Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 49

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

τονώσουν τη βιώσιμη οικονομική παραγωγικότητα, προωθώντας ισότιμη ανάπτυξη των περιοχών σε όλη την αστική-αγροτική επικράτεια. Από αυτήν την άποψη, θα προωθήσουμε αστικές-αγροτικές συνεργασίες και μηχανισμούς δια-δημοτικής συνεργασίας, βασισμένους σε λειτουργικά περιοχές και αστικές περιοχές, ως αποτελεσματικά εργαλεία, για την εκτέλεση δημοτικών και μητροπολιτικών διοικητικών καθηκόντων, παρέχοντας δημόσιες υπηρεσίες και προωθώντας τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. 97. Θα προωθήσουμε προγραμματισμένες αστικές επεκτάσεις και συμπληρώσεις, δίνοντας προτεραιότητα στην ανανέωση, αναγέννηση και μετασκευή αστικών περιοχών, ανάλογα με την περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων της αναβάθμισης των φτωχογειτονιών και ανεπίσημων οικισμών, της παροχής υψηλής ποιότητας κτιρίων και δημόσιων χώρων, της προώθησης ολοκληρωμένων και συμμετοχικών προσεγγίσεων που θα περιλαμβάνουν όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και κατοίκους και της αποφυγής χωρικού και κοινωνικό-οικονομικού διαχωρισμού και εξυγίανσης, διατηρώντας παράλληλα την πολιτιστική κληρονομιά και προλαμβάνοντας και περιορίζοντας την αστική εξάπλωση. 98. Θα προωθήσουμε ολοκληρωμένο αστικό και εδαφικό σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένων και προγραμματισμένων αστικών επεκτάσεων, βασισμένων στις αρχές ισότιμης, αποτελεσματικής και βιώσιμης χρήσης της γης και των φυσικών πόρων, στην πυκνότητα, στον πολυκεντρισμό, στην κατάλληλη πυκνότητα και συνδεσιμότητα και στην πολλαπλή χρήση χώρου, καθώς και μικτές κοινωνικές και οικονομικές χρήσεις σε ήδη δομημένες περιοχές, ώστε να αποτραπεί η αστική εξάπλωση, να μειωθούν οι προκλήσεις και ανάγκες κινητικότητας και τα κατά κεφαλήν κόστη παροχής υπηρεσιών και να αξιοποιηθούν η πυκνότητα και οι οικονομίες κλίμακας και η συσσώρευση, ανάλογα με την περίπτωση. 99. Θα υποστηρίξουμε την εφαρμογή των στρατηγικών αστικού σχεδιασμού, ανάλογα με την περίπτωση, που διευκολύνουν μία κοινωνική μίξη, μέσω της προμήθειας προσιτών επιλογών στέγασης, με πρόσβαση σε ποιοτικές βασικές υπηρεσίες και δημόσιους χώρους για όλους, ενισχύοντας την ασφάλεια, ευνοώντας την κοινωνική και μεταξύ των γενεών αλληλεπίδραση και την εκτίμηση της ποικιλομορφίας. Θα λάβουμε μέτρα για να συμπεριληφθούν η κατάλληλη κατάρτιση και υποστήριξη στους επαγγελματίες και στις κοινότητες παροχής υπηρεσιών, που ζουν σε περιοχές που έχουν επηρεαστεί από την αστική βία. 100. Θα υποστηρίξουμε την παροχή σωστά σχεδιασμένων δικτύων για ασφαλείς, προσβάσιμους, πράσινους και ποιοτικούς δρόμους και άλλους δημόσιους χώρους, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι σε όλους, απαλλαγμένοι από το έγκλημα και τη βία, συμπεριλαμβανομένων και της σεξουαλικής παρενόχλησης και της βίας που 49