Неоспоримо мъжествена, неустоимо сексапилна ароматна експлозия. Нотки на пикантен шафран носят жизненост и свежест. Акорди жасмин придават усещане за дързост и страст, докато зърната боб “тонка” излъчват топлина и страст. Амандин Клер-Мари, Парфюмерист

УСЕТИ МЕ!

за Него

Разтъркайте флакончето с китка и вдъхнете аромата!

Екзотичният шафран излъчва силна страст.

Вдъхновяващо ИЗКУСИТЕЛЕН Пробудете желанието с този омагьосващ ароматен микс от екзотичен шафран, канела и зърна боб “тонка”. Тоалетната вода Manful излъчва неустоима сила и създава желание за близост.

58

Manful Eau de Toilette Тоалетна вода Manful Пробудете желанието с този опияняващ микс от екзотичен шафран, канела и печени зърна боб “тонка”. 75 мл

26764

39.90 лв.

ВЗЕМЕТЕ САМО ЗА

22.90 лв.

59


пъпеш, чаени нотки, мъх

Excite by Oriflame Eau de Toilette Тоалетна вода Excite 75 мл

15560  Midsummer Man Eau de Toilette Тоалетна вода Midsummer за Него 75 мл

25396

ананас, артемизия, гаяк

39.90 лв.

Тоалетна вода-спрей 150 мл  24162 I.D. Energy

Тоалетна вода – афтършейв 115 мл  19673 True Instinct

 24163 I.D. Beats

 16467 Deep Impact

 24164 I.D. Player

 18909 Infinite Rush

Всяка за

15.90 лв.

Всяка за

21.90 лв.

 Midsummer Man Anti-perspirant 24H Deodorant Рол-он дезодорант Midsummer за Него 50 мл

25398

червен пипер, тамян, кафе

Native Force Eau de Toilette Тоалетна вода Native Force 75 мл

10919

23828

44.90 лв.

39.90 лв. бергамот, кориандър, пачули

Glacier Athletic Eau de Toilette Тоалетна вода “Глетчер Атлетик” 100 мл

13168 60

32.90 лв.

22.90 лв.

Architect Eau de Toilette Тоалетна вода Architect 75 мл

21559

49.90 лв.

Giordani Man Dolce Vita Eau de Toilette Тоалетна вода Giordani Man Dolce Vita 75 мл

22400

49.90 лв.

Eikon Eau de Toilette Тоалетна вода Eikon 75 мл

22916

49.90 лв.

градински чай, морски бриз, кехлибар

27.90 лв.

Signature Heritage Eau de Toilette Тоалетна вода Signature Heritage 75 мл

23837

6.90 лв. Ascendant Eau de Toilette Тоалетна вода “Асцендент” 75 мл

39.90 лв.

44.90 лв.

29.90 лв.

за Него

Soul Eau de Toilette Тоалетна вода Soul 100 мл

10231

37.90 лв.

25.90 лв.

Espionage Eau de Toilette Тоалетна вода Espionage 75 мл

23629

44.90 лв.

29.90 лв. 61


Морски

ПАТРУЛ ЛИМИТИРАНА КОЛЕКЦИЯ   Marina Classic Bag Мъжка чанта “Океан” Практична мъжка чанта с кант от изкуствена кожа и регулируема дръжка, която може да сваляте. Размери: 49 x 31 x 22 см

27754

Комплект от 2 бр. 

62

23782

За гладко и комфортно бръснене

Самобръсначка с тройно ножче за лесно бръснене

38.90 лв.

24H комфорт и хидратация след бръснене

 Marina Classic Belt Мъжки колан “Океан” Раиран колан от полиестер с кант от изкуствена кожа. Размери: 110 x 3.5 см

27753

27755

18.00 лв.

11.90 лв.

3.50 лв.

2.50 лв.

 North For Men Normal Skin Shaving Foam Пяна за бръснене за нормална кожа “Север” за мъже 200 мл

17358

11.90 лв.

7.90 лв.

 North For Men After Shaving Moisture Balm Овлажняващ балсам за след бръснене “Север” за мъже 50 мл

14654

 Marina Classic Wallet Мъжки портфейл “Океан” Мъжки портфейл от полиестер с кант от изкуствена кожа и ефектна цветна линия. Размери: 11.5 x 11 см

19.50 лв.

Подсушете лицето с потупващи движения и нанесете балсама, за да хидратирате и успокоите кожата. 

59.90 лв.

29.90 лв.

ХИДРАТИРА

Технологията Glide-Tech осигурява гладко бръснене, предотвратява порязването и раздразненията

за Него

БРЪСНЕНЕ

НОВО

 Men’s Coolshave Disposable Razor Комплект мъжки самобръсначки Coolshave Комплект от 2 бр. Размери: 12.8 x 4.5 x 2 см

7.90 лв.

4.50 лв.

СТРАХОТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Вземете 3-те продукта в комплект за

11.90 лв. 63


ГРИМ

  30422 Porcelain

30423 Light Rose

Всичко е

30424 Light Ivory

… ЕСТЕСТВЕНА ХУБОСТ

Харесва ни да подаряваме увереност, която да помага на Вашата естествена красота да разцъфти. Със своята лека текстура Фон дьо тенът Invisible Touch е луксозната милувка, която кожата Ви заслужава.

НОВО  Giordani Gold Invisible Touch Loose Powder Пудра Giordani Gold Invisible Touch 10 г

30556 30425 Rose Beige

30426 Natural Beige

34.90 лв.

19.90 лв.

 Giordani Gold Invisible Touch Foundation Фон дьо тен Giordani Gold Invisible Тоuch 30 мл

27.90 лв.

17.90 лв. 65


30413 Satin Rose

4 Te m 3041 pt ing

”Елегантен маникюр”

Дълготраен огледален блясък1)

Pink

1)

23811 Nude

26287 Champagne Nude

23812 Brown

26293 Sequin Plum

Потребителска оценка от 63 жени

26288 Stardust Petal

26289 Crystallised Pink

26290 Frosted Fuchsia

26294 Precious Mauve

27088 Misty White

27089 Pearly Nude

30413 Satin Rose

27090 Pink Carat

30414 Tempting Pink

27091 Royal Red

30415 Noble Burgundy

27092 Lacquered Cherry

 Giordani Gold Lip Pencil Молив за устни Giordani Gold 1г

15.90 лв.

9.90 лв.  Giordani Gold Canary Diamond Lipstick Червило Giordani Gold “Диамант” 4г

66

Моделът е гримиран с Лак Giordani Gold Brilliance 27091 Royal Red.

27088 Misty White

26291 26292 Shimmering Ruby Sparkling Bordeaux

22.90 лв.

15.90 лв.

27091 Royal Red

23814 Red

грим

23813 Rose

27092 Lacquered Cherry

 Giordani Gold Lacque Brilliance Лак Giordani Gold Brilliance Дълготраен, бляскав лак за нокти със заздравяващ комплекс, който подсилва и предпазва ноктите. Без напукване, без грапавини след нанасяне. 11 мл

14.90 лв.

9.90 лв. 67


”Впечатляваща

елегантност, която говори за съвършенство”  Giordani Gold Nourishing Cleansing Milk Подхранващо почистващо мляко Giordani Gold 200 мл

24574

21720 Shiny Black

Луксозна очна линия с гладка текстура

 Giordani Gold Liquid Eye Liner Очна линия Giordani Gold Ултрачерна очна линия с фин апликатор. Луксозна, дълготрайна формула без размазване и прецизна четчица. 7 мл

21720

16.90 лв.

 

17.90 лв. 11.90 лв.

23809 Sand

грим

23810 Rose

 Giordani Gold Adaptive Luminous Concealer Aдаптиращ се сияен коректор Giordani Gold 7 мл

30772 Black

19.90 лв.

68

Моделът е гримиран с Очна линия Giordani Gold 21720 Shiny Black, Спирала за върховно дълги мигли Giordani Gold 24097 Black.

21632 Natural Radiance

21633 Natural Bronze

24160 Dark Bronze

23763 Natural Peach

 Giordani Gold Bronzing Pearls Бронзови перли Giordani Gold 25 г

32.90 лв.

Скосено връхче за плътни или тънки линии

НОВО

 Giordani Gold Supreme Length Mascara Спирала за върховно дълги мигли Giordani Gold 8 мл

24097

19.90 лв.

12.90 лв.

 Giordani Gold Calligraphy Eye Liner Очна линия Giordani Gold Calligraphy Очна линия със скосена четчицаписалка за прецизни линии. Черните пигменти осигуряват наситен цвят. Комплексът LashVital прави миглите по-силни и по-красиви. 0. 8 мл

30772

17.90 лв.

11.90 лв.

69


ГРИМ ТАЙНИ

Голямo и мекo за равномерно покритие

МЕКА КОЖА

Плъзга се лесно по кожата за нежен завършек

пудрата с Вземете от с леки потупващи а ор т рху цялото аплика нанесете въ движения и концентрирате в лице, като сезите. зоната на бу

 Professional Powder Puff Професионално тампонче за пудра Диаметър: 64 мм; Дебелина: 10 мм

15895

3.50 лв.

1.90 лв.

НИЕ

СИЯ СЕКСИ

26533 Soft Peach

цвят на е секси те с т е в а б ни До е и уст скулит бразния руж! Кремоо

26534 Pink Glow

Oriflame Beauty Studio Artist Cream Blush Кремообразен руж Studio Artist Лек кремообразен руж, който подчертава и оформя скулите и ги озарява със сиянието на здравата кожа. Надграждащ се цвят, който стои деликатно върху кожата. Съдържа комплекса IllumaFlair™ за естествен бляскав резултат на всякаква светлина. 20 мл

12.90 лв.

7.90 лв.

24079

Пуд ра ира н с е гр и м Кр е мо об ра зе н т ъ л е д , h. Мо 079 rtis t 24 Soft Peac Studio A A rtis t 26533 io d tu S ж ру

26535 Sheer Berry

70

 Oriflame Beauty Studio Artist Loose Powder Пудра Studio Artist 7г

БЕЗУ ЗАВЪ ПРЕЧЕН РШЕК Изпол звай

като с магия! Благодарение на иновативния си комплекс Illuma Flair™ прозрачната Пудра Studio Artist се разтапя върху кожата и я дарява с възхитително сияние! Йонас Рамел Глобален директор Орифлейм грим

9.90 лв.

 Professional Fan Powder Brush Професионална четка за пудра – тип ветрило Размери: 17 см

те че да ра колич знесете ра тката-вет ество в р пудра номерно из ило, за лишно . то

Безупречна кожа

18.90 лв.

грим

За последно в каталога!

24149

Безцветен завършек за естествена красота

6.50 лв.

3.90 лв.

ПРЕКРАСНА ЦЕНА! ПУДРА STUDIO ARTIST САМО ЗА

9.90 лв.

71


6 37 30

”Дръзки цветове за деня и нощта!”

M at te

B lack

14.90 лв.

7.90 лв.

30372 Cream White

23858 Black

30375 Nude Mud

23859 Nude

Наситен цвят и кремообразна текстура, подходяща за чувствителни очи

грим

 Velvet Blaze Cream Eye Shadow Кремообразни сенки за очи Velvet Blaze 3 мл

30372 Cream White

25094 Bare Pink

25096 25095 Shimmer Taupe Golden Green

ЛИМИТИРАНА КОЛЕКЦИЯ

pe

25093 Sand Shimmer

238 58

25092 Frosted White

НОВО

u Ta

30376 Matte Taupe

26532

13.90 лв.

7.90 лв.

 24306 Black

8.90 лв.

24306 Black

72

Моделът е гримиран с Матиращи кремообразни сенки за очи 30372 Cream White, Матиращи кремообразни сенки за очи 30375 Nude Mud, Спирала Hyper Stretch 24306 Black, Червило 3-в-1 18461 Spectacular Nude.

 Kohl Pencil Молив за очи Kohl Подчертайте красотата на погледа си с този кремообразен молив с наситен цвят. Телесният нюанс “отваря” погледа, а черният служи за драматично подчертаване. Идеален за чувствителни очи. 1. 3 г

4.90 лв.

24307 Prune

 Hyper Stretch Mascara Спирала Hyper Stretch 8 мл

23859 Nude

Идеални за семпла ежедневна визия 30375 Nude Mud

 Hyper Stretch Lash Serum Серум за мигли Hyper Stretch 3. 5 мл

 Matte Velvet Cream Eye Shadow Матиращи кремообразни сенки за очи Кадифено меки сенки за очи, осигуряващи дълготраен цвят и матов завършек. Идеални за ежедневна визия или за основа под по-дръзките нюанси. 3 мл

14.90 лв.

7.90 лв.

15.90 лв.

9.90 лв. 73


НОВО

”Експлозия от цветове

8 цвята в една кутийка

прави устните Ви магнетични”

 Pure Colour Lip Palette Палитра за устни Pure Colour Великолепни цветове, страхотно качество! Съчетавайте червилото си с тоалета всеки ден! Изберете нежен, телесен цвят или нещо по-дръзко! Заложете на перлен или матов завършек! С включен апликатор. 3. 8 г

26661

25079 Cherry Delight

25076 Coral Red

25077 Princess Pink

25078 Pink Drama

 Oriflame Beauty Wonder Colour Lipstick Червило Wonder Colour 4г

25081 Daring Brown

9.90 лв.

More by Demi Lipstick Червило More by Demi 4г

6.90 лв.

22526 Blossom Petal

22.90 лв.

Прелестни, дълготрайни нюанси, обогатени със супер плода годжи бери!

16.90 лв.

22543 Total Nude

22545 Beige Wonder

22546 Summer Tan

22549 Maiden Fawn

22550 Chestnut Glory

22552 Violet Fairy

22553 Purple Haze

aze

22542 Irresistible Red

rH love

22541 Daring Red

al

t 6 Pe 52 om 22 loss B

30 C 225

22540 Red Devotion

dy

6.90 лв.

22538 Garnet Attraction

La

74

Моделът е гримиран с Червило Wonder Colour 22532 Pink Lady.

22537 Red Copper

ink

8.90 лв.

22536 Coral Wave

2P

Gloss Booster Бляскав гланц за устни 12 мл

22534 Warm Peach

53

23852 Grape

22532 Pink Lady

22530 Clover Haze

Devo tion

23850 Watermelon

22529 22528 Cranberry Pink Blush Mayflower

0 Red

23849 Peach

22527 Pink Passion

22

23851 Cherry

23848 Lychee

22526 Blossom Petal

2254

23847 Pear

15.90 лв.

грим

25074 Hollywood Red

22.90 лв.

75


”Диктувайте правилата с нежните цветове на пролетта!”

n

9

0 48

nd

Sa

&

ee Gr

2

10782 Black

10784 Prune

Oriflame Beauty Wonder Lash Mascara Спирала Wonder Lash 8 мл

26567 Khaki Green

26568 Brown Mauve

Soft Diffuse Powder Eye Liner Прахообразна очна линия Soft Diffuse 0.7 г

8 нюанса във всяка кутийка, които да смесвате и преливате

14.90 лв.

76

Oriflame Beauty Smooth Definer Автоматичен молив за очи 0. 3 г

9.90 лв.

Pink

22494 Green

idnig ht &

22493 Blue

22492 Grey

10 M

22491 Brown

248

Моделът е гримиран с Автоматичен молив за очи 22490 Black, Спирала Wonder Lash 10782 Black, Палитра сенки за очи Pure Colour 24808 Nude & Grey.

22490 Black

грим

24808 Nude &

26566 Graphite Grey

Grey

15.90 лв.

Pure Colour Eye Shadow Palette Палитра сенки за очи Pure Colour Необятен свят от цветове! Палитра сенки за очи в нежни нюанси, подходящи за ежедневието. Комбинирайте цветовете в палитрата или използвайте само един. С включен апликатор. 4. 8 г

22.90 лв.

13.90 лв.

77


18935

8.90 лв.

5.90 лв.

Oriflame Beauty Nail Food Храна за нокти 7 мл

18937

8.90 лв.

5.90 лв.

Overnight Nail Mask Маска за нокти с нощно действие 7 мл

26631

8.90 лв.

5.90 лв.

Oriflame Beauty Nail Polish Remover Лакочистител 75 мл

18939

78

ОПОЗНАЙТЕ НОКТИТЕ СИ!

1

От какво се състоят и как растат? Ноктите са съставени от протеинови фибри, наречени кератин (същият протеин, участващ в състава на косата). Растежът се извършва в основата на нокътя, позната като нокътна плочка на растежа. Колко бързо растат? Скоростта на растеж варира, но средно е с около 4 см годишно.

5.90 лв.

КЛЮЧОВИТЕ СЪСТАВКИ В СТИМУЛИРАЩИЯ ГЕЛ ЗА РАСТЕЖ

2

Киви: Предотвратява изсушаването, причинено от вятъра и въздействието на времето вън. Масло от шеа: Подобрява функциите на защитната бариера на кожата и има силно успокояващо и лековито действие.

КАК ДА ГИ НАКАРАМЕ ДА РАСТАТ ПО-БЪРЗО? 1. Всяка вечер масажирайте основата на нокътя. Така стимулирате растежа, като подобрявате кръвообращението в областта на нокътя. 2. Яжте повече млечни продукти, ядки, яйца, зелени листни зеленчуци, банани и риба.

8.90 лв.

АКАДЕМИЯ ”ГРИЖА ЗА НОКТИТЕ”

грим make-up

Oriflame Beauty Nail Shield Заздравител за нокти 7 мл

3. Използвайте продукти за растеж на ноктите като Стимулиращия гел на Орифлейм.

3

Заздравете и подхранете ноктите с екстракт от киви

Oriflame Beauty Growth Booster Стимулиращ гел за растеж 7 мл

13617

8.90 лв.

4.90 лв. 79


Смели цветове с един щрих!

За безупречна визия с младежко излъчване!

22863 Nude Suede

22864 Pink Nude

22865 Pure Berry

26569 Vibrant Almond

26570 Pink Impact

26571 Striking Rose

26601 Nude Silk

26602 Pink Lace

26603 Chiffon Rose

22866 Smoke Red

22867 True Coral

22868 Hot Pink

26572 Electric Red

26573 Deep Berry

26574 Intense Cherry

26604 Orchid Taffeta

26605 Scarlet Veil

26606 Coral Shell

22869 Moroccan Pink

22870 Deep Plum

22871 Dark Berry

26607 Red Organza

26608 Cherry Cashmere

26609 Satin Plum

22872 Chocolate Brown

Lip Impact Crayon Молив за устни Impact 3.9 г

Giordani Gold Voluptuous Lipstick Червило за обемни устни Giordani Gold 3. 3 г

13.90 лв.

Гладък, кремообразен цвят 21141 Silver Pink

21142 Nude Pink

21143 Desert Rose

21144 Shell Pink

21145 Warm Fuchsia

21149 Vintage Rose

21150 Rich Red

21152 Soft Cherry

21153 Radiant Red

21155 Vintage Nude

21156 Soft Caramel

Oriflame Pure Colour Lipstick Червило Pure Colour 4г

22.90 лв.

Гладко подчертаване за устните 24033 Nude Beige

24034 Nude Pink

24035 Perfect Pink

24036 Vibrant Pink

24037 Hot Coral

24038 Real Red

24039 Dark Plum

24040 Cream Chestnut

Wonder Colour Lip Liner Молив за устни Wonder Colour 0. 3 г

10.90 лв.

6.90 лв.

Наситен цвят, супер блясък! 26904 Beige Dew

26905 Rose Elixir

26906 Peach Sensation

26907 Melting Pink

26908 Drop of Fuchsia

26909 Liquid Red

26910 Glossy Berry

26911 Brown Fusion

Colour Drop Lipstick Червило “Цветна капка” 2г

9.90 лв.

26610 Wispy Prune

10.90 лв.

Oriflame Beauty Studio Artist Lipstick Червило Studio Artist 4г

80

Сияйни, плътни устни

22744 Dusky Nude

22745 Peach Kiss

22746 Pink Secret

22747 Mauve Dream

22748 Rose Blossom

22749 Cerise Pink

22750 Plum Desire

22751 Eternal Red

22752 Warm Coral

22.90 лв.

Подхранващо, хидратиращо покритие 26576 Coral Pink

26577 Red Coral

26578 Fuchsia Candy

26579 Berry Pink

Triple Core 3D Lipstick Червило Triple Core 3D 4г

16.90 лв.

25376 Porcelain

25377 Light Ivory

25378 Natural Beige 25379 Golden Beige

Giordani Gold Mineral Therapy Foundation Минерален фон дьо тен Giordani Gold 30 мл

27.90 лв.

26896 Rose Ivory

20778 Light Silver

20779 Baby Pink

20780 Pearly Beige

26897 Natural Beige

26898 Amber Beige

20781 Clover Haze

20782 Nude Pink

20783 Intense Pink

20784 Purple Pink

20785 Pearly Purple

20786 Dark Purple

20787 Burgundy

20788 Coral Red

20789 True Red

20790 Passion Red

20791 Dark Brown

20792 Natural Bronze

24423 Pastel Pink

24424 Lavender Shimmer

24425 Glossy Taupe

26257 Sheer Cream

26258 Red Classic

26259 Ruby Pink

26260 Berry Intense

26261 Deep Plum

34.90 лв.

Младежка безупречност 21622 Light Ivory

21623 Natural Beige

21624 Natural Rose

21625 Golden Beige

Giordani Gold Age Defying Foundation Фон дьо тен против стареене Giordani Gold 30 мл

Oriflame Pure Colour Nail Polish Лак за нокти Pure Colour 8 мл

Перлено и матово съвършенство! 22589 Champagne Pearl

22590 Pink Shimmer

22591 Taupe Metal

22592 Silver Grey

22595 Sparkling Forest

22596 Asphalt Black

23867 Shimmering White

23868 Pearly Gold

23869 Earthy Brown

26663 Light Blue

26664 Sheer Lavender

26665 Copper Plum

Pure Colour Mono Eye Shadow Единични сенки за очи Pure Colour 1. 5 г

6.90 лв.

Оставя след себе си само красота

Деликатно премахва следите от недълготраен грим

5.90 лв.

27.90 лв.

22753 Honey Chestnut

Giordani Gold Jewel Lipstick Червило Giordani Gold - “Бижу” 4г

26895 Light Ivory

Giordani Gold Age Defying Compact Foundation SPF 15 Компактен фон дьо тен против бръчки Giordani Gold SPF15 10 г

21621 Porcelain

Красив, наситен цвят

Бляскав 3D завършек! 26575 Nude Peach

26894 Porcelain

Модерни, бляскави нюанси

грим

Кремообразен, хидратиращ блясък

Интензивен цвят с едно нанасяне

За последно в каталога!

12814 Black

eye LINER stylo Очна линия 1.6 г

12815 Brown

11.90 лв.

Oriflame Beauty All-over Make-up Remover Почистващ лосион за грим 100 мл

22860

13.90 лв.

6.90 лв. 81


В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО

НОВО ЛИ

И РА МИТ

НА К

ОЛ Е К

ЦВЕТЕН АКЦЕНТ!

ЦИЯ

Прикови погледите върху себе си с красива и дръзка визия! Нека всички подражават на твоя личен стил! Време е да се превърнеш в истинска модна диктаторка!

 Sofia Earrings Обици Sofia Ефектни оранжеви обици с дантелен дизайн. С кукички от неръждаема стомана. Съдържат безопасно количество никел. Размери: 5.5 см (диаметър). 27654

9.90 лв.

М

Ж О

До изчерпване на количествата.

14.90 лв.

Е ДА

М А ХА Ш

27653

82

25.90 лв.

17.90 лв.

АТ А ЖК РЪ

 Sofia Clutch Чантичка-портмоне Sofia Възхитителна чантичка-портмоне от изкуствена кожа в черно и ярко оранжево. Носи я на рамо или махни дъжката. Закопчaване с цип и вътрешни джобчета. Размери: 24.5 x 0.7 x 18 см

Д

 Sofia Metal Hairband Метална диадема Sofia Прелестна диадема от метал. Съдържа безопасно количество никел. Размери: 35 x 0.5 см 27655

14.90 лв.

9.90 лв. 83


В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО

ПРЕЦИЗНИ ЦВЕТОВЕ

ВЪЗДЕЙСТВАЩИ АРОМАТИ

ЗА MOЛИВНИИ УСТ

И РА Н А

КОЛ ЕК Ц

ИЯ

 ПРЕДИ

АСЯ

СЕ Г

ЛАД КО

24606 Noug at

chsia 24608 Fu

РАЗН

ink 07 P

 СЛЕД

АРО БОР МАТНА ОВИ НКА

very me

246

2460

de 4 Nu

Coral 24605

ЛИМИТ

 Very Me Lip Crayon Молив за устни “Само аз” Кремообразен, бляскав молив със средно покритие в цветове, които хармонират с Червилото Lipmania. 0. 8 г

6.90 лв.

84

4.90 лв.

 Very Me Pink Me Perfect Lip Gloss Гланц за устни Гланц за устни, който се адаптира в зависимост от цвета на устните ти, за да им придаде неповторим розов оттенък. 10 мл 22497

6.90 лв.

4.90 лв.

ЗА ТЪНКИ & ДЕБЕЛИ МОЛИВИ

органична ванилия, розов грейпфрут, хелиотроп

 Ultra Glam Eau de Toilette Тоалетна вода Ultra Glam Нека ритъмът те завладее с привлекателните ориенталски нотки, ванилия и плодове в Ultra Glam. 30 мл 23614

23268

32.90 лв.

22.90 лв.

 Very Me Pencil Sharpener Oстрилка за моливи “Само аз” Материали: полистирен, неръждаема стомана. Размери: 3.6 x 3.1 x 2.6 см

фрезия, нуга, ванилия  First Rendezvous Eau de Toilette Тоалетна вода First Rendezvous Той няма да устои! Свежа, ароматна фрезия танцува феерично около меки нотки нуга, за да се сгуши в нежността на изкусителна ванилия. 30 мл 30060

14.90 лв.

10.50 лв.

4.50 лв.

3.50 лв.

Модерлът е гримиран с: Молив за устни 24608 Fuchsia/ Гланц за устни 22497 Love Pink.

85


В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО

ИСТИНСКИ БЛЯСЪК!

КОЖА КАТО НА ФОТОМОДЕЛ

20531 Matte light

”Продуктът, който работи за кожата ти така добре, че на теб ти остава само да се забавляваш. Няма по-лесен път към красивата кожа.”

РЕ М BB К

Фредерик, разработва козметични продукти

 Very Me No Time for Shine powder Матираща пудра “Само аз” 9г

ХИДРАТИРА ИЗГЛАЖДА

10.90 лв.

6.90 лв.

ОСВЕЖАВА ИЗРАВНЯВА ПРИКРИВА НЕСЪВЪРШЕНСТВАТА

P tty re

ink

eet Coral 1 Sw 35 24

30496 Extra Light

2435

0P

ПРЕДПАЗВА

 Very Me Cherry My Cheeks Руж Cherry My Cheeks 2г

86

Моделът е гримиран с: ВВ крем 30496 Extra Light / Руж Cherry My Cheeks 24351 Sweet Coral.

9.90 лв.

6.90 лв.

30497 Light

 Very Me Blush Brush Четка за руж “Само аз” Размер: дължина 10.7 см 24897

7.90 лв.

5.50 лв.

30498 Medium Light

very me

20532 Matte latte

НОВО

ФЛАКОНЧЕ ВВ КРЕМ – 4 В 1!  Very Me Just BB Bliss Balm ВВ крем Very Me ВВ крем с лека текстура, който осигурява средно покритие и перфектна хидратация за свежа и сияйна кожа със здрав вид. С успокояващо и свиващо порите масло от див лешник и абсорбиращи себума микросфери пудра. SPF 12. 30 мл

7.90 лв.

5.50 лв.

87


МОДЕРНА ВИЗИЯ НЕЖНО ИЗЛЪЧВАНЕ

Glam 1. Сенки за очи Soft /‘N’Спирала

ВРЕМЕ ДА ЗАБЛЕСТИШ! НАНАСЯЙТЕ СЪС СУХ АПЛИКАТОР ЗА КАДИФЕН ЦВЯТ, С ВЛАЖЕН ЗА ПОВЕЧЕ БЛЯСЪК

”Казват, че очите са прозорецът към душата… Експериментирай с нови начини да привлечеш погледите към своя!”

2. Сенки за очи Soft ‘N’) / Glam Молив 26819 Lady Lilac (влажни за очи Double Trouble 20425 Electric Purple / Спирала Extendalash 26024

Виж повече на: www.oriflame.com www.facebook.com/ verymebyoriflame

ТА

ЕР

ДЧ

ПО

2

ЦВЕТО

oca

Blu

ric

lect

E 425

20

26816 Downtown Grey

n goo e La

ple

Pur

26819 Lady Lila

26817 Cocoa Glaze

c

26818 Soft Brown

26819 Lady Lilac

6.90 лв.

4.90 лв.

ИЯ ЛИМ ИТИ РАН А КОЛ ЕКЦ

6.90 лв.

reen

ЗЕЛЕНА МАГИЯ

‘N’ Glam 3. Сенки за очи Soft (влажни) / Молив

26822 Deep Green за очи Double Trouble 20423 Goddess Green / Спирала Extendalash 26024

 Very Me Eye Shadow Applicators Апликатор за сенки “Само аз” Комплект от 4 бр. Материали: пяна, PP. Размери: затворена опаковка 4.5 x 7.2 см

За последно в каталога!  Very Me Funky Extendalash Спирала Funky 8 мл

Aqua Blue

26821 Sweet Olive

oddess G

НА

И ЪЖ

&Д  Very Me Extendalash Mascara Спирала Extendalash Прави миглите дълги и извити като на кукла благодарение на революционната си четчица, обгръщаща с власинките си всяка мигличка. 8 мл

88

24

204

20423 G

КА

ИВ ЗВ

Моделът е гримиран с: Молив за очи Double Trouble 20423 Goddess Green / Сенки за очи Soft ‘N Glam 26822 Deep Green / Спирала Extendalash 26024.

,И НЕ

ВА 27087 G reen

lue 086 B

ВЛАЖНИ

ha L

27

26024

СУХИ

w Glo

Moc

2 042

ЗИВНИ ИНТЕН

ГРАФИЧНО ИЗКУСТВО

Фредерик, разработва козметични продукти

ight

1N

2 204

ВЕ

26819 Lady Lilac (сухи) Extendalash 26024

very me

ОЧИ НА ФОКУС В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО

23267

3.20 лв.

2.20 лв.

26 8

22 Deep Green

 Very Me Double Trouble Молив за очи Double Trouble Двойна доза цвят в един молив за очи за супер горещ поглед. Перфектeн за подчертаване на очите. 1. 38 г

6.90 лв.

4.90 лв.

26822 Deep Green

 Very Me Soft N’ Glam Eye Shadow Сенки за очи Soft N’ Glam Цветно дуо сенки за очи, които може да нанасяте със сух или влажен апликатор. Нанесете със суха четчица за меко сияние или с влажна - за металически блясък. 1.9 г

7.90 лв.

5.50 лв.

89


В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО

ЗВЕЗДЕН СТИЛ!

ИЗБЕРИ, КОМБИНИРАЙ & ТРЪГВАЙ!

За последно в каталога!

КОНЕКТОР

Very Me Clickit Connector Конектор “Само аз” Clickit конекторът ти помага да комбинираш любимите си clickit продукти.

ПОДАРЪК ПРИ ПОКУПКА НА 2

ПРОДУКТА CLICKIT

20418

27082 Golden Sparkle

2.50 лв.

ЛИМ

ИТИ

РА Н А

КО Л Е

КЦИЯ

27083 Dark Pink Sparkle

very me

27079 Golden Sheer

27084 Purple Sparkle

”Тези великолепни бляскави цветове ще накарат всички да завиждат!”

27080 Pearly Rose

27081 Pearly Berry

Фредерик, разработва козметични продукти

90

20440 Blue

20441 Green

Black

Very Me Clickit Eye Liner Очна линия “Само аз” Блестяща очна линия в електрикови нюанси. Комбинирай със спирала за мигли за супер бляскав ефект. 3. 5 мл

6.90 лв.

4.90 лв.

Shimmer

Very Me Clickit Mascara Спирала за мигли “Само аз” Удължаваща и подчертаваща спирала за по-плътни мигли. Комбинирай с любимата ти очна линия или продукт за устни. 3. 5 мл 20435

6.90 лв.

4.90 лв.

ГЛАНЦ ЗА УСТНИ

20438 Grey

СПИРАЛА

ОЧНА ЛИНИЯ

20437 Black

20523 Baby Pink

20524 Neon Pink

20525 23086 Raspberry Coral

Very Me Clickit Lip Gloss Гланц за устни “Само аз” Блясък за устни, готови за целувки. Комбинирай с течно червило за още по-интензивен цвят. 3. 5 мл

6.90 лв.

4.90 лв.

 Very Me Secrets Nail polish Лак за нокти Secrets Великолепен бляскав лак в зашеметяващи нюанси! С бързосъхнеща формула. 8 мл Моделът е гримиран със: Спирала 20435 Black / Гланц за устни Secrets 27079 Golden Sheer / лак за нокти Secrets 27084 Purple Sparkle.

6.50 лв.

4.50 лв.

 Very Me Secrets Lip gloss Гланц за устни Secrets Среднопокривен гланц с наситен блясък в три нюанса, носещи празнично настроение. 10 мл

6.50 лв.

4.50 лв.

91


ПРИРОДА

 

УСЕТИ МЕ!

Разтъркайте бутилката с китка и вдъхнете аромата!

Всичко е… ЗАШЕМЕТЯВАЩ БЛЯСЪК

Живот, изпълнен с блясък. Живот, изпълнен със свобода. Нашата разкошна серия “Мед и мляко – злато” Ви позволява да се радвате на прелестна, бляскава коса!

Балсам & Шампоан 200 мл  22625 Балсам “Мед и мляко” – Злато  22624 Шампоан “Мед и мляко” – Злато

7.90 лв.

Всеки за

3.90 лв. 93


Луксозно подхранване за неустоимо меки ръце С ОРГАНИЧЕН ПРОИЗХОД

Медът съдържа витамини и минерали, които ревитализират кожата.

Milk & Honey Gold Creamy Soap Bar Кремообразен сапун “Мед и мляко – Злато” 75 г

15571

3.90 лв.

Milk & Honey Gold Smoothing Sugar Scrub Изглаждащ захарен ексфолиант “Мед и мляко – Злато” 200 мл

17556

15.90 лв.

Milk & Honey Gold Creme Bath Крем за вана “Мед и мляко – Злато” 300 мл

18249

15.90 лв.

Milk & Honey Gold Nourishing Hand & Body Cream Крем за ръце и тяло “Мед и мляко – Злато” 250 мл

15570 94

15.90 лв.

Почиства и овлажнява

24 ч хидратация за много суха кожа 

 Milk & Honey Gold Liquid Hand Soap Течен сапун за ръце “Мед и мляко – Злато” 300 мл

15578

10.90 лв. 7.90 лв.

природа

Млякото е богато на нутриенти, които доказано хидратират сухата кожа.

 Milk & Honey Gold Moisturising Hand Cream Хидратиращ крем за ръце “Мед & мляко” – Злато 75 мл

26447

6.90 лв. 4.90 лв.

Вземете течния сапун и крема за ръце в комплект на СУПЕРЦЕНА само за

8.90 лв.

95


Свят на младостта с екстракти от акай & нар За нормална към комбинирана кожа

Чиста, мека и балансирана кожа с чаено дърво & розмарин

 Pure Nature Organic Açai & Pomegranate Antioxidant Face Wash Антиоксидантен гел за лице с органичен екстракт от акай и нар 150 мл

За всяка възраст

21556

За нормална и мазна кожа

За всяка възраст

9.90 лв.

Нежно почиства и предпазва 

  Pure Nature Organic Açai & Pomegranate Antioxidant Day Cream Антиоксидантен дневен крем за лице с органични екстракти от акай & нар 75 мл

21557

Концентрирана почистваща формула

6.90 лв.

9.90 лв.

6.90 лв.

 Pure Nature Organic Tea Tree and Rosemary Oil Purifying Face Cream Крем за лице за чиста кожа с органични екстракти от чаено дърво и розмарин 75 мл

23675

Омекотява кожата, докато спите

Ребалансира мазната кожа

Купете дневния или нощния крем и вземете почистващия гел на ПОЛОВИН ЦЕНА! Само за 96

14.90 лв.

9.90 лв.

 Pure Nature Organic Açai & Pomegranate Antioxidant Night Cream Антиоксидантен нощен крем за с органичен екстракт от акай и нар 75 мл

21574

21352

4.90 лв.

природа

Предпазва кожата от замърсяване

Прикрива и премахва несъвършенствата

 Pure Nature Organic Tea Tree & Rosemary Purifying Oil Почистващо масло с органични екстракти от чаено дърво & розмарин 10 мл

9.90 лв.

6.90 лв.

 Pure Nature Organic Tea Tree & Rosemary Purifying Corrective Stick Стик коректор с органични екстракти от чаено дърво & розмарин 4г

21351

8.90 лв.

5.90 лв.

Купете крема за лице или стика коректор и вземете почистващото масло на ПОЛОВИН ЦЕНА! Само за

6.90 лв. 97


ШАМПОАН Мекота и сила за сухата, изтощена коса!

ШАМПОАН & БАЛСАМ

ПШЕНИЦА & КОКОС

Възвръща естествената красота на косата! ЖОЖОБА & МАНГО

Nature Secrets 750 мл ЗА ВАШАТА КОСА  26449 2 в 1 шампоан & балсам за всеки тип коса с манго & жожоба  26448 Шампоан за суха и изтощена коса с пшеница & кокос

13.90 лв.

Всеки за

9.90 лв.

ЗА ВАШЕТО ТЯЛО  26455 Крем за душ с подхранващ екстракт от пшеница & кокос  26454 Крем за душ с хидратиращо алое вера & диня

13.90 лв.

Всеки за 98

9.90 лв.

КРЕМ ЗА ДУШ Разкошна мекота за кожата ПШЕНИЦА & КОКОС

ГЕЛ ЗА ДУШ 

Алое и диня омекотяват и хидратират! АЛОЕ ВЕРА & ДИНЯ

природа

ДЖЪМБО РАЗМЕР

Отпуснете се в прегръдката на природата

750 мл 99


Подхранване с нежна грижа от природата

Крем за ръце 75 мл 

 

– блаженство от природата –

 25180 Крем за ръце с хидратиращи босилек & праскова  23400 Крем за ръце с енергизираща мента & малина  23401 Крем за ръце за чувствителна кожа с жожоба & манго

6.90 лв.

Всеки за 

Сапун 75 г

 24204 Сапун с хидратиращо алое вера и диня  22672 Сапун за чувствителна кожа с жожоба и манго  25179 Сапун с хидратиращи босилек & праскова  23410 Релаксиращ сапун с лавандула & смокиня  22668 Сапун с енергизираща мента и малина

3.50 лв.

Дълготрайна хидратация!

природа

ЛАВАНДУЛА & СМОКИНЯ 

 

Кремове за тяло 200 мл

Вашите любими сапуни с плодов аромат… Всеки само за 100

4.90 лв.

2.50 лв.

 23411 Релаксиращ крем за ръце & тяло с лавандула & смокиня  24205 Крем за тяло с хидратиращо алое вера и диня

Дълготрайна мекота с деликатен аромат АЛОЕ ВЕРА & ДИНЯ 

12.90 лв.

Всеки за

8.90 лв. 101


Красота за вас…

…красота за планетата

За всеки тип кожа

За всяка възраст

Перфектна кожа с грижа от природата Многофункционалната, антиоксидантна серия за грижа за кожата Ecobeauty с естествена формула Natural Pro-Blend™ обединява действието на съставките си, за да заздрави кожата, да я защити и да я дари с нежност.

С

NATURAL PRO-BLEND™

Подхранване през цялата нощ Хидратираща грижа

Изглажда дехидратираните фини линии Видимо свива порите Подобрява тонуса на кожата

87%1) 77%1) 1) 82%

Потребителска оценка от 88 жени, използвали дневния & нощния крем в продължение на 4 седмици.

1)

 24327 Porcelain

 Oriflame Puressence by Ecobeauty Eau de Toilette Тоалетна вода Puressence от Ecobeauty 50 мл

23627 102

37.90 лв.

26.50 лв.

24328 Light Ivory

24329 Natural Beige

24330 Golden Beige

24331 Dark Beige

 Oriflame Ecobeauty Hydrating Foundation Хидратиращ фон дьо тен Ecobeauty 30 мл

24.90 лв.

 Oriflame Ecobeauty Smoothing Eye Cream Изглаждащ крем за околоочния контур Ecobeauty 15 мл

23407

19.90 лв.

Серията ECOBEAUTY съдържа подхранващи органични екстракти от кокосово масло и масло от шеа, произведени в сътрудничество с организацията Fairtrade. Следвайки политиката на Fairtrade, помагаме на местните производители в Индия и Африка да изградят по-добро бъдеще за себе си и за своите семейства.

 Oriflame Ecobeauty Smoothing Day Cream Изглаждащ дневен крем Ecobeauty 50 мл

За да научите как Ecobeauty и Fairtrade носят положителна промяна, отидете на www.oriflame.com/ecobeauty

 Oriflame Ecobeauty Smoothing Night Cream Изглаждащ нощен крем Ecobeauty 50 мл

23404

23406 Ако искате да научите за естествената козметика, сертифицирана от Ecocert Greenlife според стандартите на Ecocert, отидете на http://cosmetics.ecocert.com

природа

32.90 лв.

22.90 лв. 32.90 лв.

22.90 лв. 103


ГРИЖА ЗА ТЯЛОТО & КОСАТА

  

 Swedish Spa Hydrating Body Soufflé Cream Лек хидратиращ крем за тяло “Шведска СПА терапия” 200 мл

Всичко е

…ВРЕМЕ САМО ЗА МЕН Разбираме колко важни са за Вас онези редки моменти, които може да посветите единствено на себе си. Не е нужно много, за да се заредите с енергия отново. Грижовната сила на “Шведска СПА терапия” ще Ви помогне да се поглезите.

21875

12.90 лв.

7.90 лв.

 Swedish Spa Refreshing Anti-perspirant 24h Deodorant Рол-он дезодорант “Шведска СПА терапия” 50 мл

23739

6.50 лв.

3.90 лв.

 Swedish Spa Refreshing Shower Gel Освежаващ гел за душ “Шведска СПА терапия” 200 мл

21876

9.90 лв.

5.90 лв.

105


”Спокойни мигове за възстановяване…”

Започнете деня си с ободряващ аромат, който пробужда сетивата.

 Swedish Spa Stimulating Shower Gel Стимулиращ гел за душ “Шведска СПА терапия” 200 мл

18481

 Swedish Spa Exfoliating Massage Bar Ексфолииращ сапун “Шведска СПА терапия” 100 г

18480 

5.90 лв.

3.90 лв.

грижа за косата и тялото

Почистване, ексфолииране, възстановяване и масаж с една лесна стъпка!

9.90 лв.

6.90 лв.

106

 Swedish Spa Purifying Face Mask Почистваща маска за лице “Шведска СПА терапия” 50 мл

 Swedish Spa Rebalancing Face Serum Балансиращ серум за лице “Шведска СПА терапия” 40 мл

20372

20373

9.90 лв. 6.90 лв.

19.90 лв. 13.90 лв.

 Swedish Spa Smoothing Face Scrub Изглаждащ ексфолиант за лице “Шведска СПА терапия” 75 мл

 Swedish Spa Dual Action Face Cream Крем за лице с двойно действие “Шведска СПА терапия” 50 мл

20371

23735

11.90 лв. 8.50 лв.

19.90 лв. 13.90 лв.

Използвайте веднъж или два пъти седмично, за да подхраните кожата на краката.  Swedish Spa Nourishing Foot Mask Подхранваща маска за крака “Шведска СПА терапия” 100 мл

23738

14.90 лв.

10.50 лв.

Ефективен ексфолиант!  Natural Body Pad Естествена почистваща гъба Диаметър: 14 см

11034

6.90 лв.

4.90 лв. 107


НОВО

БЪДЕТЕ СВЕЖИ, БЪДЕТЕ УВЕРЕНИ  WTA Strong is Beautiful Shower Cream Крем за душ WTA Strong is Beautiful Освежаващ крем за душ, който се грижи за кожата Ви и я дарява с деликатен, свеж аромат. pH балансиран. 200 мл

30545

6.50 лв.

4.90 лв.

 WTA Strong is Beautiful Body Cream Крем за тяло WTA Strong is Beautiful Поглезете се със свеж аромат, докато дарявате кожата си с нужната хидратация. 200 мл

30544

12.90 лв.

7.90 лв.

 WTA Strong is Beautiful Anti-perspirant 24h Deodorant Рол-он дезодорант WTA Strong is Beautiful Рол-он против изпотяване със свеж аромат, осигуряващ 24-часова защита от неприятни миризми. 50 мл

30543

6.50 лв.

3.90 лв.

УСЕТИ МЕ! Разтъркайте продуктите с китка и вдъхнете аромата!

Даниела Хантухова

Каролине Возняцки

Анастасия Павлюченкова 

Доминика Цибулкова 108

Петра Квитова

Създадени в партньорство с тенисистките от WTA

грижа за косата и тялото

Ние в Орифлейм вярваме, че СИЛАТА Е КРАСОТА. Ето защо се вълнуваме толкова много, че работим в партньорство със забележителните дами от WTA (Женската тенис асоциация), като създаваме продукти, които да се грижат за Вашата ежедневна свежест и хидратация, които да Ви карат да се чувствате красиви, силни и уверени! 109


”Вашият билет към рая!” 

ГОЛЯМА ОПАКОВКА

”Истинска наслада за сетивата!”

ЛИМИТИРАНА КОЛЕКЦИЯ

 

 

грижа за косата и тялото

750 мл 

 Discover Santorini Blue Paradise Shower Gel Гел за душ Discover Santorini Blue Paradise 250 мл

 Discover Santorini Blue Paradise Bath Foam Пяна за вана Discover Santorini Blue Paradise 400 мл

 Discover Hawaii Aloha Beach Body Scrub Ексфолиант за тяло Discover Hawaii Aloha Beach 200 мл

 Discover Hawaii Aloha Beach Soap Bar Сапун Discover Hawaii Aloha Beach 100 г

21188

21189

24879

24880

5.50 лв. 3.90 лв.

 Discover Santorini Blue Paradise Shower Gel Гел за душ Discover Santorini Blue Paradise – голяма опаковка 400 мл

23394 110

7.90 лв. 5.50 лв.

7.90 лв. 5.50 лв.

8.90 лв. 6.50 лв.

 Discover Santorini Blue Paradise Soap Bar Сапун Discover Santorini Blue Paradise 100 г

 Discover Hawaii Aloha Beach Shower Gel Гел за душ Discover Hawaii Aloha Beach 250 мл

21190

24878

3.50 лв. 2.50 лв.

5.50 лв. 3.90 лв.

3.50 лв. 2.50 лв.

 Shower Sponge Гъба за душ Размери: 9 x 6 см

17075

4.90 лв.

3.50 лв.

Last time in catalogue!

С аромат на ягоди, бял шоколад & ванилия!

Delicious Moments Bubble Bath Пяна за вана Delicious Moments Пяна за вана от лимитирана колекция, с неустоим аромат на ягоди и бял шоколад. 750 мл

30115

13.90 лв.

8.90 лв. 111


“ Радвайте се на свежест, чистота и увереност!”

100%

НАЧИН НА УПОТРЕБА

СВЕЖЕСТ

За мигновена свежест просто напръскайте интимната зона или бельото от разстояние 15 см.

с ободряващ екстракт от цвят на лотос1)

Нежна, pH балансирана формула, без сапун Дерматологично & гинекологично тествана формула

НОВО

С витамини & млечна киселина

грижа за косата и тялото

 Feminelle Refreshing Intimate Deodorant Освежаващ интимен дезодорант Feminelle Интимен дезодорант, обогатен с витамини, успокояващи екстракти от лотос и ароматизиращ комплекс. 75 мл

24890

с грижа за жената

9.90 лв.

6.90 лв.

 Feminelle Refreshing Intimate Wash Освежаващ интимен гел Feminelle Освежаващ интимен гел, обогатен с витамини и охлаждащ екстракт от цвят на лотос за дълготрайна хидратация. 300 мл

12.90 лв.

8.90 лв. ОР

Ч ПИ

КИ

ЯНЕ

АР ТН

ТВ

РА

К

9.90 лв.

ХИПОАЛЕРГЕННА ФОРМУЛА

ГО

30004

МНО

 Feminelle Refreshing Intimate Wipes Освежаващи интимни кърпички Feminelle Нежните интимни кърпички с витаминен комплекс и екстракт от лотос даряват със свежест и деликатен аромат. Дерматологично тествана формула с балансирано pH и млечна киселина за защита и усещане за чистота. 20 бр.

Д И МИ К ГРА ЪР АЗ

20 БИ

24889

О О ТВ А Р Я Н Е

/ЗА

6.90 лв. самооценка при гинекологичен контрол

1)

112

113


”Превърнете копринената мекота в ежедневие!”

 Silk Beauty Shower Cream Крем за душ Silk Beauty 200 мл

За последно в каталога!

Радвайте се на богат аромат на чист шоколад

Крем за душ с разкошна пяна

21460

Хидратира и подхранва кожата

8.90 лв.

 Silk Beauty Body Cream Крем за тяло Silk Beauty 200 мл

21461

12.90 лв.

3

-те в комплект

Богат крем за ръце, който подхранва и омекотява

само за

9.90 лв.

 Chocolate Dream Shower Gel Гел за душ Chocolate Dream 200 мл

30334 114

5.90 лв.

 Chocolate Dream Bubble Bath Пяна за вана Chocolate Dream 300 мл

 Chocolate Dream Hand Cream Крем за ръце Chocolate Dream 75 мл

30335

30336

7.90 лв.

5.90 лв.

 Silk Beauty Hand Cream Крем за ръце Silk Beauty 100 мл

21459

грижа за косата и тялото

”Шоколадова наслада всеки ден!”

ЛИМИТИРАНА КОЛЕКЦИЯ

3

-те в комплект

само за

12.90 лв.

6.90 лв. 115


МЕКА И УДОБНА Четка за зъби Optifresh  13729 червена

ГОРЕЩА ОФЕРТА!

 11273 синя

Всяка за

5.90 лв.

Вашите любими пасти за зъби Optifresh Всяка за

JUMBO 125 МЛ

4.90 лв.

ДЕЛИКАТНА КЪМ ВЕНЦИТЕ Мека четка за чувствителни зъби Optifresh  15908 розова

грижа за косата и тялото

”Ниски цени, ГОЛЕМИ опаковки”

 15905 светлосиня  21411 лилава  22833 зелена

Всяка за

Optifresh Multi-action Dental Floss Конци за зъби Optifresh 30 м

22682 116

Пасти за зъби 125 мл

5.90 лв.

6.90 лв.

 23416 Паста за зъби против кариес с флуорид  23182 Избелваща паста за зъби с флуорид  25496 Избелваща билкова паста за зъби с флуорид

7.90 лв. 117


“ Нека миенето на зъбките бъде забавно!”

“ Най-нежната грижа за най-нежните същества”

Формулирана специално за млечните зъбки на децата

Защитаващо и подхранващо олио, подходящо за нанасяне след баня, за отпускащ масаж или при сух скалп  Baby Oil Бебешко олио 150 мл

25283

Пасти за зъби 50 мл  20570 Детска паста за зъби с флуорид “Оптифреш”

 23774 Детска паста за зъби с флуорид с вкус на дъвка

11.90 лв.

8.50 лв.

4.90 лв.

Всяка за

За дупето и сладките гънчици, където се крие влагата  Baby Talc Бебешка пудра 75 г

25285

3.50 лв.

 

6.90 лв.

4.90 лв. 

Идеален размер за малките детски ръчички! Четка за зъби за деца Optifresh Размер: 14 см (дължина)  23138 Зелена четка за зъби за деца Optifresh

118

 Baby Hair & Body Wash Бебешки шампоан за коса и тяло 300 мл

 Baby Moisturising Cream Бебешки хидратиращ крем 150 мл

25282

25284

11.90 лв.

10.90 лв.

 Baby Soap Bar Бебешки сапун 75 г

25286

3.50 лв.

 23136 Оранжева четка за зъби за деца Optifresh

Всяка за

4.90 лв.

3.50 лв.

НОВО Две минути миене на зъбките  Dolphin Toothbrush Timer Таймер за миене на зъбки “Делфин” Размери: 8 x 7.8 x 1.5 см

27638

9.90 лв.

6.90 лв. 119


ЛИМИТИРАНА КОЛЕКЦИЯ

ЛИМИТИРАНА КОЛЕКЦИЯ

 

Свежо морско ухание с леки нотки на сладък пъпеш

Цитрусови нотки, свежа зеленина и деликатен мускус 

 Disney Planes Hair & Body Wash Шампоан за коса & тяло “Самолети” 200 мл

26417 120

7.90 лв.

5.50 лв.

 Disney Princess Shampoo Шампоан “Принцеса” 200 мл

 Disney Princess Eau de Toilette Тоалетна вода “Принцеса” 100 мл

 Oriflame Disney Cars Soap Bar Сапун Oriflame Disney Cars 75 г

30024

26415

30023

30338

9.90 лв.

7.90 лв.

5.50 лв.

Нежна формула за Вашата малка принцеса!

Ефективно и нежно почистване за нежна кожа

 Disney Planes Eau de Toilette Тоалетна вода “Самолети” 100 мл

14.90 лв.

Подхранващ шампоан с балсам 2 в 1 за чиста коса, която разресвате без проблем

Нежна формула “без сълзи”

14.90 лв.

9.90 лв.

3.50 лв.

2.50 лв.

 Oriflame Disney Cars Hair & Body Wash Шампоан за коса и тяло Oriflame Disney Cars 200 мл

 Oriflame Disney Princess Detangling Shampoo Шампоан за лесно разресване Oriflame Disney Princess 200 мл

30337

30340

7.90 лв.

5.50 лв.

7.90 лв.

5.50 лв.

грижа за косата и тялото

Свеж морски аромат за малката русалка

Шампоан за коса и тяло с цитрусов аромат

 Oriflame Disney Princess Shower Gel Гел за душ Oriflame Disney Princess 200 мл

30339

7.90 лв.

5.50 лв.

121


 HairX Colour Protect Conditioner Защитен балсам за бoядисана коса HairX 200 мл

 HairX Colour Protect Leave-In Treatment Защитен балсам без отмиване HairX 150 мл

26666

26672

26677

7.90 лв.

5.50 лв.

7.90 лв.

5.50 лв.

200

10.90 лв.

7.50 лв.

 HairX Smooth Control Shampoo Шампоан за гладка коса HairX 250 мл

 HairX Smooth Control Conditioner Балсам за гладка коса HairX 200 мл

 HairX Smooth Control Treatment Серум без отмиване за гладка коса HairX 150 мл

30066

30067

30068

4.90 лв.

%

ЗАЩИТА НА ЦВЕТА1)

7.90 лв.

7.50 лв.

4.90 лв.

10.90 лв.

6.90 лв.

 

НОВО

1) Сравнителен инструментален тест между серията за боядисана коса HairX и обикновени продукти за боядисана коса

72

грижа за косата и тялото

 HairX Colour Protect Shampoo Защитен шампоан за боядисана коса HairX 250 мл

Ч ЗАЩИТА ОТ НАЕЛЕКТРИЗИРАНЕ2)

2) Оценка след изправяне на косата след употреба на продуктите от серията за гладка коса HairX в сравнение с обикновен шампоан

”ЗАЩОТО ПРЕЛЕСТЕН ЦВЯТ КАТО ТОЗИ ТРЯБВА ДА ИЗДЪРЖИ ДЪЛГО” СЕГА ВСИЧКИ ФОРМУЛИ СА С АНТИОКСИДАНТЕН КОМПЛЕКС 6-GINGEROL, КОЙТО ПОДХРАНВА СКАЛПА ЗА КРАСИВА И ЗДРАВА КОСА 122

”ЗАЩОТО ПРАВА ИЛИ ЧУПЛИВА, КОСАТА ТРЯБВА ДА Е ПОДРЕДЕНА”

КРАСИВАТА КОСА

ЗАПОЧВА СЪС ЗДРАВ СКАЛП

СЕГА ВСИЧКИ ФОРМУЛИ СА С АНТИОКСИДАНТЕН КОМПЛЕКС 6-GINGEROL, КОЙТО ПОДХРАНВА СКАЛПА ЗА КРАСИВА И ЗДРАВА КОСА

КРАСИВАТА КОСА

ЗАПОЧВА СЪС ЗДРАВ СКАЛП 123


 HairX Restore Therapy Shampoo Възстановяващ шампоан за коса HairX 250 мл

 HairX Restore Therapy Conditioner Възстановяващ балсам за коса HairX 200 мл

 HairX Restore Therapy Hair Mask Възстановяваща маска за коса HairX 200 мл

26642

26671

26673

7.90 лв.

4.90 лв.

7.90 лв.

4.90 лв.

10.90 лв.

6.90 лв.

 

ПОВЕЧЕ

ОБЕМ & СВЕЖЕСТ1)

1) Базирано на потребителски тест сред жени с тънка и склонна към омазняване коса

 HairX Styling Flex Style Hair Gel Стилизиращ гел за коса HairX 100 мл

18898

7.90 лв. 5.50 лв.

 HairX Styling Shape Cream Wax Кремообразна вакса за коса HairX 75 мл

21758

124

9.90 лв. 6.90 лв.

ПОЗАЩИТЕНА2)

 HairX Styling Ultimate Style Hairspray Стилизиращ спрей за силна фиксация HairX 200 мл

20374

89

%

12.90 лв.

Срещу увреждане при често ресане; сравнителен тест между възстановяващата серия HairX и обикновен шампоан

2)

8.90 лв.

 HairX Styling Gloss Booster Spray Стилизиращ спрей за блясък HairX 50 мл

”ЗАЩОТО НЯМА ПО-КРАСИВ БЛЯСЪК ОТ БЛЯСЪКА НА ЗДРАВАТА КОСА”

20375

СЕГА ВСИЧКИ ФОРМУЛИ СА С

10.90 лв.

6.90 лв.

грижа за косата и тялото

АНТИОКСИДАНТЕН КОМПЛЕКС 6-GINGEROL, КОЙТО ПОДХРАНВА СКАЛПА ЗА КРАСИВА И ЗДРАВА КОСА

КРАСИВАТА КОСА

ЗАПОЧВА СЪС ЗДРАВ СКАЛП 125


ПРЕДИ ДА СА СВЪРШИЛИ! ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА!

27118 Cool Pink

27117 Pale Peach

27116 Nude Cream

27116 Nude Cream

27117 Pale Peach

24059 Bright Pink

24060 Soft Pink

24060 Soft Pink

 Functional Cosmetic Bag Козметична чантичка Размери: 23 x 7.5 x 12 см

24059 Bright Pink

ВЗЕМЕТЕ ГИ ОЩЕ СЕГА,

26401

19.90 лв. 9.90 лв.

Pure Colour Floral Nail Polish Лак за нокти Pure Colour – “Цвете” 8 мл

Luxe Manicure Kit Козметичен комплект Luxe Съдържа безопасно количество никел. Размери: 11.5 x 8.5 x 2.5 см

Luxe Shoe Care Kit Комплект за обувки Luxe Размери: 14.5 x 9.5 + 5.5 см (дръжка).

27158

27160

24.90 лв. 12.90 лв.

6.90 лв. 2.90 лв.

Roses Shower Cream Крем за душ “Рози” 200 мл

30019

8.90 лв. 3.50 лв.

Winter Treat Foot File Пила за крака “Зимна грижа” Размери: 18.3 x 4.4 x 1.1 см. Материали: PS, гласпапир.

26944

24.90 лв. 12.90 лв.

-45% 

6.90 лв. 2.90 лв.

-45% 

11.90 лв.

ГОРЕЩА СДЕЛКА!

4.90 лв. 126

 Natural Beauty Earrings Обици “Естествена красота” Съдържат безопасни количества никел. Размер: дължина: 6 см

 Natural Beauty Necklace Колие “Естествена красота” Съдържа безопасни количества никел.

26966

26965

9.90 лв. 4.90 лв.

22.90 лв. 12.90 лв.

СУПЕР ЦЕНА!

27118 Cool Pink

Fairy City Lights Lip Gloss Гланц за устни Fairy City Lights 5 мл

12.90 лв.

-50% Perfect Body Beauty Legs Toning Cream Тонизиращ гел за крака Perfect Body 100 мл

Pure Nature Tea Tree & Rosemary Purifying Cleansing Wipes Почистващи кърпички с чаено дърво & розмарин 25бр.

21595

24913

19.90 лв. 9.90 лв.

8.90 лв. 4.50 лв.

 Felipa Bag Чанта Felipa Размери: 29 x 14 x 18.5 см

 Red Bag Чанта “Червено” Размери: 27.5 x 4 x 18.5 см

27305

27331

44.90 лв. 24.90 лв.

56.90 лв. 29.90 лв.

Sparkle in Paris Earring Set Обици Sparkle in Paris Съдържат безопасни количества никел. Размери: перли: 1.2 см, мъниста: 0.4 см, капки: 0.8 x 2 см

24953

22.90 лв.

ПОБЪРЗАЙТЕ, ОСТАНАХА САМО НЯКОЛКО! – СПЕСТЕТЕ ДО 60%! 127


Contains 21 sachets.

5 4 01

години

NE S S

Здравето започва ОТТУК.

Дайте израз на своето ЕНЕРГИЧНО аз

2

L WE

L

АНТИОКСИДАНТНА СИЛА от природата

20 0 9–

МУЛТИВИТАМИНИ & МИНЕРА ЛИ ЗА Ц ЯЛОТО СЕМЕЙС ТВО. ЗДРАВЕ ВСЕКИ ДЕН.

КОМБИНИРАН КОМПЛЕКТ. НУТРИЕНТИ ЗА ДЕНЯ В ЕДНО ПАКЕТЧЕ.

• ПО-МАЛКО БРЪЧКИ • ПОВЕЧЕ СИЛА И ИЗДРЪЖЛИВОСТ • Висококачествени • Безвредни • Произведени в Швеция

Multivitamins & Minerals essentials Мултивитамини и минерали Essentials Висококачествен продукт, подходящ за мъже и за жени, който предлага добре балансирана комбинация от 12 витамина и 10 минерала, създадени, за да отговорят на ежедневните нужди на всеки над 14 год. Приемайте 1–2 таблетки дневно по време на хранене. 60 бр.

27039

22.90 лв.

Swedish Beauty Complex Plus Комплекс „Шведска красота” ПЛЮС Съдържа астаксантин и екстракт от боровинки, които съхраняват естествената красота, повишават издръжливостта на мускулите и подобряват здравето на сърцето. Таблетки за 30 дни.

25414

39.90 лв.

WellnessPack Комбиниран комплект Вашата дневна доза от омега 3, Комплекс “Шведска красота” ПЛЮС и мултивитамини и минерали, създадена, за да се погрижи за 1 х Комплекс “Шведска здравето, тонуса и красотата Ви. Предлага се в 2 варианта: единия – адаптиран за нуждите на красота” ПЛЮС (астаксантин + екстракт мъжете, а другия – за нуждите на жените. от боровинки)

Необходимите нутриенти за деня в едно пакетче: 2 х омега 3

59.90 лв.

1 х Мултивитамини & минерали

 Комбиниран комплект за жени  Комбиниран комплект за мъже

22791 22793

ЧУВСТВАЙТЕ СЕ ЧУДЕСНО. СПЕСТЕТЕ ПАРИ. Всеки 4-ти продукт

ПОДАРЪК!

Попитайте Вашия консултант за абонаментната програма

Искате ли да узнаете повече за продуктите WЕLLNESS? Попитайте Вашия консултант за Каталога Wellness от 24 страници! 128

129


БЛОКЧЕТА “ЕСТЕСТВЕН БАЛАНС”. ПОЛЕЗНА ПРОТЕИНОВА ЗАКУСКА.

Доказателството, че десертите МОГАТ да бъдат здравословни!

100%

естествени

Natural Balance Bars Протеинови блокчета “Естествен баланс” 100% естествени, здравословни и питателни блокчета с два неустоими вкуса. Богати на протеини и фибри и с нисък гликемичен индекс, те са разработени, за да даряват тялото с енергия.

7

Б И Л КОВ А Н А П И Т К А . Б И Л КОВ А Т РА Д И Ц И Я З А МОД Е Р Е Н Ж И В ОТ.

Ароматен плодов коктейл

1. Разтворете Билковата напитка “Тонус” и оставете да изстине. 2. Добавете малини/ягоди. 3. Поставете в хладилник за около 1 ч. 4. Добавете сок от нар и поднесете с много лед.

Билкова напитка в ОСВЕЖАВАЩ КОКТЕЙЛ Насладете се на релаксиращия или енергизиращ ефект във вкусен студен коктейл!

блокчета във всяка опаковка!

29.90 лв.

”Тонус” ЕНЕРГИЗИРАЩ МИКС • Черен чай • Женшен • Гуарана • Индийско орехче • Карамфил • Портокалов цвят

 Суперплодове 25386  Шоколад 25385

Botanical Infusion Билкова напитка 100% естествена разтворима топла напитка, съдържаща микс от билкови екстракти, подправки и пребиотични фибри. 40 порции. Предлага се в два различни вкуса с тонизиращ или релаксиращ ефект. 120 г

44.90 лв.

 ”Тонус” 24695  ”Релакс” 25032EJ

   ǰǻDZǵǺǵ    

ǒǞǚ ǟǒǒ Ǟǒ ǤǠǑ Ǎǖǟ ǤǠǏǞǟǏǍǖ

130

Ǜ ǖǟǒǒ ǤǠǑǒǞǚ Ǎǖ Ǎǖǟ ǓǑǍ Ǜ ǕǔǐǘǒǒǓǑ

Със суперплодове: • нар • акай • черна боровинка

С хрупкав шоколад: • какао • ечемик • овес

Искате ли да узнаете повече за продуктите WЕLLNESS? Попитайте Вашия консултант за Каталога Wellness от 24 страници! 131


суха и чувствителна кожа

мазна кожа

Усещане за хидратирана и успокоена кожа

нормална/комбинирана кожа

По-свежа и по-здрава кожа

Глътка въздух и матиращ ефект за кожата

 Optimals Foaming Gel Normal/Combination Skin Измиващ гел за нормална/ комбинирана кожа 200 мл

25260

 Optimals Balancing Toner Normal/Combination Skin Балансиращ тоник за нормална/комбинирана кожа 200 мл

26000

сега

По-добра ежедневна грижа

12.90 лв.

12.90 лв.

25210

12.90 лв.

 Optimals Soothing Toner Dry/Sensitive Skin Успокояващ тоник за суха/ чувствителна кожа Optimals 200 мл

26001

12.90 лв.

 Optimals Cleansing Gel Oily Skin Почистващ гел за мазна кожа 200 мл

 

 Optimals Cleansing Milk Dry/Sensitive Skin Почистващo мляко за суха/ чувствителна кожа Optimals 200 мл

25258

12.90 лв.

 Optimals Purifying Toner Oily Skin Почистващ тоник за мазна кожа 200 мл

НА ПО-ДОБРА ЦЕНА!

25262

Почистете и тонизирайте кожата, за да събудите красотата и свежестта й.

12.90 лв.

ВЗЕМЕТЕ

2 ПО ИЗБОР ЗА

ВЗЕМЕТЕ

1 ЗА

15.80 лв.

9.90 лв. 132

133


Мляко за тяло & Лосион за тяло 400 мл  23729 Лосион за тяло за чувствителна кожа Happy Skin

 23730 Хидратиращ лосион за тяло за нормална/суха кожа Happy Skin

 23733 Подхранващо мляко за тяло за много суха кожа Happy Skin

15.90 лв.

сега

По-добра ежедневна грижа

НА ПО-ДОБРА ЦЕНА! След релаксиращ душ, подарете на тялото си хидратацията, която заслужава!

ВЗЕМЕТЕ

2 ПО ИЗБОР ЗА

ВЗЕМЕТЕ

1 ЗА

15.80 лв.

9.90 лв. 134

135


Рол-он дезодорант против изпотяване 150 мл  23724 Activelle Sensitive  23727 Activelle Invisible  23719 Activelle Pure Care  25280 Activelle Cotton Dry 

8.90 лв.

сега

По-добра ежедневна грижа

НА ПО-ДОБРА ЦЕНА! Доверете се на своя любим Activelle, за да се радвате на свежест през целия ден!

ВЗЕМЕТЕ

2 ПО ИЗБОР ЗА ВЗЕМЕТЕ

1 ЗА

9.80 лв.

6.50 лв. 136

137


За последно в ЛИМИТИРАНА КОЛЕКЦИЯ

 Feet Up Deodorising Foot Powder Дезодорираща пудра за крака 75 г

20552

каталога! 

 Feet Up Winter Treat Ginger and Clementine Foot Cream Крем за крака с джинджифил и мандарина Feet Up 75 мл

9.90 лв.

30014

 Feet Up Reviving Foot Spray Съживяващ спрей за крака 150 мл

20549

8.90 лв.

 Feet Up Exfoliating Foot Scrub Ексфолиант за крака 75 мл

20553 

11.90 лв.

9.90 лв.

 Feet Up Overnight Moisturising Foot Cream Нощен овлажняващ крем за крака 75 мл

сега

20554

По-добра ежедневна грижа

8.90 лв.

 Feet Up Anti-perspirant Foot Cream Крем за крака против изпотяване 50 мл

20557

НА ПО-ДОБРА ЦЕНА! Поглезете краката си, за да заредите деня си с енергия (или да им подарите ралаксиращ масаж в края на деня).

7.50 лв.

ВЗЕМЕТЕ

2 ПО ИЗБОР ЗА ВЗЕМЕТЕ

1 ЗА

9.80 лв.

6.90 лв. 138

139


Шампоан & Балсам 250 мл

  

 

сега

По-добра ежедневна грижа

НА ПО-ДОБРА ЦЕНА!

 23278 Шампоан за тънка коса с розмарин & касис  23279 Балсам за тънка коса с розмарин & касис  22701 Шампоан за мазна коса с екстракт от коприва & лимон  22702 Балсам за мазна коса с екстракт от коприва & лимон  22694 Шампоан против пърхот с репей & грейпфрут  22695 Балсам против пърхот с репей & грейпфрут

6.50 лв.

Крем за душ & Гел за душ 250 мл  22671 Крем за душ за чувствителна кожа с жожоба и манго  24203 Гел за душ с хидратиращо алое вера и диня  25178 Крем за душ с хидратиращи босилек & праскова  23409 Релаксиращ гел за душ с лавандула & смокиня

6.50 лв.

Обвийте косата си в милувката на природата с Nature Secrets. Перфектният старт на всеки ден!

ВЗЕМЕТЕ

2 ПО ИЗБОР ЗА ВЗЕМЕТЕ

– блаженство от природата –

1 ЗА

7.80 лв.

4.50 лв. 140

141


Нежна грижа 15 мл  24877 ”Нежна грижа” – кокос

ЛИМИТИРАНА КОЛЕКЦИЯ

 24467 ”Нежна грижа” – бадем

 1276 ”Нежна грижа”

13.90 лв.

сега

По-добра ежедневна грижа

ЛИМИТИРАНА КОЛЕКЦИЯ

НА ПО-ДОБРА ЦЕНА! За да се радвате на мека кожа винаги и навсякъде, не забравяйте да сложите в чантата си “Нежна грижа”!

ВЗЕМЕТЕ

2 ПО ИЗБОР ЗА ВЗЕМЕТЕ

1 ЗА

11 лв.

6.90 лв. 142

143


ЛИМИТИРАНА КОЛЕКЦИЯ

Тоалетна вода – флаконче за път 30 мл  30175 Delicacy  30174 Elvie  30177 Flamboyant Privé  30176 Ascendant

19.90 лв.

сега

По-добра ежедневна грижа

НА ПО-ДОБРА ЦЕНА! Обичани аромати за Него и за Нея, които да носите навсякъде със себе си!

 

ВЗЕМЕТЕ

2 ПО ИЗБОР ЗА

ВЗЕМЕТЕ

1 ЗА

23.80 лв.

12.90 лв. 144

145


РАДВАЙТЕ СЕ НА МЛАДА, СИЯЙНА КОЖА!

Специално празнично предложение по случай нашия 20-ти юбилей!

Клетъчно подмладяващ крем “Диамант” СЕГА САМО

24.90 лв.! За кожа, красива като диамант За всеки тип кожа

40+

Diamond Cellular Anti-Ageing Cream Клетъчно подмладяващ крем “Диамант” Изключително богат крем, който се прицелва в белезите на стареенето, за да разкрие по-млада кожа, която не се подчинява на времето. Избягвайте зоната около очите. 50 мл

13659 146

49.90 лв.

147

Орифлейм К05/2014  
Орифлейм К05/2014  
Advertisement