Page 40

Organistforeningen, Kløvervej 28A, 7190 Billund

UDNYT DE SOCIALE MEDIER ”For mig er det helt surrealistisk, at nogle kan nøjes med mindre end et kvarter på de sociale medier om dagen,” lød det fra den nordjyske mediekonsulent og præst Christian Roar Pedersen, da han på Organistforeningens stævne i maj holdt et foredrag om netop de sociale medier.  Ifølge de seneste tal fra DR’s undersøgelse af medieudviklingen bruger danskere over 12 år Facebook og andre sociale i gennemsnitligt et kvarter om dagen – hvis de altså ikke har en smartphone. Hos det beskedne lertal, som har sådan en, ligger tidsforbruget derimod i størrelsesordenen tre kvarter!  Og hvis der foregår noget I kirken, man gerne vil gøre opmærksom på, kan det jo være en overvejelse værd at møde folk, hvor de er. Derudover er der mindst én vigtig grund til, at brugen de sociale medier kan give pote:  ”Undersøgelser viser, at næstefter doktoren er dem, vi stoler mest på, almindelige mennesker som os selv. Brug derfor jer selv på de sociale medier – så I deler lidt af jer selv.

Skriv generelt ikke noget på nettet, som I ikke ville skrive på et postkort. Men I kan sagtens være personlige, for eksempel omkring jeres oplevelse af en bestemt salme, uden at udlevere jer selv,” påpegede Christian Roar Pedersen, der samtidig understregede vigtigheden af at være modtagerorienteret i det, man skriver. BRUG MEDIERNE STRATEGISK ”Husk også, at hvis I bestemmer jer for at være til stede på de sociale medier, så kræver det arbejdstid. Fem ugentlige opslag på Facebook-siden kunne være et succeskriterium – mindre end ét er i hvert fald for lidt. Det er i sidste ende et spørgsmål om menighedsrådets prioritering.”  Christian Roar Pedersen opfordrede til, at man allerførst arbejder grundigt med, hvad man egentlig vil opnå med sin kommunikation.  ”Hvilke problemer vil vi gerne have løst? Hvad er budskabet? Hvem er målgruppen? Medievalget vil a hænge af målgruppen.”

 Et eksempel på sidste er, at vil man have teenagepiger i tale, kunne man overveje at lære det sociale medie Instagram at kende. Det, der generelt ligger mest lige for, er dog Facebook.com, hvor mediekonsulenten henviste til Nørre Uttrup Kirkes side som et eksempel på et sogn, der udnytter mulighederne ret godt.

OBS! Næste nummer af PO-bladet udkommer den 1. september. Læs blandt andet en reportage fra hjerneforsker Kjeld Fredens’ foredrag på stævnet.

Tekst og foto: Filip Graugaard Esmarch

Profile for Organistforeningens fagblad

PO-bladet nr. 07 2014  

Om opfølgende handlingsplan til undersøgelse af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø; efterårets kurser for PO'ere; TEMA om seniorordninger, a...

PO-bladet nr. 07 2014  

Om opfølgende handlingsplan til undersøgelse af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø; efterårets kurser for PO'ere; TEMA om seniorordninger, a...