Page 16

REPORTAGE

INDØV DET DOBBELTE PÅ DEN HALVE TID En væsentlig pointe i Kjeld Fredens stævneforedrag om læring var, at kroppen som helhed er et afgørende fundament for at lære. Også vores arbejdshukommelse må gerne være veltrænet. Tekst og foto: Filip Graugaard Esmarch 60 medlevende deltagerne på PO-stævnet i Odense blev mandag den 5. maj forkælet med en eftermiddag sammen med en yderst populær foredragsholder, nemlig den tidligere hjerneforsker Kjeld Fredens. Og stemningen var i top lige fra starten:  ”Jeg har fået at vide, hvad jeg skal snakke om – nu skal I bare høre: ’Tilhørerne har det til fælles, at de i perioder arbejder under pres’,” læste Kjeld Fredens op.  ”Gør I det?”, fortsatte han med påtaget undren.  ”Står der ’pres’ eller ’præst’?”, ville en deltager gerne vide.

 ”Det er jo det samme!”, udbrød en anden, mens forsamlingens skraldlatter blev stadig kraftigere.  Der var bestemt ikke tale om et standardforedrag. Kjeld Fredens tog bogstaveligt talt afsæt i sine tilhøreres situation, idet han i omtrent den første tredjedel af tiden lod sig udfordre af en række spørgsmål fra salen om deltagernes egne vanskeligheder med indlæring og effektivitet. Herfra bevægede han nærmest umærkeligt over i selve foredraget.  Som læge med god forstand på både det fysiske og det mentale kunne han uddele kvaliicerede råd om lidt af hvert. De mere speciikke problemstillinger ved organistarbejdet viste han også god forståelse for. Størstedelen af hans nærmeste familie er da også musikere.  I løbet af to intense timer med Kjeld Fredens blev organisterne klogere på, hvordan både kroppen, følelserne og viljekraften kan bruges som redskaber til at sætte turbo på den musikalske indlæring. Også korarbejdet kom han speci ikt omkring.

MANDEN ER JO DØD

Kjeld Fredens er adjungeret professor ved reCreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. Han har tidligere været ansat som blandt andet hjerneforsker ved Århus Universitet.

16

En deltager spekulerede på, hvordan hun kunne optimere sin forberedelse til den slags tjenester, hvor der opstår tidspres som følge af pårørendes specielle musikønsker. Kunne det mon være en fordel at vente med madpakken til efter, at det mere lidt krævende stykke var indøvet?  ”Det er klogt at spise maden først, for så er dit blodsukker så højt, at du har nemmere ved at lære noget,” lød Kjeld Fredens’ umiddelbare råd. PO-bladet

Profile for Organistforeningens fagblad

PO-bladet nr. 8, september 2014  

Nyheder om analyse af kirkemusikskolerne, høringssvar på betænkning om folkekirkens styring, forslag om en arbejdsmiljørådgivningsenhed for...

PO-bladet nr. 8, september 2014  

Nyheder om analyse af kirkemusikskolerne, høringssvar på betænkning om folkekirkens styring, forslag om en arbejdsmiljørådgivningsenhed for...