__MAIN_TEXT__

Page 15

NYHEDER ren til sammen med sekretariatet at arbejde videre med planerne og beskrive, hvordan vi er klædt på til at løse opgaven,” siger formand for Landsforeningens personaleudvalg Lone Wellner Jensen til bladet.  Hun tilføjer, at meget tyder på, at tiden er moden til, at 'den danske model' gennemføres på det kirkelige område, så Landsforeningen kan forhandle direkte med organisationerne. Filip

nye salmer. Den liste skal vi så have kogt ned til 99,” fortæller Morten Skovsted.  De leste salmer i udgivelsen vil altså i større eller mindre grad være i brug allerede – dog ikke alle. ”Der vil dog også være et mindre antal helt nye salmer med kvaliteter, der er uomgængelige. Det kan handle om salmer af Simon Grotrian, Lisbeth Smedegaard Andersen og måske Iben Krogsdal. Med andre ord er der forskellige udvælgelseskriterier, men udbredt anvendelse er en vigtig en,” fastslår Morten Skovsted. Foruden ham består redaktionsgruppen af Kirsten Nielsen, Tine Lindhardt, Eva Holmegaard Larsen, Ole B. Thomsen, Søren Kinch Hansen og Hans Dammeyer. Filip

SALMEBOGSTILLÆG PÅ VEJ FRA AROS

KIRKEMUSIKSKOLERNES KONFERENCE 2014

Forlaget Aros planlægger nu at udgive et ambitiøst salmebogstillæg. Det ventes at udkomme i 2015, og formålet er primært at samle de nye salmer, som har vist deres værd siden udgivelsen af Den Danske Salmebog. Udvælgelsen af de 99 salmer, som skal med, er i fuld gang. Aros har bedt sognepræst Morten Skovsted om at samle en redaktionsgruppe, der skal stå for at inde frem til de helt rigtige salmer. Morten Skovsted er en markant fortaler for fornyelse af salmetraditionen, og han har blandt andet gjort sig bemærket ved i løbet af de seneste år at etablere Syng Nyt, et netværk for nye salmer. ”Jeg har netop sendt redaktionsgruppen en bruttoliste med lige over 300 salmer, som jeg har samlet ind ved at spørge vidt og bredt, både i Syng Nyt-sammenhæng og blandt andre organister og præster, som jeg ved, bruger

De tre kirkemusikskoler arrangerer cirka hvert tredje år en konference, hvor de standser lidt op og ser på kirkemusikuddannelserne i en større sammenhæng. Sidste gang var der tale om et lukket arrangement, men i år kan alle tilmelde sig. Konferencen ”Musik – kirke – samfund – uddannelse” finder sted den 19.-20. september på Hotel Prindsen i Roskilde. Her er det formålet ”at sætte fokus på centrale vekselvirkninger mellem den musikalske udvikling i samfundet, den kirkemusikalske udvikling inden for folkekirken og de kirkemusikalske uddannelser”. Fredagen byder på skandinaviske vinkler ved henholdsvis organist Johannes Landgreen, Sverige, og kantor Jørn Fevang, Norge. Og om lørdagen er der oplæg ved kultur- og kirkeminister Marianne Jelved, rektor Hans Vium Mikkelsen og professor Hans Gammeltoft-Hansen. Tilmeldingsfristen er den 15. juni. Find programmet på kirkemusikskole.dk/sjaelland.

PO-bladet

15

Profile for Organistforeningens fagblad

PO-bladet nr. 5, maj 2014  

Organistforeningens skriftlige beretning; nyheder om betænkning fra styringsreform-udvalget mm.; anmeldelse af "Sange og salmer", "Korte Sva...

PO-bladet nr. 5, maj 2014  

Organistforeningens skriftlige beretning; nyheder om betænkning fra styringsreform-udvalget mm.; anmeldelse af "Sange og salmer", "Korte Sva...