Page 12

REPORTAGE

JAGTEN PÅ DEN GODE SALMEMELODI Kirkemusikkens dag er efterhånden blevet en sydsjællandsk sommertradition, og i år blev der stillet skarpt på salmernes melodier. Tekst og foto: Filip Graugaard Esmarch Der blev sunget masser af salmer på Emmaus Galleri & Kursuscenter i Haslev den 26. juni – især de nye danske, men såmænd også A.P. Berggreens version af ”Aleneste Gud i Himmerig” fremført i et dræbende 1855-tempo foruden salmer fra andre verdensdele. Kirkemusikkens dag fandt i år sted for tredje gang, igen som et samarbejde mellem Emmaus og Sjællands Kirkemusikskole.  Til lejligheden havde rektor Ole Brinth sammen med salmedigter Holger Lissner inviteret ti fremtrædende salmemelodikomponister, som havde indfundet sig på den tidligere højskole allerede et par dage forinden. Her havde de givet hinanden feed back på kon-

Hans Dammeyer

12

Erik Sommer

krete melodier, og med Ole Brinth og Holger Lissner som ordstyrere havde de fået sig en grundig snak om salmemelodier i det hele taget. Her på selve Kirkemusikkens dag ik almindelige kirkemusikinteresserede så lejlighed til at møde koryfæerne. Jesper Gottlieb havde måttet forlade det gode selskab, men de ni øvrige præsenterede om formiddagen hver især en af deres nyeste salmemelodier og spillede for på salmen.  Forsamlingen bestod ikke mindst af organister, og de ik serveret mange små dryp fra det, der var blevet talt om under komponisternes symposium de foregående dage. Eftermiddagen bød på et historisk tilbageblik ved Ole Brinth, fælles debat om salmesang og et internationalt udblik ved Betty og Peter Arendt. Om aftenen var der salmesangskoncert i den nærliggende Haslev Kirke med improvisationer på orgel og klaver ved Mads Granum og Erik Kolind.

Klaus Brinch

Bo Gunge

PO-bladet

Profile for Organistforeningens fagblad

Po bladet nr. 10, november 2014  

Nyheder om lokale lønforhandlinger, ny bekendtgørelse om medarbejdermøder, vielser i det fri samt babysalmesang. Reportage fra Kirkemusikken...

Po bladet nr. 10, november 2014  

Nyheder om lokale lønforhandlinger, ny bekendtgørelse om medarbejdermøder, vielser i det fri samt babysalmesang. Reportage fra Kirkemusikken...