Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 35

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

παροχή προσβάσιμων και καλά συνδεδεμένων υποδομών και υπηρεσιών, βιώσιμων πληθυσμιακών πυκνοτήτων και συμπαγούς σχεδιασμού και ενσωμάτωσης νέων γειτονιών μέσα στον αστικό ιστό, αποτρέποντας ταυτόχρονα τον αστικό μαρασμό και την περιθωριοποίηση. 53. Δεσμευόμαστε στην προώθηση ασφαλών, χωρίς αποκλεισμούς, προσβάσιμων, πράσινων και ποιοτικών δημόσιων χώρων, ως μέσα προώθησης της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, ώστε να αξιοποιηθεί με βιώσιμο τρόπο η δυναμικότητά τους για να δημιουργήσουν αράξουν αυξημένη κοινωνική και οικονομική αξία, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας ακινήτων, και για να διευκολύνουν τις επιχειρηματικές και δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις και ευκαιρίες για τα προς το ζην, για όλους. 54. Δεσμευόμαστε στην παραγωγή και χρήση ανανεώσιμης και προσιτής ενέργειας και βιώσιμων και αποτελεσματικών υποδομών μεταφοράς και υπηρεσιών, όπου αυτό είναι δυνατό, επιτυγχάνοντας τα οφέλη της συνδεσιμότητας και μειώνοντας τα οικονομικά, περιβαλλοντικά και δημόσιας υγείας κόστη της αναποτελεσματικής κινητικότητας, της συμφόρησης, της ρύπανσης του περιβάλλοντος, των αστικών θερμικών νησίδων και του θορύβου. Δεσμευόμαστε επίσης να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες όλων των ανθρώπων για ενέργεια και μετακίνηση, ιδιαίτερα των φτωχών και εκείνων που ζουν σε ανεπίσημους οικισμούς. Σημειώνουμε επίσης πως οι μειώσεις σε κόστη ανανεώσιμης ενέργειας, παρέχουν στις πόλεις και τους οικισμούς ένα αποτελεσματικό εργαλείο, για τη μείωση κόστους ενεργειακού εφοδιασμού. 55. Δεσμευόμαστε στην ενθάρρυνση υγιών κοινωνιών, μέσω της προώθησης της πρόσβασης σε κατάλληλες, χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες, σε ένα καθαρό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα του αέρα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαμορφώθηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις κοινωνικές υποδομές και εγκαταστάσεις, όπως είναι οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας, συμπεριλαμβανομένης και της καθολικής πρόσβασης σε υπηρεσίες φροντίδας αναπαραγωγής και σεξουαλικής υγείας, ώστε να μειωθεί η θνησιμότητα νεογέννητων παιδιών και μητέρων. 56. Δεσμευόμαστε στην αύξηση της οικονομικής παραγωγικότητας, ανάλογα με την περίπτωση, παρέχοντας στο εργατικό δυναμικό, πρόσβαση σε εισοδηματικές ευκαιρίες, γνώση, δεξιότητες και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις που συνεισφέρουν σε μία καινοτόμα και ανταγωνιστική αστική οικονομία. Δεσμευόμαστε επίσης να αυξήσουμε την οικονομική παραγωγικότητα, μέσω της προώθησης πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και αξιοπρεπούς εργασίας και ευκαιριών για τα προς το ζην, σε πόλεις και οικισμούς. 35