Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 6

Η Νέα Αστική Ατζέντα είναι μία έκδοση του ΟΗΕ. Μεταφράσθηκε και εκδόθηκε στα ελληνικά από την ελληνική ΜΚΟ Οργάνωση Γη τον Φεβρουάριο του 2019. Το κείμενο υιοθετήθηκε από την Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών Habitat III στο Κίτο του Ισημερινού, στις 20 Οκτωβρίου 2016. Εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 23 Δεκεμβρίου 2016. Η παρούσα έκδοση δεν υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα και μπορεί να αναπαραχθεί ελεύθερα και δωρεάν, αναφέροντας ρητώς ότι πρόκειται για κείμενο των Ηνωμένων Εθνών. Η παρούσα δεν αποτελεί επίσημη μετάφραση. Enjoy Responsibly. Το κείμενο διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στα ελληνικά (στην ιστοσελίδα: www.habitat3.gr) και στις γλώσσες εργασίας των Ηνωμένων Εθνών (www.habitat3.org).

crafted by designature