Page 1

Kick-off PROPRO

Project Productontwikkeling TTIT-PROPRO1

        

Project Product Ontwikkeling Wat wordt er van jullie verwacht? Opdrachten Motivatie Plan van Aanpak Afspraak bedrijf Project ruimtes Projectcolleges Nog meer?

Het project Product Ontwikkeling

Doelstellingen

 Het laatste PDE project voordat jullie gaan afstuderen

 Kennis opbouwen en inzicht ontwikkelen in de factoren die van belang zijn voor succesvolle productontwikkeling.

 Een project waarbij je alle fases van een ontwerpproces doorloopt  Een project met een opdrachtgever uit het werkveld  Het project loopt over periode C en D  Het project levert in totaal 10 EC op  Wat neer komt op een tijdsbesteding van ongeveer 17 uur per week

Wat verwachten wij?

 Kunnen bepalen van een geschikte projectaanpak, overzicht houden en waar nodig bijsturen.  Ervaring opdoen met het uitvoeren van een opdracht voor een externe opdrachtgever.  Uitbouwen van de vaardigheden in analyse, conceptontwikkeling, engineering, samenwerken, communiceren en documenteren.

De opdrachtgevers

Het eindniveau dat jullie als groep afleveren is vergelijkbaar met het niveau dat jullie straks als individueel afstudeerders moeten aantonen.  Zekere mate van zelfstandigheid  Betrekken van de opdrachtgever en andere belangrijke stakeholders (geen ‘achter-mijn-bureauproduct-ontwikkeling)

 Overzicht  Diepgang  Professionele houding t.o.v. de opdrachtgever maar ook de tutor  Een fysiek model

1


De opdrachten  Het ontwerpen van een neusjesreiniger  Het ontwerpen van een draagharnas voor zware apparatuur  Het ontwerpen van een flexibel systeem voor de

Jouw motivatie Bedenk welke opdracht(en) jij graag zou willen doen. Maak een 1ste, 2de en 3de keus en onderbouw deze keuzes aan de hand van een motivatiebrief (max. 1 A4). Gebruik het format dat op SharePoint staat!

bevestiging van een plafondtillift  Het ontwerpen van een draagarm voor echoscopisten  Het verbeteren van het ontwerp van een kniedistractor  Het ontwerpen van een handvat voor ductoscopie en

Stuur deze motivatiebrief vóór vanavond 0.00 uur naar petra.veen@hu.nl Morgen krijgen jullie te horen bij welke opdracht jullie zijn ingedeeld.

laserbehandeling

Groepsafspraken

Plan van Aanpak

Bespreek met de groep hoe jullie het project willen aanpakken.

Maak met de groep een plan van het project. Wat gaan jullie doen, hoe gaan jullie dat doen en wat gaan jullie opleveren?

 Wat verwachten jullie van elkaar inzet (zie ook format motivatiebrief)

    

Hoe vaak en wanneer zien jjullie elkaar p per week? Hoe vergaderen jullie? Wie is de voorzitter? Wie is de notulist? Zijn er andere taken te verdelen?

Stuur een verslag hiervan voor vrijdag 8 februari naar de tutor.

 Overeenkomst met opdrachtgever & de tutor  Aantal uren = de zak met geld die de opdrachtgever betaald Bespreek dit plan dus ook met de opdrachtgever EN jullie tutor!

Plan van Aanpak

Plan van Aanpak

Algemeen  Wie de opdrachtgever is  Wie de uitvoerders zijn  Wat het probleem is  Wat de opdracht is

Conceptfase/ detailleringfase  Hoe de resultaten uit de onderzoeken gebruikt gaan worden  Hoe er ideeën gegenereerd gaan worden  Hoe de concepten tot stand gaan komen idee- en conceptkeuze uitgevoerd gaat  Hoe de idee worden  Tot welk niveau het concept uitgewerkt gaat worden uitgedrukt in een lijst met op te leveren eindproducten zoals een S.W. model, technische tekeningen, fysiek model etc.

Analysefase  Welke hoofd- en deelvragen moeten worden beantwoord  Met welke methodieken er antwoorden wordt verkregen op deze vragen  Hoe deze methodieken uitgevoerd gaan worden

2


Plan van Aanpak

Langs bij het bedrijf

Modelbouw  Wat er getest moet worden  Wat voor een model er gemaakt gaat worden  Hoe het model getest gaat worden

Maak zo snel mogelijk met jullie groep en tutor een

Inhoudsopgave verslag

afspraak bij het bedrijf.

Bereid je voor op deze afspraak. Bedenk goed wat jullie willen presenteren en wat jullie van het bedrijf willen

Planning  Een overzichtelijke en realistische planning die over periode C en D loopt.

weten over de opdracht.

Deadline PvA is vrijdag 15 februari (tutor & opdrachtgever)

Waar wordt er gewerkt?

Projectcolleges

Jullie krijgen dit project toegang tot de 3de verdieping.

 Woensdag middag  Afwisseling tussen projectinformatie en gastcolleges  Aanwezigheid verplicht

 Er zijn 5 ‘glazen’ boxen gereserveerd  Zowel IPD als PDE groepen maken gebruik van deze boxen  Maak duidelijk afspraken wie er wanneer gebruik maakt van de box en wie welke ruimte/ muur krijgt  Toegang is alleen mogelijk met een pasje  Pasjes kunnen jullie vanaf woensdag ophalen bij het STIP

Woensdag 6 maart is de eerste (tussen) presentatie

Beoordeling

Individuele beoordeling

Periode C en D worden apart beoordeeld

De individuele beoordeling vindt plaats op basis van een peerassessment en een eindbeoordeling per periode.

Beoordeling vindt plaats op basis van:  Het projectverslag  Het professioneel functioneren van de groep  De individuele beoordeling (d.m.v. (d m v peerassessment) Woensdag 6 maart leveren jullie een eerste peerassessment in Eind deze week komt de beoordelingslijst op SharePoint te staan.

In de peerassessment geven jullie elkaar op basis van een aantal punten feedback. feedback Dit doen jullie mondeling in aanwezigheid van de tutor. Aan het einde van de periode vullen jullie het peerassessment formulier wederom in maar dan lichten jullie het niet mondeling toe.

3


Wat als je er meer uit wilt halen?

Vragen? Stel ze….

Sirius, een beloningssysteem voor studenten die harder en slimmer werken. De verschillende sterren  reflectieve professional en vakmanschap  innovatie en kennisdeling  internationaal perspectief  leiderschap  gedrevenheid

4

kick off H4 project  

kick off project 2013

Advertisement