__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 26

UDGIVELSER

SALMESANG FOR DEMENSRAMTE På 80 sider kommer denne bog omkring både teoretiske og i høj grad også praktiske sider af det at synge og spille med demente i kirkeligt regi. I Danmark er mere end 80.000 personer ramt af en demenssygdom, mens antallet af 0-årige ligger på omkring de 60.000. At dømme ud fra de seneste 20 års bogudgivelser er sidstnævnte gruppe dog løbet med opmærksomheden, når det drejer sig om at skabe et målrettet folkekirkeligt tilbud centreret omkring salmesang. Det råder forlaget Eksistensen nu bod på med bogen her.  For både babyer og demente kan det på en særlig måde være relevant at supplere sangen og musikken med sansestimulerende aktiviteter. Og hovedforfatteren på bogens musikalske del, Billund-organisten Christine Toft Kristensen, har da i øvrigt også beskæftiget sig indgående med babysalmesang.  ”Nogle demensramte får kortvarigt vakt deres sprog til live, når de synger med på en salme. (…) Musikken er et fremragende redskab at anvende, når sproget er ophørt med at fungere,” skriver hun i kapitlet ”Musik og demens”.  Forud for dette går en kort lægelig indføring i, hvad demens er, samt et længere kapitel om demens og teologi – skrevet af lektor og teolog Johannes Nissen, som forsker inden for diakoni og etik. Hans kapitel er langt mere videnskabeligt anlagt end resten af bogen uden dog at være decideret tung læsning.  Man kan sagtens springe direkte til bogens praktiske halvdel, hvor Christine Toft Christensen på baggrund af sine praktiske erfarin26

Christine Toft Kristensen og Hanne Rasbjerg, red. Salmesang for demensramte Eksistensen 98 kr. på eksistensen.dk

ger fremlægger ni forslag til liturgiske forløb beregnet til de forskellige tider af året. Både her og i hendes generelle overvejelser om salmesangsforløb med demente er der masser af gode råd og konkrete idéer at hente.  Bogen afrundes med en kortere del, hvor kirke- og kulturmedarbejder Hanne Raabjerg videregiver en række erfaringer fra Langenæskirken i Aarhus.  I en anmeldelse på fyensstift.dk fortæller sognepræst Camilla Balslev Fage-Pedersen, at hun har afprøvet et af bogens gennemarbejdede forløb, og at det har vist sig at fungere bedst, når der foruden præst og organist også medvirkede en musikpædagog, som varetog aktivitetsdelen i forhold til salmerne. Som et springende punkt peger hun på, om man lokalt kan få menighedsrådet til at budgettere med ”kvali icerede kræfter til den del, som ikke ligger til højrebenet for præster og organister”. Filip Organist.org 9/2016

Profile for Organistforeningens fagblad

Organist.org nr. 9, oktober 2016  

Nyhed om kirkemusikskolernes store fagpakkeprojekt, og om den nye udgave af koralbogen. Reportage fra Nordisk Kirkemusiksymposium 2016. Anm...

Organist.org nr. 9, oktober 2016  

Nyhed om kirkemusikskolernes store fagpakkeprojekt, og om den nye udgave af koralbogen. Reportage fra Nordisk Kirkemusiksymposium 2016. Anm...