Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 13

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Νέα Αστική Ατζέντα Διακήρυξη Κίτο για Βιώσιμες Πόλεις και Οικισμούς για Όλους Το κοινό μας όραμα Οι αρχές και δεσμεύσεις μας Πρόσκληση για δράση Πλάνο εφαρμογής του Κίτο για τη Νέα Αστική Ατζέντα Δεσμεύσεις για μετασχηματισμό προς την κατεύθυνση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης Βιώσιμη αστική ανάπτυξη για κοινωνική ένταξη και εξάλειψη της φτώχειας Βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς αστική ευημερία και ευκαιρίες για όλους Περιβαλλοντικά βιώσιμη και ανθεκτική αστική ανάπτυξη Αποτελεσματική Υλοποίηση Οικοδόμηση της αστικής δομής διακυβέρνησης: θέσπιση υποστηρικτικού πλαισίου Προγραμματισμός και διαχείριση αστικής χωρικής ανάπτυξης Μέσα εφαρμογής Παρακολούθηση και αναθεώρηση

08 15 16 19 21 23 26 27 27 33 37 43 45 48 59 69

13