__MAIN_TEXT__

Page 2

PRÆLUDIUM

LØN SOM FORTJENT?

Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen

I slutningen af sidste år modtog jeg som formand for Organistforeningen et brev fra et medlem. Et meget positivt, men også bekymret brev. Medlemmet havde i et personligt sagsforløb oplevet, at hun havde modtaget god støtte og kompetent vejledning fra sin tillidsrepræsentant (TR), således at sagen nu var endt, uden at nogen parter behøvede at føle sig som tabere. Hun har efterfølgende med undren konstateret, at TR-arbejdet er helt ulønnet, og slutter brevet således: Ville det ikke være en god idé at drøfte, om der kunne gives løn for dette arbejde? Selvom jeg er med i to fagforeninger, ville jeg gerne på dén konto give et større kontingent. Der er bestemt også mange andre, heriblandt bestyrelsen, der ville ønske, at vi kunne give TR’erne en anstændig honorering for deres indsats i form af enten løn eller frikøb. Desværre er det fuldstændig udelukket både via forhandlinger i forbindelse med overenskomsten og tjenestemandsansættelsen. Det eneste sted, man kan hente pengene er så i foreningen, altså via kontingentet. Men en rimelig honorering af det fulde TR-hold ville betyde en 2-3 dobling af det nuværende kontingent. En helt urealistisk stigning, tror jeg alle kan være enige om. Vi må altså nøjes med at forkæle TR’erne lidt. Som f.eks. i det nu forgangne år med en lille julegave. Men det mest værdifulde, vi kan give dem, er vor opbakning – og TAK. Både til de nyvalgte, som hermed of icielt bydes velkomne om bord – og til de ”gamle” for deres engagement og vedholdenhed. Helt konkret kan opbakningen fra Organistforeningens bestyrelse og sekretariat bestå i en fyldestgørende uddannelse, der gør TR’erne tilstrækkeligt ”klædt på” til opgaven. Foreningen har derfor her i januar måned i Vejle med sekretariatsleder John Poulsen som primus motor a holdt et todages-seminar for bestyrelse og TR’er. Seminaret kom rundt om stort set alle aspekter ved TR-hvervet fra de juridiske over det faglige til det psykologiske. Alle blev meget klogere, og er der noget mere tilfredsstillende end at blive klogere? Og det endda på noget som både én selv og ikke mindst andre kan have gavn af.

2

PO-bladet

Profile for Organistforeningens fagblad

Po bladet nr. 2, februar 2014  

Ingen fælles plan for lukningsramt kirkepersonale. Videnscenter kan favne kirkemusikken. Flere nye salmemelodier fra Poul Raaby. De små d...

Po bladet nr. 2, februar 2014  

Ingen fælles plan for lukningsramt kirkepersonale. Videnscenter kan favne kirkemusikken. Flere nye salmemelodier fra Poul Raaby. De små d...