Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 76

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΙΤΟ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ OΛΟΥΣ

#NewUrbanAgenda #Habitat3 www.habitat3.org www.habitat3.gr


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.