Page 1


http://orhangazianadoluihl.meb.k12.tr/


İçindekiler Veli & Öğrencilere Hitap .............................................................................................................................................................1 Vizyonumuz & Misyonumuz & Tarihçe ......................................................................................................................................2 Vakfımız ......................................................................................................................................................................................3 Eğitim ve Kültür Kompleksimizin Durumu ................................................................................................................................4 Sosyal Etkinlikler .................................................................................................................................................................. 4-5-6 Kültürel Etkinlikler ................................................................................................................................ 7-8-9-10-11-12-13-14-15 Kütüphane ................................................................................................................................................................................15 Yurt & Etütler & Yemekhane ....................................................................................................................................................16 Kantin & Sınıf Düzeni & Sınav Düzeni ......................................................................................................................................17 LYS Çalışmaları & Ev Ödevleri ...................................................................................................................................................18 Kantin Düzeni & Kütüphane Düzeni & Sağlık Hizmetleri & Yemek Hizmetleri .......................................................................19 Kütüphane Hizmetleri & Öğrenci Dolapları & Acil Durum Uygulamaları ................................................................................20 Yurtdışı Yaz Okulu Ve Kültürel Değişim Programları Ve Avrupa Birliği Projeleri ....................................................................21 Okul Sonrası Ve Okul Saatleri İçi Ygs/Lys/Yabancı Dil Destek, Yetiştirme Ve Geliştirme Etüt Çalışmaları .............................22 Veli-Okul-Öğrenci Sözleşmesi & Öğrencinin Hakları ..............................................................................................................23 Öğrencinin Sorumlulukları ........................................................................................................................................................24 Velinin Hakları & Sorumlulukları ........................................................................................................................................ 25-26 Okulun Hakları & Sorumlulukları .............................................................................................................................................27 Veli Kampüs Ziyaretleri & Kayıp Eşya & Veliye Kısıtlanmış Alanlar ........................................................................................28 Veli-Öğretmen-Yönetici Görüşmeleri ................................................................................................................................ 28-29 Karne-Ara Karne-Kazanım Karnesi-Öğrenci Gelişim Raporları & Akademik Olarak Ödüllendirilecek Davranışlar ................29 Teşekkür ve Takdir Belgesi İle Ödüllendirme & Onur Belgesi ................................................................................................30 Disiplin Cezaları.................................................................................................................................................... 30-31-32-33-34 Okul-Aile İletişimi İletişim Bilgileri & Okul Öğrenci Meclisi & Okul Aile Birliği ve Görev-Sorumlulukları .............................35 Okula Varış & Okuldan Ayrılış & Sınav Düzeni .........................................................................................................................36 Teneffüs Düzeni ........................................................................................................................................................................37 Kılık Kıyafet Düzeni & Konferans Salonu Düzeni......................................................................................................................38 Tuvaletler & Fotokopi - Büro ve Temizlik Hizmetleri ...............................................................................................................39 Yaptırımlar Uygulanan Ödül ve Yaptırım Örnekleri & E-Okul..................................................................................................40 Mobil Bilgi Servisi Devam Devamsızlık .....................................................................................................................................41 Servis Kullanımı ........................................................................................................................................................................42 Güvenlik Hizmetleri ..................................................................................................................................................................43 Okula Öğrenci Kabul Şartları & Destek Personeli & 2013-2014 Öğretim Yılı Akademik Takvimi ...........................................44 Okulun Zaman Çizelgesi ............................................................................................................................................................45 Sportif Etkinlikler & Sportif Vizyonumuz .................................................................................................................................46 Futbol & Basketbol & Voleybol & Masa Tenisi & Satranç ................................................................................................. 46-47 Yüzme & Atletizm & Güreş & Uzak Doğu Sporları & Eskrim .............................................................................................. 48-49


Elinizde tuttuğunuz bu kitapçık aslında “Orhangazi’de Yaşam” diye özetlenebilecek uygulamaların anlatıldığı bir rehber kitap. Bu el kitapçığını Okulumuzun tüm taraflarına -idareci öğretmen öğrenci ve veli- kılavuzluk etsin diye hazırlandık. Böylece eğitimin tüm tarafları Orhangazi İmam Hatipte ders saatlerinden ulaşıma veli toplantılarından yemekhane düzenine, ödev sisteminden LYS çalışmalarına dek birçok uygulamayı daha eğitim yılı başında görme ve planlamalarını ona göre yapabilme imkânına kavuşmuş olacak. Bu kitapçık bir açıdan bizim yol haritamız olacak. Çocuklarımızın eğitimi için girdiğimiz bu yolda hepimize yol gösterecek olan bu harita ile eğitimde daha hızlı ve kolay yol alacağımıza yürekten inanıyoruz. 2013 - 2014 eğitim yılı için burada gösterilen planlamalara çok önemli bir neden ya da aksilik olmadıkça uyulacaktır. Velilerimiz birçok konuyu, eğitimin uygulayıcıları olarak biz yöneticilere sormadan da bu kitapçık vesilesi ile öğrenecek ve çocuklarının okuldaki zamanlarının nasıl geçtiği konusunda ayrıntılı biçimde bilgi sahibi olacaklardır. Kitapçık incelendiğinde görülecektir ki daha çok özel okullarda görmeye alışık olduğunuz bir eğitim planlaması ile karşı karşıya kalacaksınız. Bu kılavuz kitap, Orhangazi İmama Hatip Lisesinin devlet okulu olmakla birlikte sunduğu eğitim olanakları ve uygulamaları ile özel okullarla yarışan bir çıtaya sahip bir okul olduğu konusunda oldukça ikna edici bir içeriğe sahiptir. Kitapçıkta sıralanan eğitim vizyonu ve uygulamalarının asla teorik ya da sanal olmayıp gerçekte de böyle olduğunun test edilmesi yıl içerisinde okulumuza yapacağınız ziyaretlerle her zaman mümkündür. Saygıdeğer Veliler Hepinizin ve hepimizin bildiği gibi eğitim her şeyden önce güven üzerine kurulabilecek bir sosyal kurumdur. Sizler, çocuklarınızı kurumumuza göndermekle bizlere bu güveni duymuş oldunuz. Bizler de eğitim yöneticileri ve öğretmenler olarak sizlerin bizlere duyduğu bu güveni boşa çıkarmamak için büyük bir özveri ile çalışacağız. Bu kılavuz kitap çocuklarınıza nasıl bir sahiplik yapılacağı ve nasıl bir eğitime tabi tutulacakları konusunda sizlere bir fikir vermek amacı ile hazırlanmıştır. Kitapçığın incelenmesi sonrasında sizlerin de önerilerine her zaman açık olduğunu içtenlikle ifade etmek isteriz. Kitapçığı okuyan velilerimizin bizlere yapacağı önerilere de açık olmamız “Birlikte Başaracağız” felsefesine inanmış olmamızın en tabi bir sonucudur. Çocuklar hepimizindir ve onların başarıları hepimizin ortak övüncü olacaktır. Unutmayalım ki, Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci öğretmen idareci ve veliler aslında aynı amaç için bir araya gelmiş ve görevdeşlik üreten güçlü bir ailedir. Bu kitapçık aile içi kurallar manzumesi olup eğitim mücadelesinde bizler için bir yol haritası çalışmasıdır. Beraber çıktığımız bu yolda ellerimizi çocuklarımız üzerinde birleştirmek ve çözmemek ahdi ile hepinize saygılar sunuyoruz.

Sayfa | 1


Ahlak sahibi olmayı her şeyin önünde gören, önce ahlak ve maneviyat diyen, başarılı olmayı alışkanlık haline getirmiş, özgür düşünen, sağduyulu, insanların hayırlısı insanlara faydalı olandır düsturunu şiar edinmiş özgüveni yüksek hayırlı nesiller yetiştirmektir.

Bilindiği gibi her insan ayrı bir dünyadır. Bu temel gerçekten hareket eden Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak her öğrencinin ayrı bir birey olduğunu göz ardı etmiyor ve herkesin öğrenebileceğinin mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bütün mesele herkesin farklı bir öğrenme metodunun olduğu gerçeğine inanmaktır. Böylece zaman ve zemin elverdiği ölçüde her öğrenciye öğrenmesini mümkün kılan eğitim yöntemi ile yaklaşmayı bir görev telakki ediyoruz. Öğrenen bireylere bir amaç kazandırmayı da başlıca görevlerimiz arasında sayıyoruz. Mesele sadece dünya ilimlerini öğrenmek değil öğrendiklerini insanlığın hayrı için kullanmaktır. Bu vesile ile kurumumuz İmam Hatip Liselerinin genel misyonununa da uygun olarak öğrencilerimize pozitif ilimler yanında ahlak ve dini ilimlerin de kazandırılması için yoğun bir çaba içinde olacaktır. Yüce Allah Kuran-ı Kerim’de “ Dünyadan da nasibini unutma” demektedir. İşte bu noktadan hareketle uhrevi ve dünyevi kazanımları şahsiyetinde meczetmiş bir nesil yetiştirmeyi en büyük sorumluluğumuz saymaktayız. Çabalarımız yalnız kendi için yaşamayı hedef alan değil “öteki için ne yapabilirim” diye daima hayır peşinde koşan kişiliklerden kurulu bir toplum oluşturmaktır.

Okulumuz 2010 - 2011 Eğitim Öğretim yılında hizmete açılmıştır. Sadece erkek öğrenci alan okulumuz Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile yapılan istişareler sonucunda proje okulu statüsü ile açıldığı için açıldığı yıl olan 2010 – 2011 Eğitim Öğretim yılında sadece 30 öğrenci almış ve tek sınıf olarak eğitime başlamıştır. Aynı şekilde 2011 – 2012 Eğitim Öğretim yılında da 30 öğrenci alan okulumuz bu sezonda 10. sınıfların TM ve FEN sınıfı olarak ikiye bölünmesi sonucu toplam 3 sınıf olarak eğitime devam etmiştir. 2012 – 2013 Eğitim yılında ise özellikle norm kadro oluşturma amacı ile öğrenci sayısını artıran okulumuz aldığı 180 öğrenci ile yeni 6 sınıf daha açmış, böylece hemen tüm branşlarda kadrosunu tamamlamıştır. Önümüzdeki yıl 300 öğrenci almayı hedefleyen Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin kuruluşunda aynı yerleşkede idare merkezi bulunan İmamet Hitabet ve İlmi Araştırmalar Vakfının desteklerini hiç kuşkusuz anmak yerinde olacaktır. Bu vesile ile Okulumuzun kuruluşunda ve bugün verdiği hizmetlerin devamında Vakfımızın Kurucusu İsmail Hakkı ERTÜRK ve halen İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Faik KAPTAN Hocalarımızın emeklerini bu vesile özellikle zikretmeyi gerekli görmekteyiz.

Sayfa | 2


Vakfımız 1997 yılında kuruldu. Kuruluş gayesine uygun faaliyetleri gerçekleştirmek için bina ve tesislere şiddetle ihtiyaç vardı. Kurulduğumuz yıl Maltepe merkezinde sekiz bin metrekare (8000 metrekare) çok değerli bir arsayı vakfımızın mülkiyetine aldık. İmam-Hatip lisesinin geliştirilmesine ve ilmi faaliyetlerin yapılmasına uygun okul ve tesislerin kurulması için arsamızda 1998 ve 2005 yılında plan tadilatı yapıldı. 2005 yılında proje çalışmalarına başladık. Faaliyet alanımız ilim ve eğitim öğretimle, milletimize ve insanlığa hizmet etmektir. Cenab-ı Allah, Kuran-ı Keriminde (Şuara 132); “Bilginize göre size kuvvet veren Allah’ın koruması altına girin.” diye buyuruyor. Peygamberimiz de; “Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz.” ” diye buyuruyor. İnşa edilecek binalarımız bu ölümsüz gerçeklerin ışığında projelendirildi. Vakıf, binaların yapımından içlerinin her türlü eğitim öğretim gereci ile donatılmasına dek tüm aşamaları bizzat takip etmiş ve sonuçlandırmıştır. Halen Vakıf Yönetimi Okulumuzun her zaman en büyük bir destekçisi durumundadır. Öğrencilerin yurt dışına dil kursuna gönderilmesinden ihtiyaç sahibi öğrencilerin burslandırılmasına, yarışmaların finanse edilmesinden kırtasiye giderlerine dek her zaman Okulumuz arkasında duran Vakfımız ve değerli yöneticileri bizler için her zaman bir destekçi olmuş ve olmaya da devam etmektedirler. Vakfımızın bu desteği sayesindedir ki -okulumuzu gezen her bir ziyaretçinin de teslim edeceği gibi- Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi bugün sahip olduğu altyapı olanakları ile birçok özel okulu dahi geride bırakan bir fiziki yeterliliğe sahiptir. Bu da okul idaresi ve öğretmenlerinin okulun altyapı olanaklarını düşünmesi gibi bir yükü üzerlerinden kaldırmaktadır. Böylece tüm eğitim kadrosu mesailerini, zihinlerini ve enerjilerini sadece öğrencilerin daha verimli ve kolay öğrenebilmeleri için yöntem geliştirmeye ayırmaktadırlar. İmamet Hitabet ve İlmi Araştırmalar Vakfı isminden de anlaşılacağı üzere tüm bu eğitim hizmetleri ile yetinmemekte, ilmi araştırmalar konusunda İstanbul’da sayılı kültür merkezlerinden biri olma payesini de taşımaktadır. Sahip olduğu çok amaçlı birden çok salonu ile her türlü ilmi konferans, seminer ve sempozyumun yanı sıra farklı çevrelerin kültürel birçok etkinliğine de ev sahipliği yapmaktadır. Vakıf bünyesindeki salonlar ayrıca düğün, nişan, sünnet. vb gibi özel organizasyonlar için de değerlendirilebilmektedir. Vakfımız 1997’ den beri sürdürdüğü olağanüstü gayretlerle sadece İstanbul değil tüm Türkiye’de sayılı eğitim kampüslerinden birini oluşturmuş ve bu güzide eğitim tesislerini halkımızın hizmetine sunmuştur. Gayesi sadece Allaha kul ve millete hizmet edecek inançlı nesiller yetiştirmek olan Vakfımızın çok değerli yöneticilerinin çabaları ile ve halkımızın destekleri oluşturulan bu eğitim yerleşkesinde şu hizmet binaları mevcuttur.

Sayfa | 3


ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ: 9 katlı olup, inşaatı tamamlanmıştır. Maltepe Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak binamızda eğitim öğretim yapılmaktadır. YURT BİNASI: 8 katlı olup , hizmete girmiştir. Özel Mehmet Taşpınar Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu olarak hizmet vermektedir.

ÇOK AMAÇLI SALON: Hizmete hazır hale gelmiştir.

İLMİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ: 6 katlıdır, hizmete açılmıştır.

ANAOKULU: 9 (3+ 6) katlıdır. Özel Orhangazi Anaokulu olarak hizmet vermektedir.

İLKÖĞRETİM OKULU: Binamızın teknik altyapısı tamamlanmıştır. 2013- 2014 Eğitim Öğretim yılında hizmet vermek için kayıt almaya başlamıştır.

KAPALI YÜZME HAVUZU: Yarı olimpik ve çocuk havuzu bulunmaktadır. Bay bayan çocuk seansları ile hijyenik ortamı ve modern dizaynı ile hizmete devam etmektedir

Okulumuzdaki sosyal faaliyetleri resmi ve kültürel etkinlikler olarak iki bölüm halinde değerlendirmek mümkündür. RESMİ ETKİNLİKLER 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni Kutlama ve Şehitleri Anma Programı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinlikleri

Sayfa | 4


Sayfa | 5


Sayfa | 6


Okulumuzda resmi etkinlikler ve anma programları vesilesi ile tarihimizin önemli dönüm noktaları hatırlanmakta ve bugünkü vatan topraklarını bizlere emanet eden ecdadımız anılarak ruhları hayırla yâd edilmektedir. Bununla beraber okulumuzdaki etkinlikler elbette ki resmi kutlamalardan ibaret değildir. Eğitim öğretim yılı boyunca düzenlenen birçok etkinlik aracılığı ile öğrencilerimiz, sosyal ve kültürel yönlerden kendilerini ifade etme ve geliştirme imkânı bulmaktadırlar. Bu etkinliklerin bir kısmı İlçe düzeyindeki yarışma formatındaki faaliyetler olup bir kısmı ise okulumuza özgü ya da bir başka deyişle okulumuz öğrencilerine dönük çalışmaları içermektedir. Şimdi bu faaliyetlerden bazılarına değinelim.

Her yıl hem okulumuz bünyesinde hem de önce İlçe Mili Eğitim sonra İl düzeyinde gerçekleştirilen münazaralar vesilesi ile öğrencilerimiz kendilerini ifade etme, sahip oldukları görüşleri özgürce savunma, karşısındakini etkileme, özgüven geliştirme yetilerini geliştirmektedirler. Öğretmenler tarafından verilen karşıt fikirli iki tez üzerinde çalışan öğrenci grupları münazaralar ile sadece özgüvenlerini geliştirmekle kalmayıp münazara gerçekleşene dek yaptıkları hazırlıklar ile bir konuya hazırlanma, araştırma geliştirme, belli bir konuda birikim sahibi olma gibi yönlerden de kendilerini geliştirmektedirler. Özellikle Edebiyat Zümresince koordine edilen münazara haftaları boyunca Okulumuzda yüksek bir sinerji ve heyecan dalgası oluştuğu görülmekte, bu sinerjiden okuldaki tüm öğrencilerin pozitif etkilendiği gözlemlenmektedir. Bizler de münazara yapılan her okulda olduğu gibi okulumuzda da katılımcılığı ve sinerjiyi yükselten bu tip etkinlikleri her geçen yıl daha katılımcı ve heyecan dozu yüksek biçimde yapmaya devam edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz.

Öğrencilerin katılımcı ruhunu ve kendilerine güven duygularını geliştiren bir başka sosyal etkinliğimiz de bilgi yarışmalarıdır. Yıl boyunca her dönemde bir defa olmak üzere toplam iki kez gerçekleştirilen bilgi yarışmalarında her sınıfı temsilen seçilen öğrenci grupları tüm dersleri kapsayan yaklaşık 50 soruya cevap vererek birincilik için yarışmaktadırlar. Bilgi yarışmaları da tıpkı münazaralar gibi okulumuzdaki tüm öğrencilere bir canlılık ve sinerji getirmekte özellikle katılımcı öğrencilerin araştırma geliştirme ve özgüven yeteneklerini pekiştirmektedir. Bilgi yarışmalarında birinciliği elde eden gruptaki öğrencilerimiz okulumuz idaresince ödüllendirilmektedir.

Her yıl düzenli olarak Milli Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlenen kitap okuma yarışması için ilan edilen kitaplardan önce okul çapında bir yarışma gerçekleştirilmekte, okuldaki yarışmada başarı gösterenlerden oluşturulan bir ekip okulumuzu temsilen İlçe Yarışmasına katılmaktadır. Kitap okuma yarışması öğrencilerin okuma alışkanlıklarının beslenmesi, hafızanın beslenmesi ve sistemli biçimde bir çalışma alışkanlığı kazanılması bakımından oldukça verimli kültürel etkinliklerimiz arasında yer almaktadır. Yarışmada derece alan öğrencilerimiz hem okul hem de Mili Eğitim yönetimi tarafından ödüllendirilmektedir. Sayfa | 7


Yine İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlenen yarışmaya her yıl okulumuzu temsilen bir öğrencimiz katılmaktadır. Bu yarışma vesilesi ile İstiklal Marşı ve tarihimiz bakımından önemi bir kez daha öğrencilere hatırlatılmakta, Milli Marşımızın nesillerimize aşıladığı yüksek ruh tazelenmektedir.

Okulumuzda düzenlenen bir başka etkinlik de şiir dinletisi şeklinde gerçekleştirilen şiir okuma yarışmasıdır. Bu yarışma ile öğrencilerimize şiir ve şiir okuma zevki aşılanmakta, şiir konusunda kabiliyeti olan öğrencilere de bu yeteneklerini sahnelene fırsatı sağlanmaktadır. Velilerimizin de davet edildiği bu etkinlik vesilesi ile okulumuzda şiir dolu bir hafta geçirilmiş olmaktadır. Okul Yönetimi olarak Edebiyat Zümremizin nezaretinde gerçekleştirilen bu etkinlikle öğrencilerimizin estetik ve sanatsal duyarlılıklarını geliştirmesini özellikle önemsediğimizin bilinmesini isteriz.

Orhangazi İmam Hatip Lisesi olarak oldukça önemsediğimiz bir başka konuda Müslüman Türk Tarihi bakımından önder ve örnek şahsiyetlerimizi anma programlarıdır. Yıl boyu düzenlenen birçok anma etkinliğinde tarihimizin iftihar kaynağı şahsiyetlerinin yeni nesiller tarafından hakkıyla bilinmesi ve kendi hayatları için rol model olabilmesi için çocuklarımıza Mehmet Akif’ten Yunus Emre’ye Mevlana’dan Fatih Sultan Mehmet’e birçok tarihi kişilik ölüm yıldönümlerinde anılmakta ve tanıtılmaktadır.

Okul olarak özel özen gösterdiğimiz en müstesna etkinliklerimizden biri de Hz. Peygamberimizi anma programlarımızdır. Her yıl Nisan ayında ülke çapında kutlanan Peygamberimizin dünyaya geliş yıldönümü okulumuzda da çok özel bazı etkinliklerle kutlanmaktadır. Meslek Dersi öğretmenlerimiz nezaretinde hazırlanan Kutlu Doğum Programında velilerimizde hazır bulunmakta olup program esnasına çocuklarımızın hazırladıkları etkinlikleri izleyen katılımcıların çoğu gözyaşlarına engel olamamaktadırlar.

Sayfa | 8


Okulumuz öğrencilerinin önemli bir kısmının İstanbul dışından yani Anadolu’dan geldiğini düşündüğümüzde okulumuz için gezi programlarının kuşkusuz ayrı bir önemi ve yeri vardır. Her yıl gezi kulübümüzün rehberliğinde özellikle İstanbul dışından gelmiş öğrencilerimize İstanbul’un dini, tarihi ve kültürel yerlerini gezdiriyor ve onlara İstanbul hakkında belli bir fikir edinecek kadar gezi kültürü kazandırıyoruz. Gezilerimiz elbette İstanbul ile sınırlı değil. Anadolu’nun çeşitli bölgelerine de zaman zaman geziler düzenlenmektedir. Sözgelimi Çanakkale, Bursa, Edirne ve Konya gibi şehriler başta olmak üzere 2013 2014 sezonunda birçok Anadolu şehrimiz gezi programımızda yer almaktadır. Geziler konusunda zikretmemiz gereken bir diğer konu da gezilerin sadece Okul İdaresince düzenlenmeyip başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere çeşitli Kamu Kuruluşları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yaptıkları anlaşma gereğince birçok okulu olduğu gibi okulumuz öğrencilerini de İstanbul’un müze ve ören yerlerine götürmektedir. Önceki yıllarda Büyükşehir Belediyemizce düzenlenen Miniatürk ve İslam Bilim Müzeleri gezileri bunlardan sadece ikisidir. 2013 2014 Eğitim yılında İstanbul’da gidilmesi planlanan bazı yerler aşağıda verilmiştir.  Miniatürk  Panorama 1453  Akvaryum  Yuşa Tepesi  Eyüp Sultan  Sultanahmet  Süleymaniye  Darıca Hayvanat Bahçesi  Kabir Ziyaretleri  Beyazıt Halk Kütüphanesi

Sayfa | 9


İstanbul Liseler Arası Geometri Yarışmamız 23.05.2013 tarihinde okulumuz konferans salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün de katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Yarışmada 1.olan Özel Topkapı Fetih Fen Lisesi 1500 TL, 2.olan Özel İstanbul Anafen Lisesi 1000 TL, 3. Olan İstanbul Atatürk Fen Lisesi 500 TL para ödülü ile ödüllendirilmişlerdir.

Sayfa | 10


Sayfa | 11


Sayfa | 12


Sayfa | 13


Sayfa | 14


Okulumuzda binlerce kitabı muhtevi ve bir okul kütüphanesi boyutlarının çok üzerinde bir hacme sahip kütüphane bulunmakta olup öğrencilerimizin istifadesine sunulmuştur. Öğrencilerimiz hem derslerine yardımcı olması anlamında hem de kültürel bakımdan bu kütüphaneden istedikleri ölçüde yararlanmaktadırlar. Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin kütüphane anlamında tek avantajları okul kütüphanesi değildir. Maltepe İlçe Kütüphanesi de okulumuzun hemen bitişiğinde olup öğrencilerimizin hizmetine hazırdır. Zaten zaman zaman özellikle Edebiyat Öğretmenlerimizin nezaretinde öğrenciler grup grup hem okul kütüphanesine hem de İlçe kütüphanense götürülmekte bazı dersler burada yapılmak suretiyle öğrencilerin kitapla iç içe birkaç saat geçirmeleri sağlanmaktadır.

Sayfa | 15


Okulumuzun diğer okullardan ayıran ve hatta birçok özel okulda dahi bulunmayan bir sosyal imkânı da Okulumuzun da içinde bulunduğu eğitim yerleşkesi içinde yer alan Mehmet Taşpınar Erkek Öğrenci Yurdudur. Adeta özel suit odalar seviyesinde hazırlanmış bir intizama sahip yurdumuzda öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır. Yurdumuzdaki bazı olanakları şöyle sıralayabiliriz.  24 Saat sıcak su imkânı  4-6 kişilik odalar  Her oda için çalışma salonu  Mescit olarak da kullanılan büyük salon  Her akşam en az iki branş öğretmeni tarafından verilen etütler  Sabah kahvaltısı – Öğle ve Akşam Yemeği  Masa Tenisi  Yurt öğrencilerine özel ücretsiz havuz seansları  Gezi Programları  Yurt Kantini

Okulumuz bünyesinde bulunan ve 150 kişi kapasiteli yurdumuzda kalan öğrencilerimiz için özel bir ders programı uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz 16.00’dan sonra yaklaşık 2-3 saatlik bir dinlenmenin ardından 18.30’da yurtta tertip edilen ders programına dâhil edilmektedirler. Toplam 3 ders olarak programlanan bu derslerin 1 saati Öğretmen Dersi 2 saati serbest etüt şeklinde planlanmıştır. Her akşam iki öğretmenin katıldığı derslerde öğrenciler okulda gördükleri dersleri bir kez de yurtta dinleyerek konuları pekiştirmekte ve okulda tam olarak anlaşılmayan bazı konuları iyice anlamaktadırlar. Yurttaki öğrenciler her dönemde en az bir kez yurtta gördükleri derslerle ilgili olarak sınava alınmaktadır ve yurt performansları da ayrıca değerlendirilmektedir. Yurttaki öğrenciler için ayrıca düzenli deneme sınavları da yapılmaktadır.

Okulumuzun diğer devlet okullarının çoğunda rastlanmayacak bir özel imkânı da yüzlerce öğrencinin aynı anda yararlanabildiği yemekhanedir. Öğrenciler çok cüzi bir ödeme ile öğlen yemek ihtiyaçlarını okulumuz yemekhanesinden karşılayabilmektedirler. Yemekhanemiz, dileyen tüm velilerimizin ziyaret ettiğinde görüleceği üzere her türlü hijyenik koşula uyan ve temizliğe yoğun özen gösteren bir yapıya sahiptir. Cumartesi pazar da dâhil her gün yemek hizmeti verilen yemekhaneden hem öğretmenler hem de öğrencilerimiz istifade etmekte ve yemek için yerleşke dışına çıkmaya lüzum görülmemektedir. Yemekhanemizin temizliği ve intizamını görmek isteyen velilerimiz sitemizden bu özenli temizliğe şahit olabilirler.

Sayfa | 16


Okulumuzda isteyen tüm öğrencilerimizin hizmet alabileceği yemekhane dışında yemekhanede yemek yemeyen veya yemekhane dışı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen öğrencilerimiz için oluşturulmuş ve geniş ürün yelpazesine sahip bir kantinimiz de bulunmaktadır. Kantinimizde satılan her türlü yiyecek ve içecek mevzuatlara uygun olup hijyenik koşullarda öğrencilerimize sunulmaktadır. 4-5 personel ile hizmet veren kantinimizde yiyecekler personel tarafından özel eldivenler ile paketlenerek sunulmaktadır. Kantin bölümü okulumuzun giriş katında yer alıp geniş bir oturma sahasına da sahiptir. Dışarıdan gelen misafirlerimiz de kantin hizmetinden yararlanabilip kafeterya bölümünde oturabilmektedirler.

Okulumuz Anadolu Liseleri mevzuatına uygun olarak 30’ar kişilik sınıflardan oluşmaktadır. Bütün sınıflarımız FATİH PROJESİ kapsamında akıllı tahtalarla donatılmış olup internet bağlantısı da mevcuttur. Hem öğretmenlerimiz hem de öğretmenler nezaretinde öğrencilerimiz derslerle ilgili birçok materyali internet ortamından istifade ederek elde edebilmektedirler. Yine öğretmenlerce gerekli görüldüğünde büyük ekranlı bilgisayarlarda gerek dersle alakalı gerekse tarihi veya güncel bir konu – kişi ile ilgili çeşitli videolar da sınıf ortamında izlenebilmektedir. Yine öğretmenlerimiz dilerlerse kendi bilgisayarlarını sınıf bilgisayarına bağlayarak da öğrencilere özel olarak hazırladıkları materyalleri gösterebilmektedirler. Sınıflarımız her yıl yaz döneminde düzenli olarak elden geçirilmekte ve eğitim döneminde öğrencilerimiz pırıl pırıl bir sınıf içinde eğitim görmektedirler.

Okulumuzda sınavlar Milli Eğitim mevzuatının öngördüğü şekilde yapılmakta olup her dönemde her dersten en az bir ortak sınav uygulaması yapılarak faklı sınıftaki öğrencilerin seviyeleri karşılaştırmalı olarak gözlemlenmektedir. Klasik sınavların dışında test olarak uygulanan sınavlar ve resmi sınavların dışında öğretmenlerce uygulanan test şeklindeki ara sınavlar (guiz) için optik okuma makinesi bulunmaktadır. Böylece yüzlerce öğrencin girdiği bir sınav öğretmenlerimizce 1 saat içinde okunup sonuçlandırılabilmektedir. Sınav analizleri düşük ve çok düşük notların alındığı derslerde başarısızlığın yoğunlaştığı konular derlenerek ilgili zümre öğretmenlerince gerekli tedbirler alınmaktadır. Okulumuzda ayrıca sınav sonuçları ile ilgili özel bir ödüllendirme uygulanması da yapılmaktadır. Bu ödüllendirme mekanizması şöyle işlemektedir. Her sınavda tüm branşlarda en yüksek puanı alan öğrenciler derlenmekte ve en çok en yüksek puanı alma özelliğine sahip öğrenciler okul idaresince ödüllendirilmektedir. Sınav tarihleri öğrencilerimize hem şifahi olarak en az bir hafta öncesinden söylenmekte ayrıca hem okul panosunda hem de Web Sitemizde yayınlanmaktadır. Dileyen öğrencilerimiz öğretmenlerine gerekli müracaatı yapmakta ve ders öğretmeni uygun gördüğü takdirde sınav kâğıtlarını inceleyebilmektedirler.

Sayfa | 17


Okulumuzda yeni bir okul olduğu için henüz LYS’ye giren öğrenci grubumuz olmadı. Ancak önümüzdeki yıl ilk mezunlarını verecek olan Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisemiz bu öğrencilerimize yönelik özel programlar takip etmektedir. Milli Eğitim müfredatının elverdiği esneklik ölçüsünde öğretmenlerimiz son sınıf derslerini LYS ağırlıklı konulara göre işlemektedirler. Son sınıfa gelen öğrencilerimiz test çözümü konusunda yoğun bir programa tabi tutulmaktadırlar. Yine rehberlik servisimizin nezaretinde zaman zaman okulumuza davet edilen uzmanların da desteği ile öğrencilere dikkat dağınıklığını yenmenin yolları ve zaman yönetimi üzerine bilgilendirici seminerler verilmektedir. LYS bilindiği üzere test çözümü yöntemi üzerine kurulu bir başarı ölçüm tekniğine dayalı bir sınav şeklidir. Bu nedenle hemen tüm sınıflarımızda Öğretmenlerce önerilen yaprak testler ve soru bankaları aldırılarak bu testlerin çözümü hem eve ödev olarak verilmekte bir kısmı ise öğretmenlerimiz nezaretinde sınıfta çözülmektedir. Böylece okulumuzda öğrencilerimiz özellikle LYS’ de soru gelecek branşlarda daha 9. sınıftan itibaren hızlı ve yanlışsız test çözme pratikleri konusunda hazırlanmaktadırlar. Okulumuzda LYS çalışmaları altında zikredebileceğimiz bir başka uygulama da düzenli olarak yapılan denemelerdir. Çeşitli yayıncılardan ve dershanelerden tedarik edilen LYS Denemeleri ile öğrencilerimiz her kademede (9 – 10 – 11 - 12) her ay deneme sınavı yapılmakta ve okulumuzdaki optik okuyucularda okunan sonuçlar yolu ile her öğrencimizin farkı derslerde nasıl bir gelişme kaydettiği düzenli olarak takip edilmektedir. Sınav sonuçlarına göre en çok yanlışın çıktığı konular öğretmenlerce tespit edilerek bu konuların tekraren ele alınması ve bu konurla ağırlık verilmesi sağlanmaktadır.

Ev ödevlerinin verilmesi konusu okul hayatında her zaman güncelliğini korumuştur. Bir bakış açısına göre ev ödevleri okul hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Ev ödevleri olmazsa öğrenciler okulda öğrendiklerini pekiştiremezler, tam öğrenme gerçekleşmez ve öğrenci okul dışı saatlerini dersle ilgisi olmayan işlerle geçirecektir. Uygun ödevler verilmesi ile ilgili önemli fikirler, ancak her dersin öğretimi ile ilgili disiplinlerden çıkarılır. Çünkü her dersin öğretimi birbirinden farklıdır. Bu farklılık o derslerle ilgili verilmesi gereken ödevleri de ilgilendirir. Ödevlerin, bir dersle ilgili çok önemli görülen noktaların öğrencilerin öğrenme süreçlerine etki ederek onların öğrenmelerine katkıda bulunacak şekilde olup olmadığı sorusu devamlı güncelliğini korumaktadır. Genel olarak, öğretmen eğer gerçekten yararlı olduğuna inanıyorsa o ödevi öğrencilerine vermelidir. Emek verilmeden başarı olmaz. Ev ödevleri sınıfta yapılan yazılılar gibi yapılmak zorundadır. Bunun stresinden tamamen kaçınmak zordur. Ancak bunun üstesinden gelmek için çocuklarınıza yardım edebilirsiniz.

Sayfa | 18


Öğrenciler; Kendi kademesine ayrılan alanda tek sıra halinde bekler. Alçak sesle konuşur. Elinde yiyecek varken yavaşça yürür. Yemeğini masada yer. Yemek yediği masayı temiz bırakır. Kantinden zamanında ayrılır. Kurallara uyulmaması halinde; Adı geçen alan ile ilgili toplum hizmeti yapar. Kantinde servis yapılmasında, masaların toplanmasında ve temizlikte görevlilere yardımcı olur.

Öğrenciler; •

Kütüphaneye sessizce girer. • Alçak sesle konuşur. • Kütüphane bilgi işlem sistemini ders araştırmaları için kullanır. • Bilgisayar çıktıları için izin alır. • İhtiyaç anında görevliden yardım ister. Kurallara uyulmaması halinde; • Adı geçen alanlarla ilgili toplum hizmeti yapar. • Kütüphanenin nasıl kullanılması gerektiği konusunda okul öğrencilerine sunum yapar. • Kütüphane görevlisine yardım eder. • Kütüphanenin temiz kalması konusunda dikkatli davranır.

Özel sağlık durumu bulunan öğrencilerimiz okul sağlık birimi, danışman/sınıf öğretmenleri ve okul yönetimi tarafından gözlemlenir. Her öğretim yılı başında gerçekleştirilen ŞÖK toplantılarında öğrencilerin sağlık durumları ile ilgili bilinmesi gereken detaylar, şube öğretmenler kurulu ile paylaşılır. Gerçekleştirilen gezilerde, mutlaka sağlık biriminiz sorumlularından biri veya temel ilkyardım bilgisine sahip eğitim personeli bulundurulur. Acil bir durum oluşması durumunda, öğrenci, veli onayı alınarak anlaşmalı sağlık kurumlarına ulaştırılır.

Okulumuzda yemek hizmetleri Maltepe İmamet Hitabet ve İlmi Araştırmalar Vakfı’nın tecrübeli aşçı ve personeli tarafından sağlanır. Okulumuzda her gün en taze şekilde pişirilen yemekler, sağlık birimi, okul aile birliği ve eğitim personeli tarafından düzenli olarak denetlenir ve öğrencilerin tüketimine sunulur. İdari yetkililer, Öğretmen ve Öğrenciler aynı yemekleri ve yemekhaneyi paylaşır. Yemek örnekleri düzenli olarak alınarak gerekli denetim ve kontrollere tâbi tutulur.

Sayfa | 19


Okul kütüphanemiz, öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı eğitim ve araştırma materyalleri ile donatılmış olup tüm gün hizmet vermektedir. Kitap okuma ve araştırma saatleri, çeşitli dillerde yayınları, dijital teknoloji olanağı sayesinde öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası verilere en kolay yoldan ulaşmasını sağlayacak şekilde organize edilmektedir. Kütüphanemiz; araştırmanın, analitik düşünme ve proje tabanlı öğrenmenin temel alındığı değerli bir kaynak olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Öğrenci dolapları öğrencilerimizin okul yaşamını kolaylaştırmak için sağlanan bir imkân olarak düşünülmelidir. Öğrencilerimizin kullanımı için tahsis edilmiş olan dolaplar, belirlenmiş kriterlere göre kullanılır. Öğrenci dolapları okulun açıldığı ilk gün sınıf öğretmenleri ve danışman öğretmenler tarafından imza karşılığı öğrencilerimize teslim edilir. Dolapların bakımı ve düzeni, tamamen öğrencinin sorumluluğundadır. Öğrenci, dolabında ders araç gereci dışında hiçbir eşya bulundurulamaz. Okul yönetimi gerekli gördüğü takdirde dolapları kontrol edebilir ve kural dışı kullanımlarda öğrenciyi dolap kullanımından geçici bir süre veya sürekli olarak men edebilir.

Okulumuz; yangına karşı acil durum tatbikatları, yangın eylem planı, her katta mevcut olan yangına müdahale ekipmanları, ısıya dayanıklı acil durum kapıları, yangın erken uyarı sistem ve söndürme fıskiyeleri; her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen deprem ve acil durum tatbikatları, depreme dayanıklı ve kolay tahliye edilebilir yapısı ile öğrencilerinin okul dışı belirlenmiş emniyetli alanlara geçişini güven içinde sağlayacak olanaklara sahiptir. Acil bir durum anında öğrenciler, velilerimiz tarafından doldurulan "acil durum bilgi formları"nda belirlenen kriterlere göre, velilere teslim edilir.

Sayfa | 20


Öğrencilerimizin edindikleri dil birikimine işlerlik kazandırmak, özgüvenlerini geliştirmek ve farklı dünya kültürlerini tanıtmak yabancı dilin önemi konusunda farkındalıklarını artırmak için öğrencilerin yurtdışı yaz okullarına gitmeleri son derece faydalı olmaktadır. İmamet Hitabet ve İlmi Araştırmalar Vakfı’nın maddi ve manevi destekleriyle 2011-2012 Eğitim Öğretim yılında Maltepe Orhangazi Anadolu İ.H.L’sinin muhtelif sınıflarında öğrenim gören öğrencilerimize yönelik olarak düzenlenen İngilizce Yurtdışı Yaz Okulu kapsamında 8 öğrencimiz Kanada Toronto ve Amerika New York’u kapsayan bir yaz okulu programına katılmışlardır. Ancak bunun, ticari şirketler aracılığıyla yapılmasının, öğrenci velilerine büyük mali külfet getirdiği ve bu nedenle istifade eden öğrenci sayısının sınırlı kaldığı geçen yılki deneyimimizden görülmüştür. Bu nedenle Okulumuz İngilizce zümresi, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı çalışmaları çerçevesinde yabancı dil ve diğer alanlarda yüksek başarı ve örnek davranış sergileyen 20 öğrencimizin katılacağı bir yaz okulu ve kültürel değişim programı düzenleme kararı almıştır. Bunun için ÖNDER İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği aracılığı ile İngiltere Manchester’da bulunan British Muslim Heritage Centre adlı vakıf kuruluşu ile bağlantıya geçilmiş ve söz konusu kurum bu tür bir organizasyonda bizimle işbirliği yapabileceğini ifade etmiştir. Bu suretle öğrencilerimizin daha az mali külfetle daha fazla ve çok yönlü istifade sağlamaları hedeflenmiştir. Proje kapsamında okulumuzdan 20 öğrencimiz Temmuz-Ağustos ayı içerisinde 4 haftalık bir eğitim, gezi ve kültürel alışveriş amacıyla İngiltere Manchester’a gidecek ve BMHC bünyesinde İngilizce eğitimi görecektir. Buna ilaveten tarihi ve turistik mekanları gezecek ve yeni dostluklar kuracaklardır. Ardından, Ağustos ayının 3.ve 4. haftalarında İngiltere’den gelecek İngiliz öğrenciler İstanbul’da okulumuz yurdunda kalacak ve bu iki hafta boyunca tarafımızdan ağırlanacak ve İstanbul ve çevresi tarihi ve kültürel zenginliklerimizin tanıtılması için bir gezi programı yapılacaktır. İngiltere dışında Kanada-Vancouver, Güney Afrika-Cape Town, Malezya-Kuala Lumpur başta olmak olmak üzere yaz okulları düzenlemek hedeflerimiz arasındadır. Dört yıllık eğitimini okulumuzda tamamlayan bir öğrencinin her yıl bir kıtada olmak üzere 4 yıl katılacağı yaz okulu programları ile 4 kıtayı görüp görgü ve bilgisini artırması hedeflenmektedir. Söz konusu kurumla bu yaz başlatılacak olan işbirliğini akabinde yapacağımız ortak bir Comenius Projesi ile sürdürmek düşüncesindeyiz.

Sayfa | 21


Okulumuz, gerçekleştireceği ek çalışmalar ile dershaneye ihtiyaç duymayan okul olma niteliği kazanmaya adaydır. Öğrencilerimize hazırlandıkları YGS ve LYS'de başarılarını desteklemek amacı ile yetiştirme ve geliştirme çalışmaları uygulanacaktır. Etüt çalışmaları Müdür Yardımcısı, Rehberlik Birimi ve branş öğretmenlerinin planlaması ile gerçekleştirilir. Bu çalışmalar; Bire bir etüt çalışmaları: Geçerli mazeretleri sebebi ile okula gelememiş, yurt dışı projeleri sebebi ile konu eksikleri bulunan, sınav yılı içinde bulunan (9. ve 12. sınıflar) öğrencilere uygulanır. Bu tip çalışmalar, genellikle okul saatleri içinde gerçekleştirilir. Küçük grup etüt çalışmaları: Belirli bir ünite ve konudan yapılan sınavlar sonrasındaki analiz çalışmaları ile belirlenen, hedeflenen ortalama başarının altında kalan ve sayısı beş öğrenciyi geçmeyen küçük öğrenci gruplarına yapılan çalışmalardır. Bu tip çalışmalar, okul saatleri içi veya sonrasında yapılabilir. Toplu etüt çalışmaları: Öğrencileri YGS-LYS'ye hazırlama, geliştirme ve yetiştirme amacı ile sınıflarda verilen okul sonrası (Salı, çarşamba ve perşembe günleri 16.00-17.30 saatleri arası) toplu çalışmaları ifade eder. Yabancı dil etüt çalışmaları: Okulumuza gelen öğrencilerin dil becerileri yapılan iki basamaklı sınav ile tespit edilir. Öğrenciler seviyelerine göre sınıflarda ders görür. Öğrencilere ders saatleri dışında ihtiyaç duydukları konularda gruplar halinde etütler yapılır. Bu etütler film izleme, şarkı dinleme, drama, yabancı dilde dergi, pano hazırlığı gibi aktiviteler ile desteklenir. Yabancı dil alanı seçen öğrenciler için etütler: Yabancı dil alanını seçen öğrencileri hafta içi 4 hafta sonu 6 saat olmak üzere toplam 10 saat ilave yabancı dil etüt uygulaması yapılır. Cambridge ESOL sınavlarına hazırlık etütleri: Öğrencilerimizin dil alanındaki kazanımlarını bu konudaki otorite sayılan kriterlerce onaylatmak ve belgelemek için öğrencilerimiz Cambridge ESOL sınavlarından KET, PET ve FCE sınavlarına gönüllü yabancı dil öğretmenlerimiz tarafından ders sonrası etütlerle hazırlanır ve sınava girmeye teşvik edilirler. Okul yurdunda kalan öğrencilerimize yönelik etütler: Okul yurdunda kalan öğrencilerimize hafta içi her gün ve Pazar akşamı haftada 2’şer saat olmak üzere Türk Dili ve Edebiyatı, İngilizce, Arapça, Kuran-ı Kerim ve Matematik derslerinden etüt programı düzenlenmektedir. *Okul sonrası gerçekleştirilen etütlerde ulaşım, velinin sorumluluğundadır.

Sayfa | 22


Okul - veli iş birliği, öğrenci başarısını artıran önemli faktörlerden biridir. Güvenli ve düzenli bir okul ortamının sağlanmasında veli katılımının rolü büyüktür. Veli katılımının öncelikli amacı; okulun eğitim etkinliklerini yönlendiren okul personeline destek olmak, velilerin meslekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda çalışmalara farklı düzeylerde katılmalarını sağlamak, okul ve ev arasında sıkı bağlar kurarak öğrencinin eğitim sürecine katkıda bulunmaktır. Bu sözleşme; veliyi ve öğrenciyi okulun işleyişi, kuralları, öğrencilere ve velilere sağlayacağı imkânlar ve tarafların karşılıklı hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Sözleşmenin tarafları: a) Öğrenci b) Öğrenci Velisi /Anne-Babası c) Okul Yönetimi Sözleşmede esas alınan kaynaklar: 1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 2. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı 3. 21.10.2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 4. 17.02.2004 tarihli ve B.08.0.TTK:0.01.01.02/1558 sayılı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi konulu Genelge (2004/10) 5. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 6. Çocuk Hakları Sözleşmesi

ÖĞRENCİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI HAKLAR Düşüncelerini özgürce ifade edebilme, •

Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında bulunma,

Bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesi,

• Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar üzerindeki fikirlerini ilgililerle tartışabilme, •

Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması,

Okulun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilme,

Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılması,

• Kendisini ve diğer öğrencileri tanıma, kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer konularda danışmanlık alma, •

Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılma,

Okul yönetiminde temsil etme ve edilme. Sayfa | 23


ÖĞRENCİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI SORUMLULUKLAR Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı göstereceğim. •

Fiziksel, duygusal ve zihinsel güçlerimi, millet, yurt ve insanlık için yararlı bir şekilde kullanacağım.

Ders dışı etkinliklere katılacak ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanacağım.

• Millet malını, okulumu ve her türlü eşyasını, kendi malım gibi koruyacağım. Arkadaşlarımın ve okulun eşyalarına zarar vermeyeceğim; zarar verdiğim takdirde bu zararın bedelini karşılayacağım. •

Sınıfça belirlediğimiz kurallara uyacağım.

Okul yönetimi tarafından hazırlanan öğrenci-veli el kitabındaki kurallara uyacağım.

MEB tarafından hazırlanmış tüm yönetmeliklere uyacağım.

• Okula tüm geliş-gidişlerimde, okul içi ve dışı tüm etkinliklerde, okul kıyafetli olarak, davranışlarıma gereken özeni göstereceğim. • İçinde bulunduğum sosyal çevreye karşı sorumluluklarımın bilincinde olacağım; doğal, tarihî güzelliklerini, sanat eserlerini korumak ve geliştirmek için katkıda bulunacak, kendi edinimlerimi de çevrem ile paylaşacağım. •

Okul yönetimine (fikir, eleştiri, öneri ve çalışmalarımla) katkıda bulunacağım.

Arkadaşlarıma, öğretmenlerime ve tüm okul çalışanlarına saygılı davranacağım.

Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmayacağım.

Sosyal kulüplerin etkinliklerinde okuluma yaraşır bir davranış sergileyeceğim.

• Sınıf ve okul düzeyinde genel temizliğe ve düzene uyacağım. Her türlü araç - gereci amacına uygun kullanacağım. •

Derslere zamanında gireceğim. Devamsızlık yapmayacağım.

Öğrendiğim dini bilgileri uygulamada hassasiyet göstereceğim.

Üzerime düşen sorumlulukları gerektiği gibi yerine getirmediğim takdirde MEB tarafından oluşturulmuş olan disiplin yönetmeliklerinin uygulanacağını biliyorum. Ben,

okul yönetiminin yukarıda belirttiği kurallara uyacağıma söz veriyorum.

Belirtilen kuralların dışına çıktığım takdirde, okul yönetiminin alacağı ve uygulayacağı kuralları kabul ediyorum. /

/2013 İMZA

Sayfa | 24


VELİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI HAKLAR Çocuğumun eğitimiyle ilgili tüm konularda bilgilendirilmek, •

Adil ve saygılı davranışlarla karşılanmak,

Çocuğuma okul ortamında nitelikli kaynaklar, eğitim ve fırsatlar sunulacağını bilmek,

Düzenli aralıklarla okulun işleyişi hakkında bilgilendirilmek,

Gerekli durumlarda okul yönetimine katkı sağlamak,

Çocuğumun okuldaki gelişim süreciyle ilgili olarak düzenli aralıklarla bilgilendirilmek,

Sosyal kulüplerin etkinliklerinden yararlanmak.

Okulun veli eğitim seminerlerinden yararlanmak.

VELİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI SORUMLULUKLAR Çocuğumun her gün okula zamanında, öğrenmeye hazır, okulun kılık-kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gitmesine yardımcı olacağım. Aksi takdirde çocuğumun okula uygun olmayan kıyafetle derslere giremeyeceğini biliyor ve kabul ediyorum. • Çocuğumu ileri düzeyde rahatsızlığı olmadığı sürece okula yollayacağım ve çok önemli bir gerekçe olmadığı sürece derslerden almayacağım. Çocuğumun okuldan benim dışımda, bir başkası veya kendi imkânları ile çıkmasını istediğim durumlarda, ilgili yöneticiyi önceden e -posta, faks veya dilekçe ile bilgilendireceğim. • Okul tarafından kullanılan elektronik bilgilendirme (8383 mobil bilgi servisi sms, e okul, e-posta vb.) sistemlerini aktif olarak kullanacağım ve talep edilen olası bilgiyi en kısa zamanda ileteceğim. • Okul servislerinin bekletilmesi yerine beklenmesi gerektiğini biliyorum. Öğrencimi, servis geldiğinde aracı bekletmeden servise binmeye hazır olarak bekleteceğim. Özel durumlarda ilgili yöneticiyi bilgilendirmeyi (e-posta, faks veya dilekçe) taahhüt ediyorum. • Veli, öğrenci ve öğretmen görüşmeleri için okula mutlaka belirlenmiş görüşme çizelgesine göre randevu alarak geleceğim; görüşme sürelerini aşmayacağım ve okul tarafından belirlenmiş görüşme alanları dışında öğrenci ve öğretmenler için ayrılmış alanlara, okul yönetiminin izni olmadan girmeyeceğim. • Okula öğrencim tarafından, cep telefonu dahil, mobil iletişim araçları, oyun konsolları ve tablet bilgisayarlar getirilemeyeceğini biliyorum. Özel durumlarda yazılı başvuru ile (e- posta, dilekçe) ilgili yöneticiden izin almayı, aksi takdirde izinsiz olarak getirilen bu tür cihazlara okul yönetimi tarafından süresiz olarak alıkonacağını biliyor ve kabul ediyorum. • Çocuğumun okula gelmediği gün, telefon veya e-posta yolu ile, en geç saat 09.00'a kadar sorumlu yöneticiyi bilgilendireceğim.

Sayfa | 25


Okulun duyuru ve yayınlarını takip edeceğim. Cevap bekleniyor ise son cevap tarihine kadar gerekli cevabı yazılı olarak ilgili okul yöneticisine veya birime ileteceğim. • Bilgi edinmek ve toplamak amacıyla gönderilen her tür anket ve formu doldurup zamanında geri göndereceğim. •

Okul Gelişim Yönetim Ekibi ve Okul-Aile Birliği seçimlerine ve toplantılarına katılacağım.

• İhtiyaç duyduğunda öğrencimin ödevlerine katkı sağlayacağım, gerekli açıklamaları yapacağım; ancak kendi yapması gereken ödevleri asla yapmayacağım. • Okumaya, araştırmaya daha fazla zaman ayırması için televizyon seyretme ve oyun oynama saatlerini düzenlemesine yardımcı olacağım. Gerekiyorsa ev ortamını rehberlik birimi önerilerine göre düzenlemeye gayret göstereceğim. • Evde, o gün okulda yaptıklarını paylaşarak günün değerlendirmesini çocuğumla birlikte yapacağım. •

Çocuğumun uyku, dinlenme ve beslenme düzenine/saatlerine dikkat edeceğim.

Okulun düzenleyeceği aile eğitim seminerlerine katılacağım.

• Çocuğuma yaşına uygun sorumluluklar vereceğim (Örneğin odasını toplama, ev işlerine yardım etme, alışveriş yapma gibi). • Okul yönetiminin okul-aile ilişkilerini geliştirmek amacıyla yapacakları ev ziyaretlerini kabul edeceğim. •

Çocuğumun, disiplin kurallarına uyması için gerekli önlemleri alacağım.

• Çocuğumun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişimler hakkında okulu zamanında bilgilendireceğim. •

Aile ortamında fiziksel ve psikolojik şiddete izin vermeyeceğim.

• Çocuğumun okul dışında gittiği mekânlar ve okul dışında birlikte olduğu arkadaşları ile ilgili bilgi edineceğim. •

Çocuğumun internette zararlı içeriklerin yer aldığı sitelere erişmesini engelleyeceğim.

Toplum hizmeti çalışmalarını destekleyeceğim.

• Çocuğumu ilgi ve yetenekleri doğrultusunda destekleyeceğim. Sanatın ve sporun en az bir alanında ilerlemesi için, alan öğretmenlerinin önerilerini dikkate alacağım. Velinin Adı Soyadı Velisi bulunduğum ….. şubesi, ….no'lu öğrencisi oğlum ve benim, yukarıda belirtilmiş kurallara uymadığımız takdirde, okul yönetiminin alacağı ve uygulayacağı kararları, kabul ediyorum. /

/2013 İMZA

Sayfa | 26


OKULUN HAK VE SORUMLULUKLARI HAKLAR Destekleyici, güvenli ve etkili bir ortamda çalışmak, •

Okul toplumundan ve çevreden saygı ve destek görmek,

Okulda alınan tüm kararlara ve okul kurallarına uyulmasını istemek

OKULUN HAK VE SORUMLULUKLARI SORUMLULUKLAR Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek materyal donanım sağlamak, •

Okul kültürü oluşturmak,

Olumlu okul iklimi oluşturmak,

Öğrenci, veli ve çalışanlar arasında ayrım yapmamak,

Eğitim ve öğretim sürecini okulun duvarlarıyla sınırlamamak,

Öğrencilerin, velilerin ve okul çalışanlarının fikirlerini ifade edebilecekleri fırsatlar yaratmak,

Okulun güvenilir ve temiz olmasını sağlamak,

Öğrencilere iyi modeller (birey, çevre...) sunmak,

Okulun ve öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişmek,

Okulda etkili öğrenmeyi destekleyecek bir ortam yaratmak,

Okulun işleyişine ait kararların ve kuralların uygulanmasını takip etmek,

Okul - toplum ilişkisini geliştirmek,

Öğretmen, öğrenci, veli görüşmelerini düzenlemek ve ilgilileri zamanında bilgilendirmek,

Okul çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim seminerleri düzenlemek,

Okul çalışanlarının ihtiyaçlarını belirleyerek giderilmesi için çözümler üretmek,

Okulun işleyişi ve yönetimi konusunda ilgili tarafları düzenli aralıklarla bilgilendirmek,

• Veli ve öğrenci hakkında ihtiyaç duyulan bilgileri toplamak, değerlendirmek, sonuçları ilgililerle paylaşmak ve bunların gizliliğini sağlamak. •

Veli toplantılarının belirli aralıklarla ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak,

Okul ve çevresinde şiddet içeren davranışlara kesinlikle izin vermemek,

Toplum hizmeti çalışmalarını planlı bir şekilde yürütmek.

Sözleşmenin tarafı olarak yukarıda sunulan hak ve sorumluluklarımı okudum. Haklarıma sahip çıkacağıma ve sorumluluklarımı yerine getireceğime söz veririm. Öğrenci Adı Soyadı: Sayfa | 27


Veliler, girişte güvenliğe kimlik bırakarak ziyaretçi kartı alır. Bu kartlarının velilerin üzerinde görünür bir yerde takılı bulundurulması gerekir. Velilerin ve ziyaretçilerin, öğrencilerimizin eğitim sırasındaki dikkat ve düzenlerinin bozulmaması ve güvenliklerinin sağlanması amacıyla eğitim bölümüne (Sınıf ve dersliklerin bulunduğu alanlara) girmemeleri gerekmektedir.

Öğrencilerimizin kişisel eşyalarını (üniforma, eşofman, kırtasiye malzemesi, kitap ve defterler) kolaylıkla tanıyabilmeleri ve bulabilmeleri için, bunların üzerlerine mutlaka adlarını yazmaları gerekmektedir. Özellikle kıyafetlerin içinde bulunan boş etikete, işlenerek veya silinmeyen kalem ile bilgi yazılması, önemlidir. • Gün içinde veya gün sonunda unutulan giysiler, defter, kitap ve çantalar sorumlu kat yöneticileri tarafından kayıp eşya odasında kayıt altına alınmakta ve depolanmaktadır. • Öğrenciniz eşyasını bulamadığında, öncelikle nerede unuttuğunu düşünüyorsa orada aramalı; bulamazsa ilgili müdür yardımcısına başvurmalıdır. • Biriken malzemeler korunur, bir sonraki öğretim yılı başına kadar saklanır; sahibi çıkmadığı takdirde ihtiyacı olanlara ulaştırılmak üzere ilgili kurumlara bağışlanır. • Özellikle okul ortamında bulunması istenmeyen ders dışı gereçlerin (Telefon, çeşitli elektronik araçlar, oyuncak vb.) kaybolmasından, okul yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Velilerimizin randevulu okul ziyaretleri sırasında öğretmen-PDR, yönetici ve destek birimleri ile olan görüşmeleri şu şekilde düzenlenmiştir: Ziyaretçi kartı ile okulda bulunan velilerimiz, nöbetçi öğrenci tarafından karşılanır ve görüşme alanına yönlendirilir. Velilerimizin öğrenci kullanım alanlarını ve tuvaletlerini kullanmaları, pedagojik olarak uygun bulunmamaktadır. Sınıflar öğrencilerin eğitim gördüğü, öğretmenlerin ise eğitim verdiği, velilerin girişine sınırlandırılmış alanlardır. Velilerimizin zorunlu durumlarda derslik alanlarında bulunması, ilgili kat yöneticisi ve nöbetçi öğretmenlerinin nezaretinde gerçekleştirilmelidir.

Öğretim yılı başında siz velilerimize vereceğimiz veli-öğretmen görüşme çizelgesine göre büro görevlilerinden alacağınız randevularla sağlanacak görüşmeler, belirlenmiş süreyi aşmayacak şekilde gerçekleştirilir. Görüşmelerde alınan kararlar, tutanak altına alınarak görüşmeye katılan veliöğretmen tarafından imzalanır. Alınan kararlara göre bir sonraki görüşmenin zamanı ve şekli belirlenir. Okul yöneticileri görüşmeleri ise, ilgili yöneticiden alınacak randevu ile haftanın her günü gerçekleştirilebilir.

Sayfa | 28


"Gelişimsel Rehberlik" anlayışına dayalı PDR çalışmalarımız; sorun yönelimli, iyileştirici ve önleyici rehberliği de içine almakla birlikte, bireyin olumlu gelişimini etkileyen tüm eğitim öğretim çalışmalarında yer alır. Öğrencinin; >

Okula ve çevresine etkin bir şekilde uyumu,

>

Kendini tanıması, kabul etmesi,

>

Potansiyelini tam olarak kullanıp okul başarısını artırması,

>

İletişim ve etkileşim becerilerini geliştirmesi,

>

İnsanî değerleri benimsemesi,

>

Güvenli, mutlu ve sağlıklı bir yaşam için gerekli olan yaşam becerilerini geliştirmesi,

>

Eğitsel ve meslekî kararlar alabilme olgunluğuna erişmesi amaçlanır.

> Okul Psikolojik Danışman / Psikolog görüşmeleri, randevu ile haftanın her günü gerçekleştirilebilir. > Okulumuzda rehberlik servisi tarafından öğrenci görüşmelerinin yanında veli seminerleri, öğrencilerin dikkatini güçlendiren egzersizler, öğrencilerin meslek seçimine yardımcı olacak meslek panelleri, testler, öğrencilere yönelik motivasyon seminerleri, üniversite gezileri ve bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.

Ara Karne, öğrencinin karne aldığı tarihe kadar olan süreçteki not dökümünün paylaşıldığı karnedir, velide kalır. Dönem Sonu Karnesi, öğrencinin içinde bulunduğu döneme ilişkin akademik, sosyal ve davranış durumunu ifade eden karnedir.

Örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere; a) Teşekkür belgesi, b) Takdir belgesi, c) Onur belgesi verilir.

Sayfa | 29


0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00 den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden; a) 70. 00-84 .99 arasındakileri Teşekkür belgesi, b) 85.00 ve daha yukarı olanları Takdir belgesi ile ödüllendirir. (2) Bir ders yılının her iki döneminde de Takdir belgesi alan öğrencilere, okulun yıllık iftihar listesinde yer verilir.

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan; a) Türkçe'yi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak, b) Bilimsel projeler ile sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek, c) Okul araç-gereç ve donanımları ile çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak, ç) Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak, d) Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek, e) Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek, f) Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak, g) Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak gibi davranışlarından örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesi ile ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.

MADDE 11 – (1) Öğrencilere davranışlarının niteliklerine göre; a) Kınama, b) Okuldan kısa süreli uzaklaştırma, c) Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma, ç) Örgün eğitim dışına çıkarma cezalarından biri verilir. Disiplin cezasını gerektiren davranışlar MADDE 12 – (1) Cezayı gerektiren davranışlar şunlardır: Sayfa | 30


1) Okulu, okulun eşyasını ve çevresini kirletmek, 2) Yönetici, öğretmen veya eğitici personel tarafından verilen görevleri yapmamak, 3) Kılık-kıyafete ilişkin mevzuat hükümlerine uymamak, 4) Tütün ve tütün mamullerini bulundurmak veya içmek, 5) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak veya kullanmak, 6) Dersle ilgili araç-gereci yanında bulundurmamak, bulundurulması yönündeki uyarılara aldırmamak, sahip olmasına rağmen ders araç-gerecini kullanmamayı alışkanlık hâline getirmek, 7) Yalan söylemek, 8) Okula geldiği hâlde özürsüz olarak derslere, uygulamalara, etütlere, törenlere ve diğer sosyal etkinliklere geç katılmak veya erken ayrılmak, 9) Okul kütüphanesi, laboratuvar , atölye, pansiyon, spor yurdu veya diğer bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında vermemek, eksik vermek veya kötü kullanmak, 10) Okul içinde veya dışında okulun personeli ile diğer kişilere karşı kaba ve saygısız davranmak, 11) Dersin ve ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak, 12) Kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak, 13) Yatılı okullarda gece izinsiz ve özürsüz pansiyon dışına çıkmak veya dışarıda kalmak, izin süresini özürsüz olarak uzatmak, 14) Yasaklanmış, müstehcen yayınları okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak, 15) Okul yetkililerinin ve disiplin kurulunun çağrılarına uymamak ve çağrı yazılarını almaktan kaçınmak, 16) Üzerinde kumar oynamaya yarayan araç-gereç bulundurmak, 17) Okulca istenen kişisel veya ailesi ile ilgili bilgileri okula geç bildirmek, yanlış bildirmek veya bildirmemek, 18) Bilişim araçlarını, okul yönetimi ile öğretmenin bilgisi ve izni dışında konuşma yaparak, ses ve görüntü alarak, mesaj ve e-mail göndererek, bunları arkadaşlarıyla paylaşarak eğitim-öğretimi olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanmak,

Sayfa | 31


1) Kişilere, arkadaşlarına söz ve davranışlarla sarkıntılık, hakaret ve iftira etmek veya ahlak kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak ya da başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak, 2) Kişileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı , kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranışlarda bulunmak veya ayrımcılığı körükleyici semboller taşımak, 3) İzinsiz gösteri veya toplantı düzenlemek, bu tür gösteri veya toplantılara katılmak ve bu amaçla yapılan etkinliklerde bulunmak, 4) Her türlü ortamda kumar oynamak veya oynatmak, 5) Öğretmen, eğitici personel veya okul yönetimince verilen görevlerin yapılmasına engel olmak, 6) Öğretmenlere, eğitici personele, yöneticilere, memurlara, diğer görevliler ile ziyaretçilere hakaret etmek, karşı gelmek ve görevlerini yapmalarına engel olmak, 7) Yasaklanmış veya müstehcen yayın, kitap, dergi, broşür, gazete, bildiri, beyanname, ilan ve benzerlerini dağıtmak, duvarlara ve diğer yerlere asmak, yapıştırmak, yazmak, okul araç-gerecini ve eklentilerini bu amaçlar için kullanmak, 8) Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur, diğer görevliler ve ziyaretçiler ile öğrencileri rahatsız edici davranışlarda bulunmak, 9) Derslere, etütlere, atölye, laboratuvar ve mesleki eğitim alanları ile okulun faaliyetlerine geç gelmeyi veya erken ayrılmayı alışkanlık hâline getirmek, 10) Kavga, darp etmek ve yaralama olaylarına karışmak, 11) Öğrencilerin bulunmaması gereken yerlere gitmeyi alışkanlık hâline getirmek ve arkadaşlarını böyle yerlere gitmeye zorlamak, 12) Okul binası, eklenti ve donanımlarına, kendisinin veya arkadaşlarının araç-gerecine ahlak dışı ya da siyasi ve ideolojik amaçlı resim, şekil, amblem ve benzeri şeyler yapmak ve yazılar yazmak, 13) Organizeli kopya çekmek veya çekilmesine yardımcı olmak, 14) (Ek alt bent: 07.09.2007/26636 RG) Sarhoşluk veren zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak,

Sayfa | 32


1) Türk Bayrağı'na, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere saygısızlık etmek, 2) Millî ve manevi değerleri söz, yazı, resim veya başka bir şekilde aşağılamak; bu değerlere küfür ve hakaret etmek, 3) Hırsızlık yapmak, yaptırmak ve yapılmasına yardımcı olmak, 4) Okulla ilişkisi olmayan kişileri, okulda veya okula ait yerlerde barındırmak, 5) Okul/kurum tarafından verilen kimlik kartı, karne, öğrenci belgesi veya diğer belgelerde değişiklik yapmak; sahte belge düzenlemek; üzerinde değişiklik yapılmış belgeleri kullanmak veya bu belgelerin sağladığı haklardan yararlanmak ve başkalarını yararlandırmak, 6) Okul sınırları içinde herhangi bir yeri, okul yönetiminden izinsiz olarak eğitim-öğretim amaçları dışında kullanmak veya kullanılmasına yardımcı olmak, 7) Okulun bina, eklenti ve donanımları ile okula ait taşınır veya taşınmaz mallarına zarar vermek, 8) Ders, sınav, uygulama ve diğer faaliyetlerin yapılmasını engellemek veya arkadaşlarını bu eylemlere katılmaya kışkırtmak, 9) Eğitim-öğretim ortamına yaralayıcı, öldürücü silah ve patlayıcı madde ile her türlü aletleri getirmek veya bunları bulundurmak, 10) Zor kullanarak veya tehditle kopya çekmek veya çekilmesini sağlamak, 11) Bağımlılık yapan zararlı maddeleri bulundurmak veya kullanmak, 12) Yerine başkasını sınava sokmak, başkasının yerine sınava girmek, 13) Eğitim-öğretim ortamında siyasi partilerin, bu partilere bağlı yan kuruluşların, derneklerin, sendikaların ve benzeri kuruluşların siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak, 14) Bilişim araçları ile yönetici, öğretmen, eğitici personel, öğrenci, memur, diğer görevliler ve ziyaretçilere etik olmayan ses, söz ve görüntülerle zarar verici davranışlarda bulunmak, 15) Okul müdürlüğünden izin almadan okul hakkında bilgi vermek amacıyla basın toplantısı yapmak, bildiri yayınlamak, dağıtmak; konferans, temsil, tören, açık oturum, forum ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür faaliyetlerde etkin rol almak, 16) Bir kimseyi ya da grubu suç sayılan bir eylemi düzenlemeye, böyle eylemlere katılmaya, yalan

Sayfa | 33


1) Türk Bayrağı'na, sancağına, ülkeyi, milleti ve devleti temsil eden sembollere hakaret etmek, 2) Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ilkesine ve Türkiye Cumhuriyetinin insan haklarına ve Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi ferdi veya toplu eylemler düzenlemek; düzenlenmesini kışkırtmak ve düzenlenmiş bu gibi eylemlere etkin olarak katılmak veya katılmaya zorlamak, 3) Kişileri veya grupları; dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi ve dini inançlarına göre ayırmayı , kınamayı, kötülemeyi amaçlayan bölücü ve yıkıcı toplu eylemler düzenlemek, katılmak, bu eylemlerin organizasyonunda yer almak, 4) Eğitim ortamında kurul ve komisyonların çalışmasını tehdit veya zor kullanarak engellemek, 5) Bağımlılık yapan zararlı maddelerin ticaretini yapmak, 6) Güvenlik güçlerince aranan kişileri, okulda veya okula ait yerlerde saklamak ve barındırmak, 7) Okula, derslere, sınavlara girilmesine, ders veya sınavların yapılmasına engel olmak, dersteki öğrencileri dışarı çıkarmak, bunların yapılmasına yönelik zorlayıcı davranışlarda bulunmak, 8) Okul içinde ve dışında tek veya toplu hâlde okulun yönetici, öğretmen, eğitici personel, memur ve diğer personeline karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak, 9) Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, okula ait taşınır veya taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek, 10) Okul içinde ve dışında yaralayıcı, öldürücü her türlü alet, silah, patlayıcı maddeleri kullanmak suretiyle herhangi bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi veya manevi zarara yol açmak, 11) Kişi veya kişilere her ne sebeple olursa olsun eziyet etmek; işkence yapmak veya yaptırmak, cinsel istismar ve bu konuda kanunların suç saydığı fiilleri işlemek, 12) Çete kurmak, çetede yer almak, yol kesmek, adam kaçırmak; kapkaç ve gasp yapmak, fidye ve haraç almak, 13) Yasa dışı örgütlerin ve kuruluşların, siyasi ve ideolojik görüşleri doğrultusunda propaganda yapmak, eylem düzenlemek, başkalarını bu gibi eylemleri düzenlemeye kışkırtmak, düzenlenmiş eylemlere etkin biçimde katılmak, bu kuruluşlara üye olmak, üye kaydetmek; para toplamak ve bağışta bulunmaya zorlamak, 14) Bilişim araçları ile toplum değerlerine aykırı zararlı, bölücü, yıkıcı, ahlak dışı ve şiddet içerikli yasak yayınlar bulundurarak kişi ve kurumlarla ilgili ses, söz ve görüntüler alıp bunları çoğaltmak, sanal ortamlarda dinlemek, dinlettirmek, izlemek, izlettirmek, yaymak ve ticaretini yapmak, (2) Yukarıda belirtilenlerin dışında ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hâllere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde bulunanlara suça uygun cezalar verilir.

Sayfa | 34


Adres

: Cevizli Mah.Toros cad. no:17 Maltepe/İstanbul

Tel

: 0216 441 23 99

Faks

: 0216 305 86 13

E-Posta

: 973078@meb.k12.tr

Web Sitesi

: http://orhangazianadoluihl.meb.k12.tr

Telefon Zinciri: Okul-Aile Birliği Sınıf Temsilcileri aracılığıyla velilerimiz arasında bilgi iletimi sağlanır.

Veli-Öğretmen Görüşmeleri: Veli-öğretmen görüşmelerimiz, okul yönetimi tarafından önceden belirlenmiş görüşme çizelgesine göre, büro memurluğundan ilgili öğretmenle görüşme randevusu almak sureti ile gerçekleştirilir.

Veli-Öğretmen Görüşmeleri: Veli-öğretmen görüşmelerimiz, okul yönetimi tarafından önceden belirlenmiş görüşme çizelgesine göre, büro memurluğundan ilgili öğretmenle görüşme randevusu almak sureti ile gerçekleştirilir.

Önceden Belirlenmemiş Zarurî Tatiller ve Karlı Havalar: Okulun gelişen âni şartlar sebebiyle tatil edilmesi veya hava şartları sebebi ile ulaşımın sağlanamaması durumunda veliler sms, mail veya telefon yolu ile bilgilendirilir; velilerin o anki talebine veya önceden belirlenmiş prosedürlere göre öğrenci-veli arasında gerekli iletişim sağlanır.

Acil Durumlarda İletişim: ğretim yılı başında velilerimiz tarafından doldurulan/güncellenen "Acil Durum İletişim Formu" (deprem, tabii âfet vb.) velilerimizin okul yönetimi ile en etkili şekilde iletişim kurmalarını sağlayacak bilgi donanımını sağlar. Form, belirlenen öncelikli iletişim yöntemine ve tercih sıralamasına göre, veli ile iletişim olanaklarını belirler ve standart prosedürler ile tüm veliler tarafından kullanılacak rutin uygulamaların bilinmesini sağlar.

Web Sitesi: eb sitemiz, okulumuzun dünyaya açılan kapısıdır. Tüm etkinlikler ve geneli ilgilendiren duyurular, web sayfamızdan güncellenerek paydaşlarımıza ilan edilecektir. Yine güncel öğretmen e- posta adreslerimize, web sayfamız ve bu kılavuz ile ulaşılabilecektir.

OKUL ÖĞRENCİ MECLİSİ Eylül 2004/2564 no'lu Tebliğler Dergisinde yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesine göre düzenlenir ve yükümlülükleri sorumlu öğrenci ve üyeleri tarafından yerine getirilir.

OKUL AİLE BİRLİĞİ VE GÖREV-SORUMLULUKLARI 09 Şubat 2012 tarihli ve 28199 sayılı resmî gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği esasları çerçevesinde belirlenmiş görev ve sorumlulukları yerine getirir. Sayfa | 35


Bu bölümde yer alan kurallar, öğrencilerimizin güvenliği ve servis sürecinde aksamalara engel olunabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Servis aracı kullanan öğrencilerle ilgili işleyiş: Okula geliş ve gidişlerinde okulun ulaşım servisini kullanan öğrenciler, okul dışına kayıtlı oldukları servis aracı ile çıkarlar. Servis araçları okula, ders başlangıç saatinden 30-10 dk. önce gelir, son dersin bitiminden 5 dk. sonra okuldan ayrılırlar. Veli servis talepleri, okul servis birimi tarafından değerlendirilir. Öğrencinin okuldan günlük düzeninden farklı saatlerde çıkış yapmak istediği durumlarda yapılması gerekenler: Veli durumu yazılı (faks, e-posta, dilekçe) olarak bildirmelidir. Bu bildiriler, ilgili yönetici tarafından uygun görüldüğü takdirde uygulamaya konulacaktır.

Sınavlar, ders öğretmeni tarafından enaz 15 gün önce sınıfa bildirir ve sınıf defterine sınav tarihi not düşülür. Sınava girmemiş öğrenciler, mazeretlerini rapor ile belgelemek zorundadırlar. Mazeretleri sebebi ile telafi sınavına girecek öğrenciler, raporlarını ilgili müdür yardımcısına 7 gün içinde iletir ve sınava girecekleri tarihi ders öğretmeni ile görüşerek kararlaştırır. Bir günde 3'den fazla sınav yapılmaz. Telafi sınavlarına yeni sınav soruları hazırlanır. Sınav sonuçları ders öğretmeni tarafından 15 gün içinde öğrencilere iletilir. Sınavlar sonrasında, cevap anahtarları panolarda ilan edilir. Sonuçları ilan edilen sınav kağıtları dersliklerde öğrencilere dağıtılarak doğru ve yanlışların incelenmesine imkan tanınır. Öğrenciler sınav saatinden önce yerlerinde hazır olarak bulunmak zorundadırlar. Sınav gözetmen öğretmenleri, gerek görürlerse oturma düzenini değiştirebilirler. Öğrenciler sınav esnasında kalem, silgi vb. gereksinimlerini başkasından isteyemezler. Yabancı dil dersleri sınavlarında, sınav içeriğinin Türkçe anlamı sorulmaz. Sınavların başında yapılan açıklamaların haricinde ek sorular sorulması kabul edilmez. Sınav kâğıdını teslim eden öğrenci sınav düzenini bozamaz, zil çalmadıkça dışarı çıkamaz. Sınav kâğıdına cevapların dışında hiçbir şey yazılamaz ve çizilemez. Sınav sırasında konuşulduğunda, bir başkasının kâğıdına bakıldığında veya yazılı kâğıdı bir başkasının görebileceği konumda tutulduğunda kopya çekilmiş sayılır ve olaya katılan öğrenci ya da öğrencilere disiplin yönetmeliğinin ilgili maddesi uygulanır.

Sayfa | 36


Teneffüsler, belirlenmiş zaman çizelgesine göre düzenlenmiştir. Normal teneffüsler 10 dk., kahvaltı teneffüsü (1. dersten sonraki teneffüs) 15 dk. ve öğle yemeği teneffüsü 50 dk. olarak gerçekleştirilir. Öğretmen ve öğrencilerimizden derslere zamanında girmeleri beklenir. Öğrenciler; Koridorun sağından, koşmadan yürür. Kargaşaya, gürültüye ve kazaya sebep olacak davranışlarda bulunmaz. Diğer öğrencilerin geçişine izin verir. Çıkmak ve inmek için merdivenin sağ tarafını kullanır. Nöbetçi öğretmen ve diğer görevlilerin yönergelerine uyar. Yaşanan sorunları nöbetçi öğretmenlere bildirir. Günlük sınıf nöbetçileri, teneffüste verilen görevleri yerine getirir. Bahçeye koşmadan çıkar. Bahçede kendine ayrılan bölümde oynar. Oyun sahalarını amacına uygun olarak kullanır. Argo sözler kullanmaz. Davranış ve sözlerle başkasını rahatsız etmez. Yağmurlu ve soğuk havalarda bahçeye çıkışlarda nöbetçi öğretmenlerin yönlendirmesine göre hareket eder. Hava koşulları uygun olduğu sürece öğle teneffüslerini bahçede geçirir. Bahçeyi zamanında terk eder. Teneffüsü sınıfta geçiren öğrenciler, sınıf düzenini ve temizliğini korur. Katlara ve sınıflara yiyecek ve içecekle girmez. Teneffüslerde alçak sesle konuşur. Çöpleri kutuya atar. Gereksiz ışıkları kapatır. Oynamak için bahçeyi kullanır. Kurallara uyulmaması halinde; Adı geçen alan ile ilgili toplum hizmeti yapar. Koridor görevlilerine temizlik konusunda yardım eder. Koridorda temizliğin ve düzenin sağlanması konusunda nöbet görevinde bulunur. Bahçe görevlilerine temizlik konusunda yardım eder. Okul alanlarının nasıl kullanılması gerektiği konusunda öğrencilere sunum yapar.

Sayfa | 37


Okulumuzda belirlenmiş okul kılık-kıyafet düzeni uygulanır. Baharla birlikte öğrencilerimizin yaz kıyafet uygulamaları okul yönetimi tarafından kendilerine bildirilir. Okulda aksesuar kullanmaz. (yüzük, künye, zincir, küpe) Tırnaklarını uzatmaz Erkek öğrenciler günlük sakal tıraşı olur, saçlarını belirli aralıklarla keser ve okula gelirken taranmış olmasına dikkat eder. Öğrencilerimiz belirli dönemlerde okul yönetiminin vereceği karara göre okula serbest kıyafet veya eşofman ile gelir. Öğretmen sınıfa girdiğinde öğrencilerin kıyafetlerini genel olarak gözden geçirir. Sabah birinci ders saati öğretmeni kurala uymayan öğrenciyi birinci saatin sonunda ilgili müdür yardımcısına bildirir. Bu kontrol, her ders başında, diğer ders öğretmenleri tarafından da yapılır ve kural dışı durumlar yazılı olarak müdür yardımcısına bildirilir. Kılık kıyafete uygun gelmeyen öğrenciler ilgili disiplin yönetmeliğine göre değerlendirilir.

Öğrenciler; Salona sessizce girer. Kendisi için belirlenmiş yere oturur. Programı sessizlik içerisinde izler. Çevresini rahatsız etmez. Salona yiyecek ve (su dışında) içecekle girmez. Salondaki eşyaların korunmasına özen gösterir. Program bitiminde salon terk etme kuralları doğrultusunda salondan çıkar. Kurallara uyulmaması halinde; Salonun temizliğinde, tamir, bakım ve onarımında okul görevlilerine yardımcı olur.

Sayfa | 38


Öğrenciler; Tuvaletleri temiz kullanır ve temiz bırakır. Başkalarının hakkına saygı gösterir. Kargaşaya, gürültüye ve kazaya sebep olacak davranışlarda bulunmaz.

Okulumuz öğrencilerinin olası fotokopi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacı ile okulumuz fotokopi görevlisi tarafından ücretli fotokopi çekimi yapılmaktadır.

Büro hizmetleri, okul personeli tarafından gerçekleştirilmektedir. Veli ve öğrencilerimizin olası; öğrenci belgesi, kayıt işlemleri, evrak teslimi-alınması, veli-öğretmen-rehberlik-yönetici görüşmeleri yönlendirmesi, bilgi edinme ve bunun gibi çeşitli ihtiyaçlarının giderilmesinde, destek amaçlı hizmet vermektedir. Velilerimizin resmî evrak istemlerinde (öğrenci belgesi, transkript vb.) ilgili okul müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Fizikî alanlarımızın hijyen ve temizliği, güncel eğitimlerle desteklenen hizmetlilerimiz tarafından sağlanmaktadır. Yönetici kadrosu, nöbetçi öğretmenler ve idari işler amirimiz tarafından rutin takipleri yapılan temizlik hizmetleri uygulamalarımızın temel hedefi, sağlıklı yaşam alanlarını öğrencilerimiz kullanımı için her an hazır kılmaktır.

Sayfa | 39


Öğrenci kendisinden beklenen davranışlara uymadığında, öğretmen; önce kendisini özel olarak sınıf içinde veya sınıf dışında uyarır. Yaşanan olumsuzluk hâlâ devam ediyorsa durumu sınıf öğretmeni ve PDR ile paylaşır. PDR ve sınıf öğretmeni, öğrenci ile görüşür ve ilgili müdür yardımcısını bilgilendirir. Öğrencinin sergilediği olumsuz davranışıyla ilgili yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlar, "toplum hizmeti", "sunum", "olumlu davranış gözleme" gibi uygulamalardır. Durum devam ediyorsa sınıf öğretmeni bir dilekçe ile müdür yardımcısına başvurur. İlgili yönetim birimi durumu değerlendirdikten sonra veliyi okula çağırır ve disiplin sürecinin işleyişi hakkında bilgilendirir.

ÖDÜLLER: 1. Bazı günler bireysel veya sınıf olarak serbest giyim hakkı verilmesi. 2. Öğrencinin velisine okul idaresi (Bölüm Başkanı, Müdür Yardımcısı, Müdür vb.) tarafından olumlu davranışlarını onore eden yazı gönderilmesi. 3. ŞÖK toplantısında alınacak kararla, öğrenciye davranışlarının olumluluğunu belirten sertifika verilmesi. 4. Sınıf içi takdir edici konuşma yapılması. (Bölüm Başkanı, Müdür Yardımcısı, Müdür vb.) 5. Öğrenciye sportif veya kültürel etkinliklere ait bilet hediye edilmesi. YAPTIRIMLAR: 1. 2. 3. 4.

Uyarmak ve olay hakkında not almak. Olayın içeriğine göre durumu sınıf öğretmenine, PDR'ye veya müdür yardımcısına aktarmak. Öğrencinin olumsuz davranışları hakkında ailesine bilgi vermek. Yaptığı yanlış davranışın içeriğine göre bir power-point hazırlayarak sınıf arkadaşlarına veya okula sunum yapmak. 5. Okul idaresi denetiminde, yemekhanede yemek vakti servis sorumlularına yardım etmek. 6. Gezilerden men etme.(Gezilerde uygun davranış göstermeyen öğrenciler için.) 7. Okul temizliğine hizmetlilere yardım ederek destek olmak.(Çevre temizliğine gereken önemi vermeyen öğrenciler için.)

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm özel ve resmî okullarda kullanılması zorunlu dijital öğrenci takip sistemidir. Öğretmenlerimiz tarafından girilen tüm notlar, devamsızlıkları e -okul'dan takip edilir.

Sayfa | 40


Milli Eğitim Bakanlığının tüm GSM operatörleri ile yapmış olduğu anlaşma gereği 8383 Mobil bilgilendirme servisinden yararlanan tüm veliler öğrenciye ait e okul sisteminde girilen tüm bilgilere anında mesaj yolu ile veliye ulaştırılmaktadır.

Okula Devamsızlık: Her öğrencinin okula devamı esastır. Devamsızlık durumunda Ortaöğretim kurumlar yönetmeliği yönergeleri takip edilir. Geç Kalma: Okula geç gelmeyi veya izinsiz olarak sınıftan ya da okuldan ayrılmayı alışkanlık hâline getiren öğrencilerin bu durumlarının önlenmesi için veli, öğretmen, okul rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü ve okul yönetiminin iş birliği ile, gerekli önlemler alınır. (İlgili MEB yönetmeliği) Derse 5 kez mazeretsiz geç kalmış öğrenci için; Veli okula çağırılır ve sürecin işleyişi hakkında bilgilendirilir. Sınıf öğretmeni ve PDR, ilgili müdür yardımcısı tarafından konu hakkında bilgilendirilir. Ortaöğretim kurumlar ödül ve disiplin yönetmeliği yönergeleri takip edilir. Mazeret Belgesi: Mazeret belgesi, öğrencinin rapor almasını gerektirmeyen özel durumlarda veli tarafından okul yönetimine sunulur. Girilmeyen sınavlar ve geçmiş dönem devamsızlıklarında kullanılmaz. Mazeret belgesinin kabulü, okul yönetiminin inisiyatifindedir. (İlgili MEB yönetmeliği) Rapor Uygulaması: İlk ve ortaöğretim kurumları yönetmeliği direktifleri takip edilir. Derse Devamsızlık: İlk derse girdiği halde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrencininin devamsızlığı yarım gün sayılır. (İlgili MEB yönetmeliği)

Sayfa | 41


Okul Servislerinde Uyulması Geren Kurallar, İşleyiş ve Öğrenci Servis Kullanım Sözleşmesi: ÖĞRENCİLERİN; Sabah servise zamanında gelmeleri, okuldan zamanında çıkarak servisi bekletmemeleri, (Servisi kullanan diğer öğrencilerin beklemelerine ve okula gecikmelerine neden olmamak için, servis bekletilmez, beklenir.) Serviste emniyet kemerini bağlamaları ve inene kadar asla çözmemeleri, (Servislerimiz hareket etmeden tüm emniyet kemerleri bağlanacak, kemerlerin açılması durumunda servis sürücüsü uygun bir yerde aracı durdurarak kemerler tekrar bağlanana kadar bekleyecek ve okul idaresini bilgilendirecektir.) Servis camlarını izin verildiği ölçüde aralamaları, servisin camlarından sarkmamaları, dışarıya herhangi bir şey atmamaları, çevreye karşı okulu ve kendilerini küçük düşürecek davranışlarda bulunmamaları, Serviste bulunduğu süre içerisinde okulumuzun bir öğrencisi olduğu bilinciyle hareket etmesi ve öğrenciliğin gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmesi, (Aykırı söz, davranış, iletişim biçimi vb. içerisinde bulunmamaları) Servise hiçbir koşulda yiyecek ve içecek sokmamaları, Servis sürücüsünün dikkatini dağıtacak davranışlarda bulunmamaları, Başta servis sürücüsü ve servis hostesi olmak üzere, servisi kullanan tüm öğrencilere karşı saygılı ve kibar olması, (Öğrencilerin ve velilerin) Yaşanabilecek olası olumsuzluklarda servis sürücüleri ile herhangi bir sözlü tartışmaya girmemesi, gereken durumlarda ilgili okul müdürlüğüne yazılı olarak başvuruda bulunulması, Servisle ilgili veli memnuniyetsizliklerinde yazılı dilekçe ile okul idaresine başvurulması gerekmektedir. NOT: Servis kullanan tüm öğrenci ve velileri, yukarıda belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür. Uyulmaması durumunda servis sürücüsü vaka formu doldurarak, servis şefliği aracılığıyla okul idaresine konuyla ilgili bilgi verecektir. Servisler okulun bir parçasıdır. Öğrenci davranışlarındaki olumsuzluklarda Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği dikkate alınmak sureti ile değerlendirilecektir.

Sayfa | 42


Okulumuzun fizikî alanları, 1 güvenlik görevlisi ve 7/24 yayın yapan kapalı devre güvenlik kameraları ile takip edilmektedir. Bulunduğumuz bölge itibarı ile yabancıların okul alanlarına yaklaşmaları kolaylıkla tespit edilebildiği gibi Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Memurları ile bilgi akışı içinde de bulunularak gerekli güvenli ortam sağlanmaktadır. Güvenlik Birimimizin Görev ve Sorumlulukları: Kuruma gelen tüm veli, ziyaretçi ve görevlilerin bilgileri kayıt edilerek her birine süre, görev ve amaca göre yaka kartları verilir ve okul içindeyken bu kartları üzerlerinde bulundurmaları sağlanır. Öğrencilerimizin okuldan izinli çıkışlarında, velileri yanlarında olsa dahi, ilgili müdür yardımcısından almış oldukları izin belgesinin bir nüshasını güvenlik birimine vermeleri istenir. Yanında velisi olduğu halde yazılı belge (izin kağıdı) getirmeyen öğrenciye izin verilemez ve durum, ilgili yöneticiye bildirilir. Israr edilmesi halinde durum, tutanak ile belgelenir. Veli araçlarının okul kapısı önüne parkları, güvenlik elemanlarının direktifleri doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Okula veli-öğrenci girişleri 08.00-17.00 saat aralığı dışında gerçekleştirilmez. Eğitim-öğretim saatleri dışında okula gelen velilere, okul güvenlik birimi elemanları eşlik eder. Eğitim-öğretim dönemi başladıktan sonra tüm öğrencilerin giriş çıkışları (08.00-09.00 ve 15.40-17.00 arası) ana bahçe kapısından gerçekleştirilir. Veli araçlarının okul bahçesine girişine izin verilmez. Özel durumlarda güvenlik birimi okul yönetiminden onay almak sureti ile inisiyatif kullanabilir. Güvenlik birimi okula gelen ziyaretçileri okul lobisine yönlendirir. Okul lobisi haricindeki alanlara veli girişine izin verilmez. Öğrencilerimizin güvenlik birimi elemanlarımızın okulumuzun bir parçası olduğunu unutmamaları ve diğer çalışanlara gösterdikleri saygılı ve olumlu yaklaşımlarını onlar için de sergilemeleri beklenir. Güvenlik birimimiz yetki ve sorumluluklarını, okul yönetimi tarafından oluşturulan iş-görev tanımları yanı sıra, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu Adlî ve Önleme Aramaları Yönetmeliği Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği 5188 kanunun uygulanmasına ilişkin 07.10.2004 tarihli yönetmelikler'den alır. Unutulmaması gereken en önemli husus, güvenlik birimi çalışanlarının kurumun can ve mal güvenliği için görev yaptığıdır. Güvenlik birimimize belirlenmiş kurallar çerçevesinde yaklaşılarak destek verilmesi, onların daha etkin bir hizmet sağlamalarına imkân tanıyacaktır.

Sayfa | 43


Okulumuz Anadolu İmam Hatip Lisesi olduğundan, Ortaokulların 8.sınıfında okuyup SBS sınavı sonucunda alınan puan ile Milli Eğitim Bakanlığının her yıl belirlediği yerleştirme takvimine göre, puan üstünlüğüne göre öğrenci almaktadır.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Adı Soyadı Zeki AYGÜL Murat ORHAN B.İhsan KARAKAŞOĞLU Nafiye YAMAN AYDIN Ayşe Gürol KUCUR Berat CÖMERT Kemal GEDİK Ümit Yaşar ÖZKAN Esranur AZAP Cengiz TURHAN Mustafa İSABETLİ Arzu AYDIN Ömer DEMİREL Ömer YILDIZ Mehmet Ali ERDEM Murat GÜNER Esra ÖZ

ÖZDEN AVŞAR İSMAİL AŞKIN SAFFET KAÇMAZ YÜKSEL

Branşı Müdür Müdür Yrd. Türk Dili ve Edb. İngilizce İngilizce Arapça Tarih Türk Dili ve Edb. Biyoloji Coğrafya Meslek Dersleri Kimya Fizik Öğrt. Türk Dili ve Edb. Matematik Matematik Rehber Öğrt.

E-mail Adresi zekiayg_58@hotmail.com muratorhan69@gmail.com. bulentihsan@windowslive.com nafyaman@hotmail.com. akucur@gmail.com. brtcmrt@hotmail.com. gedikkemal@hotmail.com. zeytinekmekdua@gmail.com. serkanram35@hotmail.com. turcom56@gmail.com isabetli@gmail.com. arzu_aydin2323@hotmail.com. demirel51@gmail.com. xomeryz@yahoo.com mehmetaerdem@hotmail.com m.guner@hotmail.com esraoz.pdr@hotmail.com

MEMUR ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETLİ

16 Eylül 2013 Pazartesi günü I.kanaat dönemi başlayacak 24 Ocak 2014 bitecek II.Kanat dönemi 10 Şubat 2014 başlayacak 13 Haziran 2014 sona erecektir.

Sayfa | 44


PAZARTESİ, SALI, ÇARŞAMBA, PERŞEMBE DERS

GİRİŞ SAATİ

TOPLANMA

ÇIKIŞ SAATİ 08:35

CUMA GÜNÜ DERS

GİRİŞ SAATİ

TOPLANMA

ÇIKIŞ SAATİ 08:35

1.DERS

08:50

09:30

1.DERS

08:50

09:30

ara

09:30

09:40

ara

09:30

09:40

2.DERS

09:40

10:20

2.DERS

09:40

10:20

ara

10:20

10:30

ara

10:20

10:30

3.DERS

10:30

11:10

3.DERS

10:30

11:10

ara

11:10

11:20

ara

11:10

11:20

4.DERS

11:20

12:00

4.DERS

11:20

12:00

ara

12:00

12:10

ara

12:00

12:10

5.DERS

12:10

12:50

5.DERS

12:10

12:50

öğle teneffüsü

12:50

13:40

öğle teneffüsü

12:50

13:50

6.DERS

13:40

14:20

6.DERS

13:50

14:30

ara

14:20

14:25

ara

14:30

14:35

7.DERS

14:25

15:05

7.DERS

14:35

15:15

ara

15:05

15:15

ara

15:15

15:25

8.DERS

15:15

15:55

8.DERS

15:25

16:05

Sayfa | 45


Maltepe Orhangazi Anadolu Lisesi olarak; akademik, sportif, sosyal ve kültürel etkinliklerde İstanbul İlinde lider okul olmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda okulumuz bünyesinde bulunan kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu öğrencilerimizin hizmetine sunularak sportif alanda şimdilik İstanbul da lider okul olma adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Sportif etkinlikler bünyesinde kurmuş olduğumuz okul futbol takımımız ile birlikte il ve ilçe futbol müsabakalarına ve özel turnuvalara katılmaktayız.

Sportif etkinlikler çerçevesinde 9. ve 10. sınıf öğrencilerinden oluşturduğumuz basketbol takımımız ile özel karşılaşmalar yaparak il ve ilçe müsabakalarına hazırlanmaktayız.

Sayfa | 46


Sportif etkinlikler çerçevesinde 9. ve 10. sınıf öğrencilerimizden oluşturduğumuz voleybol takımız ile özel karşılaşmalar yaparakolduğumuz il ve ilçe müsabakalarına hazırlanmaktayız. Sportif etkinlikler bünyesinde kurmuş okul futbol takımımız ile birlikte il ve ilçe futbol müsabakalarına ve özel turnuvalara katılmaktayız.

Masa tenisi etkinliği çerçevesinde oluşturduğumuz takımımız ile birlikte il ve ilçe müsabakalarına katılmaktayız.

Sportif etkinlikler bünyesinde öğrencilerimiz, okulumuzu hem takım hem de bireysel olarak il , ilçe ve ülke çapında düzenlenen müsabakalarda temsil etmektedirler.

Sayfa | 47


Yüzme etkinliğimizde akademik ve branşında deneyimli antrenörler eşliğinde öğrencilerimize yüzme stillerinden serbest, sırt üstü, kelebek, kurbağalama stillerini öğretmekteyiz.

Sportif etkinlikler bünyesinde kurmuş olduğumuz Atletizm takımımız ile birlikte il ve ilçe atletizm yarışmalarına katılmaktayız.

GÜREŞ Sportif etkinlikler bünyesinde kurmuş olduğumuz okul Güreş takımımız ile birlikte il ve ilçe güreş müsabakalarına ve özel turnuvalara katılmaktayız.

Sayfa | 48


Sportif etkinlikler bünyesinde bireysel olarak öğrencilerimiz okulumuzu il, ilçe ve ülke çapında düzenlenen müsabakalarda temsil etmektedirler.

Sportif etkinlikler bünyesinde bireysel olarak öğrencilerimiz okulumuzu il, ilçe ve ülke çapında düzenlenen müsabakalarda temsil etmektedir.

ESKRİM EŞ

Sayfa | 49


Sayfa | 50

Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi  

Veli-Öğrenci El Kitabı

Maltepe Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi  

Veli-Öğrenci El Kitabı

Advertisement