Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΙΤΟ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ OΛΟΥΣ

2


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.