Page 1

ο

2 2/θ Νηπιαγωγείο Αιγινίου Τμήμα 1ο Κλασικό Αριθμός νηπίων – προνηπίων: 14

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κάτι νέο θα γενούμε όταν θα ανακυκλωθούμε «Δεν πετώ τίποτα που μπορεί να ανακυκλωθεί»

Υπεύθυνη Νηπιαγωγός: Παπαδάκη Διονυσία Σχολική χρονιά 2007 - 2008


Σ Χ Ε Δ Ι Ο

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Να

κατανοηθεί

η

σημασία

της

Ανακύκλωσης

στην

προστασία

του

Περιβάλλοντος.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΘΕΜΑΤΟΣ Ο προβληματισμός στο πώς θα καταφέρουμε να αποκτήσουν τα μικρά παιδιά οικολογική ευαισθησία και συνείδηση, να προβληματιστούν για τις επιπτώσεις των ανθρώπινων παρεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον. Η προστασία του περιβάλλοντος αφορά όλους μας και μέρος αυτής είναι και η Ανακύκλωση. Μέσα από τη βιωματική μάθηση, από την ανάγνωση κειμένων προσπαθούμε να πετύχουμε αλλαγή των υπαρχουσών συμπεριφορών και υιοθέτηση νέων όσον αφορά το περιβάλλον.

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ •

Τι είναι η Ανακύκλωση – Διαδρομή

Ανακυκλώσιμα υλικά – προϊόντα

Ανακύκλωση και οικονομία

Ανακύκλωση και Περιβάλλον

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

ΣΤΟΧΟΙ Τα παιδιά

1


™ Να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στο Περιβάλλον ™ Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος ™ Να κατανοήσουν την έννοια της Ανακύκλωσης και πώς συνδέεται με την προστασία του Περιβάλλοντος ™ Να μάθουν τη διαδρομή της Ανακύκλωσης ™ Να αναγνωρίζουν τα ανακυκλώσιμα προϊόντα και να τα τοποθετούν στους αντίστοιχους κάδους ™ Να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση, συμμετέχοντας έμπρακτα στην Ανακύκλωση.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Το πρόγραμμα συνδέθηκε με τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: Γλώσσα που είναι το βασικότερο εργαλείο σκέψης και έκφρασης. Παιδί Δημιουργία και έκφραση. Μαθηματικά (εξερευνήσεις, μετρήσεις, ταξινομήσεις). Παιδί και Περιβάλλον (επισκέψεις- εκθέσεις κ.α) Πληροφορική (Αναζήτηση σχετικών πληροφοριών στο διαδίκτυο)

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ¾ (ΜΑΡΤΙΟΣ): Χώρος ανάκτησης και ανακύκλωσης (Προετοιμασία επίσκεψης – Υποβολή ερωτήσεων – φωτογράφιση – ενημέρωση – ταξινόμηση). ¾ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ): Επίσκεψη ειδικού (Συνέντευξη – μαγνητοφώνηση – Ζωγραφική της διαδικασίας της ανακύκλωσης). ¾ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ): Συνεργασία με το Δήμο Αιγινίου (Ταχυδρόμηση επιστολής προς το δήμαρχο – Συνέντευξη με τον αρμόδιο του Δήμου – Δημιουργία αφίσας).)

2


¾ (ΜΑΙΟΣ): Συνεργασία με το Παιδικό Μουσείο Αθήνας (Προμήθεια Αξιοποίηση Μουσειοσκευής «Ανακυκλώνω»).

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μάρτιος: (Γλώσσα

– Μαθηματικά

– Περιβάλλον).

Δραστηριότητες

προφορικής επικοινωνίας. Ανάγνωση βιβλίων – ιστοριών. Εξερεύνηση σκουπιδιών. Παρατήρηση, προετοιμασία επίσκεψης, σχετικές δραστηριότητες. Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Μάρτιος: (Γλώσσα– Περιβάλλον - Εικαστικά). Ανάγνωση και γνωριμία με τα βιβλία και το εποπτικό υλικό. Συνέντευξη από ειδικό - Σύνταξη ερωτημάτων της συνέντευξης. Παιχνίδια μνήμης. Δραματοποίηση. Πίνακες αναφοράς και αναδυόμενες σχετικές δραστηριότητες. Απρίλιος: (Γλώσσα – Μαθηματικά – Περιβάλλον). Επίσκεψη στο Δήμο Αιγινίου μετά από ανάλογη προετοιμασία. Γωνιά ανακύκλωσης. Δημιουργία σκουπιδόκηπου.

Πείραμα

στο

σκουπιδόκηπο

σχετικό

με

το

χρόνο

αποσύνθεσης διαφόρων σκουπιδιών (οργανικά – ανόργανα σκουπίδια). Κατασκευή αφίσας – Δημιουργία ταμπελών. Δραστηριότητες μαθηματικών. Δημιουργία λεξικού ανακύκλωσης. Μάιος: (Γλώσσα – Παιδί, δημιουργία και έκφραση).

Παρατήρηση –

επεξεργασία πληροφοριών. Αξιοποίηση Μουσειοσκευής Παιδικού Μουσείου. Κατασκευές από «άχρηστα» υλικά. Τραγούδια. Παιχνίδια με εφημερίδες. Διακόσμηση του συμβόλου της ανακύκλωσης. Ιούνιος: (Περιβάλλον - Γλώσσα – Παιδί, δημιουργία και έκφραση). Έκθεση έργων παιδιών (με ανακυκλωμένα υλικά). Προετοιμασία σχετικού διασκευασμένου θεατρικού δρωμένου. Δημιουργία προσκλήσεων για την παρουσίαση του προγράμματος και την έκθεσή μας. Παρουσίαση του προγράμματος στους γονείς και στην ευρύτερη κοινωνία.

3


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ: ¾ Τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ¾ Τη Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής και τον Προϊστάμενο του 1ου Γραφείου Α/θμιας Εκπ/σης. ¾ Ειδικούς που ασχολούνται με την Ανακύκλωση. ¾ Τον Δήμο Αιγινίου. ¾ ΜΚυΟ, που ασχολούνται με το θέμα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αξιολογήθηκε το αρχικό γνωστικό υπόβαθρο των παιδιών, η επίτευξη των στόχων που τέθηκαν – η συνεργασία με τους φορείς - η συνεργασία των ομάδων - η ανταπόκριση στην ευρύτερη κοινωνία. Η αξιολόγηση γινόταν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος με διαλείμματα ανατροφοδότησης. Επίσης υπήρξε και τελική αξιολόγηση. Τρόποι αξιολόγησης: Οι προϋπάρχουσες γνώσεις (με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου) Η πρόσκτηση νέων γνώσεων και οι σχετικές συμπεριφορές των παιδιών κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (με την παρατήρηση και καταγραφή τους) Η τελική αξιολόγηση έγινε με την παρουσίαση του προγράμματος.

4


Η ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (Διασκευή από το έργο του Μανδρίκα Αχιλλέα και το Θεατρικό της Αθανασιάδου Άννας. Στοιχεία από το βιβλίο της Τόλκα Ματούλας «Η κυρία Ανακύκλωση και οι φίλοι της») Επιμέλεια Διασκευής: Παπαδάκη Διονυσία Μουσική Βασίλισσα Ανακύκλωση Κυρίες και Κύριοι, είμαι η Ανακύκλωση υπάρχω να βοηθώ όλο το περιβάλλον μου που τόσο αγαπώ! Σκουπίδια είναι οι φίλοι μου που τόσο με αγαπούν γιατί φροντίζω όλα τους να ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΟΥΝ! Γι’ αυτό θα πρέπει όλοι σας να μάθετε καλά πού βρίσκονται και υπάρχουν τα ειδικά κουτιά, με τα σηματάκια τα ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ. ( Τα σκουπίδια είναι μαζεμένα και συζητούν) 1) Τενεκεδάκι: Αχ τι ωραία που θα ήταν να περνούσε το αυτοκίνητο της Βασίλισσας Ανακύκλωσης και να μας έπαιρνε από εδώ! 2) Τενεκεδάκι: Έλα μην γκρινιάζεις, παρακάλα μόνο να μην προλάβει το απορριμματοφόρο και μας φορτώσουν όλους μαζί. 3) Μπουκάλι γυάλινο Μπίρας: Κι εγώ φίλοι μου θα ήθελα πολύ να πάω στο βασίλειο της Ανακύκλωσης για να μη χαραμιστώ. Έχω ακούσει ότι πολλά μπορούν να γίνουν από εμάς τα μπουκάλια και άλλα γυαλικά. 4) Μπουκάλι κολόνιας: Κι εγώ, γιατί δεν μου αρέσει έτσι ραγισμένο βρώμικο και πεταμένο που είμαι. θέλω να γίνω ξανά καινούριο και να μοσχοβολώ. 5


Μουσική (ακούγεται μια αγριεμένη φωνή και εμφανίζεται η καθαρίστρια) Καθαρίστρια: Ποπό σκουπίδια! Δες σκουπίδια και κακό! Καθαρό περιβάλλον σου λένε ύστερα και σαχλαμάρες! Φάντα τενεκεδάκι: Ε, όχι και σκουπίδια εμείς! Άκου σκουπίδια! Καθαρίστρια: Δεν είμαστε καλά! Από πότε μιλάνε τα σκουπίδια! Μάλλον μου φάνηκε, ας συνεχίσω το σκούπισμα. Φάντα: Όχι καλά άκουσες. Δεν είμαστε σκουπίδια εμείς. Καθαρίστρια: Χα! Χα! Ας γελάσω! Και τι είστε; ΗΒΗ: Είμαστε κουτιά από Αλουμίνιο. Καθαρίστρια: Και τι με αυτό; Δε σας πετάνε οι άνθρωποι; Άρα είστε σκουπίδια! ΗΒΗ: Μας πετάνε, γιατί δε ξέρουν ότι το Αλουμίνιο που βγαίνει από τη γη κάποτε θα τελειώσει. Γι’ αυτό δεν πρέπει να μας πετάνε. Καθαρίστρια: Τι να σας κάνουν δηλαδή; Μπουκάλι μπύρας: Έλα εδώ εφημερίδα να πεις τα νέα στην Καθαρίστρια. Εφημερίδα: Η Ανακύκλωση άρχισε. Τα γυάλινα και Αλουμινένια κουτιά ξαναγίνονται όπως πριν. Μπουκάλι κολόνιας: Κατάλαβες τώρα; Μας μαζεύουν ξεχωριστά και μας πηγαίνουν στο εργοστάσιο της Βασίλισσας Ανακύκλωσης που την αγαπάμε όλοι μας πολύ! Καθαρίστρια: Και πού ξέρω ότι μου λέτε την αλήθεια; Γρήγορα στη σακούλα. Εφημερίδα: Μια στιγμή. Όπως όλα τα ρούχα έχουν ταμπελίτσα, έτσι και αυτά έχουν το δικό τους σημαδάκι. Είναι ένα κυκλάκι με τοξάκια και στη μέση έχει γράμματα. Για πλησιάσετε κοντά να το δει η καθαρίστρια. Καθαρίστρια: Δίκιο - δίκιο έχετε. Πάρτε αμέσως δρόμο από εδώ μη μετανιώσω. Όλα μαζί: Ωχ! Γλυτώσαμε. Καθαρίστρια: Άντε στο καλό! Άχ Άχ! Ένας ποντικός! Πώς φοβάμαι! Ποντικός: Τι πείνα έχω! Ας φάω κανένα παλιόχαρτο. Εφημερίδα: Ποιος μας είπε παλιόχαρτα; Ποντικός: Γιατί δεν είστε; Αφού είστε ξεσκισμένα και λερωμένα. Χάρτινο κουτί: Για έλα εδώ κυρ ποντικέ να δεις τι γράφει η εφημερίδα! Και τα χαρτιά ανακυκλώνονται και γίνονται καινούργια. 6


Τετράδιο: Όλα εμείς γινόμαστε καινούργιο χαρτί στο εργοστάσιο της Ανακύκλωσης. Ποντικός: Και πού το ξέρω εγώ; Χάρτινο κουτί: έχουμε ένα κυκλάκι με τοξάκια. Εφημερίδα: εμείς οι εφημερίδες και τα περιοδικά δεν έχουμε σήμα, αλλά όλοι ξέρουν ότι μπορούμε να ανακυκλωθούμε. Καθαρίστρια: Μια στιγμή. Ούτε χαρτιά θα μαζεύω εγώ; Περιοδικό: Λίγα πράγματα. Έτσι θα έχουμε λιγότερους σκουπιδότοπους και περισσότερα δέντρα, αφού δε θα κόβουμε καινούργια για την κατασκευή χαρτιού. Τετράδιο: Σωστά τα λέει το περιοδικό. Αντί να κόβουμε καινούργια δέντρα ας ανακυκλώνουν εμάς για να υπάρχει χαρτί. Τενεκεδάκι: άντε τελειώνετε, γιατί ακούω το αυτοκίνητο Ανακύκλωσης. Πάμε πριν μας προλάβει το απορριμματοφόρο.

της

Κουτάκια- χαρτιά-γυάλινα στη σειρά. Μουσική (Όλα μαζί ξεκινούν και πηγαίνουν στην Ανακύκλωση ) Εφημερίδα: Είμαι πολύ περήφανη που έγινα καθαρή και καινούργια. Περιοδικό: Και εγώ χαίρομαι. Ταλαιπωρηθήκαμε λίγο γιατί μας έβρεξαν, μας πάτησαν, μας πίεσαν, αλλά τελικά γίναμε ωραίο κάτασπρο χαρτί! Μπουκάλια: Και εμείς ταλαιπωρηθήκαμε λίγο αλλά «τέλος καλό όλα καλά». Τενεκεδάκια: Εμάς μας μαγνήτισαν, μας έλιωσαν αλλά πάλι κουτιά βγήκαμε! Τώρα θα πρέπει να το φωνάξουμε όλοι για να μάθουν όλοι για την Ανακύκλωση. Εφημερίδα: Αυτό θα το αναλάβω εγώ. Θα γράφω κάθε μέρα, ώσπου να το καταλάβουν όλοι. Καθαρίστρια: Κι εγώ θα ενημερώσω όλες τις καθαρίστριες να μαζεύουν ξεχωριστά τα σκουπίδια Εφημερίδα:. Ελάτε να φωνάξουμε όλοι μαζί: Ζήτω η βασίλισσα Ανακύκλωση: Βασίλισσα Ανακύκλωση: Πιστεύω πως όλοι καταλάβατε πόσο σημαντική είναι για τη Φύση μας αυτή η διαδρομή. Ανακύκλωση θα πει, χρήσιμος κύκλος είναι η Ζωή. ΤΡΑΓΟΥΔΙ- ΧΟΡΟΣ 7


Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο

Υ Λ Ι Κ Ο

Το θέμα μας στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας

Το θέμα μας στο γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών

8


Παίζοντας με τον Τύπο (Εφημερίδες)

Προετοιμασία για ανακύκλωση χαρτιού

9


Κατασκευή οικολογικού ανακυκλωμένου χαρτιού

10


Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο

Παρουσίαση πληροφοριών και εργασιών στην τάξη μας

Σχετικά Φύλλα εργασίας

11


Παίζουμε αξιοποιώντας «άχρηστα» υλικά (καπάκια αναψυκτικών & χαρτόνι)

Οι δικοί μας κάδοι Ανακύκλωσης

12


Πείραμα για την αποσύνθεση στον «σκουπιδόκηπό μας»

(Θάψαμε οργανικά και ανόργανα σκουπίδια)

13


Πείραμα για την αποσύνθεση στον «σκουπιδόκηπό μας»

Κατασκευάσαμε ταΐστρες πουλιών από «άχρηστα» υλικά. Τις βάλαμε στα δέντρα.

14


Επίσκεψη – ενημέρωση στην Τράπεζα

Επίσκεψη στο Δήμο Αιγινίου

15


Ενημερωτική εκστρατεία στους δρόμους της πόλης μας

Αφισοκόλληση

16


Δημιουργούμε αξιοποιώντας «σκουπίδια» Άχρηστα βάζα

Κατασκευή αυγών από άχρηστα χαρτιά

Κατασκευή Κούκλας με παλιά οδοντόβουρτσα

Άλλα «άχρηστα» υλικά

17


Φτιάχνουμε καλάθια

18


Κατασκευές καρτών με χαρτί τυπωτηρίου

Φύλλα με χαρτοπολτό

19


Ινδιάνικη σκηνή

Πορτοφόλια από διάφορες συσκευασίες προϊόντων

20


Γίναμε καρναβάλια με στολές … σκουπιδοσακκούλες

21


Οι δημιουργίες μας Καρφίτσες από κουμπιά

Οικολογικά Καλάθια

Οικολογικές κάρτες

Πασχαλίτσες

Πορτοφόλια

Σελιδοδείκτες με κουμπιά και σύρμα

Συνθέσεις με χαρτόνια Cd και αυγοθήκες

Τυμπανάκια

22


Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η έκθεσή μας

23


24


ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΑΣ ΔΡΩΜΕΝΟ

25


26


27


ευχαριστούμε

28


29

Κάτι νέο θα γενούμε όταν θα ανακυκλωθούμε.  

2ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ (1ο ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Π.Ε.: "Κάτι νέο θα γενούμε όταν θα ανακυκλωθούμε" ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007 - 2008

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you