Page 12

STÆVNE 2013

ITALESÆTTER VI FOLKEKIRKEN RIGTIGT? Søndag den 12. maj handlede stævnets første egentlige programpunkt om arbejdsmiljø. Det var folkekirkens arbejdsmiljøkonsulent, Hans Hjerrild, der holdt oplæg. Af Filip Graugaard Esmarch Hans Hjerrild fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd holder sig ikke tilbage fra at sige sin mening. Han blev i foråret 2012 ansat til blandt andet at være sekretariat for dette råd, der – som han siger – består af stort set samtlige, der har noget med folkekirken at gøre.  ”Desværre har ministeriet og stifterne valgt at stå udenfor. Ministeriet vil gerne have lov at bestemme, og det kan de ikke rigtig, hvis de sidder og har et lertal imod sig. Men arbejdsmiljø handler i høj grad om at kunne sætte sig ned og blive enige om tingene, så jeg synes måske, at det er en lille smule dumt af dem,” sagde Hans Hjerrild til organistforsamlingen.  Med ham ved roret er arbejdsmiljørådet kommet godt i gang med dets egentlige arbejde efter nogle mere vanskelige år siden starten i 2009.  ”Rådet mødes to gange om året og prøver at sætte en dagsordenen for folkekirkens arbejdsmiljøarbejde. Samtidig er det rådets opgave at få sat gang i nogle konkrete tiltag, der kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål,” fortalte Hans Hjerrild.

POSITIVT OVERRASKET De konkrete tiltag skal udmønte sig i både oplysnings- og uddannelsesaktiviteter, udarbej12

delse af information og vejledninger omkring arbejdsmiljø og så også at kortlægge branchens særlige arbejdsmiljøproblemer.  Det sidste er et stykke ad vejen sket med den store undersøgelse af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø, som er betalt af Ministeriet for Ligestilling og Kirke, men som Hans Hjerrild har insiderviden om, i og med at han sidder i det sekretariat, der har været tovholder for styregruppen bag undersøgelsen.  Dens resultater skulle først præsenteres godt en måned efter arbejdsmiljøkonsulentens oplæg på PO-stævnet, så han måtte forsøge at give sig selv mundkurv på.  ”Jeg ville meget gerne have kunnet fortælle mere om rapporten her i dag. Men jeg vil sige, at der er meget læring i den”.  Hans Hjerrild fortalte, at han i løbet at sit første år som arbejdsmiljøkonsulent har hørt mange negative historier om folkekirken som arbejdsplads, så hans forventninger til undersøgelsens resultater var ikke specielt positive.  ”Men det ser faktisk rimelig positivt ud, og det overraskede mig meget. Gennemsnitligt er det lige så positivt som på det danske arbejdsmarked generelt – og på nogle områder bedre. Ansatte i folkekirken har blandt andet bedre tid til at udføre deres arbejdsopgaver, ” afslørede han.  ”Jeg ved godt, at der indes steder, hvor det psykiske arbejdsmiljø har det rigtig skidt, og at der også er nogle ting, som halter generelt. Eksempelvis er der jo en ledelsesproblematik. Alligevel tror jeg, vi gør klogt i at rede inere, hvordan vi taler om os selv som arbejdsplads. Vi skulle prøve at italesætte PO-bladet

PO-bladet nr. 7, juli 2013  
PO-bladet nr. 7, juli 2013