Page 12

REPORTAGE

AT NETVÆRKE OM NYE SALMER Syng Nyt vil arbejde for udbredelsen af nye salmer. I oktober blev netværket for alvor skudt i gang med et såkaldt salmetræf. Tekst og foto: Filip Graugaard Esmarch Sognepræst Morten Skovsted fra Hjortshøj brænder for kirkesangens fornyelse. Det er han ikke ene om. Flere års bestræbelser på at samle ligesindede i netværket Syng Nyt kulminerede den 26. oktober med en fyldt sognegård på præstens hjemmebane nord for Aarhus.  Til salmetræffet havde Morten Skovsted sammensat et stærkt program, som formåede at tiltrække omkring 80 salmeelskere, både fra sognet og fra resten af landet. Tydeligt begejstret kunne han erklære Syng Nytnetværket for født. Men der var et lille luksusproblem:  ”Alle dem, jeg har spurgt om at medvirke, har haft den frækhed at sige ja. Så vi har et kompakt program med kun en halv time til hver,” undskyldte han.  Morten Skovsted har forbindelserne i orden til det danske salmedigter-miljø. Han er

• • • •

12

gift med en af slagsen: Iben Krogsdal. Og ud over Hjortshøj-præsteparret bød dagen på oplæg fra to koryfæer, Hans Anker Jørgensen og Holger Lissner, en hymonolog, Jørgen Kjærgaard, og et par komponerende musikere, Jesper Gottlieb og Janne Mark. Og lere andre bidrog.

SALMEBOGEN DOMINERER I løbet af dagen blev den lotte nye Hjortshøj Sognegård mere propfyldt af syngende og lyttende mennesker. En god andel af de tilrejsende var organister og præster, hvoraf lere på grund af kirkelige handlinger først nåede frem om eftermiddagen.  Inden Morten Skovsted satte perlerækken af oplæg i gang, fortalte han om sin baggrund for at etablere Syng Nyt-netværket.  ”I vores lutherske sammenhæng er det paradoksalt, at salmesproget stort set er lere hundrede år gammelt. Vi må arbejde for at fremme brugen af nye salmer og for at der fortsat kan blive skabt salmer af høj kvalitet. I kirkerne bliver der bestemt sunget nye salmer, og det er godt. Men det dårlige er, at der kun bliver sunget ganske få nye salmer, som ikke står i salmebogen,” pointerede han.

inspirerer salmedigtere, komponister og salmebrugere gensidigt står for salmearrangementer eller hjælper med at arrangere sådanne udvikler redskaber, der gør det nemmere at finde frem til relevante, nye salmer har p.t. omkring 190 medlemmer og er åbent for gratis tilmelding via syngnyt.dk.

PO-bladet

PO-bladet nr. 12, december 2013  

Nyt om bl.a. Ivar Mælands afsked i Vestervig og kirkemusikernes efteruddannelse. Reportage fra Syng Nyts salmetræf. Baggrund om folkekirkens...