Page 4

FORENINGSNYT

FIRE NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER Organistforeningen har fået ire nye tillidsrepræsentanter. PO-bladet har bedt dem præsentere sig og fortælle, hvilke udfordringer i arbejdet som organist de ser som de vigtigste at sætte fokus på i disse år.

RUTH JUST IVERSEN, RIBE STIFT Som barn ik jeg violin- og klaverundervisning og begyndte som teenager at få orgelundervisning.  Jeg uddannede mig som sygeplejerske og arbejdede en del år som sygeplejerske og organist. Derefter i de følgende mange år som medhjælpende hustru ved landbrug og som organist.  Jeg tog Præliminær Orgelprøve fra Vestjysk Musikkonservatorium i 1980 og kirkesangeruddannelse fra Løgumkloster Kirkemusikskole i 1994.  Af faste organiststillinger kan nævnes: Levring Kirke i Viborg Stift, Toftlund, Ø. Lindet, Nr. Løgum, Askov og Agerskov kirke i Ribe stift. P.t. er jeg ansat ved Agerskov kirke og har været det i seks år. Jeg har været ansat i faste stillinger i 26-27 år, men har sammenlagt virket som organist i godt 40 år.  Af udfordringer som organist i disse år kan jeg, foruden det stadige mål om at møde velforberedt op, også nævne udfordringen i at få et samarbejde mellem nabosogne til at fungere. Et samarbejde, der er en naturlig følge af 4

strukturændringerne i samfundet – som her i Tønder Kommune, der dagligt mister indbyggere og derfor må sammenlægge skoler og kirkesogne.

TOMMY SCHMIDT BÜLOV, HADERSLEV STIFT Jeg er født i 1961 og oprindelig uddannet speditør inden for blandt andet oversøisk skibsfragt og farligt gods på bane. Efterfølgende har jeg arbejdet som salgsleder inden for arbejdstøj, pakketransport og amerikansk kvalitetsdyrefoder til forhandlernet.  Som barn spillede jeg harmonika efter gehør. Omkring kon irmationsalderen vågnede min interesse for kirkemusik og i særdeleshed kirkeorglet, hvorefter jeg begyndte at tilegne mig dette instrument helt autodidakt – selv nodelæsningen er selvlært.  I 1979 begyndte jeg i koret i den nyåbnede Simon Peters kirke, Kolding, og siden skiftede jeg til Kristkirkens ungdomskor. Samtidig begyndte jeg at være vikar for organister ved blandt andet de katolske kirker i Haderslev og Kolding – det udvidede sig hurtigt til vikariater i næsten samtlige oplandskirker mellem Haderslev og Kolding.  I 1995 tog jeg uddannelsesorlov for at tilegne mig PO-uddannelsen i Løgumkloster på ét år. Efter eksamen tiltrådte jeg en nyoprettet stilling som organistassistent ved Vor Frelsers PO-bladet

PO-bladet nr. 1, januar 2014  

Forårets kurser for PO'ere. Reportage fra kursus i konflikthåndtering. Anmeldelser af "Roskilde Koraler" og "Julens Klare Bud". Inspirati...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you