__MAIN_TEXT__

Page 14

BAGGRUND

TR-ARBEJDET GIVER MANGE GLÆDER Bevidsthed, balance, inspiration, kontakt, kendskab, lytte-træning, overblik, tillid, udvikling. Det er nogle af gevinsterne ved at være tillidsrepræsentant.

 Jeg tror, der er ret store udsving i timeforbruget hos de forskellige TR’er alt efter hvilke sager, der tilfældigvis dukker op i de forskellige områder.

Af Filip Graugaard Esmarch

Hvad er det bedste ved at være TR? Der er masser af små og store tandhjul, som bare skal fungere, hvis et demokratisk samfund skal fungere. Det lyder måske ” langhåret”, men det tilfredsstiller mig simpelthen at være med til at få nogle af tandhjulene til at køre til fælles bedste.  De bedste oplevelser er, når man kan medvirke til at løse op for en fastlåst kon likt, eller når man har fået forhandlet nogle fornuftige forhold på plads for et medlem. En del af fornøjelsen består også i samarbejdet med baglandet.

Hvad forventes der egentlig af mig, hvis jeg lader mig vælge ved dette efterårs tillidsrepræsentantvalg? Og omvendt: Hvad kan jeg få ud af det? Svarene vil et stykke ad vejen være ganske individuelle. Som et supplement til den oplysningsfolder, der kom ud sammen med PO-bladets august-nummer, har vi derfor udfrittet ire af foreningens erfarne TR’er om, hvad TR-rollen indebærer for dem.

SUSANNE MØRK-JENSEN TR I AALBORG STIFT Hvor længe har du være TR? Omkring seks år. Hvor meget tid bruger du på opgaven? Det varierer meget. I de roligste perioder kan det være fem timer om måneden. Nyansættelser med forhandling af løn med mere, personalesager og de årlige tillægsforhandlinger kan midlertidigt øge timetallet en del. Nu har jeg de senere år samtidig siddet i bestyrelsen, og de to forskellige opgaver lyder i nogen grad sammen. Jeg vil anslå, at mit gennemsnitlige tidsforbrug på TR-opgaver ligger i størrelsesordenen ire timer om ugen. 14

Får du noget ud af TR-opgaven, du kan bruge i dit eget arbejdsliv eller privat? Ingen tvivl om at jeg bruger det i mit eget arbejdsliv. Efter nogle år som TR får man en levende fornemmelse af, hvor tingene kan gå galt – og hvordan man undgår det.  Jeg har oplevet personalesager, som har gjort mig superbevidst om, hvor vigtig omgangsformen er på arbejdspladsen. Og jeg har lært, hvor vigtigt det er at inde balancen i kontakten med sit menighedsråd – det er som med mad: for lidt og for meget fordærver alt.  Derudover er det indlysende, at kendskabet til reglerne i overenskomst og diverse love og paragraffer også kan være til nytte for en selv.  Og endelig vil jeg nævne, at gennem drøftelserne med de forskellige medlemmer i stifPO-bladet

Profile for Organistforeningens fagblad

Po bladet nr 9 sept 2013  

Om undersøgelse af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø. Om opgaven som tillidsrepræsentant. Portræt af Anne-Marie Hjelm. Inspiration, anmelde...

Po bladet nr 9 sept 2013  

Om undersøgelse af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø. Om opgaven som tillidsrepræsentant. Portræt af Anne-Marie Hjelm. Inspiration, anmelde...