Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 9

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

Στην προετοιμασία της Νέας Αστικής Ατζέντας συμμετείχαν κράτη-μέλη, διακυβερνητικοί οργανισμοί, το Πρόγραμμα Οικισμών των Ηνωμένων Εθνών (UN-Habitat) και περισσότεροι από 40 οργανισμοί και προγράμματα των Ηνωμένων Εθνών, 200 εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, 20 συνεργαζόμενοι οργανισμοί, 16 συνεργαζόμενες συστατικές ομάδες της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, χιλιάδες αρχές περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις και όλα τα μεγάλα δίκτυα τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων που συντονίζονται από την Παγκόσμια Ομάδα Εργασίας για τις Τοπικές και Περιφερειακές Κυβερνήσεις, 197 συμμετέχοντα κράτη, πάνω από 1.100 οργανώσεις και περισσότερα από 58.000 δίκτυα. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες των εμπειρογνωμόνων και των ενδιαφερομένων εταίρων αποτέλεσαν την βάση για το αρχικό σχέδιο αυτού του εγγράφου. Μετά την ανταλλαγή σχολίων με τα κράτη μέλη κατά τις ανεπίσημες ακροάσεις με τις τοπικές κυβερνήσεις και τους εταίρους, τα οποία λήφθηκαν υπόψη σε όλες τις διακυβερνητικές διαπραγματεύσεις, που διεξήχθησαν πριν από τη Διάσκεψη, η Νέα Αστική Ατζέντα υιοθετήθηκε (εγκρίθηκε) χωρίς επιφυλάξεις. Αυτή η συμμετοχική προσέγγιση υιοθετήθηκε και κατά τη Διάσκεψη Habitat III στο Κίτο, στον Ισημερινό, η οποία θεωρείται σήμερα μία από τις πιο καινοτόμες και χωρίς αποκλεισμούς διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα με τις διακυβερνητικές συνόδους ολομέλειας και τις στρογγυλές τράπεζες υψηλού επιπέδου, πραγματοποιήθηκαν και συνελεύσεις που πλαισίωσαν τη Διάσκεψη, δίνοντας χώρο στις συστατικές ομάδες, καθώς και συζητήσεις σε στρογγυλές τράπεζες των ενδιαφερομένων μερών, ειδικές συνεδριάσεις, διάλογοι και άλλες εκδηλώσεις που οργανώθηκαν από διάφορους οργανισμούς και εταίρους καθ’ όλη τη διάρκεια της Διάσκεψης. Επιπλέον, η προσέγγιση αυτή μεγιστοποίησε τη συμμετοχή και επικεντρώθηκε στην εφαρμογή των αρχών, των πολιτικών και των δράσεων για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, συμπεριλαμβάνοντας τη Μονάδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για να προβάλει και να επιτρέψει τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών, της Έκθεσης Habitat III για να αναδείξει καινοτόμες προσεγγίσεις ανεξάρτητων οργανισμών και του Habitat III Village, για να εξηγήσει τις αστικές λύσεις μέσω πραγματικών παρεμβάσεων σε επίπεδο γειτονιάς. Το Συνέδριο Habitat III και η πόλη του Κίτο υποδέχθηκαν 30.000 συμμετέχοντες από 167 χώρες, με διαδικτυακές πλατφόρμες και εργαλεία που επέτρεψαν σε ανθρώπους από όλον τον κόσμο να παρακολουθήσουν τα κύρια γεγονότα στο διαδίκτυο. Διαπιστώθηκε μια ιστορική πραγματοποίηση της αρχής της συμμετοχικότητας, φροντίζοντας να υπάρχει ισορροπία των συμμετεχόντων σε όλες τις ομάδες συζήτησης σε ότι αφορά στο φύλο και στην περιφερειακή εκπροσώπηση. Διαπιστώθηκαν επίσης η ουσιαστική ένταξη των κατοίκων των παραγκουπόλεων 9