Page 6

NYHEDER

FAGPAKKEPROJEKT INDLEDES MED SSB FOR SMÅBØRN Men uddannelsen ”Sang, spil og bevægelse i kirken for 0-5-årige” kan kirkemusikskolerne nu for første gang tilbyde en uddannelse, der er tilrettelagt som en egentlig videreuddannelse. Fem andre uddannelser af samme karat følger. Af Filip Graugaard Esmarch Organist Anne-Marie Helligsø har i sommer afsluttet sin uddannelse som kirkemusiker med orgel og korledelse (KMOK) fra Vestervig Kirkemusikskole. Grundlæggende er hun såmænd rigtig glad for uddannelsen og for kirkemusikskolen i øvrigt. Men i hendes praktiske hverdag er det samtidig blevet tydeligt for hende, at en kort videregående uddannelse, som KMOK trods alt er, kan have vanskeligt ved at udruste kandidaterne til varetagelse så rigt facetteret et arbejdsliv, en moderne organist kan have. Det gælder også i et aktivt pastorat på landet; i Anne-Maries tilfælde i det nordvestjyske.  ”I januar ik jeg en stilling ved Resen og Humlum Kirker, hvor jeg blandt andet har babysalmesang. Og her efter sommerferien er jeg blevet opnormeret, sådan at jeg også har fået til opgave at stå for nogle ti-ugers forløb for de 1-4-årige,” fortæller hun.  Desuden medvirker hun ved børnegudstjenester, både fra orglet og fra den anden ende af kirken. Som den, der viser fagter til børnesangene, eller sågar i en funktion som dukkefører.  Da Anne-Marie Helligsø gik på kirkemusik6

skolen, koncentrerede hun sig naturligt nok primært om at tilegne sig viden og færdigheder til varetagelse af selve organistens kernefunktioner ved højmesser og kirkelige handlinger.  ”På kirkemusikskolen har jeg stort set intet lært om, hvad det vil sige at lave babysalmesang og sådan nogle ting. Rundt omkring i landet kan man selvfølgelig tage nogle kurser, hvor man på få dage lærer lidt om det. Men jeg savner noget, som mere er en uddannelse, der bygger oven på organist- eller kirkesangeruddannelsen,” siger hun.  Hun glæder sig over, at kirkemusikskolerne nu i samarbejde med en række organisationer

Anne-Marie Helligsø er organist ved Resen og Humlum Kirker nord for Struer. Her oplever hun, at der er brug for kompetencer, som hun i hvert fald ikke har fået mulighed for at tilegne sig på kirkemusikskolen.

Organist.org 9/2016

Organist.org nr. 9, oktober 2016  

Nyhed om kirkemusikskolernes store fagpakkeprojekt, og om den nye udgave af koralbogen. Reportage fra Nordisk Kirkemusiksymposium 2016. Anm...