Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 10

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

και των ηγετών κινημάτων, η πρωτοποριακή δεύτερη Παγκόσμια Συνέλευση Τοπικών και Περιφερειακών Κυβερνήσεων, καθώς και η συμμετοχή ενός ευρέως φάσματος ομάδων ενδιαφερομένων μερών, που όλοι έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν στην υλοποίηση αυτού του κοινού οράματος. Δεν υπάρχει ενιαία συνταγή για τη βελτίωση της αστικοποίησης και την επίτευξη βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, αλλά η Νέα Αστική Ατζέντα παρέχει τις αρχές και τις δοκιμασμένες πρακτικές για να πραγματοποιήσει το όραμά της. Ας αποτελέσει έμπνευση και πηγή ενημέρωσης για τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και τους αστούς του κόσμου, ώστε να γίνουν κυρίαρχοι του κοινού μας αστικού μέλλοντος: μία πολιτική, έναν νόμο, ένα σχέδιο, ή ένα έργο κάθε φορά. Σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία στην ανθρώπινη ιστορία, το να επανεξετάσουμε τον τρόπο που σχεδιάζουμε, οικοδομούμε και διαχειριζόμαστε τους αστικούς χώρους μας δεν είναι επιλογή, αλλά επιτακτική ανάγκη. Το έργο μας για να υλοποιήσουμε το όραμα αυτό ξεκινά τώρα.

10