Page 6

FORENINGSNYT

TILLIDSFOLK PÅ KURSUS Organistforeningens tillidsrepræsentanter og bestyrelse var i januar på et meget lærerigt forhandlingskursus, hvor der blev spillet både rollespil og brætspil. Tekst og foto: Henriette Hoppe Den 20. og 21. januar rev vi to dage ud af kalenderen for at tage på tillidsmandskursus i Vejle. Temaet var forhandling, et tema, vi skulle beskæftige os med både på teoretisk plan og med praktiske øvelser.  Med på kurset var ire nyudnævnte tillidsmænd, en lok mere eller mindre garvede ditto samt foreningens bestyrelse. Hensigten med kurset var dels at introducere de nye tillidsmænd til nogle af de udfordringer, man møder som tillidsmand, og dels at klæde alle tillidsmænd bedre på i forhandlingssituationerne.  Kurset var udviklet af FTF specielt til Organistforeningens særlige behov. De to me6

get kompetente kursusledere, Dorte Limbjerg og Tim Lund-Jensen, havde i samarbejde med Susanne Mørk-Jensen fra Organistforeningens bestyrelse og sekretariatsleder John Poulsen fået sat et kursus sammen, der passede til vores lidt specielle arbejdssituation og organisation, hvor tillidsmanden ikke er hjemmehørende på arbejdspladsen og derfor ikke kender de lokale forhold og traditioner, og hvor præsten er en joker i spillet, der kan trække både i den ene og den anden retning.  Det er første gang, jeg har været på et kursus af den type, målrettet os organister, og det var en udpræget succes. Ofte, når man er på kursus, støder man på noget, det ikke svarer til de problemstillinger, man møder i sin egen dagligdag, og så føler man lidt, at det er tidsspilde. Der var imidlertid ikke noget af det, vi blev præsenteret for, jeg ikke fandt relevant, og jeg tror, at alle – også de mest garvede – ik noget med hjem, de kunne bruge.  De to undervisere gik efter en kort præsenPO-bladet

Profile for Organistforeningens fagblad

PO-bladet nr. 3, marts 2014  

Tillidsrepræsentanter på kursus, portræt af Torsten Mariegaard, anmeldelser af "Discantorinus” (FUK/Mixtur), Micael Nielsen: ”Daggryets sa...

PO-bladet nr. 3, marts 2014  

Tillidsrepræsentanter på kursus, portræt af Torsten Mariegaard, anmeldelser af "Discantorinus” (FUK/Mixtur), Micael Nielsen: ”Daggryets sa...