Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 17

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

1. Εμείς, Αρχηγοί των Κρατών και Κυβερνήσεων, Υπουργοί και Υψηλοί Εκπρόσωποι, έχουμε συγκεντρωθεί στη Διάσκεψη Ηνωμένων Εθνών για τη Στέγαση και τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (Habitat III), από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου 2016 στο Κίτο, με τη συμμετοχή περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων, βουλευτών, της κοινωνίας των πολιτών, αυτόχθονων πληθυσμών και τοπικών κοινοτήτων, εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα, επαγγελματιών και εργαζομένων, της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, για να υιοθετήσουμε τη Νέα Αστική Ατζέντα. 2. Έως το 2050, ο πληθυσμός του κόσμου, που κατοικεί σε πόλεις αναμένεται να διπλασιαστεί, καθιστώντας την αστικοποίηση μία από τις πιο ισχυρές τάσεις μεταμόρφωσης στην ανθρωπότητα κατά τον εικοστό πρώτο αιώνα. Οι πληθυσμοί, οι οικονομικές δραστηριότητες, οι κοινωνικές και πολιτιστικές αλληλεπιδράσεις, καθώς και οι περιβαλλοντικές και ανθρωπιστικές επιπτώσεις συγκεντρώνονται ολοένα και περισσότερο στις πόλεις. Αυτή η τάση δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις βιωσιμότητας ιδίως σε ό,τι αφορά την στέγαση, τις υποδομές, τις βασικές υπηρεσίες, την επισιτιστική ασφάλεια, την υγεία, την εκπαίδευση, την αξιοπρεπή εργασία, την ασφάλεια και τους φυσικούς πόρους. 3. Στο διάστημα που ακολούθησε την Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για Οικισμούς στο Βανκούβερ το 1976, την αντίστοιχη Διάσκεψη στην Κωνσταντινούπολη το 1996, και την υιοθέτηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας το 2000, έχουμε δει βελτίωση στην ποιότητα ζωής εκατομμυρίων κατοίκων αστικών περιοχών, συμπεριλαμβανομένων και κατοίκων σε ανεπίσημους οικισμούς και φτωχογειτονιές. Ωστόσο, η επιμονή πολλαπλών μορφών φτώχειας, οι ολοένα αυξανόμενες ανισότητες και η περιβαλλοντική υποβάθμιση παραμένουν ανάμεσα στα μεγαλύτερα εμπόδια για την παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη, με τον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό καθώς και το χωρικό διαχωρισμό, να αποτελούν συχνά μία αδιάψευστη πραγματικότητα στις πόλεις και τους οικισμούς. 4. Απέχουμε ακόμη πολύ από το να αντιμετωπίσουμε επαρκώς αυτές και άλλες υφιστάμενες και αναδυόμενες προκλήσεις. Είναι απαραίτητο να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που προσφέρει η αστικοποίηση ως κινητήρας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής και πολιτισμικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας, αλλά και της δυνητικής της συνεισφοράς για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. 5. Επαναπροσαρμόζοντας τον τρόπο με τον οποίον οι πόλεις και οι οικισμοί σχεδιάζονται, χρηματοδοτούνται, αναπτύσσονται και κυβερνώνται, η Νέα Αστική Ατζέντα θα βοηθήσει στο να εξαλειφθούν η φτώχεια και η πείνα σε όλες τις μορφές και διαστάσεις, να μειωθούν οι ανισότητες, να προωθηθεί η διαρκής, χωρίς 17