Opening

Page 1

OPENING

Hans IdinkOPENING Hans Idink

1


2


OPENING

3


Uitgegeven door Het Mirdan Instituut 2e druk 2016 Copyright Hans Idink 2004 Š www.mirdan.nl ISBN: 90-9018921-1 Vormgeving en fotografie: Bernard Coops Drukwerk: Het Boekenschap

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

4


5


Liefde Ik begrijp zo veel niet dat ik het een naam heb gegeven: pu. Ik begrijp niet waarom ik leef, ik begrijp de oorlogslust van mensen niet en ik begrijp liefde niet: allemaal noem ik het pu. Ik heb geen idee waarom ik wil wat ik wil en waar mijn levenslust vandaan komt: ook pu. Mijn verlangens zijn pu, mijn oorsprong is pu en mijn doel is pu. Op alle belangrijke vragen heb ik een antwoord gezocht en niet gevonden. En weet je wat, ik zit er niet mee, ik geef het een plek, ik geef het een naam en leef mijn leven en doe dat enkel met wat ik nog wel weet

6


7


8


Leven Alles wat ik niet weet noem ik pu, ik laat het rusten en leef met wat ik wel weet. Alles wat ik niet begrijp noem ik pu, ik laat het los en leef met wat ik wel begrijp. Alles waar ik niet mee om kan gaan noem ik pu, ik ga er niet mee om en leef met waar ik wel mee om kan gaan. Waarom zou ik alles moeten weten? Of begrijpen? Of kunnen hanteren?

9


10


Illusie Op de grote vragen wilde ik een antwoord, die heb ik niet gevonden. Ik wilde de mensheid begrijpen, maar dat is me niet gelukt. Ik wilde er grote dromen mee bereiken en peilloze angsten mee vermijden Beide zijn nu zo ver weg Beide lijken een schim, een illusie.

11


44


Index Liefde

6

Leven

9

Illusie

11

Rouw

13

Vrij zijn

14

Vertrouwen

17

Vaarwel

18

Bouwwerk

20

Realisme

22

Ervaar

24

Storm

28

Is

31

Heel

33

Angst

34

Pijn

36

Kwetsbaarheid

39

Levensdrang

41

Nu

43

45


“Ik begrijp zo veel niet dat ik het een naam heb gegeven: pu. Ik begrijp niet waarom ik leef, ik begrijp de oorlogslust van mensen niet en ik begrijp liefde niet: allemaal noem ik het pu. Alles wat ik niet weet noem ik pu, ik laat het rusten en leef met wat ik wel weet.� Opening is een persoonlijke introductie in de originele, verrassende, logische denkwijze van de Mirdanfilosofie. Hans Idink (1970) is bioloog, ondernemer en denker. Hij is oprichter van Het Mirdan Instituut Opening is zijn debuut. Een openhartig en kwetsbaar boek. Vormgeving en fotografie Bernard Coops (1976).


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.