Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 24

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

βρίσκονται υπό ξένη κατοχή, χώρες που εξέρχονται από συγκρούσεις και χώρες που έχουν επηρεαστεί από φυσικές και ανθρωπογενείςκαταστροφές. 20. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση πολλαπλών μορφών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, οι γυναίκες και τα κορίτσια, τα παιδιά και η νεολαία, άνθρωποι με αναπηρίες, άνθρωποι που ζουν με HIV/AIDS,ηλικιωμένοι,ιθαγενείς και τοπικές κοινότητες, κάτοικοι φτωχογειτονιών και άτυπων οικισμών, άστεγοι, εργάτες, μικροκτηματίες και ψαράδες, πρόσφυγες, επαναπατριζόμενοι και εσωτερικά εκτοπισθέντες και μετανάστες, ανεξάρτητα από τη μεταναστευτική τους κατάσταση. 21. Παροτρύνουμε όλες τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις, καθώς και όλους τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, σύμφωνα με τις εθνικές πολιτικές και νομοθεσία, να τονώσουν, να ενδυναμώσουν και να δημιουργήσουν εταιρικές σχέσεις, ενισχύοντας το συντονισμό και τη συνεργασία, ώστε να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η Νέα Αστική Ατζέντα και να επιτευχθεί το κοινό μας όραμα. 22. Υιοθετούμε αυτή τη Νέα Αστική Ατζέντα ως συλλογικό όραμα και ως πολιτική δέσμευση, για να προωθήσουμε και να επιτύχουμε βιώσιμη αστική ανάπτυξη, και ως μία ιστορική ευκαιρία για να αξιοποιηθεί ο βασικός ρόλος των πόλεων και ανθρώπινων οικισμών, ως οδηγών βιώσιμης ανάπτυξης, σε έναν ολοένα και περισσότερο αστικοποιημένο κόσμο.

24