Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΙΤΟ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ OΛΟΥΣ


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.