Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 27

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

23. Αποφασίζουμε για την εφαρμογή της Νέας Αστικής Ατζέντας ως βασικό εργαλείο, που θα επιτρέψει στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις και σε όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς να επιτύχουν βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Δεσμεύσεις για μετασχηματισμό προς την κατεύθυνση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης 24. Για να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητες για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, αναλαμβάνουμε δεσμεύσεις για τον μετασχηματισμότου αστικού προτύπου έτσι ώστε ναβασίζεται στις ολοκληρωμένες και αδιαίρετες διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης: κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική.

Βιώσιμη αστική ανάπτυξη για κοινωνική ένταξη και εξάλειψη της φτώχειας 25. Αναγνωρίζουμε ότι η εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές και διαστάσεις της, συμπεριλαμβανομένης και της ακραίας φτώχειας, αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια πρόκληση και μία απαραίτητη προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη. Αναγνωρίζουμε επίσης πως η αυξανόμενη ανισότητα και η επιμονή πολλαπλών διαστάσεων της φτώχειας, συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης του αριθμού κατοίκων σε φτωχογειτονιές και ανεπίσημους οικισμούς, επηρεάζουν και αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, και πως η χωροταξική οργάνωση, η πρόσβαση και ο σχεδιασμός του αστικού χώρου, καθώς και οι υποδομές και η παροχή βασικών υπηρεσιών, μαζί με τις αναπτυξιακές πολιτικές, μπορούν να προωθήσουν ή να εμποδίσουν την κοινωνική συνοχή, την ισότητα και την ένταξη. 26. Δεσμευόμαστε στην αστική και αγροτική ανάπτυξη η οποία είναι ανθρωποκεντρική, προστατεύει τον πλανήτη, ανταποκρίνεται στην ηλικία και το φύλο, καθώς και στην επίτευξη όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, διευκολύνοντας τη συγκατοίκηση, τερματίζοντας όλες τις μορφές διάκρισης και βίας και ενδυναμώνοντας όλα τα άτομα και τις κοινότητες, επιτρέποντας ταυτόχρονα την πλήρη και ουσιαστική συμμετοχή τους. Δεσμευόμαστε περαιτέρω στην προώθηση του πολιτισμού και του σεβασμού στη διαφορετικότητα και την ισότητα ως βασικά στοιχεία, για τον εξανθρωπισμό των πόλεων και οικισμώνμας. 27. Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευση μας πως κανείς δεν θα μείνει πίσω και δεσμευόμαστε στην προώθηση εξίσου κοινών ευκαιριών και οφελών, τα οποία 27